Понеділок, 22 травня 2017 14:14

ДПА. 2017. Українська література. 9 клас. Завдання та Відповіді. ВАРІАНТ № 13

Автор 
Оцініть матеріал!
(0 голосів)


ВАРІАНТ 13

Завдання 1-16 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна.

Виберіть правильну відповідь і позначте її.

1. Значення літописів для нащадків полягає в тому, що вони є

А джерелом для творчості письменників

Б важливими історичними та літературними пам’ятками

В цікавими художніми творами

Г матеріалом для вивчення розвитку української мови

2.У рядках з поеми «Кавказ»: «.. .Лягло костьми / Людей муштрованих чимало. / А сльоз, а крові? Напоїть / Всіх імператорів би стало / 3 дітьми і внуками втопить / В сльозах удов’їх», — автор втілює ідею

А гнівного осуду загарбницької політики російського самодержавства

Б співчуття нещасним

В оспівування могутності російської армії

Г зображення страждань нещасних

3. Ліричний герой твору «Сон» («У всякого своя доля...») здійснює свою мандрівку-політ, щоб

А відшукати місце, де добре живеться, панує щастя — знайти рай на землі

Б оглянути якнайширші простори Російської імперії, чого не можна зробити реально

В знайти місце для свого майбутнього щасливого життя

Г показати життя в Російській імперії від найвіддаленіших куточків до столиці

4. Свій ідеал гетьмана — освіченого, талановитого, розумного, здатного сильною рукою об’єднати всі землі України в самостійну державу, рівну серед інших європейських держав — зображує у власному творі

А Т. Шевченко

Б Г. Сковорода

В Г. Квітка-Основ’яненко

Г П. Куліш

5. У Старому Заповіті подано події від

А народження Ісуса Христа до його смерті

Б створення людини до смерті пророка Мойсея

В смерті пророка Мойсея до народження Ісуса Христа

Г смерті пророка Мойсея до воскресіння Ісуса Христа

6. Сучасною українською літературною мовою «Повість минулих літ» переклав

А В. Близнець

Б Т. Шевченко

В М. Лукаш

Г П. Куліш

7.Іван Вишенський — найталановитіший

А теоретик і практик курйозного віршування

Б автор шкільної драми

В письменник-полеміст

Г з авторів літописів

8. Невеличкі комічні п’єси чи сценки, які ставили між актами основної драми, — це

А інтермедії

Б бурлеск

В вертеп

Г дискусії

9. Т. Шевченку присвячений твір

А «Всякому місту — звичай і права»

Б «Інститутка»

В «Чорна рада»

Г «Маруся»

10. М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький є

А найбільш глибокими дослідниками творчості Т. Шевченка Б укладачами альманаху «Русалка Дністрова»

В членами товариства «Покутська трійця»

Г авторами шкільної драми

11. «Є праматір’ю українського народного театру, зразком народної поезії в драматичній формі»

А «Маруся»

Б «Енеїда»

В «Наталка Полтавка»

Г «Русалка Дністрова»

12. Басаврюк — персонаж твору

А Марка Вовчка

Б Миколи Гоголя

В Тараса Шевченка

Г Івана Котляревського

13. «Борітеся — поборете!» — закликає Т. Шевченко у творі

А «Сон» («У всякого своя доля...»)

Б «І мертвим, і живим...»

В «Кавказ»

Г «Гайдамаки»

14. Наявність алегорії, сюжету, моралі — це ознаки

А притчі

Б гумористичного твору

В байки

Г балади

15.«Всякому місту — звичай і права» — це лірика

А пейзажна

Б інтимна

В філософська

Г публіцистична

16.    Побудова літературного твору, або порядок, у якому розгортаються події у творі, — це

А композиція літературного твору

Б сюжет літературного твору

В ідея літературного твору

Г проблематика літературного твору

Завдання 17-20 мають на меті встановлення відповідності.

До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

17. Установіть відповідність

1 «Лише малого я у вас прошу: дайте мені од двора по три голуби і по три горобці. Бо не хочу я тяжкі данини накласти на вас...»

2 «Якщо внадиться вовк до овець, то виносить по одній все стадо, якщо не уб’ють його...»

3 «Іду на ви!»

4 «Прийдеться нам нести. Князь наш убитий, а княгиня наша хоче йти за вашого князя»

А Святослав

Б кияни

В деревляни

Г хозари

Д Ольга

Відповідь.

1-Д

2-В

3-А

4-Б

18. Установіть відповідність цитатних характеристик персонажів «Марусі» з їх іменами

1 «Був парень на усе село... Батькові і матері слухняний, старшим за себе покірний, меж товариством друзяка... а що до церкви — так хоч би і маленький празник, тільки піп у дзвін, він вже й там...»

2 «Гарний, русявий, чисто підголений; чуб чепурний, уси козацькі, очі веселенькі, як зірочки: на виду, рум’яний, моторний, звичайний...»

3 «.. .Добра, роботяща, хазяйка слухняна... усюди старається, б’ється, достає і вже зробить і достане, чого мужикові хотілось»

4 «Сорочка на ній біленька, тоненька, сама пряла і пишнії рукава сама вишивала червоними нитками. Плахта на ній картацька... Запаска шовкова, морева; каламайковий пояс, та як підпережеться, так рукою і обхватиш, — ще ж то не дуже і стягнеться. Хусточка у пояса мережована і з вишитими орлами...»

