загрузка...

ВАРІАНТ 20

Завдання 1-24 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких тільки ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її.

1. У творі «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького порушено проблему

A незахищеності жінки-солдатки

Б взаємин свекрухи й невістки

В пролетаризації селянства

Г злочину й покарання

2. У написанні твору «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панас Мир­ний став співавтором

A Івана Левицького

Б Івана Білика

В Івана Тобілевича

Г Івана Багряного

3. «Ліпше вмирати біжучи, ніж жити гниючи!» — така життєва по­зиція головного героя твору

A «Момент» В. Винниченка

Б «За мить щастя» О. Гончара

В «Тигролови» Івана Багряного

Г «Україна в огні» О. Довженка

4. «Я палю свій «Кобзар»...» — демонстративно заявляв поет-футу- рист

A М. Зеров

Б П. Тичина

В М. Семенко

Г М. Рильський

5. Василь Гнидка став прототипом

A Сави Федорчука («Земля»)

Б Івана Дідуха («Камінний хрест»)

В Івана Палійчука («Тіні забутих предків»)

Г Омелька Кайдаша («Кайдашева сім’я»)

Д Чіпки Варениченка («Хіба ревуть воли, як ясла повні?»)

6. Прочитайте уривок із твору І. Франка.

Ой ти, дівчино, ясная зоре!

Ти мої радощі, ти моє горе!

Тебе видаючи, любити мушу,

Тебе кохаючи, загублю душу.

У поданих рядках ужито художній засіб

A епіфора

Б рефрен

В антитеза

Г паралелізм

Д риторичне запитання

7. Той, хто веде за собою людей, має бути певний у своїх силах і без сумнівів і вагань спонукати до дії інших — це ідея твору

A «Облога Буші» М. Старицького

Б «Момент» В. Винниченка

В «По дорозі в Казку» Олександра Олеся

Г «Intermezzo» М. Коцюбинського

8. Три білих вівчарки, ниви в червні, зоряна баня ночі, сонна вода криниці, симфонія поля — це образи у творі

A «Земля» О. Кобилянської

Б «Момент» В. Винниченка

В «Зачарована Десна» О. Довженка

Г «Intermezzo» М. Коцюбинського

Д «Дитинство» («Вершники») Ю. Яновського

9. Алюзія на образ Сізіфа є у творі Лесі Українки

A «To be or not to be?..»

Б «Contra spem spero!»

В «Стояла я і слухала весну...»

Г «І все-таки до тебе думка лине...»

Д «І ти колись боролась, мов Ізраїль...»

10. Негативний вплив кріпаччини на характер людини, пияцтво, мар­новірство неосвічених селян — це проблематика твору

A «Земля» О. Кобилянської

Б «Камінний хрест» В. Стефаника

В «Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого

Г «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького

Д «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського

11. Прочитайте уривок із твору.

Як мене вб’ють, а ви зостанетесь живі, напишіть по такій адресі... - Вона сказала адресу і кілька раз повторила її. - Напишіть так: «Мусю вбито на кордоні. Вмерла так, як вмирають ті, що люблять життя».

Це слова персонажа з твору

A «Момент» В. Винниченка

Б «Земля» О. Кобилянської

В «Камінний хрест» В. Стефаника

Г «Intermezzo» М. Коцюбинського

Д «По дорозі в Казку» Олександра Олеся

12. Прочитайте уривок із твору М. Зерова

Прекрасна пластика і контур строгий Добірний стиль, залізна колія - Оце твоя, поезіє, дорога.

Такі позиції обстоювали

A гартівці («Гарт»)

Б поети «Празької школи»

В неокласики

Г пролеткультівці

Д футуристи

13. В імпресіоністичній манері написано поезію

A «Київ - традиція» М. Зерова

Б «О панно Інно... » П. Тичини

В «Солодкий світ!.. » М. Рильського

Г «Балада про соняшник» І. Драча

Д «Вчись у природи творчого спокою...» Є. Плужника

14. Фанатична вірність ідеї «загірної комуни» зробила з романтика по - кірного виконавця чужої волі — це тема твору

A «В житах» Григорія Косинки

Б «Місто» В. Підмогильного

В «Тигролови» Івана Багряного

Г «Дитинство» Ю. Яновського

Д «Я (Романтика)» Миколи Хвильового

15. Зразком медитації є твір

A «Дороги» Б.-І. Антонича

Б «Два кольори» Д. Павличка

В «Арфами, арфами.» П. Тичини

Г «Недумано, негадано... » Л. Костенко

Д «Ніч. а човен - як срібний птах!..» Є. Плужника

16. Мріяв про «змичку міста й села», про «міста-сади» герой твору

A Корній Дізік («В житах» Григорія Косинки)

Б Мокій («Мина Мазайло» М. Куліша)

В Віталик («Залізний острів» О. Гончара)

Г Степан Радченко («Місто» В. Підмогильного)

Д Іван Половець («Подвійне коло» («Вершники»)

Ю. Яновського)

17. Ідею спадковості поколінь, національної закоріненості втілено в образі

A безіменного чекіста («Я (Романтика)» Миколи Хвильового)

Б Данилка («Вершники» Ю. Яновського)

В Корнія Дізіка («В житах» Григорія Косинки)

Г Сашка Діденка («За мить щастя» О. Гончара)

Д Василя Кравчини («Україна в огні» О. Довженка)

18. Прочитайте уривок із твору.

Вона була красива і чепурна... А вишиванки її висіли на стінах під склом в європейських музеях: в Лондоні, в музеї Альберт-Вікто- рія, в Парижі, в Мюнхені і Нью-Йорку, хоч вона про це й не знала.

