Тема: Водойми на території України. Практична робота: розпізнавання форм земної поверхні та водойм на карті України

Мета: ознайомити учнів із видами водойм на території України; розвивати спостережливість, уяву, пізнавальний інтерес; виховувати елементи наукового світогляду; розвивати пізнавальну активність і самостійність шляхом засвоєння узагальнених способів самоуправління (постановка цілей, планування, самоперевірка і самооцінювання, здатність до творчості, до самовираження і спілкування в сумісній діяльності); виховувати прагнення охороняти і примножувати природу рідного краю.

Обладнання: фізична карта України, таблиці з видами водойм, атласи, картки.

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

1. Робота з зошитом.

Повідомлення учня про стан погоди.

2. Фронтальне опитування.

— Назвіть основні форми земної поверхні.

— Доповніть речення: «На рівнинних землях добре вирощувати ...»

— Чи зручно будувати міста і прокладати дороги у горах? Чому?

— Назвіть види земної поверхні на території України і покажіть їх на карті.

3. Робота у парах.

Перевірка тестів, складених удома.

Учень читає текст, який він склав, товариш відповідає на питання тесту. Учитель ставить плюс, якщо відповідь правильна, і мінус, якщо неправильна. Інші учні пояснюють неправильні відповіді.

Орієнтовні зразки тестів

1. Підкресли правильні твердження.

Причиною утворення ярів є: а) поверхні, укриті

горбами (+); б) часті зливи, які розмивають пухкі землі (+); в) знищення рослинного покриву внаслідок інтенсивного випасу рогатої худоби; г) розорювання землі впоперек схилів; д) розорювання землі вздовж схилів; е) висаджування дерев, кущів по схилах пагорбів.

2. Запиши відповіді «так» або «ні».

Затримують утворення ярів на місцевості, що вкрита пагорбами, такі заходи:

а) правильна обробка ґрунту («так»); б) закріплення схилів («так»); д) збереження рослинного покриву («так»).

II. Мотивація навчальної діяльності

Бесіда.

— Чи всі водойми однакові?

— Чим відрізняється річка від моря, озеро від болота?

(Учитель оголошує тему уроку: «Водойми на території України».)

III. Опрацювання нового матеріалу

1. Повідомлення учнів.

(Готують 2-3 учні заздалегідь).

 Вода

Без води життя на Землі неможливе: в’яне квітка, страждає звір, замовкає пташка. Все живе на Землі потребує води. Кожна її крапля є дорогоцінним скарбом природи. Вода напуває землю, яка годує людину. Люди завжди розуміли значення води для себе і впродовж багатьох віків оспівували її як основу буття. Обожнювали все: море, озеро, річку, криницю, джерело.

Вода — справжнє чудо природи. Вона животворною силою наповнює численні річки й озера, перетворює пустелю на квітучий сад.

Вода покриває 2/3 поверхні нашої Землі. Найбільше її у водоймах. Джерела, річки, озера, болота, ставки, водосховища, моря — усе це водойми. Водойми поділяються на природні і штучні. Ті водойми, які утворилися самостійно, без втручання людини, є природними, а ті, які створила сама людина, називаються штучними.

2. Робота у парах.

Розділити водойми на природні і штучні. Обладнання: велика картка і маленькі картки.

Зразок карток.

 Водойми

природні штучні

річка ставок водосховище

озеро джерело канал

море болота

3. Слово вчителя з елементами бесіди.

Усі води, які знаходяться під поверхнею землі, називають підземними. Під землею вода очищується і фільтрується, і вже чистою виходить на поверхню. Підземні води не залишаються нерухомими. Вони рухаються підземними струмками і виходять на поверхню.

— Як називається місце, де виходить підземний потік? (Джерело)

Деколи на поверхню землі виходить вода, в якій розчинені солі і гази. Таку воду називають мінеральною, і вона має лікувальні властивості. Джерела в природі нашого краю зустрічаються часто, мінеральні — рідше.

— Наведіть приклад джерельних вод у нашій області. («721», «950», «Свято-Миколаївська»)

— Чи знаходили ви джерело? Де саме? Яка в ньому була вода?

В Україні здавна шанували джерела. Чистота та бездоганні смакові якості джерельної води сприяли тому, що народ надавав їм символічного значення — вода вважалася живою, тобто особливо цілющою. За народними повір'ями, жива вода давала силу, зцілювала рани і повертала до життя.

— Відгадайте загадку. Крутиться, вертиться, берега держиться. (Річка)

— Які річки протікають у нашому місті?

