Гавриш Володимир Іванович

Гавриш Володимир Іванович

Орієнтовне календарно-тематичне

планування з курсу «Загальна географія»

6 клас (70 год. 2 год. на тиждень)

Орієнтовне календарно-тематичне планування розроблено відповідно до нової програми для 6 класу з географії.

* Години резерву доцільно використати на проведення екскурсій, досліджень, розробку і захист учнівських проектів тощо.

 

І семестр

Номер

уроку

Орієнтовна

дата

Назва теми

Ключові питання уроку

Домашнє завдання

ВСТУП (2 год.)

1

 

Географія - наука про природу Землі

1.Географія - система наук.

2.Що вивчає географія.

3.Джерела географічних знань.

4.Методи географічних досліджень.

 

2

 

Дослідження. Спостереження на

місцевості за змінами в природі. Спостереження за висотою Сонця над горизонтом.

1.Спостереження за висотою Сонця над горизонтом.

2.Спостереження за погодою.

3.Спостереження на місцевості за змінами в природі.

4.Обробка і оформлення даних спостереження.

Підготовка звіту проведених досліджень.

РОЗДІЛ І. Розвиток географічних знань про Землю (5 год.)

3

 

Уявлення про Землю в давнину

1.Уявлення єгиптян, вавилонян, індійців, греків, римлян,

слов’ян про Землю.

2.Зображення Землі на картах Ератосфена, Птолемея.

 

4

 

Відкриття нових земель у УІІІ-ХУ ст.

1.Подорожі вікінгів.

2.Подорожі марко Поло.

3.Пошуки морського шляху в Індію.

Випереджуване завдання. Дослідження. Підготувати

повідомлення про видатних дослідників та географічні відкриття (визначає вчитель)

5

 

Початок доби великих географічних відкриттів

1.Відкриття Америки Х.Колумбом.

2.Експедиції Америго Веспуччі.

 

6

 

Нові відкриття та дослідження

1.Перша навколосвітня подорож.

2.Відкриття Австралії.

3.Російські першопрохідці.

4.Навколосвітні подорожі Джеймса Кука.

5.Навколосвітня експедиція І. Крузенштерна та Ю. Лиснянського.

6.Діяльність географічних товариств у різних країнах світу.

 

7

 

Сучасні географічні дослідження

1.Освоєння полярних широт та відкриття Північного й Південного полюсів.

2.Вивчення Північного Льодовитого океану.

3.Українські вчені-географи.

4.Дослідження Антарктиди.

5.Дослідження Світового океану, космосу.

6.Сучасні туристичні подорожі людей.

 

8

 

Урок узагальнення і систематизації

Тематичне оцінювання

Повторити тему «Вступ»

РОЗДІЛ ІІ. Земля на плані і карті (11 год.)

9

 

Способи орієнтування на місцевості

1.Що означає - зорієнтуватися на місцевості.

2.Горизонт.

3.Способи орієнтування на місцевості.

 

10

 

Що таке азимут

1.Поняття про «азимут».

2.Рух за азимутом.

 

11

 

Способи зображення поверхні Землі

1.Способи зображення місцевості.

2.Відмінності малюнка і фотознімка.

3.Особливості аерофотознімка.

4.Яку інформацію отримують завдяки космічним знімкам.

5.Зображення Землі на глобусі.

 

12

 

Масштаб, його види

1.Що таке масштаб.

2.Види масштабів: числовий, іменований, лінійний.

 

13

 

Практична робота 1.

Розв’язування задач із використанням різних видів масштабу. Визначення масштабів планів і карт за даними про відстані на місцевості та відрізками на карті, що відповідають цим відстаням

 

14

 

План місцевості

1.Основні ознаки плану.

2.Умовні знаки.

3.Значення топографічних планів.

4.Визначення напрямків на плані.

5.Складання плану за допомогою умовних топографічних знаків.

 

Номер

уроку

Орієнтовна

дата

Назва теми

Ключові питання уроку

Домашнє завдання

15

 

Географічні карти

1.Особливості географічної карти.

2.Картографічні умовні знаки.

 

16

 

Класифікація карт. Географічні атласи

1.Які бувають карти.

2.Використання географічних карт.

3.Сучасні географічні карти.

