Світова література. 5 клас. Конспект уроку. Презентація.
Тема. Ф. Тютчев «Я знаю в праосені пору…»

Мета: ознайомити з життям і творчістю поета, допомогти усвідомити красу, художню майстерність його вірша «Я знаю в праосені пору…»; розвивати навички виразного читання,

аналізу ліричних творів, уміння висловлювати власну думку

та враження від прочитаного, визначати художні засоби виразності; виховувати любов до природи, до поетичного слова; естетичні смаки.

Обладнання: портрет письменника, збірки його творів, пейзажні картини,

фотоматеріали, аудіо- та відеозаписи.

Хід уроку

I. Мотивація навчальної діяльності школярів

— Природа, різні пори року завжди надихали поетів, музикантів, художників на створення шедеврів. До речі, не лише митців, а й поважних учених,

державних діячів, дипломатів. Серед них — Федір Іванович Тютчев, із життям

і творчістю якого ми ознайомимося на сьогоднішньому уроці. Багато поколінь

людей отримують справжню насолоду, читаючи ліричні твори російського поета. Сподіваюся, що й вас вони не залишать байдужими.

II. Оголошення теми й мети уроку

III. Актуалізація опорних знань

1. Виразне читання (або розповідь напам’ять) вірша М. Лермонтова «Із

Ґете», висловлення свого враження про нього, частковий аналіз

Опубліковано в Світова література

Світова література. 5 клас. Конспект уроку. Презентація.
Тема. Твір за прислів’ям. Розвиток зв’язного мовлення

Мета: учити учнів розуміти пряме й переносне значення прислів’їв

і приказок, доречно використовувати їх у власному мовленні, пов’язувати з життєвими ситуаціями; розвивати усне

й писемне мовлення, творчу уяву; збагачувати словниковий

запас, розширювати кругозір учнів; виховувати любов до

художнього слова, сприяти отриманню естетичної насолоди

від нього.

Обладнання: збірки прислів’їв і приказок народів світу, ілюстрації

до малих фольклорних жанрів, збірки творів за прислів’ями.

Теорія літератури: учнівський твір, прислів’я, приказки, прямий і прихований

зміст твору.

Хід уроку

1. Мотивація навчальної діяльності школярів

— Кому з нас не хочеться бути добрим співрозмовником, з яким цікаво

спілкуватися? Хто не хотів би мати багато друзів? Хто не мріяв досягти успіху

в якихось перемовинах? А це значною мірою залежить від того, наскільки добре ми володіємо мовою, засобами виразності, прийомами переконання. Серед

популярних художніх засобів — прислів’я та приказки, крилаті вислови, афоризми. Нашим завданням є навчитися доречно, тактовно й правильно вживати

малі фольклорні форми.

II. Оголошення теми й мети уроку

Опубліковано в Світова література

Світова література. 5 клас. Конспект уроку. Презентація.

Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Переказ із творчим завданням

Мета: систематизувати та узагальнити знання учнів про творчість

письменників; виявити рівень знань, умінь та навичок із метою контролю та їхньої корекції; розвивати навички письмового переказу епізодів великого прозового твору; розвивати

пам’ять, образне та логічне мислення; виховувати високі

моральні якості, повагу до загальнолюдських цінностей.

Обладнання: завдання до переказу із творчим закінченням.

Теорія літератури: повість, вірш, головна думка, проблеми, мотиви, художні

засоби, художні образи, переказ.

Опубліковано в Світова література

Світова література. 5 клас. Конспект уроку. Презентація.

Тема.  

Мета: допомогти учням глибше усвідомити ідейно-художній зміст

твору письменника, прийом антитези, який у ньому використаний; розвивати навички виразного читання, аналізу

ліричних творів, визначення головної думки; виховувати

чесність, патріотизм, шляхетність.

Обладнання: портрет письменника, збірки його творів, ілюстративні матеріали про Шотландію та до вірша, що вивчається.

Теорія літератури: ліричний вірш, образи, головна думка, ліричний герой, антитеза.

