Світова література. 5 клас. Конспект уроку. Презентація.

Тема. Прислів’я та приказки — малі жанри фольклору

Мета: дати поняття про прислів’я та приказки як малі жанри

фольклору; учити вдумливо, виразно їх читати, тлумачити

переносне значення; розвивати навички влучно й образно висловлювати свої думки; виховувати відповідно до моральноетичних норм, закріплених у прислів’ях та приказках.

Обладнання: збірки прислів’їв і приказок народів світу, ілюстрації до них;

зразки читацьких щоденників; виставка улюблених творів

зарубіжної літератури.

Теорія літератури: прислів’я, приказки.

Хід уроку

I.                   Мотивація навчальної діяльності школярів

— Здавна люди помічали смішне, дивне, розумне чи нерозумне в діях і вчинках інших, у різних явищах життя, влучно це характеризували короткими висловами, які запам’ятовувалися, передавалися з покоління в покоління й дійшли до нашого часу. Наприклад, англійці говорять, що «дим рідної країни

ясніший від вогню чужини», італійці — «не вір, що за морем на виноградній

лозі сосиски ростуть», в’єтнамці — «щоб бути людиною — учись невпинно»,

шведи — «не натрудиш рук, не натрудиш і зубів», японці — «дужий той, хто

самого себе перемогти може». Сьогодні й ми зачерпнемо мудрості із бездонної

криниці, ім’я якій — усна народна творчість, фольклор.

Опубліковано в Світова література

Світова література. 5 клас. Конспект уроку. Презентація.

Тема. Прислів’я та приказки — джерело народної мудрості

Мета: допомогти учням усвідомити ідейно-художній зміст прислів’їв та приказок, їх значення в духовному розвиткові людства; розвивати навички виразного читання, коментування

прислів’їв, пояснення їх прихованого значення; виховувати

найкращі моральні якості на основі моральних настанов

малих фольклорних жанрів.

Обладнання: збірки прислів’їв народів світу, ілюстрації до них; карта

світу.

Теорія літератури: прислів’я, приказки, «мандрівні сюжети».

Хід уроку

I. Мотивація навчальної діяльності школярів

— «Розмова без приказки — як м’ясо без солі»,— говорять африканці. Дійсно, влучним, дотепним словом часто можна розпочати цікаву жваву розмову.

Але прислів’я й приказки необхідно вживати доречно, відповідно до їх прямого

та переносного змісту, щоб не образити співрозмовника. Це й буде завданням

нашого уроку, адже, як слушно зазначають англійці, «добрі слова лікують, погані — убивають». Якщо ви уважно читали статтю підручника, то помітили, що

прислів’я багатьох народів повторюють одну й ту саму думку, стверджують одні

й ті самі істини. Чому так буває, ми також поміркуємо на уроці.

II. Оголошення теми й мети уроку

III. Актуалізація опорних знань

 

Опубліковано в Світова література

Світова література. 5 клас. Конспект уроку. Презентація.

Тема. Природа як джерело натхнення, а її зображення — засіб вираження почуттів японців. Презентація проекту

Мета: ознайомити зі своєрідною культурою Японії; підготувати

учнів до сприйняття поезії Мацуо Басьо; розвивати навички

самостійного пошуку потрібної інформації; відповідної її

презентації; виховувати допитливість, любов до книги.

Обладнання: відео- та фотоматеріали; аудіозаписи японської музики; демонстраційні матеріали до повідомлень (картини, оригамі,

нецке, ікебана та ін.).

Теорія літератури: танка, хоку.

Хід уроку

I. Мотивація навчальної діяльності школярів

— «День без праці — день без їжі»,— говориться в японському прислів’ї.

Оскільки наша праця розумова, то день без пізнання нового — це день, що минув марно, залишився без духовної їжі. Отож, сьогодні ми «помандруємо» до

незвичайної країни — Японії, яку ще називають Країною вранішнього сонця.

Дехто з вас ознайомився з відомостями про неї, і сьогодні зможе поділитися

ними зі своїми товаришами.

А говоритимемо ми на уроці про японську культуру, літературу.

II. Оголошення теми й мети уроку

III. Презентація учнями повідомлень про Японію, її історію, звичаї,традиції, культуру

Опубліковано в Світова література

Світова література. 5 клас. Конспект уроку. Презентація.
Тема. О. Пушкін. Вступ до поеми «Руслан і Людмила»

Мета: ознайомити зі змістом вступу до поеми О. Пушкіна «Руслан

і Людмила» та його художніми особливостями; розвивати навички виразного читання, аналізу поетичного твору, уміння

висловлювати свою думку щодо прочитаного; виховувати

любов до художнього слова, естетичний смак.