Так характеризує автор

A Мусю («Момент» В. Винниченка)

Б Олесю («Україна в огні» О. Довженка)

В Тоню («Залізний острів» О. Гончара)

Г Анну («Земля» О. Кобилянської)

Д Зоську («Місто» В. Підмогильного)

19. Утвердження величі Т. Шевченка, учнем якого став Б.-І. Анто- нич, — головна думка твору

A «Зелена Євангелія»

Б «Автопортрет»

В «Вишні»

Г «Дороги»

Д «Різдво»

20. У творі «Мина Мазайло» М. Куліша порушено проблему

A кохання й зради

Б злочину й покарання

В вірності Батьківщині

Г колективізації на селі

Д міщанства й українізації

21. Гра з читачем, компіляція та ремінісценції, поєднання різних сти­лів характерні для

A реалізму

Б імпресіонізму

В постмодернізму

Г авангардизму

Д символізму

*22. Твір «Мойсей» І. Франка ідейно споріднений із твором

A «Дим» Лесі Українки

Б «Легенда» М. Вороного

В «Істотне» Є. Маланюка

Г «Лебідь» Олександра Олеся

Д «Золотий гомін» П. Тичини

*23. Нове щасливе життя на крові й стражданнях побудувати не мож­на — це ідея твору

A «Скорбна мати» П. Тичини

Б «Іванові Франкові» М. Вороного

В «To be or not to be?..» Лесі Українки

Г «Розвивайся ти, високий дубе...» І. Франка

Д «Яка краса: відродження країни!..» Олександра Олеся

*24. Вибір життєвого шляху і вірне служіння своєму народу — це тема твору В. Симоненка

A «Я... »

Б «Є тисячі доріг... »

В «Люди - прекрасні...»

Г «Є в коханні і будні, і свята...» Д «Задивляюсь у твої зіниці... »

Завдання 25-28 мають на меті встановлення відповідності.

До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий).

25. Установіть відповідність між твором і його жанровим різновидом.

 

1 «Intermezzo» М. Коцюбинського

2 «Сікстинська мадонна» І. Франка

3 «Мина Мазайло» М. Куліша

4 «Вчись у природи творчого спокою» Є. Плужника

 

A сонет

Б комедія

В драма-феєрія

Г медитація

Д новела

 

26. Установіть відповідність між твором і персонажем.

 

1 «Лісова пісня» Лесі Українки

2 «Дитинство» («Вершники») Ю. Яновсь- кого

3 «Мойсей» І. Франка

4 «Зачарована Десна» О. Довженка

 

A Азазель

Б дід Семен

В Сашко Діденко

Г Килина

Д Данилко

 

27. Установіть відповідність між художнім засобом і уривком із твору, у якому його використано.

 

1 персоніфікація

2 порівняння

3 синекдоха

4 алюзія

 

A Ніч... а човен - як срібний птах!

Б Хай мовчать Америки й Росії, Коли я з тобою говорю.

В Hi! He знайти! Ніхто не знає.

Ніхто не чув Твоїх плачів.

Біля всесвітнього Сінаю,

Як завше - золото й мечі.

Г Співа трава, ніким ще не зім’ята... Д Для вас, історики майбутні,

Наш біль.

 

28. Установіть відповідність між твором і його темою.

 

1 «Під чужим не­бом» Є. Маланюка

2 «Маруся Чурай» Л. Костенко

3 «Як добре те, що смерті не боюсь я... » В. Стуса

4 «Подвійне коло» Ю. Яновського

 

A передбачення своєї долі: смерть на чужині й повернення на батьків­щину у своїй творчості

Б братовбивча громадянська війна, що знищує Україну

В еміграція і розлука з рідною зем­лею, переживання за її долю

Г доля талановитого митця

Д підкорення міста провінціалом

 

У завданнях 29-32 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.

 

29. Свято вірив у «загірну комуну» головний герой твору (вкажіть ав­тора і назву)

30. Твір Остапа Вишні «Як варити і їсти суп з дикої качки» присвячено

31. У творі «Місто» В. Підмогильного події відбуваються у (вкажіть місце дії)

32. АУП - це

Завдання 33 потребує розгорнутої відповіді на запитання.

33.    Чому твір О. Гончара «Залізний острів» («Тронка») називають но- велою-застереженням? Аргументуйте свою думку

ВАРІАНТ 19

Завдання 1-24 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких тільки ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її.

1. Прочитайте уривок із твору.

Дівчина перейшла через греблю, ступила на місток на лотоках, сперлась на поренчата й задивилась не так на воду, як на свою вроду. До неї з води виглянуло її лице, свіже, як ягода, з чорними бровами. Дівчина милувалась собою та червоним намистом на шиї. Таку портретну характеристику дав автор

A Галі («Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного й Івана Білика)

Б Анні («Земля» О. Кобилянської)

В Мелашці («Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького)

Г Марічці («Тіні забутих предків» М. Коцюбинського)

2. О. Білецький назвав «будинком з багатьма прибудовами і надбудо­вами» композицію твору

A «Земля» О. Кобилянської

Б «Облога Буші» М. Старицького

В «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького

Г «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного й Івана Білика

3. Життя, звичаї і традиції Гуцульщини описано у творі

A «Земля» О. Кобилянської

Б «Камінний хрест» В. Стефаника

В «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського

Г «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького

4. Уславлення героїв, що полягли під Крутами, — ідея твору

A «Солодкий світ!..» М. Рильського

Б «Київ - традиція» М. Зерова

В «Пам’яті тридцяти» П. Тичини

Г «Для вас, історики майбутні...» Є. Плужника

5. «І футурист, і антиквар» — так характеризував себе

A І. Драч

Б М. Зеров

В П. Тичина

Г Є. Маланюк

Д М. Семенко

6. Історію села Піски від часів зруйнування Запорозької Січі до дру­гої половини ХІХ ст. зображено у творі

A «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного й Івана Білика

Б «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького

В «Облога Буші» М. Старицького

Г «Мина Мазайло» М. Куліша

Д «Місто» В. Підмогильного

7.   Філософською поемою на біблійну тему є твір

A «І ти колись боролась, мов Ізраїль... » Лесі Українки

Б «По дорозі в Казку» Олександра Олеся

В «Молюсь і вірю...» М. Рильського

Г «Пам’яті тридцяти» П. Тичини

Д «Мойсей» І. Франка

8.   Реальна історія сім’ї сотника Завістного лягла в основу твору

A «Тигролови» Івана Багряного

Б «Облога Буші» М. Старицького

В «По дорозі в Казку» Олександра Олеся

Г «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького

Д «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського

9.  Має неприродний, штучний вигляд людина, яка вдає із себе того, ким не може бути за своєю природою, — головна думка твору

A «Каторжна» Б. Грінченка

Б «Момент» В. Винниченка

В «Лісова пісня» Лесі Українки

Г «Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого

Д «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького

10. «Чи не одиноким мужчиною на всю новочасну соборну Україну» назвав І. Франко

A В. Стефаника

Б Лесю Українку

В О. Пчілку

Г Б. Грінченка

Д М. Коцюбинського

11. Любив риболовлю, ходив на полювання із гаслом «Хай живуть зайці!»

