Понеділок, 22 травня 2017 14:17

ДПА. 2017. Українська література. 9 клас. Завдання та Відповіді. ВАРІАНТ № 10

Автор 
Оцініть матеріал!
(1 Голосувати)


ВАРІАНТ 10

Завдання 1-16 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь і позначте її.

1. Про те, «звідки пішла Руська земля, і хто в ній почав спершу княжити, і як Руська земля постала», оповідає

А «Історія русів»

Б Києво-Печерський патерик

В «Всякому місту — звичай і права»

Г «Повість минулих літ»

2. Село Чорнухи на Полтавщині, Києво-Могилянська академія, придворна хорова капела в Петербурзі, сопілка і вівця, мандрівне життя, ідея «сродної» праці — це штрихи до життєвого і твор чого шляху

А І. Котляревського

Б Марка Вовчка

В Т. Шевченка

Г Г. Сковороди

3. До одного літературного роду належать твори

А «Чорна рада», «Причинна»

Б «Заповіт», «Гайдамаки»

В «Бджола та Шершень», «Наталка Полтавка»

Г «Інститутка», «Чорна рада»

4. Марія Вілінська відома в українській літературі під псевдонімом

А Леся Українка

Б Марко Вовчок

В Віра Лебедова

Г Квітка-Основ’яненко

5. До козацьких літописів НЕ належить

А «Літопис Самовидця»

Б «Літопис Григорія Грабянки»

В «Літопис Самійла Величка»

Г «Повість минулих літ»

6. Лисянка, Лебедин, Умань — місця, де відбуваються події у творі Тараса Шевченка

А «Сон» («У всякого своя доля...»)

Б «Гайдамаки»

В «Кавказ»

Г «Катерина»

7.«Золото — не дівка!..» — героїня твору

А Пантелеймона Куліша

Б Григорія Квітки-Основ’яненка

В Марка Вовчка

Г Івана Котляревського

8. Ідея волелюбності яскраво втілена у творі Г. Сковороди

A «De libertate»

Б «Бджола та Шершень»

В «Вхідні двері до християнського доброчестя»

Г «Всякому місту — звичай і права»

9.Мандрівним філософом називають

А Тараса Шевченка

Б Пантелеймона Куліша

В Івана Котляревського

Г Григорія Сковороду

10.У творі «І мертвим, і живим, і ненарожденним...» Т. Г. Шевченко звертається до всіх українців, але насамперед до

А селян

Б інтелігенції

В молоді

Г влади

11.«Караюсь, мучусь, але не каюсь» — це кредо

А Тараса Шевченка

Б Пантелеймона Куліша

В Григорія Сковороди

Г Івана Котляревського

12. Оповідання про чорноризця Прохора вміщене у

А «Літописі Самійла Величка»

Б «Повісті минулих літ»

В книзі Івана Величковського «Зегар з полузегарком»

Г Києво-Печерському патерику

13. Православні братства

А створювали українські школи і засновували друкарні

Б поширювали серед населення вигідні їм релігійні погляди

В були створені на противагу протестантським церквам

Г розпалювали ненависть до людей іншої віри

14. У Львові 1574 року Іван Федоров надрукував

А проповіді  Мелетія Смотрицького

Б повний текст Біблії

В Апостол, який є першою датованою книгою в Україні, та «Буквар»

Г вірші Івана Величковського

15.Полемістом, ченцем-аскетом був

А Григорій Квітка-Основ’яненко

Б Іван Котляревський

В Іван Вишенський

Г Григорій Сковорода

16.Характерними ознаками класицизму є

  А соціальна зумовленість людського характеру, повчальне начало

Б зображення людських емоцій, переживань, духовного світу людини

В ідея станової рівності, філософія  Г. Сковороди

Г правило трьох єдностей, громадянська тематика, сувора ієрархія стилю

 

Завдання 17-20 мають на меті встановлення відповідності.

До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

17. Установіть відповідність між прізвищами письменників та псевдонімами, під якими вони відомі в літературі

1 Лариса Косач

2 Марія Вілінська

3 Ольга Косач (Драгоманова)

4 Григорій Квітка

А Основ’яненко

Б Леся Українка

В Марко Вовчок

Г Олена Пчілка

Д Іван Котляревський

 

Відповідь

1-Б

2-В

3-Г

4-А

 

18. Установіть відповідність між героями одного твору

1 Терпилиха

2 Устина

3 Анхіз

4 Петро Шраменко

А Сивілла

Б Прокіп

В Сомко

Г Микола

Д Залізняк

Відповідь

1-Г

2-Б

3-А

4-В

 

19. Установіть відповідність між авторами та їх творами

1 Є. Гребінка

2 В. Забіла

3 М. Петренко

4 П. Гулак-Артемовський

А «Рибалка»

Б «Соловей»

В «їхав козак за Дунай» Г «Небо»

Д «Українська мелодія»

Відповідь

1-Д

2-Б

3-Г

4-А

 

20. Установіть відповідність між героями творів та жанрами, до яких ці твори належать

1 Прометей

2 Кирило Тур

3 Бджола, Шершень

4 Прохор-чорноризець

А повість

Б роман

В поема

Г байка

Д житійне оповідання

 

Відповідь

1-В

2-Б

3-Г

4-Д

 

У завданнях 21-24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.