Обладнання: різні видання поеми «Руслан і Людмила», ілюстрації до

них.

Теорія літератури: літературна казка, герої літературних творів; прозова та віршована мова.

Хід уроку

I. Мотивація навчальної діяльності школярів

— Видатний російський поет, старший сучасник О. Пушкіна, Василь Андрійович Жуковський подарував поетові свій портрет із написом: «Переможцеві учневі від переможеного вчителя в той високоурочистий день, коли він закінчив свою поему “Руслан і Людмила”». Отже, на сьогоднішньому уроці ми дізнаємося, що це за казка-поема, як вона створювалася.

Опубліковано в Світова література

 

Світова література. 5 клас. Конспект уроку. Презентація.

Тема. Мацуо Басьо. Хоку. Одухотворення природи — характернаознака японської культури

Мета: ознайомити з життям і творчістю славетного японського поета; допомогти учням зрозуміти особливості хоку, їх зміст,

засоби вираження; розвивати навички читання хоку, їх аналізу; виховувати любов до природи, до людини, прагнення

до самопізнання та самовдосконалення, естетичні смаки.

Обладнання: портрет письменника, збірка його творів, ілюстрації до них.

Теорія літератури: хоку, його характерні ознаки.

Хід уроку

I. Мотивація навчальної діяльності школярів

— Японська поезія — хоку, з якою ми сьогодні ознайомимося, така ж незвичайна, як і вся культура. Складається вірш усього з трьох рядків без рим,

та й зміст, на перший погляд, не зовсім зрозумілий. Але за удаваною простотою

криється складне плетиво асоціацій, натяків, символів. Один із західних літературознавців, Р. Блайс, порівняв поезію Мацуо Басьо з «напіввідчиненими

дверима». Спробуємо побачити й зрозуміти, що ховається за ними!

II. Оголошення теми й мети уроку

III. Актуалізація опорних знань

Опубліковано в Світова література

Світова література. 5 клас. Конспект уроку. Презентація.

Тема. Мацуо Басьо. Виразне читання хоку напам’ять

Мета: за допомогою засобів виразного читання сприяти усвідомленню учнями глибинного змісту та художньої довершеності японських віршів; розвивати творчу уяву, навички

виразного і вдумливого читання хоку напам’ять, уміння їх

аналізувати, розкривати прихований зміст і висловлювати

своє ставлення; виховувати допитливість, любов до природи, людини, толерантне до них ставлення, естетичні смаки.

Обладнання: портрет письменника, збірки його віршів у перекладах,

ілюстрації до хоку.

Теорія літератури: хоку та його ознаки.

Хід уроку

I. Мотивація навчальної діяльності школярів

— Жанр японської поезії хоку, з яким ми ознайомилися, вимагає від читачів творчої уяви. Пасивний, байдужий читач не зрозуміє глибокого змісту, який

вклав у хоку автор. Хоку не містить повчань, прямих оцінок, його завдання —

зобразити поетичну картину, яка створить певний настрій, збентежить душу,

примусить читача замислитися. Слова, які легко можна домислити, без яких

можна обійтися, з хоку вилучається. Декому здається, що складати хоку легко, і їх зможе записати кожен. Насправді така роьота під силу лише великому

майстрові, і досі не з’явився поет, який би зміг перевершити Мацуо Басьо. Поет

наполегливо працював над мініатюрами, добираючи інколи впродовж кількох

Опубліковано в Світова література

Світова література. 5 клас. Конспект уроку. Презентація.

Тема. Марк Твен «Пригоди Тома Сойєра». Цінності дитинства та їх доля в дорослому житті

Мета: ознайомити з пригодами героїв повісті в наступних розділах,

допомогти учням розібратися в перипетіях сюжету, характерах героїв та мотивах їхніх учинків; розвивати навички виразного читання, переказу прозових творів, характеристики героїв, коректного висловлення оціночних суджень; виховувати найкращі людські якості, прагнення до самопізнання та самовдосконалення.

Обладнання: портрет письменника, ілюстрації до повісті.

Теорія літератури: повість, герої літературного твору, художні засоби.

Хід уроку

I. Мотивація навчальної діяльності школярів

— У дитинстві багато людей мріють про мандрівки в далекі, незвідані краї,

про подвиги, про те, щоб стати героями, яких би всюди шанували й прославляли. Водночас діти придивляються до життя й бачать, на жаль, не лише доброту, геройство, благородство, сумлінну працю дорослих, а й п’яниць-нероб,

злочинців, марнославних, боягузливих і підлих осіб, які завдають страждань оточенню.