4.Контурні карти.

5.Географічні атласи.

 

17

 

Градусні сітка

1.Що таке градусна сітка на глобусі та географічній карті.

2.Лінії градусної сітки.

 

18

 

Географічні координати

1.Географічні координати. Географічна довгота і широта.

2.Визначення географічних координат за глобусом.

3.Система космічної навігації.

 

19

 

Практична робота 2.

Визначення географічних координат за географічною картою

 

20

 

Урок узагальнення і систематизації

Тематичне оцінювання

Повторити тему «Земля на плані і карті»

РОЗДІЛ ІІІ. Оболонки Землі

Тема 1. Літосфера (12 год.)

21

 

Внутрішня будова Землі

1.Будова надра Землі.

2.Ядро, то його особливості.

3.Мантія.

4.Як вивчають внутрішню будову Землі.

 

22

 

Літосфера. Літосферні плити

1.Будова літосфери

2.Літосферні плити.

3.Рух літосферних плит.

 

23

 

Рухи земної кори

1.Походження материків і океанів.

2.Вікові рухи земної кори.

 

24

 

Землетруси

1.Причини виникнення землетрусів.

2.Сила землетрусу.

3.Цунамі.

4.Сейсмічні пояси Землі.

 

25

 

Вулканізм і магматизм

1.Утворення та будова вулкану.

2.Згаслі і діючі вулкани.

3.Гарячі джерела, гейзери.

 

26

 

Зовнішні процеси

1.Що таке вивітрювання.

2.Фізичне вивітрювання.

3.Хімічне вивітрювання.

4.Органічне вивітрювання.

 

27

 

Робота текучих і підземних вод, вітру, льодовиків

1.Робота текучих поверхневих і підземних вод.

2.Робота вітру.

3.Робота льодовиків.

4.Діяльність людини.

 

28

 

Абсолютна і відносна висота місцевості

1.Вимірювання висоти рельєфу.

2.  Відносна висота точок місцевості.

3.Абсолютна висота.

 

29

 

Зображення рельєфу на планах, топографічних і дрібномасштабних картах

Практична робота 3.

1.Способи горизонталей.

2.Зображення рельєфу на дрібномасштабних картах.

3.Спосіб пошарового зафарбування.

Визначення за картами абсолютної й відносної висоти місцевості

 

30

 

Основні форми рельєфу Землі. гори Практична робота 4.

1.Гори, їх різноманітність.

2.Відмінність гір за висотою і віком.

3.Зміна гір у часі.

4.Значення гір.

• Позначення на контурній карті гір, вулканів суходолу.

 

31

 

Основні форми рельєфу суходолу. Рівнини

Практична робота 4. (продовження)

1.Рівнини та їх відмінність за висотою: низовини, височини, плоскогір’я.

2.рельєф рівнин.

3.Походження рівнин.

• Позначення на контурній карті рівнин.

 

32

 

Рельєф дна Світового океану Практична робота 4. (продовження)

1.Будова дна світового океану: материкова обмілина, материковий схил, ложе океану.

2.Океанічні жолоби.

• Позначення на контурній карті серединно-океанічних хребтів і жолобів.

 

33

 

Урок узагальнення і систематизації

Тематичне оцінювання

Повторити тему «Літосфера»

Тема 2. Атмосфера (12 год.)

34

 

Атмосфера. її склад і бідова

1.Атмосфера Землі.

2.Розміри атмосфери Землі.

3.Склад атмосфери.

4.Будова атмосфери.

 

35

 

Нагрівання атмосферного повітря Практична робота 5.

1.Сонячні промені в атмосфера.

2.Як нагрівається атмосферне повітря.

3.Розподіл тепла на поверхні Землі.

4.Тропіки та полярні кола.

5.Теплові пояси Землі.

6.Температура повітря та її вимірювання.

• Розв’язування задач на зміну температури повітря з висотою.

 

ІІ семестр

Номер

уроку

Орієнтовна

дата

Назва теми

Ключові питання уроку

Домашнє завдання

36

 

Атмосферний тиск

Практична робота 5. (продовження)

1.Що таке атмосферний тиск.

2.Зміна атмосферного тиску з висотою.

3.Причини і наслідки зміни атмосферного тиску в тропосфері.

