загрузка...
Неділя, 14 квітня 2013 16:41

Зоологія — наука про тваринний світ. Тести

Автор 
Оцініть матеріал!
(1 Голосувати)


Зоологія

Зоологія — наука про тваринний світ. Тести 

1.      Назвіть групу організмів, яку вивчає зоологія:

а)      прокаріоти;                                    г) рослини;

б)      гриби;                                   д) ціанобактерії.

в)      тварини;

2.      Визначте структуру, наявність якої відрізняє тваринну клітину від рослинної:

а)      тверда клітинна стінка;                  г) глікокалікс;

б)      хлоропласти;                         д) ядро.

в)      великі вакуолі;

3.      Виберіть правильне визначення фагоцитозу:

а)      здатність клітини захоплювати рідкі речовини;

б)      здатність клітини захоплювати тверді частки;

в)      здатність клітини до амебоподібного руху;

г)       здатність клітини утворювати псевдоподії;

д)      здатність клітини до поділу.

4.      Визначте, як називається здатність клітини захоплювати рідкі частки:

а)      автотрофність;                       г) фагоцитоз;

б)      гетеротрофність;                   д) таксис.

в)      піноцитоз;

5.      Вкажіть, як називаються організми, що живляться органічними речовинами:

а)      гетеротрофні;                        г) гермафродити;

б)      автотрофні;                                    д) найпростіші.

в)      синантропні;

6.      Вкажіть, як називаються організми, які живуть поблизу або в житлі людини:

а)      гетеротрофні;                        г) гермафродити;

б)      автотрофні;                                     д) найпростіші.

в)      синантропні;

7.      З’ясуйте, чим тканини тварин відрізняються від рослинних:

а)      клітини, які входять до їх складу, мають клітинні стінки;

б)      усі вони утворюються з твірної тканини;

в)      до їх складу входить міжклітинна речовина; 

г)       не містять клітин.        

8.      Вкажіть, як називається сукупність процесів надходження речо­вин до організму, їхнє перетворення в ньому та виведення назов­ні продуктів обміну:

а)      фотосинтез;                            г) ланцюг живлення;

б)      рефлекс;                                 д) обмін речовин.

в)      таксис;

9.      Вкажіть, як називається частина організму, якамає   притаманну лише їй будову, розташована в певному місцій       виконує     певну функцію:

а)      органела;                     г)       орган;

б)      клітина;                         д)      система органів.

в)      тканина;

10.    Назвіть тварин, у яких наявний шкірно-м’язовий мішок:

а)      медузи;                         г)       плоскі черви;

б)      птахи;                           д)      павукоподібні.

в)      ссавці;

11.    Назвіть тип, представники якого мають радіальну симетрію тіла:

а)      Кишковопорожнинні;  г)       Молюски;

б)      Плоскі черви;              д)      Хордові.

в)      Кільчасті черви;

12.    Назвіть спосіб розмноження, до якого належить брунькування кишковопорожнинних та поділ організму деяких війчастих і кіль­частих червів:

а)      нестатеве розмноження;        в) статеве розмноження;

б)      вегетативне розмноження;    г) одночасно нестатеве та

статеве розмноження.

13.    З’ясуйте, коли у тварин відбувається процес дробіння:

а)      під час запліднення;             г) під час ембріонального розвитку;

б)      під час старіння;                   д) під час нестатевозрілого періоду.

в)      під час передембріонального розвитку;

14.    Вкажіть, як називається застосування певних видів тварин для регуляції чисельності шкідників:

а)      моніторинг;                                    г) фізичний спосіб боротьби;

б)      біологічний спосіб боротьби;                 д) хімічний спосіб боротьби.

в)      конкуренція між видами;

15.    Назвіть систему органів тварин, яка складається зі скелета та скелетних м’язів:

а)      опорно-рухова;                              г) видільна;

б)      травна;                                            д) ендокринна.

в)      дихальна;

16.    Вкажіть, як називається послідовність органів, які всі разом забезпечують той чи інший прояв життєдіяльності:

а)      органела;                                         в) система органів;

б)      сполучна тканина;                          г) організм.

17.    Назвіть систему органів тварин, яка призначена для виведення з організму кінцевих продуктів обміну речовин, надлишків води та отруйних речовин:

а)      статева;      г) кровоносна;

б)      травна;       д) видільна.

в)      дихальна;

18.    Назвіть систему органів тварин, яка постачає організму кисень та виводить з нього вуглекислий газ:

а)      опорно-рухова,           г) кровоносна;

б)      травна;                          д) видільна.

