Понеділок, 22 травня 2017 14:18

ДПА. 2017. Українська література. 9 клас. Завдання та Відповіді. ВАРІАНТ № 9

Автор 
Оцініть матеріал!
(1 Голосувати)


ВАРІАНТ 9

Завдання 1-16 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь і позначте її.

1.«Трудяща, дуже працьовита, / Весела, гарна, сановита, / Бідняжка, що була вдова...» — так в «Енеїді» сказано про

А Гебу

Б Дідону

В Юнону

Г Венеру

2.Рядки: «— Йому я стану за дитину. / Плечми моїми молодими / Його старії підопру! — / І кинула кругом очима, / Аж іскри сипнули з очей. /Аз добрих молодих плечей / Хітон полатаний додолу / Тихенько зсунувся. Ніколи / Такої Божої краси / Ніхто не узрить!» — взято із твору Т. Шевченка

А «Катерина»

Б «Наймичка»

В «Марія»

Г «Гайдамаки»

3. Поему «Кавказ» Т. Шевченко присвятив

А Лесі Українці

Б В. Жуковському

В Я. де Бальмену

Г українському народові

4. Т. Шевченка вважають

А зачинателем нової української літератури

Б «батьком» українського історичного роману

В основоположником нової української літератури

Г «батьком» українського професійного театру

5. Слова: «Він був сином мужика і став володарем у царстві Духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури...» — сказані про

А Г. Квітку-Основ’яненка

Б Т. Шевченка

В П. Куліша

Г Г. Сковороду

6. Розповідь про кохання бідної селянської дівчини, що обстоює своє право на щастя, — це тема твору

А «Чорна рада»

Б «Кавказ»

В «Інститутка»

Г «Наталка Полтавка»

7. Антиподом до образу Сомка в «Чорній раді» є образ

А Брюховецького

Б Череваня

В Гвинтовки

Г Шрама

8. Марко Вовчок — це псевдонім

А Григорія Квітки

Б Лариси Косач

В Марії Вілінської

Г Пантелеймона Куліша

9. Слова «Якщо внадиться вовк до овець, то виносить по одній усе стадо, якщо не вб’ють його. Так і сей: якщо не вб’ємо його, то він усіх нас погубить» (за «Повістю минулих літ») сказанопро князя

А Олега

Б Ігоря

В Кия

Г Святослава

10. На думку Г. Сковороди, «Багатством живиться тіло, а душу звеселяє

А споріднена праця»

Б добре оплачувана робота»

В уміння пристосуватись»

Г вірний друг»

11. «.. .Білолика, красна, / Курносенька, очима ясна. /1 вся, як з кров’ю молоко...» — героїня поеми І. Котляревського «Енеїда»

А Дідона

Б Венера

В Лавінія

Г Сивілла

12.«Один живу на світі, як билинка на полі. Сирота — без роду, без племені, без талану, без прию- ту... Що робить — і сам не знаю. Був у городі, шукав місця, але скрізь опізнився», — скаржиться герой п’єси «Наталка Полтавка»

А Петро

Б Макогоненко

В Микола

Г Тетерваковський

13.«Не журиться... — / Вмиється сльозою, / Возьме відра, опівночі / Піде за водою, / Щоб вороги не бачили», — героїня твору Т. Шевченка

А «Катерина»

Б «Марія»

В «Наймичка»

Г «Лілея»

14.«Щоб бути зачинателем нової української літератури — мало самого таланту: треба мати український хребет. Той хребет, який крізь усі лихоліття й катастрофи знову й знову випрямляється і утверджує вільне людське право — бути собою», — казав Є. Сверстюк про

А Т. Шевченка

Б Г. Квітку-Основ’яненка

В Г. Сковороду

Г І. Котляревського

15.«Сирота без роду, без племені» — це герой твору

А Т. Шевченка

Б І. Котляревського

В Марка Вовчка Г

Г. Сковороди

16. Перша збірка Т. Г. Шевченка мала назву

А «Гайдамаки»

Б «Причинна»

В «Твори»

Г «Кобзар»э

 

Завдання 17-20 мають на меті встановлення відповідності.

До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

17. Установіть відповідність дат з подіями життя Т. Г. Шевченка

1 22 квітня 1838 р.

2 9 березня 1814 р.

3 10 березня 1861 р.

4 22 травня 1861 р.

А народження

Б арешт

В перепоховання в Україні

Г смерть

Д викуп із кріпацтва

Відповідь

1-Д

2-А

3-Г

4-В

18. Установіть відповідність

1 відомий в українській літературі богослов, письменник-полеміст, який прожив 40 років на горі Афон

2 мандрівний філософ, автор ідеї «сродної» праці

3 зачинатель нової української літератури

4 «батько» української прози, автор сентиментально-реалістичної повісті

А І. Котляревський

Б І. Вишенський

В Г. Сковорода Г

Г. Квітка-Основ’яненко

Д Марко Вовчок

Відповідь

1-Б

2-В

3-А

4-Г

 

 

19. Установіть відповідність тем творів з їх назвами

1 розповіді про те, звідки походить «Руська земля, хто в Києві перший став княжити і звідки Руська земля стала буть»

