загрузка...
Четвер, 10 квітня 2014 14:37

ДПА. 2014. Угорська мова. 11 клас. Переказ. Móricz Zsigmond

Автор 
Оцініть матеріал!
(1 Голосувати)

Móricz Zsigmond

 

A Nyugatban, nem sokkal a folyóirat indulása után, megjelent egy addig ismeretlen újságíró neve alatt a század talán legemlékezetesebb novellája, a Hét krajcár. Móricz Zsigmond írta, s az érkezőt Ady üdvözölte nyilvánosan is. Ettől kezdve a két név elválaszthatatlan lett. (…)az irodalmi népiség megújítója s ugyanakkora novellát mint  műfajt ő teljesíti ki – ugyancsak a népiség szellemében – világirodalmi rangon. Életműve, méretét tekintve is, egyike a legnagyobb magyarprózai teljesítményeknek. Irodalompolitikai szerepe pedig … Ady halála után nemzedékek sorsára volt óriási befolyással; egy jelentős irodalmi irányzat bomlott ki a harmincas években az ő példája nyomán.

Tiszacsécsén született, félig-meddig paraszti családban. Apja kisvállalkozóként próbált kiemelkedni a szegénysorból, édesanyja viszont papi családban nőtt fel. A kis Móricz gyermekkorában megismerte a falusi szegényparaszti világot s ugyanakkor igen jó hírű iskolában tanult, papnak, majd jogásznak készült. Nehezen találta meg tehetsége kifejezési formáit. Sok mindent megpróbált – főleg az újságírást -, mielőtt az emlékezetes novellával egyszerre feltűnik. Érthető, hogy a paraszti élet és általában a vidék helyzetének problémái foglalkoztatják, s nemcsak azért, mert élményei elsősorban ezekhez a témákhoz kötik, hanem a századelő hangulata miatt is. A már említett népiség – főleg Gárdonyi és Tömörkény művei nyomán – hatni kezdett az irodalmi berkekben is. A hol idilli, hol lírai ábrázolásban megjelenített falusi valóság mögött az életben hatalmas dráma feszült. A paraszti valóságból írónk a drámaiságot érezte meg először, s mint ahogy Ady a lírában, ő a prózábana maga belső nyugtalanságát ugyancsak felfokozott, túlhevített kifejezésmóddal érzékeltette. (…)

Sárarany című, első nagyobb szabású műve a stílusújdonsága mellett a szegényparaszti világ, a nagybirtok árnyékában tengődő falu – annak egyes életmotívumait különösen kinagyító s részben még a naturalizmus stíluseszközeivel készített – rajza. (…) Móricz a társadalmi ellentétek gyökeréig ásott le, hogy megmutathassa az ország bajainak igazi okát, és épp ezért volt kénytelen a valóság nehezebb, izgatóbb színeit vagy épp a levegő valóságos forróságának, fülledtségének fokát érzékeltetni. Perspektívát, távlatot keresett a társadalmi haladásnak, s bemutatta, milyen kisszerű, provinciális erők képesek ezt megakadályozni. Erről szól következő regénye, Az Isten háta mögött is, de már nem falusi, hanem kisvárosi környezetben. A realista író a kritikus szemével vizsgálja az életet, s ez a tudatosság nála természetes módon emeli ki vagy nagyítja meg a valóság egy-egy részletét, hogy a művész célja ezeken keresztül még világosabban kitűnjön. Első korszakának művészileg legjobb regénye, A fáklya, különösen kiélezi a jobbra törő ember és a magyar valóság kegyetlen viszonyai közt feszülő konfliktust. A nagy célokkal és reményekkel falura induló fiatal református pap tragikus vergődése, végül elfásulása érzékelteti a magyar vidék helyzetét a századfordulón, s általában céloz az országos bajokra is. (…)

Első világháborús élményei – a frontra is kimegy tapasztalatokat szerezni – megrendítik, és ezért is csatlakozik lelkesen először az őszirózsás polgári forradalomhoz, majd a Tanácsköztársasághoz; az utóbbitól remélve a parasztság s általában a magyar szegénység problémáinak megoldását. (…) A Tanácsköztársaság bukása nehéz válságba sodorja. Ekkor fordul a gyermekkor felé, hogy a Légy jó mindhalálig című gyönyörű regényében a gyerek vergődését a komisz felnőttek világában úgy írja meg, mint kora szegényeinek sorsát is finoman szimbolizáló példázatot. (…)

Móricz azonban sohasem tudott lemondani nagy írói szenvedélyéről: a társadalomábrázolásról. A húszas évek közepétől a századelőt olyannyira jellemző dzsentri – amely a húszas években újra nagyobb szerephez jut – s a dzsentrivilág … izgatja. Ezt írja meg a Kivilágos kivirradtigban. S még nagyobb erővel ábrázolja a dzsentri tragikumát az Úri muri hősének, Szakhmáry Zoltánnak sorsában… Mint ahogy … megoldhatatlan feladatok elé állítják a Rokonok című regény hősét. (…) Történelmi párhuzamokat keres, hogy a magyarság jövendő sorskérdéseire valahogy választ találjon. Hatalmas regénytrilógiája, az Erdély, több mint másfél évtizedik íródott… (…)

Teljes életműve ismeretében ma már tudjuk, hogy az egész ország gyűjtőterülete volt. A nap huszonnégy órája a munkaideje. (…)

Mindent másokért tett, minden jót és szépet. Hogy milyen önzetlen volt, hatalmas életműve mutatja.

 

 

(Simon István)

Переглядів 1157 разів
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі
 
Виктор Новосад на сервере Стихи.ру
загрузка...
« Освітній портал »   2013 р.