 

21.«Спочатку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Слово», -—  такими словами починається книга Біблії під назвою Євангеліє від Івана.

22. Першою систематично викладеною історією української козацької держави є «Літопис Самійла Велична».

23. Найпоширенішими жанрами давньої літератури є літопис, житійна проза, панегірики, апокрифи, шкільна драма, ода.

24. За жанром твір Марка Вовчка «Інститутка» — соціальна повість.

 

Завдання 25 потребує розлогої відповіді на запитання.

 

25. Які причини появи в українській літературі XVI-XVII ст. полемічних творів? Хто є найбільш виразним письменником-полемістом?

В українській літературі XVI-XVII ст. відбувався процес проникнення елементів розмовної мови в книжну, у такий спосіб українська літературна мова набувала ознак народної. У цей час творили Мелетій Смотрицький, Іван Вишенський, Іов Борецький, Касіян Сакович, Лазар Баранович, Климентій Зіновіїв та ін. Прикладом такої суміші церковнослов’янських, розмовних українських та польських елементів є Пересопницьке Євангеліє (1556-1561 рр.)

На фоні цих мовних змін у другій половині XVI - першій половині XVII століття загострюється релігійна боротьба проти наступу польських магнатів і шляхтичів, що зумовило виникнення полемічної1 літератури. Особливо гострого характеру набула полемічна боротьба, коли Брестським собором (1596) офіційно проголошено унію. Позитивне в цій унії було те, що вона гарантувала збереження всіх молитов, церемоній і обрядів українською мовою, забороняла перетворювати українські православні храми в костели. Українську церкву, що прийняла унію, стали називати уніатською, а з кінця XVII століття — греко-католицькою. Ця церква, як вважав історик Михайло Грушевський, була захисницею прав українського народу.

На противагу Брестській унії в тому ж 1596 році відбувся православний собор, який не визнав законність Брестської унії, піддав її учасників анафемі. У відповідь уніати прокляли учасників православного собору — замість релігійної єдності постав міжконфесійний розбрат.

Полемічні твори мали церковно-релігійне забарвлення, були сповнені суперечок про догмати (положення, які приймаються без доказів) християнської віри, тому їх слід вважати, на думку науковців, різновидом художньої публіцистики.

Першим значним твором, що започаткував літературну полеміку, був «Ключ царства небесного» Герасима Смотрицького (1587 р.), який написаний у відповідь на книгу єзуїта Петра Скарги «Про єдність церкви Божої». Гера-сим Смотрицький дає гідну відповідь на випади католиків проти православної церкви.

Найталановитішим представником полемічної літератури був Іван Вишен-ський (приблизно 1550-1620). Майже половину свого життя він прожив за межами України; поселився у Греції, на горі Афон, де постригся в ченці й замкнувся у печері. Саме з Афону відправляв в Україну свої гнівні послання2, у яких виступав на захист високої морально-етичної правди та православної віри. До нас дійшло шістнадцять його послань.

Осуд державного і суспільного ладу Речі Посполитої, викриття морального розкладу верхівки польського суспільства знаходимо в «Посланні до всіх обще, в Лядській землі живущих». Послання сповнене євангельським пафосом. Воно пересипане риторичними фігурами високого звучання.

Разюча полеміка І. Вишенського досягла вершини у «Посланні до єпископів». Гнівно викриваючи зрадництво верхівки православної церкви, автор називає імена єпископів, які таємно підписали унію, даючи тим до рук польської шляхти релігійно-політичні засоби упокорення і гноблення українського народу. І. Вишенський нагадує основні засади віри, цитуючи Святе Письмо. Він стає на захист православної віри, картаючи високих ієрархів за відступництво від неї заради матеріальних достатків.

За формою «Послання до єпископів» — гнівний монолог, який відзначається великою енергією, імпульсивністю, полемічно-викривальним запалом.

Дмитро Чижевський підкреслював, шо саме через Івана Вишенського, «свого найгеніальнішого письменника, українська література прийшла... до бароко, яке було багато в чому спадкоємцем ренесансу».

 

Отже, українська полемічна література була покликана до життя суспільними чинниками. Хоча в основі вона має релігійний характер, але її чільні представники надають своїм полемічним творам яскравого філософського, соціального, патріотичного звучання.

Переглядів 839 разів
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі
 
Виктор Новосад на сервере Стихи.ру
загрузка...
« Освітній портал »   2013 р.