• Розв’язування задач на зміну атмосферного тиску з висотою.

 

37

 

Вітер

Практична робота 6.

1.Чому і як рухається повітря.

2.Вітер та його різновиди.

3.Напрямок і швидкість вітру.

4.Роза вітрів.

5.Визначення напрямку і сили вітру. • Складання рози вітрів, їх аналіз.

 

38

 

Вода в атмосфері

Практична робота 5. (продовження)

1.Водяна пара та вологість повітря.

2.Абсолютна та відносна вологість повітря.

3.Туман.

• Розв’язування задач на зміну вологості

Робота з дорослими (батьками). З’ясуйте, які є способи регулювання температури та вологості повітря в домашніх умовах.

39

 

Різноманітність хмар Практична робота 6. (продовження)

1.Хмари та їх види.

2.Рівень хмарності.

• Складання діаграм хмарності.

 

40

 

Атмосферні опади

Практична робота 6. (продовження)

1.Як утворюються опади.

2.Види опадів.

3.Інтенсивність опадів.

4.Вимірювання кількості атмосферних опадів.

5.Причини, що впливають на кількість опадів.

6.Карта розподілу опадів.

• Складання діаграми опадів

 

41

 

Погода

Практична робота 6. (продовження)

1.Для чого вивчають погоду.

2.Елементи (складові) погоди.

3.Як вивчають атмосферу.

4.Прогноз погоди.

5.Синоптична карта.

• Складання графіка зміни температури повітря за місяць.

 

42

 

Клімат

1.Що таке клімат.

2.Характеристика клімату.

3.Кліматичні чинники.

4.Основні кліматичні показники.

5.Типи клімату.

6.Кліматичні пояси.

7.Зміни клімату. Адаптація людини до кліматичних умов.

 

43

 

Людина й атмосфера

1.Значення атмосфери для людини.

2.Вплив атмосфери на людину.

3.Вплив людини на атмосферу.

4.Небезпечні явища в атмосфері.

5.Рідкісні явища в атмосфері.

Дослідження. Аналіз погоди в різних місцях світу за одну добу з використанням різних джерел інформації.

44

 

Урок узагальнення і систематизації

Тематичне оцінювання

Повторити тему «Атмосфера»

Тема 3. Гідросфера (12 год.)

45

 

Гідросфера. Вода на Землі

1.Гідросфера - водна оболонка Землі.

2.Кругообіг води в природі.

3.Значення гідросфери.

4.Способи зображення вод суходолу на плані місцевості та карті.

 

46

 

Світовий океан. Суходіл в океані Практична робота 7.

1.Частини Світового океану.

2.Суходіл в океані.

• Позначення на контурній карті морів, проток, заток, островів.

 

47

 

Властивості вод Світового океану

1.Температура води.

2.Солоність морської води.

3.Айсберги.

 

48

 

Рух води у Світовому океані

1.Рух води. Вітрові хвилі.

2.Цунамі.

3.Припливи і відпливи.

4.Океанічні течії.

5.Життя в океанах і морях.

6.Багатства Світового океану.

7.Охорона природи океану.

 

49

 

Води суходолу

Практична робота 7. (продовження)

1.Класифікація вод суходолу.

2.Річка, її будова.

3.Рівнинні і гірські річки. Водоспади.

4.Опис географічного положення річки.

• Позначення на контурній карті річок і водоспадів.

 

50

 

Життя річки

1.             Робота річок.

2.Живлення річки.

3.Водний режим річки.

 

Номер

уроку

Орієнтовна

дата

Назва теми

Ключові питання уроку

Домашнє завдання

51

 

Озера

Практична робота 7. (продовження)

1.Що таке озеро.

2.Озерні котловини.

3.Вода в озері.

4.Вік озер.

• Позначення на контурній карті озер.

 

52

 

Болота. Штучні водойми

1.Що таке болото.

2.Утворення боліт.

3.Класифікація боліт.

4.Значення боліт.

5.Штучні водойми.

 

53

 

Льодовики

1.Льодовики, їх види та розміщення на Землі.

2.Гірські льодовики.

3.Покривні льодовики.

4.Значення льодовиків.

5.Багаторічна мерзлота.

 

54

 

Підземні води

1.Утворення підземних вод.

