Понеділок, 22 травня 2017 14:20

ДПА. 2017. Українська література. 9 клас. Завдання та Відповіді. ВАРІАНТ № 7

Автор 
Оцініть матеріал!
(0 голосів)


ВАРІАНТІ 7

Завдання 1-16 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь і позначте її.

1. Найдавнішими рукописними книгами Київської Русі вважають

А «Літопис Самовидця» і «Повість минулих літ»

Б Остромирове Євангеліє та «Ізборник Святослава»

В «Буквар» і Апостол

Г «Літопис Самовидця» і Києво-Печерський патерик

2. Біблія має

А п’ять самостійних частин

Б три самостійні частини

В сім самостійних частин

Г дві самостійні частини

3. Зробили перший повний переклад Біблії українською новітньою мовою

А Т. Шевченко і П. Куліш

Б П. Куліш, І. Пулюй та І. Нечуй-Левицький

В І. Котляревський і Г. Квітка-Основ’яненко

Г Т. Шевченко та І. Пулюй

4. Центральним конфліктом роману Пантелеймона Куліша «Чорна рада» є боротьба

А між соціальними групами

Б між запорожцями і міщанами

В між гетьманом Сомком і козаками

Г за гетьманську булаву між Сомком та Брюховецьким

5. «.. .Моторний, / Ласкавий, гарний і проворний, /1 гострий, як на бритві сталь» в «Енеїді»

А Низ

Б Евріал

В Еней

Г Зевс

6.«Сад божественних пісень» — назва

А найвідомішої в байкарській спадщині Г. Сковороди збірки

Б найвідомішого вірша у спадщині Г. Сковороди, що став народною піснею

В найвідомішої в поетичній спадщині Г. Сковороди збірки

Г найвідомішого поетичного твору Г. Сковороди, запозиченого православною церквою

7.Твір «Місяць на небі, зіроньки сяють» належить до пісень

А календарно-обрядових

Б соціально-побутових

В родинно-побутових

Г балад

8.Найвідомішою пам’яткою житійної літератури є

А «Повість минулих літ»                                     v

Б Києво-Печерський патерик

В «Літопис Самовидця»

Г «Повчання дітям» Володимира Мономаха

9. Рядки «Ой візьму я кріселечко, / Сяду край віконця, / А ще очі не дрімали, / А вже сходить сонце» взято з пісні про

А сімейне життя

Б життя солдатів

В історичну подію

Г кохання

10. Слова «То не грім в степу грохоче, / То не хмара світ закрила, — / То татар велика сила / Козаченьків обступила» є

А заперечним порівнянням

Б постійним епітетом

В метафорою

Г анафорою

11. Перші оригінальні літературні пам’ятки українського народу — це

А балади

Б літописи

В думи

Г родинно-побутові пісні

12.Княгиня Ольга помстилася древлянам (за «Повістю минулих літ») за

А смерть свого чоловіка

Б несплату ними податків

В бунт, організований князем Малом

Г зневажливе ставлення до себе

13. «Повість минулих літ» — найвідоміший зразок

А класицизму

Б монументалізму

В реалізму

Г орнаменталізму

14. Найяскравішим представником полемічної літератури вважають

А І. Вишенського

Б І. Величковського

В Нестора Літописця

Г Г. Сковороду

15.У романі П. Куліша «Чорна рада» йдеться про

А раду І. Мазепи зі шведським королем Карлом (початок XVIII ст.)

Б національно-визвольну війну українського народу під проводом Б. Хмельницького в 1648-1654 рр.

В обрання гетьмана на Ніжинській раді (після смерті Б. Хмельницького)

Г Переяславську раду 1654 р. між Б. Хмельницьким та представниками московського царя

16. Поезія Т. Шевченка «Росли укупочці, зросли...» — зразок лірики

А громадянської

Б філософської

В пейзажної

Г інтимної

 

Завдання 17-20 мають на меті встановлення відповідності.

До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

 

17. Установіть відповідність між прислів’ями і тими, хто їх промовляє у романі «Чорна рада»

1 Голодній кумі хліб на умі

2 Два коти в одному мішку не помиряться

3 Вовка скільки не годуй, а він усе в ліс дивиться

4 Брехнею світ пройдеш, та назад не вернешся

А Брюховецький

Б Гвинтовка

В Пугач

Г Сомко

Д Кирило Тур

Відповідь

 

1-Д

2-А

3-Б

4-В

 

18. Установіть відповідність

1 бароко

2 сентименталізм

3 класицизм

4 романтизм

А заперечує раціоналізм, сувору нормативність у художній творчості, висуває культ почуттів людини

Б посилений інтерес до почуттів, емоційного сприйняття дійсності; метою творів є викликати в читача сльози, співчуття до героїв, що страждають або гинуть