Том і Гек, герої повісті Марка Твена «Пригоди Тома Сойєра», випадково стали свідками страшного злочину. Їх дивує, що індіанця Джо, який нахабно неправдиво свідчив і підло переклав свою вину на іншого, Бог не скарав тут же,

прямо на місці. Отже, дорослі не завжди дотримуються правил, яких навчають

дітей і за порушення яких карають.

Друзі під впливом непорозумінь із дорослими та представницею прекрасної статі вирішують утекти з дому на безлюдний острів, не думаючи про те, що відчуватимуть їхні близькі. Вони насолоджуються вільним життям, граються,

уявляючи себе піратами. Їм навіть лестить те, що їх розшукують, бо поширилися чутки, що діти потонули, що за ними шкодують, вони не розуміють, якого страшного горя завдали своїм рідним.

Опубліковано в Світова література

Світова література. 5 клас. Конспект уроку. Презентація.
Тема. Марк Твен «Пригоди Тома Сойєра». Сонячний, радіснобешкетливий світ дитинства в повісті

Мета: допомогти учням усвідомити зміст і головну думку повісті

Марка Твена; розвивати навички виразного читання, переказу великих за обсягом прозових творів, виділення основних епізодів та оцінювання дій і вчинків героїв; виховувати

найкращі моральні якості: неприйняття зла, підлості, несправедливості.

Обладнання: портрет письменника, різні видання повісті, ілюстрації до

неї, краєвиди ріки Міссісіпі.

Теорія літератури: повість, тема, головна думка, герої художнього твору.

Хід уроку

I. Мотивація навчальної діяльності школярів

— Ми з вами вже познайомилися із хлопчиком Томом Сойєром, зрозуміли,

що він — звичайна дитина — бешкетлива, неслухняна, лінькувата, але водночас винахідлива (зумів важку роботу перетворити на розвагу й «прибуткову»

справу), життєрадісна, чутлива до краси. Він постійно вигадує якісь витівки,

 

Опубліковано в Світова література

Світова література. 5 клас. Конспект уроку. Презентація.

Тема. Марк Твен «Пригоди Тома Сойєра». Смішне та сумне в повісті

Мета: допомогти учням з’ясувати, що у творі письменника сумне,

а що — смішне; навчити давати оцінку зображуваному з позиції загальнолюдських моральних цінностей; розвивати

навички виразного читання, переказу, визначення основних

епізодів, їх аналізу, уміння висловлювати та відстоювати

власні думки; виховувати почуття гумору, поваги до старших, найкращі моральні якості.

Обладнання: портрет письменника, ілюстрації до твору.

Теорія літератури: повість, герої твору, художні засоби.

Хід уроку

I. Мотивація навчальної діяльності школярів

— Чи помічали ви, як часто в житті переплітаються смішне із сумним,

а сумне — зі смішним? Так само буває і в літературному творі, побудованому

на власних спостереженнях та переживаннях автора. Нам смішно, коли ми

читаємо про хлоп’ячі забобони, страшні клятви, наслідування дорослих, «багатства» у вигляді дохлих котів та пацюків. І сумно, коли діти своїм бешкетуванням, упертістю, лінощами, непослухом завдають клопоту рідним, змушують їх переживати й навіть страждати; наражають своє життя і здоров’я на небезпеку.

Сьогодні ми розмірковуватимемо над тим, коли ж дійсно смішно, а коли

сумно буває героям повісті Марка Твена, а також ознайомимося з новими розділами твору «Пригоди Тома Сойєра».

II. Оголошення теми й мети уроку

III. Актуалізація опорних знань

 Розкажіть епізод із самостійно прочитаних на минулому уроці та вдома розділів, який найбільше запам’ятався, поясніть свій вибір.

 Визначте, які це види опису й у якому випадку вони використовуються автором.

а) «Вони побачили зарослу бур’яном домівку, стіни, з яких давно обсипався

тиньк, старезний камін, зяючі отвори вікон, розвалені сходи нагору і скрізь

запилюжені, обвислі клапті павутиння». (Це опис приміщення, інтер’єр

«будинку з привидами», у якому друзі збиралися шукати скарб.)

б) «Другий був бридкий обідранець із дуже неприємним обличчям. Постать іспанця обгортало серапе; з-під сомбреро виднілись волохаті сиві бакенбарди

й довгі пасма сивого волосся, а очі ховалися за зеленими окулярами». (Це

опис зовнішності, портрет одного з негативних героїв — розбійника.)

