загрузка...
Середа, 27 серпня 2014 10:48

Орієнтовне календарно-тематичне планування з курсу «Загальна географія» 6 клас 2014/2015 1-2 семестри

Автор 
Оцініть матеріал!
(4 голосів)

Орієнтовне календарно-тематичне

планування з курсу «Загальна географія»

6 клас (70 год. 2 год. на тиждень)

Орієнтовне календарно-тематичне планування розроблено відповідно до нової програми для 6 класу з географії.

* Години резерву доцільно використати на проведення екскурсій, досліджень, розробку і захист учнівських проектів тощо.

 

І семестр

Номер

уроку

Орієнтовна

дата

Назва теми

Ключові питання уроку

Домашнє завдання

ВСТУП (2 год.)

1

 

Географія - наука про природу Землі

1.Географія - система наук.

2.Що вивчає географія.

3.Джерела географічних знань.

4.Методи географічних досліджень.

 

2

 

Дослідження. Спостереження на

місцевості за змінами в природі. Спостереження за висотою Сонця над горизонтом.

1.Спостереження за висотою Сонця над горизонтом.

2.Спостереження за погодою.

3.Спостереження на місцевості за змінами в природі.

4.Обробка і оформлення даних спостереження.

Підготовка звіту проведених досліджень.

РОЗДІЛ І. Розвиток географічних знань про Землю (5 год.)

3

 

Уявлення про Землю в давнину

1.Уявлення єгиптян, вавилонян, індійців, греків, римлян,

слов’ян про Землю.

2.Зображення Землі на картах Ератосфена, Птолемея.

 

4

 

Відкриття нових земель у УІІІ-ХУ ст.

1.Подорожі вікінгів.

2.Подорожі марко Поло.

3.Пошуки морського шляху в Індію.

Випереджуване завдання. Дослідження. Підготувати

повідомлення про видатних дослідників та географічні відкриття (визначає вчитель)

5

 

Початок доби великих географічних відкриттів

1.Відкриття Америки Х.Колумбом.

2.Експедиції Америго Веспуччі.

 

6

 

Нові відкриття та дослідження

1.Перша навколосвітня подорож.

2.Відкриття Австралії.

3.Російські першопрохідці.

4.Навколосвітні подорожі Джеймса Кука.

5.Навколосвітня експедиція І. Крузенштерна та Ю. Лиснянського.

6.Діяльність географічних товариств у різних країнах світу.

 

7

 

Сучасні географічні дослідження

1.Освоєння полярних широт та відкриття Північного й Південного полюсів.

2.Вивчення Північного Льодовитого океану.

3.Українські вчені-географи.

4.Дослідження Антарктиди.

5.Дослідження Світового океану, космосу.

6.Сучасні туристичні подорожі людей.

 

8

 

Урок узагальнення і систематизації

Тематичне оцінювання

Повторити тему «Вступ»

РОЗДІЛ ІІ. Земля на плані і карті (11 год.)

9

 

Способи орієнтування на місцевості

1.Що означає - зорієнтуватися на місцевості.

2.Горизонт.

3.Способи орієнтування на місцевості.

 

10

 

Що таке азимут

1.Поняття про «азимут».

2.Рух за азимутом.

 

11

 

Способи зображення поверхні Землі

1.Способи зображення місцевості.

2.Відмінності малюнка і фотознімка.

3.Особливості аерофотознімка.

4.Яку інформацію отримують завдяки космічним знімкам.

5.Зображення Землі на глобусі.

 

12

 

Масштаб, його види

1.Що таке масштаб.

2.Види масштабів: числовий, іменований, лінійний.

 

13

 

Практична робота 1.

Розв’язування задач із використанням різних видів масштабу. Визначення масштабів планів і карт за даними про відстані на місцевості та відрізками на карті, що відповідають цим відстаням

 

14

 

План місцевості

1.Основні ознаки плану.

2.Умовні знаки.

3.Значення топографічних планів.

4.Визначення напрямків на плані.