A М. Зеров

Б П. Тичина

В Остап Вишня

Г Григорій Косинка

Д Микола Хвильовий

12. Прочитайте уривок із твору «Лісова пісня» Лесі Українки.

Не зневажай душі своєї цвіту,

Бо з нього виросло кохання наше!

Той цвіт від папороті чарівніший - Він скарби творить, а не відкриває.

Так повчає

A Лісовик Мавку

Б Мавка Лукаша

В дядько Лев Лукаша

Г мати Лукаша Килину

Д Водяник Русалку

13. Прочитайте уривок.

Тут бивсь норманн, і лядський Болеслав Щербив меча об Золоті ворота,

Про тебе теревені плів Ляссота І Левассер Боплан байки складав.

Ці рядки з твору

A «Я...» В. Симоненка

Б «Київ - традиція» М. Зерова

В «Балада про соняшник» І. Драча

Г «Солодкий світ!..» М. Рильського

Д «Стилет чи стилос?..» Є. Маланюка

14. Прочитайте уривок із твору.

Вона не показувала перед морем страху, вона мовчки стояла на березі - висока й сувора, їй здавалося, що вона - маяк невгасимої сили.

Так схарактеризовано героїню твору

A Ларису («За мить щастя» О. Гончара)

Б Уляну («В житах» Григорія Косинки)

В Олесю («Україна в огні» О. Довженка)

Г Риту («Місто» В. Підмогильного)

Д Половчиху («Шаланда в морі» («Вершники»)

Ю. Яновського)

15. Імпресіоністичною новелою за жанровими ознаками є твір

A «Каторжна» Б. Грінченка Б «Тигролови» Івана Багряного В «В житах» Григорія Косинки Г «Україна в огні» О. Довженка Д «Маруся Чурай» Л. Костенко

16. Надійка, Мусінька, Зоська, Рита — це жінки, які допомогли адапту­ватися в нових життєвих обставинах

A Мині Мазайлу («Мина Мазайло» М. Куліша)

Б Корнію Дізіку («В житах» Григорія Косинки)

В Сашкові Діденку («За мить щастя» О. Гончара)

Г Степанові Радченку («Місто» В. Підмогильного)

Д Григорію Многогрішному («Тигролови» Івана Багряного)

17. Є. Маланюк належав до

A «київських неокласиків»

Б «Празької поетичної школи» В «Нью-Йоркської групи»

Г «шістдесятників»

Д Бу-Ба-Бу

18. Екзотику Далекого Сходу, щире кохання та справжню чоловічу дружбу зображено у творі

A «За мить щастя» О. Гончара

Б «Тигролови» Івана Багряного

В «Зачарована Десна» О. Довженка

Г «Я (Романтика)» Миколи Хвильового

Д «Шаланда в морі» («Вершники») Ю. Яновського

19. У творі «Маруся Чурай» Л. Костенко НЕМАЄ такої проблеми:

A зіткнення духовного й матеріального, піднесеного й буденного в житті

Б вбивство матері через фанатичну відданість ідеї

В шляхетність і вірність як шлях до порятунку

Г пристосуванство і зрада як шлях загибелі

Д митець і суспільство, його нелегка місія

20.  Громадянський стоїцизм, духовна нескореність, відкидання комп­ромісів — мотиви лірики поета

A М. Рильського

Б П. Тичини

В М. Зерова

Г В. Стуса

Д І. Драча

21. Кіноповістю є твір

A «Місто» В. Підмогильного

Б «За мить щастя» О. Гончара

В «Зачарована Десна» О. Довженка

Г «Я (Романтика)» Миколи Хвильового

 «Три зозулі з поклоном» Гр. Тютюнника

*22. Прочитайте уривок.

Ти, сотничихо, будеш моєю. Нікуди не втечеш од мене! Ніде не сховаєшся од мене! Коли я тобі не уподобний і ти не згодишся бути моєю, то я порубаю твоє пишне тіло, пошматую на дрібні часточки...

Такий запальний характер мав герой твору

A Єремія Вишневецький («Князь Єремія Вишневецький» І. Нечуя- Левицького)

Б Шмигельський («Сава Чалий» І. Карпенка-Карого)

В Стальський («Перехресні стежки» І. Франка)

Г Іван Свічка («Свіччине весілля» І. Кочерги)

Д Сталинський («Гріх» В. Винниченка)

*23. Засудження псевдопатріотів, які не мають сміливості служити Украї­ні, підкоряються і тим самим зраджують свій народ, — одна з проблем твору

A «Марія» В. Стефаника

Б «Бояриня» Лесі Українки

В «Свіччине весілля» І. Кочерги

Г «Оборона Буші» М. Старицького

Д «Князь Єремія Вишневецький» І. Нечуя-Левицького

*24. «Степова Еллада», «блакитний міф» — поетичні образи України у творі

A «Мова» М. Рильського

Б «Білі акації будуть цвісти...» В. Сосюри

В «Задивляюсь у твої зіниці...» В. Симоненка

Г «У рідній моїй стороні...» В. Свідзинського

Д «Знаю - медом сонця, ой Ладо...» Є. Маланюка

Завдання 25-28 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий).

25. Установіть відповідність між твором і його жанром (жанровим різ­новидом).

 

1 «Момент» В. Винниченка

2 «Місто» В. Підмогильного

3 «По дорозі в Казку» Олександра Олеся

4 «Подоріжжя од Полтави до Гадячого» Панаса Мирного

 

A роман

Б драматичний етюд

В новела

Г повість

Д нарис

 

26. Установіть відповідність між твором і персонажем.

 

1 «Земля» О. Кобилянської

2 «Залізний острів» («Тронка») О. Гон- чара

3 «Облога Буші» М. Старицького

4 «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного й Івана Білика

 

A Грицько Чупруненко

Б Орися Завістна

В Василь Чоп’як

Г Лаврін Кайдаш

Д Тоня Горпищенко

 

27. Установіть відповідність між художнім засобом і уривком із твору, у якому його використано.

 

1 персоніфікація

2 оксиморон

3 риторичне звертання

4 метафора

 

A Різьблю свій сон...

Б Гетьте, думи, ви хмари осінні!

В Так! я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні,

Без надії таки сподіватись...

Г На Аскольдовій могилі Поховали їх - Тридцять мучнів українців, Славних, молодих.

Д Навшпиньках Вечір підійшов...

 

28. Установіть відповідність між твором і його ідеєю.

