загрузка...
Неділя, 14 квітня 2013 16:47

Зоологія. Тип Плоскі черви. тести

Автор 
Оцініть матеріал!
(8 голосів)

Зоологія. Тип Плоскі черви. Тести 

1.      Визначте, що знаходиться у проміжках між органами плоских червів:

а)      первинна порожнина тіла;    г) паренхіма;

б)      вторинна порожнина тіла;    д) змішана порожнина тіла.

в)      кишкова порожнина;

2.      Вкажіть, що собою являє паренхіма плоских червів:

а)      різновид епітеліальної тканини;

б)      різновид сполучної тканини;

в)      різновид м’язової тканини;

г)       різновид нервової тканини;

д)      безструктурну речовину.

3.      Виберіть правильне твердження про анаеробне дихання:

а)      здатність організмів дихати без спеціалізованих органів дихання, отримуючи кисень шляхом дифузії через покриви;

б)      здатність водних організмів дихати під водою без спеціалізованих органів дихання, отримуючи кисень шляхом дифузії через покриви;

в)      дихання киснем, який надходить в організм через зябра або легені;

г)       здатність організмів розщеплювати складні органічні сполуки до про­стих із метою отримання енергії для життєдіяльності без участі кисню;

д)      здатність організмів отримувати кисень із продуктів харчування.

4.      Вкажіть, хто з названих тварин належить до плоских червів:

а)      шершень;                      г) трубочник;

б)      гострик дитячий;                  д) лейшманія;

в)      трихінела;                     е) котячий сисун.

5.      Назвіть плоского черва, для якого характерний прямий розвиток:

а)      печінковий сисун;        г) бичачий ціп’як;

б)      ехінокок;                       д) широкий стьожак.

в)      молочно-біла планарія;

6.      Вкажіть, де розміщений ротовий отвір у планарії:

а)      на черевній стороні на передньому кінці тіла;

б)      на спинній стороні на передньому кінці тіла;

в)      на черевній стороні, дещо позаду середини тіла;

г)       на спинній стороні, дещо позаду середини тіла;

д)      на черевній стороні на задньому кінці тіла.

7.      Зазначте, чим представлена видільна система плоских червів:

а)      проглотидами;                       г) протонефридіями;

б)      метанефридіями;                   д) зеленими залозами.

в)      одноклітинними шкірними залозами;

8.      Вкажіть, чим представлена центральна нервова система сисуна печінкового:

а)      головним та спинним мозком;

б)      мозковим нервовим вузлом та поздовжніми нервовими стовбурами;

в)      навкологлотковим кільцем та поперечними нервовими стовбурами;

г)       надглотковим та підглотковим нервовими вузлами та черевним нервовим ланцюжком;

д)      трьома парними нервовими вузлами, які з’єднані нервовими стов­бурами.

9.      З’ясуйте, через що виводяться назовні неперетравлені рештки їжі у молочно-білої планарії:

а)      ротовий отвір;             г) метанефридії;

б)      протонефридії;            д) мальпігієві судини.

в)      анальний отвір;

10.    Визначте, як відбувається поглинання їжі у цестод:

а)      через ротовий отвір;                      в) через присоски;

б)      через протонефридії;                      г) через усю поверхню тіла.

13.    Вкажіть, де відбувається статеве розмноження паразитичних плоских червів:

а)      у зовнішньому середовищі;          

в)      в організмі основного хазяїна.

б)      в організмі проміжного хазяїна;

14.    Вкажіть, де відбувається партеногенетичне розмноження печін­кового сисуна:

а)      у зовнішньому середовищі;          

в)      в організмі основного хазяїна.

б)      в організмі проміжного хазяїна;

15.    Оберіть проміжного хазяїна сисуна печінкового:

а)      собака;                          г) великий ставковик;

б)      курка;                           д) малий ставковик.

в)      корова;

16.    Вкажіть основного хазяїна сисуна печінкового:

а)      щука;                            г) великий ставковик;

б)      беззубка;            д) малий ставковик.

в)      корова;

17.    Назвіть місце в організмі людини, де може паразитувати печінко­вий сисун:

а)      тонкий кишечник;        г) пряма кишка;

б)      жовчні протоки;         д) легені.

в)      шлунок;

18.    Вкажіть місце в організмі людини, де може паразитувати котячий сисун:

а)      тонкий кишечник;        г) пряма кишка;

б)      печінка;                         д) легені.

в)      шлунок;

19.    Зазначте, де в організмі людини може паразитувати бичачий ціп’як:

а)      у кишечнику;               г) у нирках;

б)      у печінці;                      д) у легенях.

в)      у шлунку;

20.    Вкажіть проміжного хазяїна бичачого ціп’яка:

а)      собака;                          г)       риба;

б)      людина;                        д) малий ставковик.