2.Класифікація підземних вод.

3.Використання та охорона підземних вод.

 

55

 

Людина та гідросфера

1.Значення вод для людини.

2.Вода і виробництво.

3.Енергія води.

4.Відпочинок та лікування на «воді».

5.Водний туризм.

6.Забруднення вод.

7.Охорона гідросфери.

 

56

 

Урок узагальнення і систематизації

Тематичне оцінювання

Повторити тему «Гідросфера»

Тема 4. Біосфера та ґрунти (2 год.)

57

 

Біосфера та її складові

1.Поняття про біосферу.

2.Межі біосфери.

3.Складові біосфери.

4.Біологічний кругообіг речовин.

5.Різноманітність організмів на Землі.

6.Поширення організмів на Землі.

 

58

 

Ґрунти

1.Ґрунт та йог утворення.

2.Родючість - основна властивість ґрунту.

3.Карта ґрунтів.

4.Вплив господарської діяльності людини на ґрунти.

 

Тема 5. Природні комплекси (3 год.)

59

 

Природні комплекси. Географічна оболонка - найбільший природний комплекс Землі

1.Поняття про «природний комплекс».

2.Географічна оболонка та її компоненти.

3.цілісність географічної оболонки

4.Кругообіг речовин та енергії.

5.Ритмічність - одна із закономірностей географічної оболонки.

 

60

 

Природні зони Землі

1.Широтна зональність.

2.Зміна природних зон.

3.Висотна поясність.

4.Вплив людини на географічну оболонку.

 

61

 

Практична робота 8 (на місцевості)

• Ознайомлення з одним із природних комплексів (ландшафтів) своєї місцевості (яр, річка, ліс, парк тощо), виявлення взаємозв’язків між його компонентами.

Оформлення практичної роботи

РОЗДІЛ Планета людей (5 год.)

62

 

Кількість і розміщення населення Землі

1.Зміна чисельності населення протягом історичного часу, причини цих змін.

2.Густота населення.

3.Розміщення населення на Землі.

4.Людські раси. Рівність рас.

5.Дослідження М. Миклухо-Маклая.

6.Народи світу.

 

63

 

Держави світу

1.Держави світу.

2.Політична карта світу.

 

64

 

Практична робота 9.

• Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав та їх столиць.

 

65

 

Вплив людини на природу

1.Людина - головна сила в перетворенні географічної оболонки.

2.Поняття про ноосферу.

3.Навколишнє середовище.

4.Охорона навколишнього середовища.

 

66-67

 

Дослідження.

Розробка міні проекту з утилізації побутових відходів.

Розробка і захист проектів

 

68

 

Урок узагальнення і систематизації

тематичне оцінювання

Повторити теми «Біосфера та ґрунти», Природні комплекси», «Планета людей».

69 -70

 

Резерв часу

 

 

 

Календарне планування вивчення математики у 6 класі

За підручником О.С. Істер.Математика: Підручник для 6 кл. загальноосвітніх навчальних закладів - Х.: Гімназія,2014.

з/п

Назва теми

Кількість

годин

Контрольні

роботи

1.

Подільність чисел

10

1 + діагностична

2.

Звичайні дроби

30

2

3.

Відношення і пропорції

24

2

4.

Раціональні числа та дії над ними

64

5

5.

Повторення і систематизація

навчального матеріалу

12

1

Орієнтовне поурочне планування (4 год на тиждень, всього 140 год.)

уроків

Дата

прове

дення

Тема уроку

К-сть

годин

Примітка

1

 

Повторення вивченого в 5 класі

1

 

2

 

Розв’язування задач

1

 

3

 

Діагностична робота

1

 

 

 

Подільність чисел

10

 

4

 

Дільники і кратні натурального числа

1

 

5

 

Ознаки подільності на 2, 5 та 10

1

 

6

 

Ознаки подільності на 3 та 9

1

 

7

 

Прості й складені числа

1

 

8

 

Розкладання натурального числа на прості множники

1

 

9

 

Найбільший спільний дільник кількох чисел. Самостійна робота №1

1

 

10

 

Спільне кратне кількох чисел. Найменше спільне кратне

1

 

11

 

Розв’язування задач. Самостійна робота №2

1

зошити

12

 

Розв’язування задач

1

 

13

 

Контрольна робота №1

1

 

 

 

Звичайні дроби

30

 

 

 

Порівняння дробів. Додавання і віднімання дробів

14

 

14

 

Аналіз контрольної роботи. Основна властивість дробу

1

 

15

 

Скорочення звичайних дробів

1

 

16

 

Скорочення звичайних дробів

1

 

17

 

Найменший спільний знаменник.