1 «Чари ночі» Олександра Олеся

2 «Подвійне коло» Ю. Янов­ського

3 «Страшні слова, коли вони мовчать.» Л. Кос­тенко

4 «Мина Мазайло» М. Ку- ліша

 

A засудження братовбивчої вій­ни, яка руйнує Україну

Б поетизація загадкового ідеа­лізованого жіночого образу

В справжній митець не може залишити байдужим нікого

Г поетизація краси природи, людських почуттів; заклик ловити кожну мить життя

Д засудження міщанства, яке чинило опір українізації

 У завданнях 29-32 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.

29. Головними персонажами твору «Кайдашева сім’я» є

30. Життя дезертира Корнія Дізіка — предмет дослідження у творі

31. Історичний роман «Диво» П. Загребельного оповідає про будівни­цтво й долю давньої пам’ятки культури

32.На початку 1990-х років в Україні з’явились літературні угрупован­ня (запишіть не менше трьох)

Завдання 33 потребує розгорнутої відповіді на запитання.

33. Чи можна вважати Мойсея з однойменного твору І. Франка неоро­мантичним героєм? Аргументуйте свою відповідь.


 

ВАРІАНТ 18

Завдання 1-24 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких тільки ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її.

1. Соціально-побутовою повістю є твір

A «Тигролови» Івана Багряного

Б «Зачарована Десна» О. Довженка

В «Моя автобіографія» Остапа Вишні

Г «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького

2. Проблема появи «пропащої сили» в умовах несправедливого сус­пільного ладу є головною у творі

A «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного й Івана Білика

Б «Тигролови» Івана Багряного

В «Земля» О. Кобилянської Г «Момент» В. Винниченка

3.  Натхненну клятву жити й насолоджуватися життям дає ліричний герой твору

A «О панно Інно... » П. Тичини

Б «Молюсь і вірю...» М. Рильського

В «Мені зоря сіяла нині вранці... » В. Стуса

Г «Українське альфреско» Л. Костенко

4.  Процес творчості, суть мистецтва розкрито в алегоричній формі у творі

A «О слово рідне! Орле скутий!..» Олександра Олеся

Б «Балада про соняшник» І. Драча

В «Молюсь і вірю... » М. Рильського

Г «Київ - традиція» М. Зерова

5. Був гарним стельмахом, але гроші не трималися в його кишені, постував дванадцять п’ятниць на рік, але святим його назвати не можна, мав велике господарство, але багато часу проводив у шинку.

Це персонаж твору

A Чіпка Вареник («Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мир­ного й Івана Білика)

Б Омелько Кайдаш («Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького)

В Іван Палійчук («Тіні забутих предків» М. Коцюбинського)

Г Іван Дідух («Камінний хрест» В. Стефаника)

Д Івоніка Федорчук («Земля» О. Кобилянської)

6. Сонетом є твір І. Франка

A «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»

Б «Розвивайся ти, високий дубе...»

В «Легенда про вічне життя»

Г «Сікстинська мадонна»

Д «Декадент»

7. Прочитайте уривок із твору.

У нас є біліярд, бульвар чудесний, панночок скілько хочеш: у неді­лю бульвар ними цвіте, мов маком всіяний... А то збереться ком­панія, та поїдемо на Сугаклей, варимо кашу, ловимо рибу, печеру- ємо раки ілі запиваємо трехпробною і співаємо крам-бамбулі!

Так описує свій побут у місті герой твору

A Максим Ґудзь («Хіба ревуть воли, як ясла повні?»)

Б Степан Боруля («Мартин Боруля»)

В Сашко («Зачарована Десна»)

Г Степан Радченко («Місто»)

Д Мокій («Мина Мазайло»)

8. Автором «маніфесту українського модернізму» й першим модерніс­том С. Єфремов назвав

A Олександра Олеся

Б М. Вороного

В В. Винниченка

Г Б. Грінченка

Д М. Старицького

9. Русалка польова, Мавка, Водяник, Перелесник, Той, що в скалі сидить, — це персонажі твору

A «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського

Б «По дорозі в Казку» Олександра Олеся

В «Зачарована Десна» О. Довженка

Г «Лісова пісня» Лесі Українки

Д «В житах» Григорія Косинки

10. Трагедію під Крутами, де полягли захисники української держави, зображено у творі

A «Київ - традиція» М. Зерова

Б «Пам’яті тридцяти» П. Тичини

В «Молюсь і вірю...» М. Рильського

Г «Для вас, історики майбутні...» Є. Плужника

Д «Страшні слова, коли вони мовчать...» Л. Костенко

11. Прочитайте уривок із твору.

Мислі різали мій мозок. Що я мушу робити? Невже я, солдат ре­волюції, схиблю в цей відповідальний момент? Невже я покину чати й ганебно зраджу комуну?

Таку внутрішню боротьбу переживає персонаж твору

A Оверко Половець («Подвійне коло» Ю. Яновського)

Б безіменний чекіст («Я (Романтика)» Миколи Хвильового)

В Чіпка Варениченко («Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного й Івана Білика)

Г Лаврін Запорожець («Україна в огні» О. Довженка)

Д Степан Радченко («Місто» В. Підмогильного)

12. Утвердження високих загальнолюдських ідеалів вірності й кохан­ня, відданості громадянському обов’язку — ідея твору

A «Шаланда в морі» («Вершники») Ю. Яновського

Б «Я (Романтика)» Миколи Хвильового

В «Місто» В. Підмогильного

Г «Дім на горі» В. Шевчука

Д «В житах» Г. Косинки

13. Прочитайте уривок із твору.

Де вечори з Євангелії, де світанки, де небо сонцем привалило білі села...

Ці рядки з твору

A «Одчиняйте двері...» П. Тичини

Б «Київ - традиція» М. Зерова

В «Вишні» Б.-І. Антонича

Г «Річний пісок...» Є. Плужника

Д «Солодкий світ!..» М. Рильського

14. Тему Другої світової війни та її наслідків для України порушив у творі

A «Місто» В. Підмогильний

Б «Мина Мазайло» М. Куліш

В «Момент» В. Винниченко

Г «Україна в огні» О. Довженко

Д «За мить щастя» О. Гончар

15. Розпочинається і закінчується піснею «Ой піду я до роду гуляти» твір

A «В житах» Григорія Косинки

Б «Тигролови» Івана Багряного

В «Маруся Чурай» Л. Костенко

Г «Україна в огні» О. Довженка

Д «Дитинство» («Вершники») Ю. Яновського

16. «Шістдесятниками» є всі митці в рядку

A П. Тичина, А. Петрицький, М. Семенко

Б Б.-І. Антонич, Є. Маланюк, Л. Костенко

В В. Симоненко, Гр. Тютюнник, І. Драч

Г Є. Маланюк, В. Стус, Д. Павличко

Д Ю. Андрухович, В. Шевчук, О. Забужко

17. Прочитайте уривок із твору.

