Понеділок, 22 травня 2017 14:35

ДПА. 2017. Українська література. 9 клас. Завдання та Відповіді. ВАРІАНТ № 1

Автор 
Оцініть матеріал!
(1 Голосувати)


ВАРІАНТ 1

Завдання 1-16 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь і позначте її.

1. Пісня «Цвіте терен, цвіте терен» належить до групи

А пісні про кохання

Б пісні про сімейне життя

В пісні про трагічні сімейні обставини

Г гумористично-сатиричні пісні

2. Усі важливі вияви сімейного життя відтворено у

А календарно-обрядових піснях

Б соціально-побутових піснях

В родинно-побутових піснях

Г піснях-баладах

3. Остромирове Євангеліє та «Ізборник Святослава» є

А найдавнішими рукописними книгами Київської Русі

Б першими друкованими книгами

В перекладними книгами

Г літописами

4. Запровадження християнства на Русі датують

А 935 р.

Б 988 р.

В 964 р.

Г 900 р.

5. Біблія розпочинається

А Апокаліпсисом

Б книгою Буття

В Давидовими псалмами

Г Євангелієм від Матвія

6. Літературною пам’яткою житійної літератури, що розповідає про життя мешканців Печорського монастиря, є

А «Житіє Феодосія Печерського»

Б Києво-Печерський патерик

В «Чтенія о житії і погубленії... Бориса і Гліба»

Г «Сказаніє про Бориса і Гліба»

7. Найталановитішим письменником-полемістом уважають

А Герасима Смотрицького

Б Василя Острозького

В Івана Вишенського

Г Петра Могилу

8. Вертеп — це

А невеличкі комічні п’єси чи сценки, які ставили між актами основної драми

Б дискусія з приводу якогось питання суспільного характеру

В старовинний пересувний ляльковий театр, де ставили релігійні та світські п’єси

Г перелицювання та пристосування високих біблійних образів, релігійної тематики до земних потреб

9. «Той, в кого совість як чистий кришталь», є ідеалом твору Григорія Сковороди

А «Всякому місту — звичай і права»

Б «Я на ноги встав, воскрес!»

В«Delibertate»

Г «Хто серцем чистий і душею»

10. Укладачами збірки «Русалка Дністрова» є

А Т. Шевченко, М. Гоголь, Г. Квітка-Основ’яненко

Б М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький

В М. Шашкевич, І. Вагилевич, Т. Шевченко Г І. Котляревський,

Г. Квітка-Основ’яненко, Я. Головацький

11. Зачинателем нової української літератури є

А Тарас Шевченко

Б Іван Котляревський

В Григорій Квітка-Основ’яненко

Г Маркіян Шашкевич

12. «Заповіт» Т. Шевченка — зразок лірики

А інтимної

Б громадянської

В філософської

Г пейзажної

13. Російському поетові Василю Жуковському Тарас Шевченко присвятив твір

А «Холодний Яр»

Б «Катерина»

В «Сова»

Г «Розрита могила»

14. Твори Тараса Шевченка «До Основ’яненка» та «Причинна» є

А патріотичними

Б романтичними

В інтимними

Г пейзажними

15. В основі поеми Тараса Шевченка «Гайдамаки» лежать події

А Коліївщини — народного антишляхетського повстання на Правобережній Україні

Б Ніжинської «чорної» ради

В морських козацьких походів

Г у селі Суботів, пов’язані з археологічними розкопками могил

16. Дієвою участю Пантелеймона Куліша у формуванні української мови є

А видання першого букваря

Б створення «Граматки» — правопису української мови («кулішівки»)

В написання вірша «До рідного народу»

Г створення першого в українській літературі історичного роману

 

Завдання 17-20 мають на меті встановлення відповідності.

До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

 

17. Установіть відповідність між письменниками та їх творами

1 Іван Вишенський

2 Іван Величковський

3 Семен Климовський

4 Григорій Сковорода

A «De libertate»

Б «Послання до єпископів» В «їхав козак за Дунай»

Г «Зегар з полузегарком»

Д «Тренос» («Плач»)

Відповідь.

1-Б Іван Вишенський — «Послання до єпископів»

2-Г Іван Величковський — «Зегар з полузегарком»

3-В Семен Климовський — «їхав козак за Дунай»

4-А Григорій Сковорода — «De libertate»

 

18. Установіть відповідність між афористичними висловами з Біблії та їх значеннями

1 сіль землі

2 манна небесна

3 наріжний камінь

4 Ноїв ковчег

А головна ідея, основа

Б надійний притулок

В найкращі люди

Г несподівано отримані життєві блага

Д найвидатніші представники певної спільної групи, класу; найважливіша частина суспільства

Відповідь.

1-Д сіль землі — найвидатніші представники певної спільної групи,

класу; найважливіша частина суспільства

2-Г манна небесна — несподівано отримані життєві блага

3-A наріжний камінь — головна ідея, основа

4-Б Ноїв ковчег — надійний притулок

19. Установіть відповідність між літературознавчими термінами та їх визначеннями

1 притча

2 послання

3 апокриф

4 літопис

А твір середньовічної літератури релігійного спрямування, не визнаний церквою

Б віршований та публіцистичний твір, написаний у формі листа або звернення-до конкретного адресата чи широкого загалу

В історичний твір, у якому розповідь про історичні події та факти подано в хронологічному порядку за роками

Г навчальна алегорична оповідь, у якій власне сюжет підпорядкований моралі твору

Д короткий влучний оригінальний вислів, узагальнена, глибока думка, виражена в лаконічній формі

Відповідь.