5.Складання плану за допомогою умовних топографічних знаків.

 

Номер

уроку

Орієнтовна

дата

Назва теми

Ключові питання уроку

Домашнє завдання

15

 

Географічні карти

1.Особливості географічної карти.

2.Картографічні умовні знаки.

 

16

 

Класифікація карт. Географічні атласи

1.Які бувають карти.

2.Використання географічних карт.

3.Сучасні географічні карти.

4.Контурні карти.

5.Географічні атласи.

 

17

 

Градусні сітка

1.Що таке градусна сітка на глобусі та географічній карті.

2.Лінії градусної сітки.

 

18

 

Географічні координати

1.Географічні координати. Географічна довгота і широта.

2.Визначення географічних координат за глобусом.

3.Система космічної навігації.

 

19

 

Практична робота 2.

Визначення географічних координат за географічною картою

 

20

 

Урок узагальнення і систематизації

Тематичне оцінювання

Повторити тему «Земля на плані і карті»

РОЗДІЛ ІІІ. Оболонки Землі

Тема 1. Літосфера (12 год.)

21

 

Внутрішня будова Землі

1.Будова надра Землі.

2.Ядро, то його особливості.

3.Мантія.

4.Як вивчають внутрішню будову Землі.

 

22

 

Літосфера. Літосферні плити

1.Будова літосфери

2.Літосферні плити.

3.Рух літосферних плит.

 

23

 

Рухи земної кори

1.Походження материків і океанів.

2.Вікові рухи земної кори.

 

24

 

Землетруси

1.Причини виникнення землетрусів.

2.Сила землетрусу.

3.Цунамі.

4.Сейсмічні пояси Землі.

 

25

 

Вулканізм і магматизм

1.Утворення та будова вулкану.

2.Згаслі і діючі вулкани.

3.Гарячі джерела, гейзери.

 

26

 

Зовнішні процеси

1.Що таке вивітрювання.

2.Фізичне вивітрювання.

3.Хімічне вивітрювання.

4.Органічне вивітрювання.

 

27

 

Робота текучих і підземних вод, вітру, льодовиків

1.Робота текучих поверхневих і підземних вод.

2.Робота вітру.

3.Робота льодовиків.

4.Діяльність людини.

 

28

 

Абсолютна і відносна висота місцевості

1.Вимірювання висоти рельєфу.

2.  Відносна висота точок місцевості.

3.Абсолютна висота.

 

29

 

Зображення рельєфу на планах, топографічних і дрібномасштабних картах

Практична робота 3.

1.Способи горизонталей.

2.Зображення рельєфу на дрібномасштабних картах.

3.Спосіб пошарового зафарбування.

Визначення за картами абсолютної й відносної висоти місцевості

 

30

 

Основні форми рельєфу Землі. гори Практична робота 4.

1.Гори, їх різноманітність.

2.Відмінність гір за висотою і віком.

3.Зміна гір у часі.

4.Значення гір.

• Позначення на контурній карті гір, вулканів суходолу.

 

31

 

Основні форми рельєфу суходолу. Рівнини

Практична робота 4. (продовження)

1.Рівнини та їх відмінність за висотою: низовини, височини, плоскогір’я.

2.рельєф рівнин.

3.Походження рівнин.

• Позначення на контурній карті рівнин.

 

32

 

Рельєф дна Світового океану Практична робота 4. (продовження)

1.Будова дна світового океану: материкова обмілина, материковий схил, ложе океану.

2.Океанічні жолоби.

• Позначення на контурній карті серединно-океанічних хребтів і жолобів.

 

33

 

Урок узагальнення і систематизації

Тематичне оцінювання

Повторити тему «Літосфера»

Тема 2. Атмосфера (12 год.)

34

 

Атмосфера. її склад і бідова

1.Атмосфера Землі.

2.Розміри атмосфери Землі.

3.Склад атмосфери.

4.Будова атмосфери.

 

35

 

Нагрівання атмосферного повітря Практична робота 5.