Недумано, негадано забігла в глухомань,

де сосни пахнуть ладаном в кадильницях світань.

Твір написаний

A ямбом

Б хореєм

В дактилем

Г амфібрахієм

Д анапестом

18. Темі несподіваного пробудження ніжного почуття кохання, що дав­но минуло, присвячено твір

A «Арфами, арфами... » П. Тичини Б «Хай буде легко. Дотиком пера... » Л. Костенко В «Сеньйорито акаціє, добрий вечір... »

М. Вінграновського Г «Крізь сотні сумнівів я йду до тебе... » В. Стуса Д «Два кольори» Д. Павличка

19. Ностальгія, бажання повернутися в Україну, сум за рідними, усві­домлення втраченого раю — мотиви твору

A «Два кольори» Д. Павличка

Б «Балада про соняшник» І. Драча

В «О земле втрачена, явися.» В. Стуса

Г «Українське альфреско» Л. Костенко

Д «Сеньйорито акаціє, добрий вечір...»

М. Вінграновського

20. Віфлеємська зоря — Ісус — Матір Божа — людина — це символічні образи у творі

A «Інфанта» М. Вороного

Б «Чари ночі» Олександра Олеся

В «To be or not to be?..» Лесі Українки

Г «Мені зоря сіяла нині вранці...» В. Стуса

Д «Молюсь і вірю...» М. Рильського

21. У селі Тополівка відбуваються події у творі

A «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького

Б «Диво» П. Загребельного

В «Дім на горі» В. Шевчука

Г «Мина Мазайло» М. Куліша

Д «Україна в огні» О. Довженка

*22. Інтимні та патріотичні мотиви поєднано у творі

A «Мова» М. Рильського

Б «Білі акації будуть цвісти» В. Сосюри

В «Пастораль ХХ сторіччя» Л. Костенко

Г «Хвиля» Лесі Українки

Д «Пісня про незнищенність матерії» Б.-І. Антонича

*23. Протиставлення чесності, доброти та жорстокості, бездуховності — тема твору

A «У синьому небі я висіяв ліс... » М. Вінграновського

Б «Посоловів од співу сад...» В. Стуса

В «Пісня про матір» Б. Олійника

Г «І світла алея» І. Жиленко

Д «Крила» І. Драча

*24. Правдиве змалювання трагічного початку війни, доля студент­ського батальйону — тема твору

A «Марія» У. Самчука

Б «Людина і зброя» О. Гончара

В «Свіччине весілля» І. Кочерги

Г «Зачарована Десна» О. Довженка

Д «Поза межами болю» О. Турянського

Завдання 25-28 мають на меті встановлення відповідності.

До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий).

25. Установіть відповідність між твором і персонажем.

 

1 «Я (Романтика)» Миколи Хвильо­вого

2 «Момент» В. Винниченка

3 «Тіні забутих предків» М. Коцю­бинського

4 «Місто» В. Підмогильного

 

A Муся

Б доктор Тагабат

В Марічка Гутенюк

Г Степан Радченко

Д Денис Сірко

 

26.  Установіть відповідність між твором і його жанром (жанровим різ­новидом).

 

1 «Київ - традиція» М. Зерова

2 «Дитинство» («Вершники») Ю. Янов- ського

3 «Сом» Остапа Вишні

4 «Зачарована Десна» О. Довженка

 

A новела

Б усмішка

В кіноповість

Г роман

Д сонет

 

27.  Установіть відповідність між художніми засобами й поетичними рядками, у яких їх ужито.

 

1 метафора

2 оксиморон

3 синекдоха

4 епітет

 

A Задивляюсь у твої зіниці Голубі й тривожні, ніби рань.

Б Ні, я хочу крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні...

В Україно! Ти для мене диво!

Г Ради тебе перли в душу сію...

Д Хай мовчать Америки й Росії, Коли я з тобою говорю.

 

28. Установіть відповідність між героями твору «Подвійне коло» («Вершники») Ю. Яновського та їхніми характеристиками.

 

1 Іван Половець

2 Оверко Половець

3 Панас Половець

4 Андрій Половець

 

A вдався у дядька Сидора, таке ж ледащо...

Б привозив матері контрабандні хустки й серги, шовк i коньяк...

В артист і грав з греками у «Просвіті» та читав книжки, написані по-нашому. На дядькові гроші в семінарії вчився...

Г працює на заводі і робить револю­цію...

Д герой революції, що визволив Чу- бенка з французької плавучої тюрми

 

У завданнях 29-32 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.

29. Краса весняної природи, що гармонійно поєднується з настроєм за­коханого ліричного героя, — тема твору П. Тичини__________

30. Фіксація миттєвих вражень, багатство кольорів і звуків, потік сві­домості — характерні ознаки твору

31. Романом у новелах є твір

32. Сучасними українськими письменниками є (запишіть не менше трьох прізвищ авторів)

Завдання 33 потребує розгорнутої відповіді на запитання.

33. Що поєднує твори Л. Костенко «Маруся Чурай» і Лесі Українки «Лісова пісня»? Аргументуйте свою думку.

ВАРІАНТ 17

Завдання 1-24 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких тільки ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її.

1. Твір «Камінний хрест» В. Стефаника за жанром є

A романом

Б повістю

В новелою

Г оповіданням

2. Прочитайте уривок із твору «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького.

...Була невелика на зріст, але рівна, як струна, гнучка, як тополя, гарна, як червона калина, довгообраза, повновида, з тонким носи­ком. Щоки червоніли, як червонобокі яблучка, губи були повні та червоні, як калина.

Так описує І. Нечуй-Левицький

A Мотрю

Б Мелашку

В матір Мелашки

Г Марусю Кайдашиху

3. Покріпачення України на прикладі історії роду панів Польських подано у творі

A «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького

Б «Облога Буші» М. Старицького

В «Камінний хрест» В. Стефаника

Г «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного й Івана Білика

4. Образ «вічного революціонера», якого ніщо не зупинить на шляху до щастя, подано у творі І. Франка

A «Гімн»

Б «Декадент»

В «Безмежнеє поле»

Г «Легенда про вічне життя»

5. Кононівським полям присвячено твір

A «Земля» О. Кобилянської

Б «Місто» В. Підмогильного

В «Камінний хрест» В. Стефаника

Г «Intermezzo» М. Коцюбинського

Д «Три зозулі з поклоном» Гр. Тютюнника

6. Прочитайте уривок із твору.