Зведення звичайних дробів до спільного знаменника. Порівняння

дробів

1

 

18

 

Порівняння дробів

1

 

19

 

Розв’язування вправ. Самостійна робота №3

1

 

20

 

Додавання і віднімання мішаних чисел

1

 

21

 

Додавання і віднімання мішаних чисел

1

 

22

 

Додавання і віднімання мішаних чисел

1

 

23

 

Додавання і віднімання мішаних чисел. Самостійна робота №4

1

 

24

 

Перетворення звичайних дробів у десяткові. Нескінченні періодичні

десяткові дроби.

1

 

25

 

Десяткові наближення звичайного

дробу

1

 

26

 

Задачі і рівняння на додавання і віднімання дробів. Порівняння дробів.

1

зошити

27

 

Контрольна робота №2

1

 

 

 

Множення і ділення звичайних дробів

16

 

28

 

Аналіз контрольної роботи. Множення звичайних дробів

1

 

29

 

Множення звичайних дробів

1

 

30

 

Множення звичайних дробів

1

 

31

 

Знаходження дробу від числа

1

 

32

 

Задачі на множення дробів. Знаходження дробу від числа

1

 

33

 

Задачі на множення дробів. Самостійна робота №5

1

 

34

 

Взаємно обернені числа

1

 

35

 

Ділення звичайних дробів

1

 

36

 

Ділення звичайних дробів. Самостійна робота №6

1

 

37

 

Знаходження числа за його дробом

1

 

38

 

Знаходження числа за його дробом

1

 

39

 

Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними та десятковими дробами

1

 

40

 

Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними та десятковими дробами

1

 

41

 

Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними та десятковими дробами. Самостійна робота №7

1

 

42

 

Розв’язування текстових задач на всі дії з дробами

1

зошит

43

 

Контрольна робота №3

1

 

 

 

Відношення і пропорції

21

 

44

 

Аналіз контрольної роботи. Відношення

1

 

45

 

Відношення. Основна властивість

відношення

1

 

46

 

Пропорція. Основна властивість пропорції

1

 

47

 

Пропорція. Основна властивість пропорції

1

 

48

 

Пряма пропорційна залежність

1

 

49

 

Пряма пропорційна залежність Самостійна робота№8

1

 

50

 

Масштаб. Знаходження відстаней на карті

1

 

51

 

Поділ числа у заданому віднощенні

1

 

52

 

Ймовірність випадкової події

1

зошит

53

 

Контрольна робота №4

1

 

54

 

Обернена пропорційна залежність

1

 

 

55

 

Відсоткові відношення двох чисел

1

 

 

56

 

Зміна величини у відсотках

1

 

 

57

 

Відсоткові розрахунки

1

 

 

58

 

Відсоткові розрахунки. Самостійна робота №9

1

 

 

59

 

Коло. Довжина кола

1

 

 

60

 

Круг Площа круга. Круговий сектор

1

 

 

61

 

Стовпчасті і кругові діаграми

1

 

 

62

 

Циліндр. Конус. Куля

1

зошит

 

63

 

Контрольна робота №5

1

 

 

64

 

Аналіз контрольної роботи

1

 

 

ІІ семестр

уроків

Дата

прове

дення

Тема уроку

К-сть

годин

Примітка

 

 

Раціональні числа та дії над ними

64

 

 

 

Раціональні числа. Додавання і віднімання раціональних чисел

20

 

65

 

Додатні та від’ємні числа. Число 0

1

 

66

 

Координатна пряма

1

 

67

 

Протилежні числа. Цілі числа. Раціональні числа

1

 

68

 

Модуль числа

1

 

69

 

Модуль числа

1

 

70

 

Порівняння раціональних чисел

1

 

71

 

Порівняння раціональних чисел

1

 

72

 

Самостійна робота №10

1

 

73

 

