загрузка...

 Жнива

Матвій іде відпочивати. Як звичайно, спить він у клуні. Між своїми снопами, між своїм знаряддям. Запах зерна вільно вливається в його широкі втомлені груди. Так само, як і ко­лись, кладе на груди знак хреста, так само просить янгола-хоронителя зайняти коло нього місце й бути йому охороною в часі ночі. Душа його спокійна.

Володько працює в полі. Разом з батьком він вимахує тяж­кими батьківськими граблями. Ані його руки, ані його плечі не набрали ще необхідної сили та пружності, але він не бажає виявити втоми чи безсилля. Розмашно й рівно, помах за по­махом згортає він великі стебла вівса. Довгий, рівний покіс лишається за ним рівнобіжно до двох довгих слідів, витопта­них його ногами. Батько спереду, син за ним.

Від покосів пружно відбризкують коники-стрибунці. Зграя куріпок довго чаїлася, сподіваючись пересидіти небезпеку. Але бажання марні. Ритмічно й неухильно наближається не­безпека. Тоді всі як одна зриваються й летять десь у Мозолянку. Однак ніхто на них не зважає. Косарі рівно виводять свої покоси від межі до межі.

(160 слів)                     За У. Самчуком

 Слово

Слово є однією з основних одиниць мови. Воно дає найме­нування всім пізнаним людиною предметам, явищам природи й суспільства, усім відношенням і залежностям, почуттям, емоційним реакціям і волевиявленням. Отже, фактично слово бере на себе називальну функцію мови.

Слово - центральна одиниця мови. Інші одиниці живуть у слові або для слова в реченні й тексті.

Слова в мові існують у певній системі та взаємовідношен­нях. Вони якнайтісніше пов’язані з позамовною дійсністю, частини якої позначають і на зміни в якій оперативно реагу­ють, відбиваючи широкий соціально-історичний досвід носіїв мови. Тому словникова система є найрухливішою складовою мови. У ній постійно виникають нові слова й значення, певні слова стають рідковживаними, а то й зовсім забуваються, за­лишаючись тільки в писемних пам’ятках.

Коли ми говоримо про те, що мова пов’язує минулі поко­ління із сучасними, зберігає і передає досвід, то маємо на увазі насамперед слова. Багатий, розвинений словниковий склад забезпечує чутливіше сприйняття навколишнього світу, глибше проникнення в нього й точніше мислення як для всього суспільства, так і для кожної окремої людини.

(161 слово)                                                За  Л. Мацько

Сторінка 92 з 92
 
Виктор Новосад на сервере Стихи.ру
загрузка...
« Освітній портал »   2013 р.