Понеділок, 22 травня 2017 14:28

ДПА. 2017. Українська література. 9 клас. Завдання та Відповіді. ВАРІАНТ № 2

Автор 
Оцініть матеріал!
(2 голосів)


ВАРІАНТ 2

Завдання 1-16 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь і позначте її.

1.  Мотивом нерозділеного, нещасливого кохання пройнята пісня

А «За городом качки пливуть»

Б «Лугом іду, коня веду»

В «Місяць на небі, зіроньки сяють»

Г «Гиля, гиля, сиві гуси»

2. Укажіть ознаку пісень про кохання, яка характерна для цих рядків

А я візьму кріселечко,

Я ще й очі не зімкнула,

Сяду край віконця.

А вже сходить сонце...

А гіперболізація душевної драми

Б сентиментальність, надмірна чутливість героїв

В романтичний характер зображення дійсності, якому властиві ідеалізація почуттів ліричного героя

Г ніжність, долання перешкод до щастя закоханих

 

3. «Заплітаю коси — не так!.. Вона мене і щипає, і штрикає, і гребінцем мене скородить, і шпильками коле, водою зливає, — чого-чого не доказує над моєю головонькою бідною!» — скаржиться героїня твору

А «Чорна рада»

Б «Інститутка»

В «Гайдамаки»

Г «Маруся»

4. В основі поділу книг Біблії на Старий та Новий Заповіти лежить

А різне ставлення авторів Біблії до християнства

Б належність авторів Біблії до різних соціальних прошарків

В народження Ісуса Христа на землі

Г боротьба добра і зла

5. Літописи належать до літератури

А перекладної світської

Б перекладної церковної

В оригінальної

Г агіографічної

6. Апостол (1574), «Буквар» (1574), Острозька Біблія (1581) є першими

А найдавнішими пам’ятками світської літератури Київської Русі

Б друкованими на українських землях книгами, виданими І. Федоровим

В рукописними книгами, створеними тогочасною українською мовою

Г підручниками, надрукованими коштом православних братств

7. Український романтизм сформувався у

А 70-х роках XVIII ст.

Б 50-60-х роках XVIII ст.

В 20-40-х роках XIX ст.

Г 60-х роках XIX ст.

8. Вислови «З очей аж іскри полетіли», «І носа хоч кому утруть», «Чмелів довгенько... слухав, / Оскому щоб з зубів зігнать» є

А фольклорними порівняннями

Б фольклорними фразеологізмами

В метафорами

Г народними прислів’ями

9. На вірну смерть заради «общого добра» в «Енеїді» йде

А Низ

Б Евріал

В Еней

Г Тури

10. П’єса Івана Котляревського «Наталка Полтавка» розпочинається піснею

А «Ой я дівчина Наталка»

Б «Всякому городу нрав і права»

В «Ой під вишнею, під черешнею»

Г «Віють вітри, віють буйні»

11. «Маруся» є повістю

А романтичною

Б сентиментальною

В соціально-побутовою

Г сентиментально-реалістичною

12. Епізод приїзду панночки й обрання Устини покоївкою в сюжеті твору «Інститутка» є

А зав’язкою

Б кульмінацією

В експозицією

Г розв’язкою

13. Народився в селі Сорочинці Полтавської губернії, спостерігав за ярмарками, слухав розповіді старих людей, казки, анекдоти. Навчався в Ніжинській гімназії вищих наук, де завідував учнівською бібліотекою, захопився живописом і театром, цікавився усною народною творчістю та писав літературні твори в різних жанрах

А Маркіян Шашкевич

Б Микола Гоголь

В Григорій Квітка-Основ’яненко

Г Євген Гребінка

14. Тарас Шевченко був учасником організації

А «Руська трійця»

Б Братство тарасівців

В Кирило-Мефодіївське товариство

Г Південне товариство декабристів

15. У романі Пантелеймона Куліша «Чорна рада» змальовано події

А 1654 р.

Б 1650 р.

В 1663 р.

Г 1659 р.

16. Справжнє прізвище Марка Вовчка

А Микола Гоголь

Б Марія Вілінська

В Костянтина Малицька

Г Марко Кропивницький

Завдання 17-20 мають на меті встановлення відповідності.

До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

17. Установіть відповідність між творами та жанрами, до яких вони належать

1 байка

2 житійне оповідання

3 легенда

4 шкільна драма

А «Володимир»

Б «Бджола і Шершень»

В «Про Прохора-чорноризця...» Г «Про Вавилонську вежу»

Д «Вбогий жайворонок»

 

Відповідь.

1-Б байка — «Бджола і Шершень»

2-В житійне оповідання — «Про Прохора-чорноризця...»

3-Г легенда — «Про Вавилонську вежу»

4-А шкільна драма — «Володимир»

 

18. Установіть відповідність між уривками та творами Тараса Шевченка, з яких їх узято

1 «Якби ви вчились так, як треба, / То й мудрість би була своя»

2 «Кайдани порвіте /1 вражою злою кров’ю / Волю окропіте...»

3 «Ви любите на братові / Шкуру, а не душу!»

4 «Наша дума, наша пісня / Не вмре, не загине...»

А «До Основ’яненка» Б «Кавказ»

В «Заповіт»

Г «Причинна»

Д «І мертвим, і живим, і ненарожденним...»

 

Відповідь.

1-Д «Якби ви вчились так, як треба, / То й мудрість би була своя» —«І мертвим, і живим, і ненарожденним...»