В передбачає суперечливе поєднання релігійних і світських мотивів, образів, тяжіння до різних контрастів, складної метафоричності, алегоризму та емблематичності, прагнення вразити читача пишним, барвистим стилем, риторичним оздобленням твору

Г свідоме прагнення найточніше, ясно, без зайвих прикрас висловити думку

Д заснований на принципі безпосередньої фіксації вражень, спостережень, співпереживань

Відповідь

 

1-В

2-Б

3

4-А

 

19. Установіть відповідність

1 епос

2 лірика

3 ліро-епос

4 драма

А «Заповіт»

Б «Катерина»

В «Наталка Полтавка»

Г афоризми

Д «Чорна рада»

Відповідь

 

1-Д

2-А

3-Б

4-В

 

20. Установіть відповідність хронологічних меж і періодів творчості Т. Шевченка

1 1837-1843

2 1843-1847

3 1847-1857

4 1857-1861

А період «трьох літ»

Б період останніх років життя

В ранній період

Г період заслання

Д період навчання

Відповідь

 

1-В

2-А

3-Г

4-Б

 

 

У завданнях 21-24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.

21.Твори на біблійну тематику, які доповнювали або уточнювали Біблію, але з певних причин не  були канонізовані церквою, —апокрифи.

22.Автором творів «Вечори на хуторі біля Диканьки», «Мертві душі», «Вечір проти Івана Купала» єМикола Гоголь.

23.Остромирове Євангеліє та «Ізборник Святослава» — цеце перші рукописні книги Київської Русі.

24. Сцена «генерального мордобитія» наявна у творі (записати автора і назву твору)Т. Шевченка «Сон» («У всякого своя доля...»).

 

Завдання 25 потребує розлогої відповіді на запитання.

 

25. Яка ідейно-тематична спрямованість твору Миколи Гоголя «Вечір проти Івана Купала»?

 

Ціла низка творів Миколи Гоголя про Україну, написаних російською мовою, є неоціненним внеском у скарбницю літератур обох країн. Гоголь у своїй російській мові зберігав світоглядні українські фольклорні моделі. Відомо, що письменник з великою увагою ставився до народної української творчості, знав вірування, обряди, казки й легенди українського народу.

Так, легенда про цвіт папороті покладена в основу оповідання «Вечір проти Івана Купала». Темою цього твору є розповідь про те, як Петрусь заради щасливого кохання вимушений був пов’язати свою долю з «нечистою силою». Автор тут засуджує жорстокість, підступність, жагу до збагачення (Басаврюк), а також утверджує думку про те, що людина є творцем своєї долі; необхідно вміти самотужки долати ті труднощі, які трапляються на життєвому шляху, а не звертатися по допомогу до диявола.

Персонажі оповідання змальовані у фольклорних традиціях з використанням епітетів, порівнянь; пейзажі ніби доповнюють фантастичний світ, у якому діє «нечиста сила». У народному стилі зображено відьму, усі чарівні перетворення й дива. І хоча твір написаний російською мовою, М. Гоголь майстерно передав саме український колорит, цілком виправдано уводячи до тексту українські слова, приказки («свитка, намисто», «бреше, сучий москаль», «що то вже, як у кого чортма клепки в голові!»).

Микола Гоголь в оповіданні порушує актуальні на той час проблеми:

 

•соціальної нерівності як перешкоди до щасливого життя;

 

•казки та реалій життя;

 

•злочину і кари;

 

•духовності та «нечистої сили»;

 

•людини й довкілля.

 

Автор ставить перед собою доволі серйозну мету — художньо осягнути й розкрити читачам суть української національної душі, самої людської природи, корені добра і зла. Через те у творі звичне переплітається з незвичним, дійсність — зі сновидіннями й міфами. Такі невидимі глибини людського й національного духу, напевно, інакше й не розкриєш. Український світ Миколи Гоголя — світлий, сонячний, енергійний, злитий з чудовою природою, веселий у радощах і святкових розвагах, пристрасний, ніжний, відданий, дещо наївний у стосунках, сміливий і непримиренний — у боротьбі з темрявою. Микола Гоголь доводить, що «нечиста сила» — метафора злодіяння, переконує читача, що чистота душі, остерігання гріха — Божий і людський заповіти.

Таким чином, художньо переосмислюючи народну легенду, М. Гоголь створив цілком оригінальний мистецький твір, який із цікавістю читають уже багато поколінь, переймаються трагічною долею героїв, зачаровуються чудовою мовою розповіді, шукають відповіді на вічне питання — як протистояти диявольській спокусі, що в усі віки переслідує людей.

Переглядів 926 разів
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі
 
Виктор Новосад на сервере Стихи.ру
загрузка...
« Освітній портал »   2013 р.