загрузка...
Неділя, 14 квітня 2013 16:45

Зоологія. Тип Круглі черви, або Первиннопорожнинні. Тести

Автор 
Оцініть матеріал!
(8 голосів)


Зоологія. Тип Круглі черви, або Первиннопорожнинні. Тести

1.      Виберіть ознаку, характерну для круглих червів:

а)      зазвичай гермафродити;

б)      мають черевний і ротовий присоски;

в)      проміжки між органами заповнені паренхімою;

г)       наявна первинна порожнина тіла.

2.      Назвіть шар щільної речовини, який виділяється гіподермою кру­глих червів і покриває поверхню їх тіла:

а)      пелікула;             г) кутикула;

б)      глікокалікс;         д) гіподерма.

в)      черепашка;

3.      Назвіть епітеліальну тканину, що покриває тіло круглих червів:

а)      пелікула;                                г) кутикула;

б)      шкірно-м’язовий мішок;       д) клітинна мембрана.

в)      гіподерма;

4.      Вкажіть, якої системи органів немає у круглих червів:

а)      статевої;     г) травної;

б)      нервової;   д) видільної.

в)      дихальної;

5.      Оберіть, що із названого вперше з’являється у круглих червів:

а)      центральна нервова система;

б)      задній відділ кишечника;

в)      яєчники;

г)       кровоносна система;

д)      видільна система.

6.      Вкажіть тип, до якого належить клас Нематоди:

а)      Найпростіші;     

в)      Плоскі черви;

б)      Кишковопорожнинні; 

г)       Круглі черви.

7.      З’ясуйте, скільки зародкових листків закладається в ембріогене­зі первиннопорожнинних:

а)      1;     

в)      3;

б)      2;     

г)       4.

8.      Вкажіть тип симетрії, який характерний для круглих червів:

а)      радіальний;        

в)      променевий.

б)      білатеральний;

9.      Вкажіть клас, який належить до типу Первиннопорожнинні:

а)      Медузи;              г) Цестоди;

б)      Війчасті черви;   д) Трематоди.

в)      Нематоди;

10.    Назвіть клас, який належить до типу Первиннопорожнинні:

а)      Коралові поліпи;                  г) Круглі черви;

б)      Війчасті черви;            д) Стьожкові черви.

в)      Сисуни;

11.    Визначте, яка форма тіла характерна для первиннопорожнинні:

а)      тіло нагадує парасольку з опуклим та увігнутим боками;

б)      тіло приплюснуте в спинно-черевному напрямку і покрите війками;

в)      тіло складається з головки, шийки та багатьох члеників;

г)       тіло веретеноподібне, округле на поперечному розрізі;

д)      тіло кулястої форми, всередині знаходиться драглиста речовина.

12.    Вкажіть, як називаються круглі черви, які паразитують на рослинах:

а)      цестоди;              в) трематоди;

б)      фітонематоди;     г) війчасті черви.

13.    Вкажіть, які круглі черви належать до сапробіонтів:

а)      ті, що живляться дрібними безхребетними тваринами;

б)      ті, що використовують організми інших тварин як середовище існу­вання та джерело живлення;

в)      ті, що живляться органічними речовинами, які розкладаються;

г)       ті, що використовують організми рослин як середовище існування та джерело живлення.

14.    З’ясуйте, які круглі черви належать до хижаків:

а)      ті, що живляться дрібними безхребетними тваринами;

б)      ті, що використовують організми інших тварин як середовище існу­вання та джерело живлення;

в)      ті, що живляться органічними речовинами, які розкладаються;

г)       ті, що використовують організми рослин як середовище існування та джерело живлення.

15.    Визначте характерні ознаки круглих червів:

а)      наявність заднього відділу кишечника та анального отвору;

б)      наявність присосків та гачків для прикріплення на головці;

в)      наявність первинної порожнини тіла;

г)       в ембріогенезі закладаються два зародкові листки — екзодерма та ентодерма;

д)      шкірно-м’язовий мішок складається з гіподерми та одного шару поздовжніх м’язів.