Багато річок є на Землі. У кожної своя назва,

своя «вдача». Течуть вони біля сіл і міст, гордо несуть свої води в далечінь. Річка — це природний потік води у зниженні рельєфу, де є схил. Початок їй дають джерела, які виходять на земну поверхню. Багато річок беруть початок з озер, боліт, зі схилів гір. Кожна починається невеликим струмком, кілька струмків утворюють річку. Річки несуть свої води в море.

— Прочитайте вірш В. Лучука.

— Про які річки йдеться у вірші?

— Які дієслова вживає автор вірша, щоб показати течію річки?

— Від чого, на вашу думку, залежить течія річки?

— Знайдіть серед малюнків річки гірські та рівнинні.

— Що допомогло вам це з'ясувати?

— Учитель показує на карті України найбільші річки, а учні відшукують в атласі.

Річки є народним багатством. Віддавна люди селилися поблизу річок. Брали з них воду, ловили рибу, сплавляли ліс. Тепер на великих річках побудовано електростанції. По річках перевозять пасажирів, різні вантажі. У них водяться звірі, риби, водоплавні птахи. Біля річок завжди свіже повітря. Тому тут добре відпочивати. І велика, і маленька річка неначе промовляють до нас: «Люби нас такими, які ми є, і не твори нам зла». Якщо в людини серце відкрите для добра і краси, то воно відгукнеться на будь-який вияв неповторності в природі.

4. Кросворд.

Вписавши всі слова правильно, ми зможемо дізнатись назву великого водоймища.

1. Біжить свинка, вирізана спинка; оглянешся назад, а сліду не знать. (Човен)

2. Ця рослина росте біля водойм. Ось вона зображена на малюнку. (Рогіз)

3. Річка тече між двома ... (Берег)

4. Тече, тече — не витече, біжить, біжить — не вибіжить. (Річка)

5. Заглиблення, по якому постійно тече річка. (Русло)

5. Слово вчителя.

На земній поверхні є западини, різні за глибиною і шириною. Вони заповнюються водою, і таким чином виникають озера.

Озера, з яких витікають річки, є прісними, бо річки несуть разом із водою в моря й океани ще й солі. А якщо з озера не витікає жодна річка, то солі осідають на дно.

На більшій частині території України озер мало, але є у нас озерні краї — це Західне Полісся, Українські Карпати та Придунайський регіон. Трапляються вони також у заплаві Сіверського Дінця, на Поділлі. У басейні Десни, на узбережжі Чорного моря між Одесою і Херсоном є численні лимани.

Найбільше озер природного походження є на Західному Поліссі. Це так звана Світязька та Шацька групи, що включають понад 700 озер. Найбільшими з них є Світязьке та Пулемецьке озера, трохи менше Турське озеро в басейні Прип'яті.

Звичайно, озера, як і люди, народжуються, старіють і вмирають. У молодому озері вода чиста й прозора. Але минає час, і на дні його осідає мул, пісок. Вони швидко заростають рослинами, які, відмираючи, падають на дно і замулюють його. Так озера поступово міліють і перетворюються на болота. Заросле болото нагадує зелену луку. Води не видно, але ходити по ньому небезпечно.

6. Робота у групах.

Учитель ділить клас на кілька груп. Завдання для груп: обговорити, чи потрібні людині озера й болота, як їх використовують. Представники кожної групи через 3-4 хвилини називають відповіді, доповнюючи повідомлення інших.

7. Робота з підручником.

Опрацювавши матеріал підручника, скласти план розповіді про море.

а) Назва, місцеположення.

б) Назвіть рослини і тварин, які живуть у морі.

в) Як люди використовують море?

г) Охорона морів.

IV. Оцінювання і самооцінювання

Творча робота.

Доповнити речення (картки або запис на дошці).

1) Море — це ... (частина океану, що заходить у сушу). 2) Береги України на півдні омивають ... море і ... . 3) Найбільші річки України — ... , ... , ... .

4) Озера й болота використовують для ... , ... , ... .

V. Підбиття підсумків уроку

Бесіда.

— Яку тему ми вивчали на уроці?

— Що вам найбільше запам’яталося на уроці?

VI. Домашнє завдання

1. Спостереження за погодою.

2. Опрацювати статті в підручнику, дати відповіді на питання.

3. Підписати на контурній карті 7 найбільших річок України.

4. Завдання для груп. 1 група: дібрати загадки, прислів’я, порівняння, в яких ідеться про різні водойми; 2 група: скласти розповідь (7-8 речень) про одну з найбільших річок України; 3 група', скласти розповідь (7-8 речень) про Азовське або Чорне море.

Опубліковано в Природознавство

Тема: Україна на планеті Земля. Розташування України на карті. Практична робота: читання карти України за умовними знаками

Мета: дати учням уявлення про розташування України на планеті Земля і на фізичній карті; розвивати пізнавальну активність і здатність до творчості, до самовираження і спілкування в сумісній діяльності; виховуючи любов до рідної землі, бачити прекрасне навколо, прищеплювати почуття гордості за свою землю.