Ми обоє доробилися її, оцими нашими руками дороблялися її... Вона підпливла нашою кров’ю і нашим потом. Кожда грудка, кождий ступінь може посвідчити, як наші крижі угиналися тяж­ко, дороблюючися її, як часто голодом і холодом ми годувалися, аби зароблене не йшло на кусник хліба, але на неї, на грудочки її!

Так розповідає про землю

A Іван Дідух («Камінний хрест» В. Стефаника)

Б Івоніка Федорчук («Земля» О. Кобилянської)

В Мартин Боруля («Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого)

Г Омелько Кайдаш («Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького)

Д Грицько Чупруненко («Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного й Івана Білика)

7. Розв’язкою твору «Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого є епізод, коли

A Мартин зустрічається з Трандалєвим

Б Націєвський залицяється до Марисі В Мартин спалює «дворянські бомаги»

Г Мартин Боруля свариться із Гервасієм Гуляницьким

Д Омелько розповідає, як їх у місті пограбували

8. Прочитайте уривок із твору.

Дуже молодий хлопець, гарний, чорнобривий, стрункий, в очах ще є щось дитяче...

Так описано героя A Саву («Земля» О. Кобилянської)

Б Лукаша («Лісова пісня» Лесі Українки)

В Степана («Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого)

Г Лавріна («Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького)

Д Чіпку («Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного й Івана Білика)

9. Сумніви й вагання пророка у творі «Мойсей» І. Франка показано через

A міф про Оріона

Б розмову пророка з дітьми

В казку про те, як дерева вибирали короля

Г три спокуси демона Азазеля в пустелі

Д розмову пророка з ізраїльським народом

10. До пейзажної лірики належить твір Лесі Українки

A «І все-таки до тебе думка лине... »

Б «І ти колись боролась, мов Ізраїль...»

В «To be or not to be?..»

Г «Contra spem spero!»

Д «Хвиля»

11. Оспівування краси оновленої навесні природи, гімн життю та гря­дущим змінам — головна думка твору

A «Гімн» І. Франка

Б «Хвиля» Лесі Українки В «Інфанта» М. Вороного Г «Арфами, арфами... » П. Тичини Д «Задивляюсь у твої зіниці... » В. Симоненка

12.    До «грона п’ятірного» поетів-неокласиків належав

A П. Тичина Б М. Зеров В Є. Плужник Г М. Семенко Д Микола Хвильовий

17. Прочитайте уривок із твору «Маруся Чурай» Л. Костенко.

Воно ж, товкуще, навіть не завважить, - пече, скубе, затовкує та смажить.

Б’є в килими, неначе в тулумбаси, та промиває кишки на ковбаси.

Так характеризує

A Бобренчиха Марусю

Б Галя Вишняк Марусю Чурай

В Гриць Галю Вишняк

Г Мартин Пушкар Марусю

Д Іван Іскра Галю Вишняк

18. Наталка Сірко, сім’я Морозів, Медвин — персонажі твору

A «Місто» В. Підмогильного

Б «Тигролови» Івана Багряного

В «За мить щастя» О. Гончара

Г «Вершники» Ю. Яновського

Д «Дім на горі» В. Шевчука

19. Знає пояснення власне українських маловживаних слів, пишаєть­ся своїм прізвищем, проте ненавидить шароварщину персонаж тво­ру «Мина Мазайло» М. Куліша

A дядько Тарас

Б Мина Мазайло

В Лина Мазайло

Г Рина Мазайло

Д Мокій Мазайло

20. Мисливські звичаї і традиції, оповідки й побрехеньки мисливців на тлі чарівної української природи — тематика збірки

A «Сині етюди» Миколи Хвильового

Б «Краса і сила» В. Винниченка

В «Зелена Євангелія» Б.-І. Антонича

Г «Синя книжечка» В. Стефаника

Д «Мисливські усмішки» Остапа Вишні

21. Зміщення часових площин, лист як вставний епізод — композицій­ні особливості твору

A «Тигролови» Івана Багряного

Б «Камінний хрест» В. Стефаника

В «Три зозулі з поклоном» Гр. Тютюнника

Г «Залізний острів» («Тронка») О. Гончара

Д «Подвійне коло» («Вершники») Ю. Яновського

*22. Картини життя народу й національно-визвольна боротьба козацтва України в ХУІІ ст. — це тло, на якому розгортаються життєві долі героїв

A Єремії Вишневецького та Тодозі

Б Василя Кравчини та Олесі

В Сашка Діденка та Лариси

Г Івана Свічки та Меланки

Д Мокія Мазайла та Улі

*23. Прокіп Конюшина — новітня інтерпретація відомого «вічного об­разу» у творі

A «Новина» В. Стефаника Б «Момент» В. Винниченка В «Фавст» Григорія Косинки Г «Перехресні стежки» І. Франка Д «Три зозулі з поклоном» Гр. Тютюнника

*24. Прочитайте уривок із твору.

- Христос воскрес? - не чула,

Не відаю, не знаю.

Не буть ніколи раю У цім кривавім краю.

Ці рядки з твору

A «Скорбна мати» П. Тичини

Б «Чистий четвер» М. Зерова

В «Одержима» Лесі Українки

Г «Сікстинська мадонна» І. Франка

Д «Легенда» М. Вороного

Завдання 25-28 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий).

25. Установіть відповідність між напрямом (стильовою течією) та озна­ками.

 

1 реалізм

2 символізм

3 неоромантизм

4 експресіонізм

 

A культ сили волі, уславлення мужності незвичайного героя, що прагне подо­лати відстань між ідеалом і реальністю

Б відображення загостреного суб’єктив­ного світобачення через гіпертрофоване авторське «Я», бурхлива реакція на де­гуманізацію суспільства В об’єктивне відтворення типових героїв і типових явищ дійсності

Г посилений психологізм, відтворення миттєвих вражень і змін у настроях, підкреслена увага до кольорів і звуків

Д інтуїтивне пізнання світу через роз­криття аналогій, таємничого підтексту, багатозначності образів

 

26. Установіть відповідність між твором і його темою.