в)      дихальна;

19.    Назвіть систему органів тварин, яка транспортує різні речовини, підтримує сталість внутрішнього середовища організму і захи­щає його від шкідливих речовин та паразитів:

а)      опорно-рухова;           г) кровоносна;

б)      ендокринна;                 д) видільна.

в)      дихальна;

20.    Зазначте систему органів тварин, яка забезпечує рефлекторні реакції організму на зміни зовнішнього середовища:

а)      кровоносна;                 г) нервова;

б)      видільна;                      д) ендокринна.

в)      статева;

21.    Зазначте систему органів тварин, яка складається із залоз вну­трішньої секреції:

а)      травна;                г) нервова;

б)      видільна;            д) ендокринна.

в)      статева;

22.    З’ясуйте, у чому суть партеногенетичного розмноження тварин:

а)      розмноження відбувається без участі статевих клітин;

б)      статеві клітини зливаються поза організмом;

в)      статеві клітини зливаються в органах статевої системи;

г)       новий організм розвивається з незаплідненої яйцеклітини;

д)      новий організм розвивається з відокремленої багатоклітинної частини материнського організму.

23.    З’ясуйте, у чому суть зовнішнього запліднення у тварин:

а)      розмноження відбувається без участі статевих клітин;

б)      статеві клітини зливаються поза організмом;

в)      статеві клітини зливаються в органах статевої системи;

г)       новий організм розвивається з незаплідненої яйцеклітини;

д)      новий організм розвивається з відокремленої багатоклітинноїчастини материнського організму.

24.    З’ясуйте, у чому суть внутрішнього запліднення у тварин:

а)      розмноження відбувається без участі статевих клітин;

б)      статеві клітини зливаються поза організмом;

в)      статеві клітини зливаються в органах статевої системи;

г)       новий організм розвивається з незаплідненої яйцеклітини;

д)      новий організм розвивається з відокремленої багатоклітинної частини материнського організму.

25.    Виберіть ознаки та функції, що характеризують нервову тканину:

а)      здатна сприймати подразнення і забезпечувати реакцію організму на них;

б)      містить значну кількість міжклітинної речовини;

в)      здатна до сприйняття подразнень і скорочення;

г)       з’єднує різні типи тканин, забезпечує їхнє живлення;

д)      її клітини разом з механічними волокнами утворюють судинно-во- локнисті пучки;

е)       залежно від особливостей будови може бути гладенькою і попереч­носмугастою.

26.    Виберіть серед наведених тканин тваринні:

а)      епітеліальна;                г) основна;

б)      сполучна;                     д) провідна;

в)      твірна;                          е) нервова.

27.    Назвіть тварин із незамкненою кровоносною системою:

а)      плоскі черви;      г) молюски;

б)      круглі черви;      д) членистоногі;

в)      кільчасті черви;  е) хордові.

28.    Вкажіть тип симетрії, при якому тіло тварини можна розділити поздовжньо уявною площиною на дві дзеркально симетричні половини, — праву й ліву:

а)      радіальна;в) променева;

б)      білатеральна;      г) двобічна.

29.    Назвіть періоди індивідуального розвитку тварин:

а)      період передембріонального розвитку;

б)      нестатевозрілий період;

в)      період ембріонального розвитку;

г)       період старіння;

д)      період дорослого стану;

е)       період смерті.

30.    Виберіть ознаки та функції, що характеризують епітеліальну тка­нину:

а)      складається з одного чи кількох шарів клітин, які майже не містять міжклітинної речовини;

б)      містить значну кількість міжклітинної речовини;

в)      здатна до сприйняття подразнень і скорочення;

г)       покриває поверхню тіла тварин і вистилає порожнини органів;

д)      її клітини у всисній зоні кореня утворюють вирости, які називаються кореневими волосками;

е)       складається з трахей та ситоподібних трубок.

31.    Виберіть ознаки та функції, що характеризують сполучну тканину;

а)      складається з одного чи кількох шарів клітин, які майже не містять міжклітинної речовини;

б)      містить значну кількість міжклітинної речовини;

в)      здатна до сприйняття подразнень і скорочення;

г)       з’єднує різні типи тканин, забезпечує їхнє живлення;

д)      її клітини утворюють кору кореня, в ній запасаються поживні речо­вини;

е)       залежно від особливостей будови може бути гладенькою і попереч­носмугастою.