Хід уроку

I. Мотивація навчальної діяльності школярів

— Маленька Шотландія, яка є частиною Великого Об’єднаного Королівства

Великобританії й Північної Ірландії, була насильно приєднана до Англії, потерпала від гніту, мріяла про визволення. І ці мрії висловив у своїх віршах Роберт Бернс.

Опубліковано в Світова література

 

Світова література. 5 клас. Конспект уроку. Презентація.

Тема. Марк Твен «Пригоди Тома Сойєра». Вплив світу дорослих на дитячі стосунки

Мета: допомогти учням побачити в повісті дорослий світ очима

дітей і дитячий світ — очима дорослих; розвивати навички

виразного читання, переказу твору, визначення основних

епізодів, які рухають дію, оцінити їх; виховувати високі

моральні якості, почуття відповідальності за свої вчинки,

любов до близьких людей, почуття вдячності.

Обладнання: портрет письменника, повість «Пригоди Тома Сойєра» у різних виданнях, ілюстрації до неї.

Теорія літератури: повість, портрет, художні образи.

Хід уроку

I. Мотивація навчальної діяльності школярів

— Дітям іноді здається, що їхнє життя важке, сповнене всіляких прикростей, наприклад, необхідно сидіти на уроках, виконувати завдання, поводитися чинно, працювати та ін. А коли діти стають дорослими, то розуміють складність дорослого життя. Як же герої повісті Марка Твена чинять, перебуваючи у скрутному становищі, і чого можуть навчити навіть дорослих, про це ми дізнаємося на сьогоднішньому уроці.

II. Оголошення теми й мети уроку

III. Актуалізація опорних знань

 Розкажіть епізод із повісті, який запам’ятався найбільше. Поясніть, як він

характеризує героїв твору.

 Поєднайте пари тверджень за причинно-наслідковим зв’язком.

1

Рішення стати піратом

 

А

Тяжкий злочин — убивство

2

Помста індіанця Джо

 

Б

Страх хлопців

3

Безпідставне звинувачення Поттера

 

В

Відвідування Поттера у в’язниці

4

Клятва мовчати

 

Г

Підступність індіанця

5

Докори сумління у Тома

 

Д

Нещасливе кохання

 

1

2

3

4

5

Д

А

Г

Б

В

 

Опубліковано в Світова література

Світова література. 5 клас. Конспект уроку. Презентація.

Тема. Дж. Р. Кіплінг «Мауглі». Головний Закон Джунглів і закони людей

Мета: допомогти учням усвідомити зміст і значення розділів повісті

«Мауглі», їх морально-етичні настанови; розвивати навички

виразного читання, аналізу образів та художніх прийомів,

стислого й детального переказу; виховувати найкращі людські якості.

Обладнання: портрет письменника, різні видання повісті, ілюстрації до неї.

Теорія літератури: повість-казка, основна думка, образи-персонажі, художні засоби.

Хід уроку

I. Мотивація навчальної діяльності школярів

— Природа — дім людини, тому природу необхідно берегти, жити в злагоді

з навколишнім світом. Якщо ж людина намагатиметься змінити закони природи, нерозумно втручатися в них, то може бути жорстоко покарана. Отже, про

те, чим відрізняються закони джунглів і закони людей, ми й говоритимемо на

сьогоднішньому уроці.

II. Оголошення теми й мети уроку

III. Актуалізація опорних знань

Рольова гра

Завдання. Перечитайте ще раз мовчки (або пригадайте) епізод, у якому князівський анкас убивав людей; підготуйтеся до рольової гри.

Учасники гри: прокурор (обвинувачувач), захисник, підсудний, свідки

(слон, пантера, Мауглі).

Орієнтовний сценарій рольової гри

 

Опубліковано в Світова література

 

Світова література. 5 клас. Конспект уроку. Презентація.

Тема. Дж. Р. Кіплінг «Мауглі». Історія Мауглі, вихованця джунглів

Мета: допомогти учням глибше ознайомитися з ідейно-художнім

змістом розділів твору; розвивати навички виразного читання, переказу, виділення основних епізодів та визначення їхньої ролі в повісті-казці, характеристики героїв; виховувати

гуманність, любов до художньої літератури, допитливість.

Обладнання: портрет письменника, різні видання повісті-казки «Мауглі»,

ілюстрації до неї.