 

1 «По дорозі в Казку» Олександра Олеся

2 «Я (Романтика)» Ми­коли Хвильового

3 «Момент» В. Винни- ченка

4 «Дитинство» («Верш­ники») Ю. Яновського

 

A боротьба в душі людяності й фанатичної відданості ідеї Б життя гуцулів, їхні звичаї, традиції, обряди В коротка мить щастя і кохання, яке зародилось у небезпечній межовій ситуації Г взаємини лідера й натовпу в по­шуку шляху до світлого май­бутнього Д важливість роду, родини, зна­чення народної моралі, етичних ідеалів

 

27. Установіть відповідність між автором твору і цитатою з нього.

 

1 В. Стус

2 І. Франко

3 М. Вінграновський

4 Леся Українка

 

A Чи довго ще, о господи, чи довго ми будемо блукати і шукати рідного краю на своїй землі?

Який ми гріх вчинили проти духа, що він зламав свій заповіт великий, той, взятий з бою волі заповіт?

 

Б У годину суху й вологу Відходились усі мости,

І сказав я - ну, слава Богу,

І, нарешті, перехрестивсь...

Коли ж - здрастуйте, добрий вечір... Ви з якої дороги, пожежо моя?..

 

В Я не люблю безпредметно тужити Ні шуму в власних слухати вухах; Поки живий, я хочу справді жити,

А боротьби життя мені не страх.

 

Г Господи, гніву пречистого благаю - не май за зле.

Де не стоятиму - вистою.

Д Ради тебе перли в душу сію,

Ради тебе мислю і творю...

Хай мовчать Америки й Росії,

Коли я з тобою говорю.

 

28. Установіть відповідність між твором і персонажем.

 

1 «Дитинство» («Вершники») Ю. Янов- ського

2 «Мина Мазайло» М. Куліша

3 «Україна в огні» О. Довженка

4 «Маруся Чурай» Л. Костенко

 

A Мина Товченик

Б Сашко

В тьотя Мотя

Г Данилко

Д Іван Іскра

 

У завданнях 29-32 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.

29. Один з жанрових різновидів драми, для якого властивий фантас­тично-казковий сюжет, неймовірні перетворення, називається_______

30. До «театру корифеїв» ХІХ ст. належать (запишіть не менше трьох прізвищ)

31. Бу-Ба-Бу, Лу-Го-Сад — це літературні угруповання (запишіть назву літературного напрямку)

32. Стали народними піснями авторські твори (назвати не менше трьох)

Завдання 33 потребує розгорнутої відповіді на запитання.

33. Яким постає образ України в поезії Василя Стуса?


 

ВАРІАНТ 16

Завдання 1-24 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких тільки ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її.

1. Після цензурних правок під назвою «Пропаща сила» було надруко­вано твір

A «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного й Івана Бі- лика

Б «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького

В «Облога Буші» М. Старицького

Г «Земля» О. Кобилянської

2. Експозицією твору «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького є епізод

A сватання Карпа до Мотрі

Б розповіді про Марусю Кайдашиху

В першої зустрічі Лавріна й Мелашки

Г опису села Семигори та діалогу Карпа й Лавріна

3. Історію єврейського народу як алегорію шляху до державності українців зображено у творі

A «Мойсей» І. Франка

Б «Лісова пісня» Лесі Українки

В «Тигролови» Івана Багряного

Г «Маруся Чурай» Л. Костенко

4. Твір «Земля» О. Кобилянської за родовою ознакою

A ліричний

Б епічний

В ліро-епічний

Г драматичний

5. Прочитайте уривок із твору.

Та я скоріше вб’ю тебе, ніж віддам за мужика; я тебе з дому ви­жену, я тебе!.. Та я не знаю, що зроблю!.. От дітки! Ти для них піклуєшся, побиваєшся, з шкури лізеш, а вони, замість дяки, серце тобі надвоє роздирають!

Так категорично заявляє герой

A Омелько Кайдаш («Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького)

Б Докія Чоп’як («Земля» О. Кобилянської)

В Мина Мазайло («Мина Мазайло» М. Куліша)

Г Михайло Завістний («Облога Буші» М. Старицького)

Д Мартин Боруля («Мартин Боруля» І. Карпенка- Карого)

6. Кохання незнищенне, йому не може завадити навіть смерть — така головна думка твору

A «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного й Івана Білика

Б «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського

В «Зачарована Десна» О. Довженка

Г «Момент» В. Винниченка

Д «Місто» В. Підмогильного

7. Тему нерозділеного кохання, яке примушує страждати ліричного героя, подано у творі

A «Блакитна Панна» М. Вороного

Б «Чари ночі» Олександра Олеся

В «Чого являєшся мені... » І. Франка

Г «Арфами, арфами... » П. Тичини

Д «Сеньйорито акаціє, добрий вечір... » М. Вінграновського

8. Про подарунок богині, від якого відмовилися всі, хто ним володів, йдеться у творі

A «По дорозі в Казку» Олександра Олеся

Б «Мені зоря сіяла нині вранці.» В. Стуса

В «Легенда про вічне життя» І. Франка

Г «Лісова пісня» Лесі Українки

Д «Різдво» Б.-І. Антонича

9. Прочитайте уривок із твору.

Коня запрягав у підруку, сам себе в борозну; на коня мав ремінну шлею і нашильник, а на себе Іван накладав малу мотузяну шлею. Нашильника не потребував, бо лівою рукою спирав, може, ліпше, як нашильником.

Так описано тяжку працю селянина у творі

A «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного й Івана Білика

Б «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького

В «Камінний хрест» В. Стефаника Г «Момент» В. Винниченка

Д «Земля» О. Кобилянської

10. Прочитайте уривок із твору.

Я на гору круту крем’яную Буду камінь важкий підіймать І, несучи вагу ту страшную,

Буду пісню веселу співать.

Подані рядки написано

A чотиристопним дактилем

Б тристопним анапестом

В тристопним амфібрахієм

Г п’ятистопним хореєм

Д шестистопним ямбом

11. Приземленість, сірість буденного життя, гонитву за матеріальним нещирість у почуттях, нехтування талантом утілено в образах

A Докії Чоп’як і Парасинки («Земля» О. Кобилянської)

Б Килини й матері Лукаша («Лісова пісня» Лесі Українки)

В Палагни і Юри («Тіні забутих предків» М. Коцюбинського)

Г Карпа і Лавріна («Кайдашева сім’я» І. Нечуя- Левицького)

Д Христі й Грицька («Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного й Івана Білика)

12. Прочитайте уривок з вірша «Арфами, арфами... » П. Тичини.