16.    Вкажіть представників фітонематод:

а)      трихінела;                     г) свиняча аскарида;

б)      стеблова нематода;      д) галова нематода;

в)      гострик;                        е) бурякова нематода.

17.    Виберіть трьох первиннопорожнинних, що є паразитами людини;

а)      людська аскарида;       г) трихінела;

б)      стеблова нематода;      д) бурякова нематода;

в)      гострик;                        е) галова нематода.

18.    Вкажіть дві системи органів, які відсутні у первиннопорожнинних:

а)      травна;                          г) нервова;

б)      видільна;                      д) кровоносна;

в)      дихальна;                     е) статева.

19.    Вкажіть тварину, шкірно-м’язовий мішок якої складається з одно­го шару поздовжніх м’язів, гіподерми та багатошарової кутикули:

а)      печінковий сисун;        г) аскарида;

б)      планарія;                      д) трипанозома.

в)      бичачий ціп’як;

20.    Назвіть тварин, для яких характерні колючі колоротові утворення (так звані стилети, списи):

а)      малощетинкові черви;                   г) амеби;

б)      фітонематоди;                                 д) медузи.

в)      цестоди;

21.    Вкажіть, у якої з названих тварин м’язи поділяються на чотири поздовжні стрічки:

а)      планарії;                                г) кінської аскариди;

б)      ехінокока;                              д) трубочника.

в)      дощового черв’яка;

22.    Вкажіть, у якої тварини наявна гіподерма, покрита багатошаро­вою кутикулою:

а)      коралового поліпа;               г) стьожака широкого;

б)      амеби протея;                        д) медузи коренерота.

в)      трихінели;

23.    Назвіть тварину, яка може спричиняти псування картоплі в ово­чесховищах:

а)      стеблова нематода;               г) австралійський земляний черв’як;

б)      ехінокок;                                д) дощовий черв’як.

в)      актинія;

24.    Вкажіть паразита, у якого не спостерігається зміни хазяїв і який здійснює складні міграції по організму хазяїна:

а)      сисун печінковий;                 г) людська аскарида;

б)      ехінокок;                                д) бичачий ціп’як.

в)      широкий стьожак;

25.    Оберіть можливий шлях зараження людини аскаридою:

а)      погано просмажена риба;     г) немиті овочі та фрукти;

б)      погано просмажене м’ясо     д) укус комара,

свині;

в)      погано просмажене м’ясо великої рогатої худоби;

26.    Вкажіть можливий шлях зараження людини трихінелою:

а)      погано просмажена риба;     г) немиті овочі та фрукти;

б)      погано просмажене м’ясо     д) укус комара,

свині;

в)      погано просмажене м’ясо великої рогатої худоби;

27.    Вкажіть паразита, самки якого відкладають яйця в навколоаналь- них ділянках шкіри людини:

а)      широкий стьожак;       г) гострик;

б)      людська аскарида;       д) трихінела.

в)      печінковий сисун;

28.    Назвіть паразита, самки якого в кишечнику людини народжують личинок, які крізь стінку кишечника потрапляють у судини і з потоком крові заносяться у м’язи, де інкапсулюються:

а)      котячий сисун;             г) ехінокок;

б)      Трихінела;                   д) широкий стьожак.

в)      людська аскарида;

29.    Назвіть паразитичного черва, у якого наявний задній відділ кишечника та анальний отвір:

а)      печінковий сисун;        г) широкий стьожак;

б)      галова нематода;                  д) бичачий ціп’як.

в)      ехінокок;

30.    Виберіть первиннопорожнинних тварин:

а)      трихінела;           г) стеблова нематода;

б)      лямблія;              д) коренерот;

в)      котячий сисун;    е) гострик.

31.    З’ясуйте функції первиннопорожнинної рідини в людської аска­риди:

а)      захисна функція;

б)      транспортна функція;

в)      забезпечує організм киснем;

г)       разом з покривами утворює гідростатичний скелет;

д)      проводить нервові імпульси.

32.    Вкажіть, чим представлена видільна система круглих червів:

а)      протонефридіями;                          в) метанефридіями;

б)      фагоцитарними клітинами;            г) шкірними залозами, від яких

відходять два бокові канали.