2-В «Кайдани порвіте / І вражою злою кров’ю / Волю окропіте...» —«Заповіт»

3-Б «Ви любите на братові / Шкуру, а не душу!» — «Кавказ»

4-А «Наша дума, наша пісня / Не вмре, не загине...» — «До Основ’яненка»

 

19. Установіть відповідність між героями творів та жанрами, до яких ці твори належать

1 Прометей

2 Кирило Тур

3 Бджола, Шершень

4 Прохор-чорноризець

А повість

Б роман

В поема

Г байка

Д житійне оповідання

Відповідь.

1-В Прометей — поема

2-Б Кирило Тур — роман

3-Г Бджола, Шершень — байка

4-Д Прохор-чорноризець — житійне оповідання

 

20. Установіть відповідність

1 «Повість минулих літ»

2 «Літопис Григорія Грабянки»

3 «Маруся»

4 «До Основ’яненка»

А бароко

Б монументалізм

В орнаменталізм

Г сентименталізм

Д романтизм

Відповідь.

1-Б «Повість минулих літ» — монументалізм

2-А «Літопис Григорія Грабянки» — бароко

3-Г «Маруся» — сентименталізм

4-Д «До Основ ’ яненка» — романтизм

 

У завданнях 21-24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.

21. Твір «Енеїда» за жанром — епічна бурлескно-травестійна поема.

22. Мотив дороги використано у композиції твору (записати автора і назву твору) П. Куліша «Чорна рада».

23. Тривога за жіночу долю звучить у творах Т. Шевченка (записати назви творів) «Лілея», «Причинна».

24. Першим твором нової української літератури вважають «Енеїду» І. Котляревського.

Завдання 25 потребує розлогої відповіді на запитання.

25. Які моральні цінності оспівано в українських родинно-побутових піснях?

 

Широкий і багатогранний світ моральних принципів і почуттів людини розгортається в родинно-побутовій пісенності українського народу.

Родинно-побутові пісні — це ліричні твори, у яких відображені почуття, переживання, думки людини, пов’язані з її особистим життям, подіями в сім’ї, родинними стосунками. За тематикою їх поділяють на три групи: пісні про кохання; пісні про сімейне життя (родинні стосунки), пісні про трагічні сімейні обставини (вдовині, сирітські). Є ще одна група пісень, які всі родинно-побутові проблеми висвітлюють гумористично, — це жартівливі пісні.

Пісні про кохання посідають центральне місце в українській народній поезії. Вони відображають людські почуття (від ніжної прихильності до ненависті), відтворюють ставлення до закоханих їхніх батьків та інших людей. У цих піснях постає кохання — вірне чи зрадливе, взаємне чи нерозділене, щасливе чи нещасне. Поетику пісень про кохання вирізняє романтичний характер зображення дійсності, ідеалізація почуттів, як, наприклад, у пісні «Цвіте терен»:

 

А я візьму кріселечко,

Сяду край віконця.

Я ще очі не зімкнула,

А вже сходить сонце.

 

З художньо-поетичних засобів у піснях про кохання найчастіше використовуються епітети (біле личко, ясні очі, уста малинові); порівняння (чорні очка, як терен); паралелізми (не всі тії та й сади цвітуть, що весною розпускаються; не всі тії побираються, котрі любляться та й кохаються).

Народ високо підносить такі моральні цінності, як вірність у коханні, обов’язковість збереження цноти до шлюбу, важливість батьківського й материнського благословення на одруження, необхідність для дівчини подбати про свій посаг, а для хлопця — про достаток майбутньої сім’ї.

Пісні про сімейне життя охоплюють родинні стосунки, сімейні конфлікти, побут тощо. Найпоширеніша тема — нелегка жіноча доля. Недоброзичливе ставлення свекрухи, жорстокість чоловіка, його пияцтво — проблеми, що постають перед дівчиною, яка виходить заміж. Іван Франко називав такі пісні «жіночими невольничими псалмами».

Пісні про трагічні сімейні обставини пов’язані із втратою членів сім’ї. Це насамперед сирітські пісні, у яких український народ оплакував нелегку долю сироти:

 

Та немає гірш нікому,

Як тій сиротині,

Що ніхто не пригорне

При лихій годині.

 

У цих піснях часто постає образ билини в полі, яку вітер ламає; тоненької очеретини, що гнеться від життєвої бурі. Пестливі слова «матусенька», «батенько», «горенько» вживаються з метою викликати у слухачів співчуття. Такою ж образною структурою характеризуються і вдовині пісні, у яких змальовується важка доля жінки, що залишилась без чоловіка.

Традиційно до сиріт і вдів ставились в Україні зі співчуттям, тому й у родинно-побутових піснях відображені такі високі моральні цінності, як обов’язок кожного, особливо односельців, ділитися із сиротами і вдовами частиною свого добра, допомагати їм у щоденних клопотах.

Весела вдача українців, які вміють з гумором сприймати несподівані повороти долі, відображена у жартівливих піснях. У таких піснях згадуються невдале залицяння хлопця до дівчини, залицяння самих дівчат до хлопців тощо, горе-женихи й безчесні дівчата. У них маємо химерні ситуації, вигадливі «сюжети», неправдоподібні сполуки. Відомими жартівливими піснями є «Із сиром пироги...», «Дівка в сінях стояла...», «Кину кужіль на полицю...», «Послала мене мати...», «Бодай ся когут знудив...» та чимало інших.

 

Отже, родинно-побутова пісенність відображає моральні цінності й почуття людини, які в основному сформувалися під впливом традиційних уявлень про добро і зло у стосунках між членами родини та громадою
Переглядів 2404 разів
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі
 
Виктор Новосад на сервере Стихи.ру
загрузка...
« Освітній портал »   2013 р.