Теорія літератури: повість-казка, герої (образи, персонажі, дійові особи твору).

Хід уроку

I. Мотивація навчальної діяльності школярів

— Коли читаєш цікаву, захоплюючу книгу про далекі краї, незвичайних героїв, часто радієш, сумуєш, хвилюєшся разом із ними, забуваючи, що це лише

літературний твір, а не справжня життєва історія. До таких книг належить

й повість-казка «Мауглі». Чи згодні ви зі мною? Сьогодні ті діти, хто погодився

зі мною, будуть доводити цю думку тим, хто, можливо, залишився байдужим

до історії про Мауглі.

Опубліковано в Світова література

Світова література. 5 клас. Конспект уроку. Презентація.

Тема. Г. К. Андерсен «Снігова королева». Авторська оцінка героїв твору

Мета: допомогти учням сприйняти великий за обсягом твір цілісно;

з’ясувати його ідейно-художні особливості; розвивати навички виразного читання, аналізу художнього твору, образне та

логічне мислення; виховувати силу волі, цілеспрямованість,

вірність у дружбі, людяність.

Обладнання: портрет письменника, різні видання казки «Снігова королева», ілюстрації до них.

Теорія літератури: літературна казка, образи-персонажі твору, композиція.

Хід уроку

I. Мотивація навчальної діяльності школярів

— Триває наша мандрівка разом із маленькою Гердою, яка шукає свого

друга Кая. Ми бачимо, що дівчинці зустрічаються недобрі, егоїстичні істоти та

доброзичливі герої, завжди готові допомогти, поспівчувати іншому. Активну

участь у долі дітей бере навіть природа — сонячні промінці й ластівка переконують Герду, що Кай живий, троянди нагадують дівчинці про її обов’язок, крук

та його наречена допомагають зустрітися з королевичем та королівною, осінній

сад сумує, передчуваючи, як важко Герді буде досягти мети.

Цікаво, чи зможе маленька дівчинка перемогти сильну, розумну Снігову

королеву? І чого може навчити ця казка нас? Про це й буде наша розмова на

сьогоднішньому уроці.

 

Опубліковано в Світова література

Світова література. 5 клас. Конспект уроку. Презентація.

Тема. Г. К. Андерсен «Снігова королева»

Мета: ознайомити зі змістом твору, допомогти учням усвідомити

логічно-причинові зв’язки подій, що відбуваються; розвивати навички виразного читання, переказу окремих епізодів,

уміння працювати з текстом; виховувати доброту, прагнення

допомогти ближньому.

Обладнання: портрет письменника, різні видання казки «Снігова королева», ілюстрації до неї.

Теорія літератури: літературна казка, зв’язок літератури з життям; різні види описів.

Хід уроку

I. Мотивація навчальної діяльності школярів

— Необхідно мати великий літературний талант, щоб придумати цікаву

історію про будь-що: звичайну голку, зламану іграшку, горошину. Ганс Крістіан

Андерсен володів таким даром, і це було його щастям. Він писав: «Світ

навколо нас сповнений краси, вона проявляється в найменших перелітних образах, яких часто не помічають люди. У краплині води, взятої з калюжі, вирує

цілий світ живих істот. Доба — крапля, схоплена з буденного життя, теж містить

Опубліковано в Світова література

Світова література. 5 клас. Конспект уроку. Презентація.

Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Твір про природу

Мета: викликати в учнів інтерес до читання книг про природу, до

теми стосунків людини і природи; розвивати зв’язне мовлення учнів, образне мислення, уміння висловлювати власні

думки й обґрунтовувати їх; виховувати любов до природи та

бережливе до неї ставлення.

Обладнання: фотовиставка домашніх улюбленців, різних квітів, рослин,

відеоматеріали.

Теорія літератури: описи різних видів — пейзаж, портрет, опис тварини, рослини; розповідь, роздум, опис.

Хід уроку

I. Оголошення теми й мети уроку.

Мотивація навчальної діяльності школярів

II. Основний зміст роботи

Опубліковано в Світова література
 
Виктор Новосад на сервере Стихи.ру
загрузка...
« Освітній портал »   2013 р.