2 серйозні роздуми про сенс життя і сутність людського буття

3 зображення кохання бідної української дів- чини-селянки, яка відстоює своє право на щастя

4 зображення життя і побуту українського народу кінця XVIII - початку XIX ст., відтворення його душевної краси й високої моральної чистоти

А «Всякому місту — звичай і права»

Б «Катерина»

В «Наталка Полтавка»

Г «Повість минулих літ» Д «Маруся»

Відповідь

1-Г

2-А

3-В

4-Д

 

20. Установіть відповідність між твором та його автором

1 «Маруся»

2 «Наталка Полтавка»

3 «Всякому місту — звичай і права»

4 «Чорна рада»

А І. Котляревський

Б Г. Сковорода

В П. Куліш

Г Т. Шевченко

Д Г. Квітка-Основ’яненко

Відповідь

1-Д

2-А

3-Б

4-В

 

У завданнях 21-24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.

21. Події Коліївщини стали історичною основою твору  Тараса Шевченка «Гайдамаки».

22. Перший повний переклад Біблії українською мовою здійснили П. Куліш, І. Пулюй, І. Нечуй-Левицький.

23. «Наталку Полтавку» автор назвав«малоросійською оперою».

24. Найбільш відомим зразком монументалізму є «Повість минулих літ».

 

Завдання 25 потребує розлогої відповіді на запитання.

 

25. Чи погоджуєтесь Ви з думкою, що «Енеїда» І. Котляревського — це енциклопедія народного життя? Чому?

 

Так, я погоджуюсь із думкою, що «Енеїда» І. Котляревського — це енциклопедія народного життя. Так, «Енеїда» — це бурлескно-травестійний твір, що є переспівом знаменитої поеми Вергілія. Але письменник узяв з героїчної поеми лише імена героїв та основну сюжетну лінію про подорож Енея, своїх же персонажів перевдягнув в українське національне вбрання. Події розгортаються на тлі типових умов життя України XVIII - початку XIX століття. Котляревський виступає в «Енеїді» знавцем усної народної творчості та блискучим побутописцем. У творі широко представлені фольклорні традиції й етнографічні деталі.

Дуже часто в поемі йдеться про частування та прийоми гостей, що дало можливість автору детально описати, як зустрічають гостя українці, які страви входять до національної кухні. Наприклад, приймаючи Енея, Дідона частує його галушками і кулешем. Після обіду почалися розваги, заграла музика, усі пішли танцювати. Танцюють троянці та жителі Карфагена українські народні танці.

У поемі відтворено і характерне для того часу чумакування. В «Енеїді» воно згадується в комічному плані. Побачивши обідраних троянців уперше, Дідона спитала, чи не чумаки вони. Привезену з Криму сіль троянці, як дорогий у той час продукт, разом з іншими подарунками віддають Латинові.

Чудову картину з життя давньої України автор змальовує у сцені вивчення троянцями латинської граматики. За наказом Енея вони купили «Піярську граматику», тобто підручник, за яким учився і сам Котляревський. Щоб вивчити латинську мову, троянці користуються основним методом тогочасного навчання — визубрюють «граматику» напам’ять. Письменник сатирично зображує традиції схоластичної школи, коли учнів примушували заучувати підручники слово в слово, не турбуючись про розуміння змісту.

 

Є у творі також згадки про речі хатнього і господарського вжитку: у Ді-дони троянці їдять з «полив’яних мисок» і «кленових тарілок». З «Енеїди» довідуємося і про національне вбрання українців кінця XVIII - початку XIX століття — жіноче і чоловіче, селянське і панське, буденне і святкове. Венера носить «очіпок грезетовий», а на гулянні Дідони дівчата танцювали в дробу-шках, у чоботах і свитках.

У поемі знайшли широке відображення фольклорні звичаї, повір’я, народне мистецтво. Картини вечорниць, похорону, поминок, ворожіння за своєю точністю наближаються до етнографічних записів. Особливо часто звертається Котляревський до відтворення обрядів заклинання, лікування й чаклування, якими користувалися ворожки та знахарі. Венера скаржиться Нептунові, що пожежею на флоті Еней був так наляканий, що «насилу баби одшептали». Невтес радить Енеєві «заплювати горе». Поема подає відомості про давні ігри («у свиню», «у панаса», «у ворона»), про танці та пісні до них («горлиця», «журавель»).

Відтворення в «Енеїді» етнографії народу надає їй яскравого і чарівного національного колориту. Це одна з головних особливостей поеми. Національний колорит посилюється конкретним географічним визначенням місця зображуваних подій: тут згадуються назви міст і сіл України (Полтава, Реше-тилівка), а також є згадки про історичні події (часи Богдана Хмельницького, гайдамаччина).

Отже, у поемі «Енеїда» Котляревський всебічно відтворив побут України XVIII - початку XIX століття. Яскравий і соковитий національний колорит є одним із засобів зображення сучасної письменникові дійсності. Цей твір — справжня енциклопедія життя України того часу, тому що в ньому повно та правдиво передано особливості епохи.

Переглядів 999 разів
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі
 
Виктор Новосад на сервере Стихи.ру
загрузка...
« Освітній портал »   2013 р.