1.Сонячні промені в атмосфера.

2.Як нагрівається атмосферне повітря.

3.Розподіл тепла на поверхні Землі.

4.Тропіки та полярні кола.

5.Теплові пояси Землі.

6.Температура повітря та її вимірювання.

• Розв’язування задач на зміну температури повітря з висотою.

 

ІІ семестр

Номер

уроку

Орієнтовна

дата

Назва теми

Ключові питання уроку

Домашнє завдання

36

 

Атмосферний тиск

Практична робота 5. (продовження)

1.Що таке атмосферний тиск.

2.Зміна атмосферного тиску з висотою.

3.Причини і наслідки зміни атмосферного тиску в тропосфері.

• Розв’язування задач на зміну атмосферного тиску з висотою.

 

37

 

Вітер

Практична робота 6.

1.Чому і як рухається повітря.

2.Вітер та його різновиди.

3.Напрямок і швидкість вітру.

4.Роза вітрів.

5.Визначення напрямку і сили вітру. • Складання рози вітрів, їх аналіз.

 

38

 

Вода в атмосфері

Практична робота 5. (продовження)

1.Водяна пара та вологість повітря.

2.Абсолютна та відносна вологість повітря.

3.Туман.

• Розв’язування задач на зміну вологості

Робота з дорослими (батьками). З’ясуйте, які є способи регулювання температури та вологості повітря в домашніх умовах.

39

 

Різноманітність хмар Практична робота 6. (продовження)

1.Хмари та їх види.

2.Рівень хмарності.

• Складання діаграм хмарності.

 

40

 

Атмосферні опади

Практична робота 6. (продовження)

1.Як утворюються опади.

2.Види опадів.

3.Інтенсивність опадів.

4.Вимірювання кількості атмосферних опадів.

5.Причини, що впливають на кількість опадів.

6.Карта розподілу опадів.

• Складання діаграми опадів

 

41

 

Погода

Практична робота 6. (продовження)

1.Для чого вивчають погоду.

2.Елементи (складові) погоди.

3.Як вивчають атмосферу.

4.Прогноз погоди.

5.Синоптична карта.

• Складання графіка зміни температури повітря за місяць.

 

42

 

Клімат

1.Що таке клімат.

2.Характеристика клімату.

3.Кліматичні чинники.

4.Основні кліматичні показники.

5.Типи клімату.

6.Кліматичні пояси.

7.Зміни клімату. Адаптація людини до кліматичних умов.

 

43

 

Людина й атмосфера

1.Значення атмосфери для людини.

2.Вплив атмосфери на людину.

3.Вплив людини на атмосферу.

4.Небезпечні явища в атмосфері.

5.Рідкісні явища в атмосфері.

Дослідження. Аналіз погоди в різних місцях світу за одну добу з використанням різних джерел інформації.

44

 

Урок узагальнення і систематизації

Тематичне оцінювання

Повторити тему «Атмосфера»

Тема 3. Гідросфера (12 год.)

45

 

Гідросфера. Вода на Землі

1.Гідросфера - водна оболонка Землі.

2.Кругообіг води в природі.

3.Значення гідросфери.

4.Способи зображення вод суходолу на плані місцевості та карті.

 

46

 

Світовий океан. Суходіл в океані Практична робота 7.

1.Частини Світового океану.

2.Суходіл в океані.

• Позначення на контурній карті морів, проток, заток, островів.

 

47

 

Властивості вод Світового океану

1.Температура води.

2.Солоність морської води.

3.Айсберги.

 

48

 

Рух води у Світовому океані

1.Рух води. Вітрові хвилі.

2.Цунамі.

3.Припливи і відпливи.

4.Океанічні течії.

5.Життя в океанах і морях.

6.Багатства Світового океану.

7.Охорона природи океану.

 

49

 

Води суходолу

Практична робота 7. (продовження)

1.Класифікація вод суходолу.

2.Річка, її будова.