в) «Внизу, посеред залитої місячним сяйвом долини, самітно стояв той самий

“будинок з приводами”, давно вже без огорожі, до самого ґанку зарослий

бур’янами…» (Опис природи, пейзаж. Це місце, куди хлопці вирішили піти

розшукувати скарб.)

IV. Сприйняття та засвоєння навчального матеріалу

1. Виразне читання розділів повісті Марка Твена «Пригоди Тома

Сойєра» — XXVII, XXVIII, XXIX, XXX (с. 263–271 — за підручником

Ю. І . Ковбасенка, Л. В. Ковбасенко; с. 216–221 — за підручником

Є. Волощук)

2. Словникова робота за запитаннями учнів

3. Евристична бесіда, розв’язання проблемних питань

 Які риси характеру хлопців (Тома і Гека) виявилися під час вистежування

таємничих незнайомців із «будинку привидів»? (Кмітливість, наполегливість, нерозсудливість, намагання прославитися)

 Що називають халепою? (Неприємна пригода; прикрий випадок)

 Що означає дати драла? (Швидко втікати)

 Чи правильно зробив Гек, що пішов за страшними злочинцями назирці,

став за ними стежити?

4. Інтерактивна вправа «Дерево рішень»

Рішення І. Правильно зробив, за злочинцем необхідно було простежити. Позитивне — Гек дізнався, коли злодії планували помстися, повідомив дорослих;

негативне — наражався на небезпеку, міг сам загинути, якби його викрили.

Рішення ІІ. Неправильно зробив, слід було одразу сказати дорослим, заявити в поліцію. Позитивне — злочинців, можливо, швидше спіймали б, ніхто з дітей не ризикував би собою. Негативне — могли б і не дізнатися про злочинні

наміри індіанця Джо, могла б постраждати гарна людина тощо.

V. Закріплення знань, умінь та навичок

1. Робота з таблицею

Смішне та сумне в повісті «Пригоди Тома Сойєра»

Смішне

Сумне

                     Уміння Тома перетворити фарбування паркану на захопливе заняття та ще

й збагатитися на цьому;

                     перелік «трофеїв», «багатств» Тома;

                     забобони хлопців та повір’я;

                     намагання знайти скарб;

                     заздрість «свободі» Гека Фінна, його одягу тощо

                     Неслухняність хлопців, ризик життям і здоров’ям;

                     злочини дорослих, їхнє боягузтво;

                     неуважне ставлення до потреб дітей, до їхнього життя тощо

 

2. Коментар учителя

— «Можна смішити читача, та це пусте заняття, якщо автор книги не любить людей. Дехто не розуміє, що повинен володіти гуморист таким самим

умінням бачити, аналізувати, розуміти, як автори серйозних книг… Тільки той

гумор буде жити, який виростає з правди життя»,— так пояснював свою любов

до сміху, до гумору письменник Марк Твен.

VI. Домашнє завдання

Прочитати розділ XXXI, уміти переказувати, характеризувати епізоди та

героїв, оцінювати прочитане (с. 271–276 — за підручником Ю. І. Ковбасенка,

Л. В. Ковбасенко; с. 221–225 — за підручником Є. Волощук); повідомлення

учнів.

VII. Підбиття підсумків уроку

 

 

Завантажити архів з конспектом уроку та презентацією.

Опубліковано в Світова література

Світова література. 5 клас. Конспект уроку. Презентація.

Тема. Марк Твен «Пригоди Тома Сойєра». Герої повісті — Том Сойєр і Гекльберрі Фінн

Мета: допомогти учням усвідомити істини, що утверджує автор

через образи своїх героїв; визначити рівень художньої майстерності автора; розвивати навички виразного читання, переказу великого епічного твору, його аналізу, характеристики героїв; виховувати почуття відповідальності за свої вчинки і за їх наслідки, прагнення до самовиховання та самовдосконалення.

Обладнання: портрет письменника, ілюстрації до твору.

Теорія літератури: повість, герой літературного твору, портрет, пейзаж, художні засоби.

Хід уроку

I. Мотивація навчальної діяльності школярів

— Так уже склалося, що людині в житті часто доводиться робити вибір

між добром і злом, правдою та неправдою, сміливістю та боягузтвом. Байдужість та замовчування нерідко схиляє шальку терезів у бік неправди, несправедливості.

Томові Сойєру і його товаришам також не раз доводилося робити вибір. І, необхідно визнати,— чинили вони найчастіше сміливо, благородно, перемагаючи

Опубліковано в Світова література
 
Виктор Новосад на сервере Стихи.ру
загрузка...
« Освітній портал »   2013 р.