Розв’язування задач

1

зошит

74

 

Контрольна робота №6

1

 

75

 

Аналіз контрольної роботи. Додавання від’ємних чисел

1

 

76

 

Додавання двох чисел з різними знаками

1

 

77

 

Властивості додавання

1

 

78

 

Властивості додавання. Самостійна робота №11

1

 

79

 

Віднімання раціональних чисел

1

 

80

 

Віднімання раціональних чисел

1

 

81

 

Розкриття дужок

1

 

82

 

Розкриття дужок. Самостійна робота №12

1

 

83

 

Розв’язування задач і вправ

1

зошит

84

 

Контрольна робота №7

1

 

 

 

Множення і ділення раціональних чисел

15

 

85

 

Аналіз контрольної роботи. Множення раціональних чисел

1

 

86

 

Множення раціональних чисел

1

 

87

 

Переставна і сполучна властивості множення раціональних чисел.

1

 

88

 

Переставна і сполучна властивості множення. Коефіцієнт буквеного виразу

1

 

89

 

Розподільна властивість множення

1

 

90

 

Подібні доданки та їх зведення.

1

 

91

 

Самостійна робота №13

1

 

92

 

Ділення раціональних чисел

1

 

93

 

Ділення раціональних чисел

1

 

94

 

Ділення раціональних чисел

1

 

95

 

Самостійна робота №14

1

 

96

 

Множення та ділення раціональних чисел

1

 

97

 

Множення та ділення раціональних чисел

1

зошит

98

 

Контрольна робота №8

1

 

99

 

Аналіз контрольної роботи

1

 

 

 

Рівняння. Розв’язування рівнянь

14

 

100

 

Розв’язування рівнянь. Основна властивість рівняння

1

 

101

 

Розв’язування рівнянь. Основна властивість рівняння

1

 

102

 

Розв’язування рівнянь

1

 

103

 

Розв’язування рівнянь

1

 

104

 

Самостійна робота №15

1

 

105

 

Розв’язування задач за допомогою рівнянь

1

 

106

 

Розв’язування задач за допомогою рівнянь

1

 

107

 

Розв’язування задач за допомогою рівнянь

1

 

108

 

Розв’язування задач за допомогою рівнянь. Самостійна робота №16

1

 

109

 

Розв’язування рівнянь та задач за допомогою рівнянь

1

 

110

 

Розв’язування рівнянь та задач за допомогою рівнянь

1

зошит

111

 

Розв’язування рівнянь та задач за допомогою рівнянь

1

 

112

 

Контрольна робота №9

1

 

113

 

Аналіз контрольної роботи

1

 

 

 

Перпендикулярні і паралельні прямі

15

 

114

 

Задачі та приклади на всі дії з раціональними числами

1

 

115

 

Задачі та приклади на всі дії з раціональними числами

1

 

116

 

Перпендикулярні прямі

1

 

117

 

Перпендикулярні прямі

1

 

118

 

Паралельні прямі

1

 

119

 

Паралельні прямі. Властивості паралельних прямих

1

 

120

 

Координатна площина

1

 

121

 

Координатна площина

1

 

122

 

Приклади графіків залежності між величинами

1

 

123

 

Приклади графіків залежності між величинами

1

 

124

 

Приклади графіків залежності між величинами

1

 

125

 

Самостійна робота №17

1

 

126

 

Координатна площина. Графіки

1

зошит

127

 

Контрольна робота №10

1

 

128

 

Аналіз контрольної роботи

1

 

 

 

Повторення

12

 

129

 

Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами

1

 

130

 

Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами

1

 

131

 

Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами. Самостійна робота №18

1

 

132

 

Перетворення виразів

1

 

133

 

Перетворення виразів

1

 

134

 

Перетворення виразів. Самостійна робота №19

1

 

135

 

Розв’язування текстових задач

1

 

136

 

Розв’язування текстових задач

1

 

137

 

Розв’язування текстових задач

1

зошит

138

 

Підсумкова контрольна робота №11

1

 

139

 

Аналіз контрольної роботи

1

 

140

 

Розв’язування цікавих задач

1

 

Календарне планування вивчення математики у 6 класі

За підручником: Н.А.Тарасенкова, І.М.Богатирьова, О.П.Бочко, О.М.Коломієць, З.О.Сердюк. Математика: Підручник для 6 кл. загальноосвітніх навчальних закладів - К. : Освіта, 2014

 

з/п

Назва теми

Кількість

годин

Контрольні

роботи

1.