Обладнання: глобус, фізична карта, картини природи України, контурні карти України.

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

1. Завдання учням.

Побудувати діалог (усно), використовуючи подані слова і словосполучення.

Пора року, місяць, стан неба, світить сонце, тепло чи холодно, вітер, його напрям, роботи на полях, городах, поведінка звірів і птахів.

2. Бесіда.

— Як називається наша країна?

— Які ви знаєте вірші про Україну?

(Читають вірші 2—3 учні, яким дав завдання

вчитель на попередньому уроці).

— Знайдіть на глобусі материк Євразія. На ньому розташована наша Батьківщина — Україна.

— На якій півкулі розташований цей материк?

— Якими океанами він омивається?

— Порівняйте зображення нашої країни на глобусі, карті півкуль і карті України. На глобусі наша країна здається невеликою, на карті вона значно більша. Чому так виходить?

— Так, це залежить від масштабу. Подивіться і прочитайте масштаб на глобусі, на фізичній карті півкуль і фізичній карті України. Порівняйте масштаб.

II. Опрацювання нового матеріалу

1. Слово вчителя.

Україно! Наша рідна земле! Чарівний і неповторний краю! Хіба є змога відвести погляд від твоїх широких рівнин, укритих золотими нивами пшениці, від квітучих луків із вербами, що купають свої коси в тихій заводі річок, від густих лісів, наповнених дивними ароматами?

Нині площа України становить 603,7 тис. кв. км. Розмірами території вона поступається лише Росії та Казахстану, а в Західній Європі перевищує площу найбільших країн — Франції та Іспанії. Довжина кордонів — 7590 км, серед них 1959 — морські. (Учні відкривають своі атласи і проводять олівцем по цьому кордону).

На південному заході державний кордон проходить по Дунаю, на півдні України межа йде Чорним та Азовським морями. Чорне море є частиною Атлантичного океану і займає величезну глибоководну заглибину із плоским дном. Його найбільша глибина — 2245 м. Уявіть і порівняйте: ваш зріст — їм, а глибина моря — 2245 м. Тому вона має сприятливі умови для розвитку морського транспорту.

2. Робота у групах.

Учитель розбиває клас на групи і дає завдання.

1 група. Знайти і виписати сусідів України на заході, сході і півдні.

2 група. Знайти і виписати назви річок України (найбільших).

3 група. На фізичній карті знайти і виписати назви гір, височин, рівнин України.

Після виконання роботи проходить обмін інформацією між групами з показом об'єктів на фізичній карті України.

3. Слово вчителя.

Сусідами України є Росія, Білорусь, Молдова, Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія.

Західний кордон України проходить по р. Західний Буг, Волинській височині, Карпатах, виходить до Середньо-Дунайської низовини і далі повертає на схід, перетинаючи Карпати, виходить до меж з Молдовою.

Україна багата річками. На кожний квадратний кілометр її території припадає 250 м річок. На її території налічується до 70 тис. річок і струмків. Найбільшими річками нашої країни є Дніпро, Дністер, Південний Буг, Сіверський Донець, Дунай. (Учитель показує на карті).

4. Самостійна робота.

На фізичній карті України (контурній) червоним олівцем позначити кордон України і підписати назву столиці нашої Батьківщини.

5. Фронтальне опитування.

Учитель називає країни, а учні визначають, чи є вони сусідами України.

6. Робота з підручником.

Опрацювання статті у підручнику «Україна на глобусі і на фізичній карті» (читання під магнітофон).

Відповіді на запитання в кінці статті.

7. Практична робота.

— Знайдіть у своїх атласах на фізичній карті України, які корисні копалини є на території нашої країни.

— Прочитайте назви міст України.

— У яких із них ви бували?

8. Завдання учням.

Гра «Заповни глечик».

У вчителя в руках глечик. Учні називають міста України і заповнюють глечик.

III. Підбиття підсумків уроку

— Як називається країна, в якій ми живемо?

— Де вона розташована?

— Назвіть річки, міста України.

— Чим багата наша Батьківщина?

IV. Домашнє завдання

1. Позначити на контурній карті міста України.

2. Завдання на вибір: а) знайти і прочитати додаткову літературу про Київ і скласти розповідь (7-8 речень); б) скласти розповідь про Україну за планом.

План

1) Розташування на глобусі і карті.

2) Природа України, річки, моря.

3) Природні багатства.

3. Спостереження за змінами у природі та погодою.

Опубліковано в Природознавство
 
Виктор Новосад на сервере Стихи.ру
загрузка...
« Освітній портал »   2013 р.