32.    Виберіть ознаки іа функції, що характеризують м’язову тканину:

а)      складається з витягнутих мертвих клітин зі здерев’янілими оболон­ками;

б)      містить значну кількість міжклітинної речовини;

в)      здатна до сприйняття подразнень і скорочення;

г)       з’єднує різні типи тканин, забезпечує їхнє живлення;

д)      її клітини утворюють кору кореня, в ній запасаються поживні речо­вини;

е)       залежно від особливостей будови може бути непосмугованою і посмугованою.

33.    Виберіть два типи тканин, що не характерні для тварин:

а)      нервова;

б)      покривна;

в)      епітеліальна;

г)       сполучна;

д)      м’язова;

е)       механічна.

 

 

Наведені у цьому рівні завдання доцільно використовувати для пере­вірки знань у кінці курсу «Зоологія», оскільки для їх розв’язання необхідні знання морфофізіологічних особливостей та представників різних типів та класів тварин.

34.    Назвіть тварин, у яких відбувається лише внутрішньоклітинний обмін речовин:

а)      печінковий сисун;        г) щука;

б)      інфузорія-туфелька;    д) мукор.

в)      хламідомонада;

35.    Назвіть тварин, у яких відсутня порожнина тіла:

а)      беззубка;                      г) мокриця;

б)      медична п’явка;           д) американський страус.

в)      гідра;

36.    Зазначте спосіб розмноження, до якого належить розмноження поділом інфузорії-туфельки та множинний поділ малярійного плазмодія:

а)      нестатевий;                 г) одночасно нестатевий та статевий;

б)      вегетативний;               д) одночасно вегетативний та статевий.

в)      статевий;

37.    Відшукайте приклад нестатевого розмноження тварин:

а)      множинний поділ малярійного плазмодія;

б)      поділ організму війчастих червів;

в)      поділ бактерії;

г)       брунькування гідри;

д)      розмноження великого ставковика.

38.    Назвіть приклад нестатевого розмноження тварин:

а)      розмноження ящірки прудкої;

б)      поділ організму війчастих червів;

в)      поділ евглени зеленої;

г)       брунькування гідри;

д)      розмноження людської аскариди.

39.    Назвіть приклад вегетативного розмноження тварин:

а)      розмноження вищих ссавців;                  г) брунькування гідри;

б)      поділ бактерії;                                д) розмноження жаби ставкової.

в)      поділ амеби;

40.    З’ясуйте, коли у тварин відбувається процес утворення гаструли:

а)      під час запліднення;             г) під час ембріонального розвитку;

б)      під час старіння;                   д) під час дорослого стану.

в)      під час передембріонального розвитку;

41.    Вкажіть організми, у тканинах яких наявна міжклітинна речовина:

а)      людина;              г) амеба;

б)      улотрикс;            д) планарія;

в)      тюльпан;             е) папороть.

42.    Виберіть тв        арин, у яких обмін речовин відбувається як на рівні органел, так і на рівні органів та їх систем:

а)      дощовий черв’як;                           г) амеба;

б)      миша хатня;                           д) евглена зелена.

в)      хвощ польовий;

43.    Відшукайте тварин, у яких відсутня порожнина тіла:

а)      свинячий ціп’як;                   г) червоний корал;

б)      дощовий черв’як;                           д) ящірка прудка;

в)      аскарида;                               е)наутілус.

44.    Виберіть тварин, у яких відсутня порожнина тіла:

а)      вустриця;                               г) трубочник;

б)      котячий сисун;                       д) актинія;

в)      павук-хрестовик;                            е) собачий кліщ.

45.    Назвіть первиннопорожнинних тварин:

а)      кінська аскарида;                            г) гострик;

б)      планарія;                               д) бурякова нематода;

в)      перлівниця;                            е) річковий рак.

46.    Назвіть тварин із вторинною порожниною тіла:

а)      стеблова нематода;               г) дощовий черв’як;

б)      муха хатня;                                     д) ехінокок;

в)      перлівниця;                            е) ящірка прудка.

47.    Вкажіть, у яких із тварин наявна вторинна порожнина тіла:

а)      голуба;                                  г) водяного віслюка;

б)      корабельного черв'яка;                 д) жука-носорога;

в)      актинії;                                   е) аскариди.

48.    Вкажіть, у яких із тварин наявна змішана порожнина тіла:

а)      річкового рака;                     г) махаона;

б)      циклопа;                                д) п’явки;

в)      вустриці;                                е) собаки.

49.    Виберіть тварин, для яких характерний міксоцель:

а)      аскарида;                               г) дафнія;

б)      медоносна бджола;               д) гідра;

в)      печінковий сисун;                 е) косарик.