Подільність чисел

10

1 + діагностична

2.

Звичайні дроби

30

2

3.

Відношення і пропорції

24

2

4.

Раціональні числа та дії над ними

64

5

5.

Повторення і систематизація

навчального матеріалу

12

1

 

Орієнтовне поурочне планування (4 год на тиждень, всього 140 год.)

уроків

Дата

прове

дення

Тема уроку

К-сть

годин

Примітка

1

 

Повторення вивченого в 5 класі

1

 

2

 

Розв’язування задач

1

 

3

 

Вхідна діагностична робота

1

 

 

 

Подільність чисел

10

 

4

 

Дільники і кратні натурального числа. Прості числа

1

 

5

 

Ознаки подільності на 2, 5 і10

1

 

6

 

Ознаки подільності на 3 і 9

1

 

7

 

Розкладання чисел на множники.

1

 

8

 

Найбільший спільний дільник кількох чисел.

1

 

9

 

Найбільший спільний дільник кількох чисел. Самостійна робота №1

1

 

10

 

Найменше спільне кратне

1

 

11

 

Розв’язування задач. Самостійна робота №2

1

зошити

12

 

Розв’язування задач

1

 

13

 

Контрольна робота №1

1

 

 

 

Звичайні дроби

30

 

 

 

Порівняння дробів. Додавання і віднімання дробів

15

 

14

 

Аналіз контрольної роботи. Основна властивість дробу.

1

 

15

 

Скорочення звичайних дробів.

1

 

16

 

Скорочення звичайних дробів.

1

 

17

 

Зведення звичайних дробів до спільного знаменника. Порівняння

дробів.

1

 

18

 

Порівняння дробів

1

 

19

 

Розв’язування вправ. Самостійна робота №3

1

 

20

 

Додавання і віднімання дробів

1

 

21

 

Додавання і віднімання дробів

1

 

22

 

Додавання і віднімання дробів

1

 

23

 

Додавання і віднімання дробів. Самостійна робота №4

1

 

24

 

Розв’язування задач і вправ

1

 

25

 

Розв’язування задач і вправ

1

зошити

26

 

Розв’язування задач і вправ

1

 

27

 

Контрольна робота №2

1

 

28

 

Аналіз контрольної роботи.

1

 

 

 

Множення і ділення звичайних дробів

15

 

29

 

Множення звичайних дробів

1

 

30

 

Множення звичайних дробів

1

 

31

 

Множення звичайних дробів.

1

 

32

 

Знаходження дробу від числа

1

 

33

 

Задачі на множення дробів. Знаходження дробу від числа

1

 

34

 

Задачі на множення дробів. Самостійна робота №5

1

 

35

 

Ділення звичайних дробів

1

 

36

 

Ділення звичайних дробів Самостійна робота №6

1

 

37

 

Знаходження числа за його дробом

1

 

38

 

Знаходження числа за його дробом

1

 

39

 

Перетворення звичайних дробів у десяткові. Нескінченні періодичні десяткові дроби.

1

 

40

 

Десяткові наближення звичайного

дробу

1

 

41

 

Задачі і рівняння на додавання і віднімання дробів. Порівняння дробів. Самостійна робота №7

1

 

42

 

Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними та десятковими дробами.

1

зошит

43

 

Контрольна робота №3

1

 

 

 

Відношення і пропорції

23

 

44

 

Аналіз контрольної роботи. Відношення.

1

 

45

 

Відношення та його властивості.

1

 

46

 

Пропорція та її властивості

1

 

47

 

Пропорція та її властивості

1

 

48

 

Пряма та обернена пропорційні залежності

1

 

49

 

Пряма та обернена пропорційні залежності. Самостійна робота№8

1

 

50

 

Поділ числа у заданому відношенні

1

 

51

 

Масштаб

1

 

52

 

Розв’язування задач і вправ

1

зошит

 

53

 

Контрольна робота №4

1

 

 

54

 

Коло. Круг. Круговий сектор

1

 

 

55

 

Діаграми

1

 

 

56

 

Циліндр. Конус. Куля

1

 

 

57

 

Відсоткові розрахунки

1

 

 

58

 

Відсоткові розрахунки

1

 

 

59

 

Відсоткові розрахунки. Самостійна робота №9

1

 

 

60

 

Ймовірність випадкової події

1

 

 

61

 

Ймовірність випадкової події

1

 

 

62

 

Ймовірність випадкової події

1

зошит

 

63

 

Контрольна робота №5.