1-Г притча — навчальна алегорична оповідь, у якій власне сюжет підпорядкований моралі твору

2-Б послання — віршований та публіцистичний твір, написаний у формі листа або звернення до конкретного адресата чи широкого загалу

3-A апокриф — твір середньовічної літератури релігійного спрямування, не визнаний церквою

4-В літопис — історичний твір, у якому розповідь про історичні події та факти подано в хронологічному порядку за роками

20. Установіть відповідність між прислів’ями і тими, хто їх промовляє у романі «Чорна рада»

1 Голодній кумі хліб на умі

2 Два коти в одному мішку не помиряться

3 Вовка скільки не годуй, а він усе в ліс дивиться

4 Брехнею світ пройдеш, та назад не вернешся

А Брюховецький

Б Гвинтовка

В Пугач

Г Сомко

Д Кирило Тур

Відповідь.

1-Д Голодній кумі хліб на умі — Кирило Тур

2-А Два коти в одному мішку не помиряться — Брюховецький

3-Б Вовка скільки не годуй, а він усе в ліс дивиться — Гвинтовка

4-В Брехнею світ пройдеш, та назад не вернешся — Пугач

 

У завданнях 21-24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.

 

21. Чигирин, Канів, Умань, Черкаси, Корсунь — це місця дії у творі (записати автора і назву твору)

Т. Шевченка «Гайдамаки».

22. Творцем української художньої прози є

Г. Квітка-Основ’яненко.

23. Устина — дівчина-кріпачка — це героїня твору (записати автора і назву твору)

Марка Вовчка «Інститутка».

24. Збірник житійних оповідань про подвижницьку, богоугодну діяльність ченців певного монастиря називають

         патериком.

 

Завдання 25 потребує розлогої відповіді на запитання.

 

25. Якою є мистецька спадщина Т. Шевченка-художника?

 

Відповідь.

Т. Шевченко був не лише творцем «Кобзаря», але й художником (живописцем, академіком гравюри, одним з перших на той час офортистів України й Росії), який залишив велику мистецьку спадщину — понад тисячу творів.

 Виконано їх у техніці олійного письма на полотні, а також аквареллю сепією, тушшю, свинцевим, італійським олівцем і в техніці офорта на окремих аркушах білого, кольорового й тонованого паперу різних розмірів, а також у п’яти альбомах.

 Створені ним образи відзначаються невимушеністю, гармонійно-вишуканою композицією, дещо театральним живописом, намаганням дати психологічну характеристику людині. Часто автор мовою образотворчого мистецтва розвиває одну із сюжетних ліній літературного твору. Романтичний характер багатьох його полотен, яскрава поетизація, увага до побутових деталей мають виразні ознаки народності.

 У перші роки навчання в Академії мистецтв він почав працювати в пейзажному жанрі. У завершених малюнках, етюдах і начерках пейзажі становлять майже половину мистецького доробку художника. Краєвиди, виконані в роки заслання, вважають найвищим досягненням тодішнього українського пейзажного мистецтва. У пейзажі «Вид з тераси Почаївської лаври» (1848), для прикладу, Т. Шевченко підкреслює прагнення людського погляду до подолання лінії горизонту. Рух у глибину картини передано зображенням жесту священика й різким перспективним скороченням парапету тераси з рядом декоративних ваз-«ліхтарів». Далі цей рух «підхоплюється» кронами тополь і підсилюється ритмічним чергуванням світлих і темних плям. Розгортання простору в далечінь співзвучне духовному самозаглибленню автора. Точно відтворене м’яке світло згасаючого дня спонукає до неспішних глибоких роздумів.

 Новим словом у мистецтві побутового жанру стали твори «Катерина», «Селянська родина», «На пасіці». Жанрові композиції періоду заслання, присвячені побуту казахського народу («Казахський хлопчик розпалює грубку», «Казахи біля вогню»), дали підстави казахам вважати Шевченка своїм художником-побутописцем. У деякі із цих картин митець вводить автопортрет, підкреслюючи достовірність зображеного і глибоке співчуття долі казахського народу. Картини «Хлопчик-жебрак, що дає хліб собаці» та «Циганка-ворожка» відзначено срібною медаллю другого ступеня.

 До жанру портрета Шевченко звертався протягом усього життя (понад 150 портретів). У відомому автопортреті зі свічкою (папір, офорт, акватинта) привертає увагу розмаїтість технічних прийомів. Густим плетивом різної сили штрихів, об’єднаних шаром акватинти, художник показав, як морок відступає перед переможною силою світла. Обличчя модельоване прозорими перехресним штрихами, а вбрання — сіткою паралельних ліній, що імітують манеру класичної гравюри різцем (за фотографією).

 Отже, мистецька спадщина Шевченка-художника багатожанрова, відзначається тематичним розмаїттям і особливою художньою палітрою, посідає помітне місце в історії не лише українського, а й світового мистецтва.

Переглядів 2888 разів Останнє редагування Понеділок, 22 травня 2017 14:30
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі
 
Виктор Новосад на сервере Стихи.ру
загрузка...
« Освітній портал »   2013 р.