А Настя Дрот

Б Василь

В Маруся

Г Наум Дрот

Д Олена

Відповідь.

1-Г

2-Б

3-А

4-В

 

19. Установіть відповідність ідей із творами, у яких вони втілені

1 «Борітеся — поборете!» — заклик до об’єднання зусиль народів для боротьби проти спільного ворога — російського царату; співчуття поневоленим, схвалення патріотичної, мужньої боротьби горців; утвердження безсмертя народу

2 прохання оспівувати історію рідного краю, Запорозьку Січ, пробуджувати національну свідомість українців

3 звеличення національно-визвольного руху України та його героїв — лицарів Коліївщини; тверда віра в безсмертя українського народу, у його краще майбутнє; заклик до припинення соціального і національного гніту, до єднання слов’янських народів

4 висловлення глибокого співчуття до жінки-покрит- ки; засудження жорстокості, підступності, бездушності, розбещеності панів

А «До Основ’яненка»

Б «Катерина»

В «Гайдамаки» Г «Марія»

Д «Кавказ»

Відповідь.

1-Д

2-А

3-В

4-Б

 

20.Установіть відповідність художніх засобів з назвами

1 «І в Україну принесли / Великих слов велику силу»

2 «Та й повірив тупорилим / Твоїм віршомазам»

3 «Кайданами міняються, / Правдою торгують...»

4 «Жінки навіть з рогачами / пішли в гайдамаки»

А метафора

Б гіпербола

В уособлення

Г іронія

Д епітет

Відповідь.

1-Г

2-Д

3-В

4-Б

 

У завданнях 21-24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.

21. Місця дії у творі Т. Шевченка «Гайдамаки»: Чигирин, Канів, Умань, Черкаси, Корсунь.

22. Кульмінацією в сюжеті твору «Інститутка» є епізод, коли пані побила стару кріпачку, хотіла побити й Устину, але на перешкоді став Прокіп.

23. Звертався до всіх жанрів тогочасної полемічної літератури — послання, памфлету, трактату тощо (записати ім’я та прізвище полеміста) Іван Вишенський.

24. Патерики — це збірники житійних оповідань про подвижницьку, богоугодну діяльність ченців певного монастиря.

Завдання 25 потребує розлогої відповіді на запитання.

25.    Якою я бачу Наталку Полтавку в боротьбі за своє щастя (за п’єсою І. Котляревського «Наталка Полтавка»)?

 

Головною героїнею п’єси Івана Котляревського «Наталка Полтавка» є українська дівчина з Полтавщини початку XIX ст. — вродлива, працьовита, чесна, вірна в коханні, шаноблива до матері.

Наталка мужньо захищає свої почуття, людську гідність, погляди на кохання і родинне життя. Вона знає: коли бідна дівчина стане дружиною багатого, то «така жінка буде гірше наймички, буде кріпачкою». Звичайно, усі дівчата її середовища мріяли про щиру любов і свободу вибору чоловіка, але не всі могли відстояти свої права. Щодо цього, то Наталка виступає сильною особистістю.

Лише один крок, що суперечив її власним поглядам, Наталка зробила під вшіивом пошани до матері, а також тому, що не було певності, чи повернеться Петро, який один «владів її душею». А якщо не Петро, то байдуже хто — тахтаулівський дячок-п’яничка, чи волосний писар-жевжик Скоробреха, чи возний. Душевний конфлікт дівчини полягає в тому, що в ній борються почуття кохання до Петра й обов’язку та пошани до матері.

Наталка — рішуча й смілива. Як тільки з’явився її коханий, вона одразу заявила: «Клянусь, що, окрім Петра, ні за ким не буду». Любов її така велика й чиста, що, незважаючи на сумніви Миколи і великодушне самозречення Петра, Наталка впевнена: «Возний мусить одступитися!» Тому така рішучість у її заяві возному: «... Коли Петро мій повернувся, то я не ваша, добродію». Коли ж возний погрожує судом і тюрмою, Наталка сміливо кидає всім в обличчя: «До цього силою ніхто мене не принудить...»

У цій сцені образ Наталки розкрито найглибше. Її розум, енергійність і наполегливість у боротьбі за своє щастя перемогли. В образі Наталки Полтавки Котляревський оспівав найкращі риси українок, їхню духовну красу.

По-своєму розуміє щастя доньки Терпилиха. Вважаючи, що робить Наталці добро («Чи я тобі, дочко, не добра желаю, коли кого зятем собі вибираю?»), насправді ж вона завдає своїй дитині сильного душевного болю. Але читач може зрозуміти бідолашну матір — єдиний вихід з «убожества» Терпилиха вбачає у відданні дочки заміж за багатого.

Наречений Наталки Петро — чесний, великодушний, здатний на самопожертву заради іншої людини. Наталку він любить «більше, як самого себе», «більше всього на світі». Щоб була щасливою Наталчина мати, він готовий повернути дане йому нареченою слово та ще й віддати всі зароблені за чотири роки гроші, аби возний ніколи не зміг кинути докору, що взяв бідну. Виборний, захоплюючись його благородством, каже: «Такого чоловіка, як Петро, я зроду не бачив!» Але Петро не такий наполегливий у досягненні мети, як його кохана. Потрапивши у складну житейську ситуацію, він відмовляється від боротьби за щастя, і лише твердість та рішучість нареченої врятовують його.

Переглядів 1021 разів
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі
 
Виктор Новосад на сервере Стихи.ру
загрузка...
« Освітній портал »   2013 р.