33.    Виберіть роздільностатевих тварин:

а)      планарія;            г) ехінокок;

б)      котячий сисун;    д) людська аскарида;

в)      гострик;              е) трихінела.

34.    Вкажіть тварин, для яких характерний статевий диморфізм (від­мінність самців від самок):

а)      ехінокок;                       г) медична п’явка;

б)      гострик;                        д) свинячий ціп’як;

в)      сисун печінковий;        е) людська аскарида.

35.    Вкажіть паразитів, якими можна заразитися, з’ївши погано про­смажене м ясо свині:

а)      печінковий сисун;        г) свиняча аскарида;

б)      широкий стьожак;       д) свинячий ціп’як;

в)      трихінела;  е) гострик.

36.    Визначте, в організмах яких істот може паразитувати трихінела:

а)      людини;     г) гуски;

б)      корови;      д) свині;

в)      пацюка;      е) кота.

37.    Назвіть дві функції, які виконує кутикула у первиннопорожнинних:

а)      всмоктує поживні речовини з кишечника хазяїна;

б)      виводить назовні продукти метаболізму;

в)      захищає тіло черв’яка від фізичних та хімічних пошкоджень;

г)       виконує скоротливу функцію;

д)      відіграє роль розгинача м’язів;

е)       сприяє прикріпленню паразита до стінки кишечника; є) у ній відбувається перетравлювання їжі;

ж)      проводить нервові імпульси;

з)       здійснює рецепторну функцію;

и)      продукує яйцеклітини та сперматозоїди.

38.    Вкажіть дві ознаки, які відрізняють гострика від людської аскариди:

а)      гермафродитизм;

б)      значно менша тривалість життя;

в)      відсутність первинної порожнини тіла;

г)       відкладання яєць на шкіру поблизу анального отвору;

д)      зміна проміжного та основного хазяїв у життєвому циклі;

е)       наявність кутикули;

є)       проміжки між органами заповнені паренхімою;

ж)      відсутність заднього відділу кишечника;

з)       наявність паренхіми в проміжках між органами;

и)      наявність присосків для прикріплення.

39.    Визначте, які дві ознаки не характерні для личинок трихінели:

а)      народжуються в кишечнику травоїдних тварин;     

б)      здатні проникати крізь стінку кишечника в судини;

в)      стають статевозрілими протягом трьох діб;   

г)       поживні речовини отримують з кровоносних капілярів; 

д)      з кров’ю можуть бути занесені в м'язи; 

е)       у м’язах утворюють фіну, що містить зачаткову головку паразита;

є)       народжуються в кишечнику м’ясоїдних тварин;     

ж)      у м’язах навколо личинки формується капсула;     

з)       в інкапсульованому стані здатні жити багато років;        

и)      потрапляючи у м’язові волоконця, руйнують їх.

40.    Розмістивши номери відповідей у певному порядку (можливі пов­тори), вкажіть правильну послідовність міграції личинки аскари­ди в кишечнику людини;

а)      ротова порожнина;      г) кишечник;

б)      печінка;                         д) серце;

в)      легені;                           е) глотка.

 

Відповіді на відповіді 

Тип Круглі черви, або Первиннопорожнинні


1 г;

2 г;

3 в;

4 в;

5 б;

6 г;

7 в;

 8 б;

9 в;

10 г;

11 г;

12 б;

13 в;

14 а;

15 а, в, д;

16 б, д, е;

17 а, в, г;

18 в, д;

19 г;

20 б;

21 г;

22 в;

23 а;

24 г;

25 г;

26 б;

27 г;

28 б;

29 б;

30 а, г, е;

31 а, б, г;

32 б, г;

33 в, д, е;

34 б, е;

35 в, д;

36 а, в, д, е;

37 в, д;

38 б, г;

39 а, е;

40 а, е, г, б, д, в, е, г.Переглядів 6575 разів
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі
 
Виктор Новосад на сервере Стихи.ру
загрузка...
« Освітній портал »   2013 р.