3.Рівнинні і гірські річки. Водоспади.

4.Опис географічного положення річки.

• Позначення на контурній карті річок і водоспадів.

 

50

 

Життя річки

1.             Робота річок.

2.Живлення річки.

3.Водний режим річки.

 

Номер

уроку

Орієнтовна

дата

Назва теми

Ключові питання уроку

Домашнє завдання

51

 

Озера

Практична робота 7. (продовження)

1.Що таке озеро.

2.Озерні котловини.

3.Вода в озері.

4.Вік озер.

• Позначення на контурній карті озер.

 

52

 

Болота. Штучні водойми

1.Що таке болото.

2.Утворення боліт.

3.Класифікація боліт.

4.Значення боліт.

5.Штучні водойми.

 

53

 

Льодовики

1.Льодовики, їх види та розміщення на Землі.

2.Гірські льодовики.

3.Покривні льодовики.

4.Значення льодовиків.

5.Багаторічна мерзлота.

 

54

 

Підземні води

1.Утворення підземних вод.

2.Класифікація підземних вод.

3.Використання та охорона підземних вод.

 

55

 

Людина та гідросфера

1.Значення вод для людини.

2.Вода і виробництво.

3.Енергія води.

4.Відпочинок та лікування на «воді».

5.Водний туризм.

6.Забруднення вод.

7.Охорона гідросфери.

 

56

 

Урок узагальнення і систематизації

Тематичне оцінювання

Повторити тему «Гідросфера»

Тема 4. Біосфера та ґрунти (2 год.)

57

 

Біосфера та її складові

1.Поняття про біосферу.

2.Межі біосфери.

3.Складові біосфери.

4.Біологічний кругообіг речовин.

5.Різноманітність організмів на Землі.

6.Поширення організмів на Землі.

 

58

 

Ґрунти

1.Ґрунт та йог утворення.

2.Родючість - основна властивість ґрунту.

3.Карта ґрунтів.

4.Вплив господарської діяльності людини на ґрунти.

 

Тема 5. Природні комплекси (3 год.)

59

 

Природні комплекси. Географічна оболонка - найбільший природний комплекс Землі

1.Поняття про «природний комплекс».

2.Географічна оболонка та її компоненти.

3.цілісність географічної оболонки

4.Кругообіг речовин та енергії.

5.Ритмічність - одна із закономірностей географічної оболонки.

 

60

 

Природні зони Землі

1.Широтна зональність.

2.Зміна природних зон.

3.Висотна поясність.

4.Вплив людини на географічну оболонку.

 

61

 

Практична робота 8 (на місцевості)

• Ознайомлення з одним із природних комплексів (ландшафтів) своєї місцевості (яр, річка, ліс, парк тощо), виявлення взаємозв’язків між його компонентами.

Оформлення практичної роботи

РОЗДІЛ Планета людей (5 год.)

62

 

Кількість і розміщення населення Землі

1.Зміна чисельності населення протягом історичного часу, причини цих змін.

2.Густота населення.

3.Розміщення населення на Землі.

4.Людські раси. Рівність рас.

5.Дослідження М. Миклухо-Маклая.

6.Народи світу.

 

63

 

Держави світу

1.Держави світу.

2.Політична карта світу.

 

64

 

Практична робота 9.

• Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав та їх столиць.

 

65

 

Вплив людини на природу

1.Людина - головна сила в перетворенні географічної оболонки.

2.Поняття про ноосферу.

3.Навколишнє середовище.

4.Охорона навколишнього середовища.

 

66-67

 

Дослідження.

Розробка міні проекту з утилізації побутових відходів.

Розробка і захист проектів

 

68

 

Урок узагальнення і систематизації

тематичне оцінювання

Повторити теми «Біосфера та ґрунти», Природні комплекси», «Планета людей».

69 -70

 

Резерв часу

 

 

 

Переглядів 4910 разів
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі
 
Виктор Новосад на сервере Стихи.ру
загрузка...
« Освітній портал »   2013 р.