50.    Виберіть тварин із незамкненою кровоносною системою:

а)      північний олень;                   г) тарантул;

б)      перепел;                                 д) виноградний слимак;

в)      річковий рак;                         е) ящірка прудка.

51.    Вкажіть тварин із незамкненою кровоносною системою:

а)      нереїс;                                    г) малий ставковик;

б)      піскожил;                               д) нільський крокодил;

в)      щука;         е) мокриця.

52.    Вкажіть тварин із замкненою кровоносною системою:

а)      бобер;                                    г) скорпіон;

б)      перепел;                                 д) виноградний слимак;

в)      циклоп;                                  е) ящірка прудка.

53.    Відшукайте тварин із радіальною симетрією тіла:

а)      коренерот;                             г) актинія;

б)      чорний тарган;                     д) квакша;

в)      бичачий ціп’як;                     е) сова вухата.

54.    Назвіть тварин із двобічною симетрією тіла:

а)      перлівниця;                            г) імператорський пінгвін;

б)      морська черепаха;                д) ціанея.

в)      аурелія;

55.    Віднайдіть тварин, які є гермафродитами:

а)      акула-молот;                          г) трихінела;

б)      виноградний слимак;            д) нереїс.

в)      молочно-біла планарія;

56.    Назвіть роздільностатевих тварин:

а)      дощовий черв’як;                           г) великий ставковик;

б)      зубр;                                      д) медична п’явка.

в)      піскожил;

57.    Вкажіть приклади вегетативного розмноження тварин:

а)      розмноження людини;

б)      поділ організму війчастих червів;

в)      партеногенетичне розмноження попелиць;

г)       брунькування гідри;

д)      розмноження жаби ставкової.

58.    Виберіть три типи тканин, що не характерні для тварин:

а)      твірна;                                   г) м'язова;

б)      епітеліальна;                          д) механічна;

в)      сполучна;                              е) корок.

59.    Виберіть два типи тканин, що не характерні для тварин:

а)      нервова;                                 г) сполучна;

б)      покривна;                              д) м’язова;

в)      епітеліальна;                          е) механічна.

60.    Назвіть двох представників царства Тварини, у яких обмін речо­вин відбувається як на рівні органел, так і на рівні органів та їх систем:

а)      їжак;                                      д) дафнія;

б)      евглена зелена;                      е) форамініфера;

в)      малярійний плазмодій;                  є) щитник чоловічий.

г)       радіолярія;

61.    Відшукайте два види тварин, що мають зовнішній скелет:

а)      павук-хрестовик;                            г) річковий рак;

б)      акула;                                    д) жаба озерна;

в)      гідра;                                               е) сорока.

62.    Віднайдіть періоди індивідуального розвитку тварин та розташуй­те їх у хронологічній послідовності:

а)      період передембріонального розвитку;

б)      період ембріонального розвитку;

в)      період старіння;

г)       період дорослого стану;

д)      нестатевозрілий період;

е)       період смерті.

63.    Розташуйте таксономічі категорії, які використовуються для класифікації тварин, у порядку зростання:

а)      тип;                               д) клас;

б)      вид;                               е) родина;

в)      царство;                        є) ряд.

г)       рід;

 

Відповіді на тести 

Зоологія — наука про тваринний світ


1 в;

2 г;

3 б;

4 в;

5 а;

6 в;

7 в;

8 д;

 9 г;  

10 г;

11а;  

12 б;

13 г;

14 б;

15 а;

16 в;

17 д;

18 в;

19 г;

20 г;

21 д;

 22 г;

23 б;

24 в;

25 а; 

26 а, б, е;

27 г,  д;     

28 б,г;

29 б, в, г, д;

30 а, г;

31 в, г;

32 в, е;

33 б, е;

34 б;

35 в;

36 а;

37 а;

38 в;

39 г;

40 г;

41 а, д;

42 а, б;

43 а, г;

44 б, д;

45 а, г, д;

46 в, г, е;

47 а, б;

48 а, б, г;

49 б, г, е;

50 в, г, д;

51 г, е;

52 а, б, е;

 53 а, г;

54 а, б, г;

55 б, в;

56 б, в;

57 б, г;

58 а, д, е;

59 б, е;

60 а, д;

61 а, г;

62 б, д, г, в;

63 б, г, е, є, д, а, в.Переглядів 5480 разів
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі
 
Виктор Новосад на сервере Стихи.ру
загрузка...
« Освітній портал »   2013 р.