Буде бій Вогневий!

Сміх буде, плач буде Перламутровий...

У поданому уривку НЕМАЄ

A епітета

Б повторів

В антонімів

Г анафори

Д риторичного оклику

13. Україна, розіп’ята на хресті братовбивчої громадянської війни, — тема твору

A «Момент» В. Винниченка Б «Місто» В. Підмогильного В «Тигролови» Івана Багряного Г «Україна в огні» О. Довженка Д «Подвійне коло» («Вершники») Ю. Яновського

14. «Бандит - за одною термінологією, інсургент - за другою» Так характеризує себе персонаж

A Мина Товченик («Україна в огні» О. Довженка)

Б Оверко Половець («Подвійне коло» Ю. Яновського)

В Степан Радченко («Місто» В. Підмогильного)

Г безіменний чекіст («Я (Романтика)» Миколи Хвильового)

Д Корній Дізік («В житах» Григорія Косинки)

15. Заклик не здаватися, не опускати руки навіть у безнадійних ситу аціях — головна думка твору

A «Декадент» І. Франка

Б «Contra spem spero!» Лесі Українки

В «Страшні слова, коли вони мовчать.» Л. Костенко

Г «Задивляюсь у твої зіниці.» В. Симоненка

Д «Для вас, історики майбутні...» Є. Плужника

16. Особливістю композиції твору «Місто» В. Підмогильного є

A наявність вставних новел

Б наявність прологу та епілогу

В відсутність розв’язки у творі

Г поділ на 12 розділів, які мають назви

Д подібність до європейського «роману кар’єри»

17. Косар Самійло, Тихін Бобир, дід Захарко — персонажі твору

A «Земля» О. Кобилянської

Б «За мить щастя» О. Гончара

В «В житах» Григорія Косинки

Г «Зачарована Десна» О. Довженка

Д «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного й Івана Білика

18. Прочитайте уривок із твору «Маруся Чурай» Л. Костенко.

Як він уміє красно говорить!

Які у нього займища і луки!

Вся Україна полум’ям горить,

Він і на цьому теж нагріє руки.

Так Маруся характеризує героя твору A багатія Вишняка Б Семена Горбаня В Якима Шибилиста Г Гриця Бобренка Д Мартина Пушкаря

19. На контрасті червоного і чорного, що символізують важливі момен­ти в житті, побудовано твір

A «Як добре те, що смерті не боюсь я... » В. Стуса

Б «Ви знаєте, як липа шелестить... » П. Тичини

В «Українське альфреско» Л. Костенко

Г «Два кольори» Д. Павличка

Д «Різдво» Б.-І. Антонича

20.  У творі «Мина Мазайло» М. Куліша всесвітню нумерну систему, яка знищить поняття національного, захищає

A тьотя Мотя

Б дядько Тарас

В Губа

Г Мокій

Д Рина

21. Про своє життя в гумористичному плані розповідає автор у творі

A «Диво» (П. Загребельний)

Б «Місто» (В. Підмогильний)

В «Моя автобіографія» (Остап Вишня)

Г «Три зозулі з поклоном» (Гр. Тютюнник)

Д «Тронка» (О. Гончар)

*22. Євангельський мотив про Христа ліг в основу твору Лесі Українки

A «Лісова пісня»

Б «То be or not to be?..»

В «Бояриня»

Г «Одержима»

Д «І ти колись боролась, мов Ізраїль... »

*23. Марія Ляшківська — головна героїня твору

A «Тигролови» Івана Багряного

Б «Бояриня» Лесі Українки

В «Гріх» В. Винниченка

Г «Свіччине весілля» І. Кочерги

Д «Людина і зброя» О. Гончара

*24. Змалювання життя і побуту провінційної інтелігенції, спроба орга нізувати громадське життя й допомогти народу — тема твору

A «Марія» У. Самчука

Б «Фавст» Григорія Косинки

В «Перехресні стежки» І. Франка

Г «На камені» М. Коцюбинського

Д «Valse melancholique» О. Кобилянської

Завдання 25-28 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий).

25. Установіть відповідність між твором і літературним напрямом (сти­льовою течією).

 

1 «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Ле- вицького

2 «Камінний хрест» В. Стефаника

3 «Лісова пісня» Лесі Українки

4 «Intermezzo» М. Коцюбинського

 

 

A імпресіонізм

Б реалізм

В неоромантизм

Г неокласицизм

Д експресіонізм

 

26. Установіть відповідність між твором і жанром (жанровим різновидом).

 

1 «Вершники» Ю. Яновського

2 «Зачарована Десна» О. Довженка

3 «Мина Мазайло» М. Куліша

4 «За мить щастя» О. Гончара

 

A кіноповість

Б новела

В роман у новелах

Г комедія

Д повість-преамбула

 

27. Установіть відповідність між твором і персонажем.

 

1 «Камінний хрест» В. Стефаника

2 «Облога Буші» М. Старицького

3 «Місто» В. Підмогильного

4 «Україна в огні» О. Довженка

 

A Ернст фон Крауз

Б поет Вигорський

В Антось Корецький

Г Іван Дідух

Д Гервасій Гуляницький

 

28. Установіть відповідність між художнім засобом і поетичними ряд­ками, у яких його використано.

 

1 асонанс

2 порівняння

3 алюзія

4 антитеза

 

A Ти тільки сув’язь цвіту, а не плід, Ти ще, як тінь, а не важучий слід.

 Б Виглядала Одарка старою бабусею.

В Молодий я, молодий, Повний сили та одваги.

Г Одчиняйте двері - Наречена йде!

Д На кого завзявся Каїн? Боже, покарай! - Понад все вони любили Свій коханий край.

 

У завданнях 26-29 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.

29. Особливостями індивідуального стилю П. Тичини періоду «Соняч­них кларнетів» є

30. Проблеми егоїстичності, дріб’язковості, невміння знаходити комп­роміс у стосунках з рідними порушено у творі (укажіть автора і

назву)

31. Фольклорний прийом перевтілення, який майстерно застосував у своїй «Баладі про соняшник» Іван Драч, у літературознавстві на­зивається

32. Узагальнений образ миті життя, хвилини щастя й кохання подано у творі (творах)

Завдання 33 потребує розгорнутої відповіді на запитання.

33. У чому, на вашу думку, полягає драма кохання Марусі Чурай (за однойменним твором Л. Костенко)?

 
Виктор Новосад на сервере Стихи.ру
загрузка...
« Освітній портал »   2013 р.