1

 

 

64

 

Аналіз контрольної роботи.

1

 

 

ІІ семестр

уроків

Дата

прове

дення

Тема уроку

К-сть

годин

Примітка

 

 

Раціональні числа та дії над ними

64

 

 

 

Раціональні числа.. Додавання і віднімання раціональних чисел

20

 

65

 

Додатні та від’ємні числа. Число 0.

1

 

66

 

Координатна пряма.

1

 

67

 

Модуль числа

1

 

68

 

Цілі числа. Раціональні числа

1

 

69

 

Модуль числа

1

 

70

 

Порівняння раціональних чисел

1

 

71

 

Порівняння раціональних чисел

1

 

72

 

Самостійна робота №10

1

 

73

 

Розв’язування задач

1

зошит

74

 

Контрольна робота №6

1

 

75

 

Аналіз тематичної контрольної роботи.

Додавання раціональних чисел

1

 

76

 

Додавання раціональних чисел

1

 

77

 

Додавання раціональних чисел

1

 

78

 

Властивості додавання. Самостійна робота №11

1

 

79

 

Віднімання раціональних чисел

1

 

80

 

Віднімання раціональних чисел.

1

 

81

 

Віднімання раціональних чисел.

1

 

82

 

Самостійна робота №12

1

 

83

 

Розв’язування задач і вправ

1

зошит

84

 

Контрольна робота №7

1

 

 

 

Множення і ділення раціональних чисел

15

 

85

 

Аналіз контрольної роботи. Множення раціональних чисел

1

 

86

 

Множення раціональних чисел

1

 

87

 

Переставна і сполучна властивості множення раціональних чисел.

1

 

88

 

Переставна і сполучна властивості множення. Коефіцієнт буквеного виразу.

1

 

89

 

Розподільна властивість множення.

1

 

90

 

Подібні доданки та їх зведення.

1

 

91

 

Самостійна робота №13

1

 

92

 

Ділення раціональних чисел.

1

 

93

 

Ділення раціональних чисел.

1

 

94

 

Ділення раціональних чисел.

1

 

95

 

Самостійна робота №14

1

 

96

 

Задачі на всі дії з раціональними числами

1

 

97

 

Задачі на всі дії з раціональними числами

1

зошит

98

 

Контрольна робота №8

1

 

99

 

Аналіз контрольної роботи

1

 

 

 

Вирази і рівняння

14

 

100

 

Вирази та їх спрощення

1

 

101

 

Рівняння. Основні властивості рівнянь

1

 

102

 

Розв’язування рівнянь

1

 

103

 

Розв’язування рівнянь

1

 

104

 

Самостійна робота №15

1

 

105

 

Розв’язування задач за допомогою рівнянь

1

 

106

 

Розв’язування задач за допомогою рівнянь

1

 

107

 

Розв’язування задач за допомогою рівнянь

1

 

108

 

Розв’язування задач за допомогою рівнянь

1

 

109

 

Самостійна робота № 16

1

 

110

 

Розв’язування рівнянь та задач за допомогою рівнянь

1

зошит

111

 

Розв’язування рівнянь та задач за допомогою рівнянь

1

 

112

 

Контрольна робота №9

1

 

113

 

Аналіз контрольної роботи

1

 

 

 

Перпендикулярні і паралельні прямі.

15

 

114

 

Задачі та приклади на всі дії з раціональними числами

1

 

115

 

Задачі та приклади на всі дії з раціональними числами

1

 

116

 

Перпендикулярні прямі

1

 

117

 

Перпендикулярні прямі

1

 

118

 

Паралельні прямі

1

 

119

 

Паралельні прямі

1

 

120

 

Координатна площина

1

 

121

 

Координатна площина

1

 

122

 

Координатна площина