в)      велика рогата худоба;

21.    Вкажіть паразита, для якого людина виступає в ролі проміжного хазяїна:

а)      печінковийсисун;         г)       ехінокок;

б)      людська аскарида;       д)      котячий сисун.

в)      бичачий ціп’як;

22.    Зазначте, хто є основним хазяїном свинячого ціп'яка:

а)      корова;               г) кріль;

б)      свиня;                  д)риба.

в)      людина;

23.    Вкажіть, як називається міхурчаста стадія розвитку цестод, яка утворюється в м’язах проміжного хазяїна:

а)      присоска;            г) головка;

б)      шийка;                д) членик.

в)      фіна;

24.    З’ясуйте, як називається непочленована ділянка тіла стьожкових червів, на задньому кінці якої утворюються членики:

а)      присоска;            г) головка;

б)      шийка;                д) членик.

в)      фіна;

25.    Назвіть зародкові листки, які є у плоских червів:

а)      ектодерма;г) мезоглея;

б)      епітелій;     д) ентодерма;

в) мезодерма;      е) нервова тканина.

26.    Вкажіть відділи, які характерні для травної системи плоских червів:

а)      передній;  

в)      задній.

б)      середній;

27.    Зазначте, хто з названих тварин належить до плоских червів:

а)      ехінокок;                       г) трубочник;

б)      гострик дитячий;                  д) планарія;

в)      п’явка;                          е)       амеба протей.

28.    Оберіть класи, що належать до типу Плоскі черви:

а)      Кільчасті черви;                            г) Трематоди;

б)      Війчасті черви;                               д) Стьожкові черви;

в)      Малощетинкові черви;                            е) Багатощетинкові черви.

29.    Вкажіть відділи, які характерні для травної системи планарії:

а)      передній;  

в)      задній.

б)      середній;

30.    Зазначте, які з названих органів та систем відсутні у плоских червів:

а)      шкірно-м’язовий мішок;                г) кровоносна система;

б)      дихальна система;                           д) видільна система.

в)      центральна нервова система;

31.    З’ясуйте, які з названих органів та систем відсутні у війчастих червів та трематодів:

а)      дихальна система;                           г) статева система;

б)      органи чуття;                                  д) задній відділ кишечника.

в)      центральна нервова система;

32.    Вкажіть тварин, які належать до класу Стьожкові черви:

а)      молочно-біла планарія;                           г) котячий сисун;

б)      печінковий сисун;                           д) широкий стьожак;

в)      ехінокок;                                          е) галова нематода.

33.    Визначте, у кого з названих тварин тіло складається з голівки, шийки та окремих члеників:

а)      молочно-білої планарії;                           г) печінкового сисуна;

б)      бичачого ціп’яка;                                    д) кінської аскариди.

в)      широкого стьожака;

34.    Вкажіть, у кого з названих тварин немає травної системи:

а)      стьожака широкого;    г) шимпанзе;

б)      людської аскариди;     д) молочно-білої планарії.

в)      котячого сисуна;

35.    Поясніть, як саме людина може заразитись печінковим сисуном:

а)      вживаючи погано просмажене м’ясо великої рогатої худоби;

б)      вживаючи погано просмажену рибу;

в)      не помивши руки перед їжею, після того, як гладила собаку;

г)       п’ючи некип’ячену воду з відкритих водойм;

д)      випадково з'ївши малого ставковика.

36.    Вкажіть, для кого з названих тварин характерна наявність двох присосків — ротового та черевного:

а)      трихінели;                                       г) бичачого ціп’яка;

б)      молочно-білої планарії;                           д) ехінокока.

в)      котячого сисуна;

37.    Оберіть паразита, у якого наявна травна система:

а)      стьожак широкий;                          г) бичачий ціп’як;

б)      молочно-біла планарія;                           д) ехінокок.

в)      котячий сисун;

38.    Вкажіть паразита, у якого наявна травна система:

а)      свинячий ціп’як;                   г) бичачий ціп’як;

б)      стьожак широкий;                д) ехінокок.

в)      печінковий сисун;

39.    Вкажіть, який із названих стьожкових червів має найдовше тіло:

а)      свинячий ціп’як;                   в) бичачий ціп’як;

б)      широкий стьожак;                г) ехінокок.

40.    Назвіть паразита, зараження яким неможливо вилікувати без хірургічного втручання:

а) котячий сисун;         в) печінковий сисун;

б)      ехінокок;    г) бичачий ціп’як.

41.    Вкажіть, у кого з названих червів на головці наявні гачки для при­кріплення:

а)      планарії;  

в)      печінкового сисуна;

б)      бичачого   ціп’яка;     

г)       свинячого ціп’яка.

42.    Вкажіть, у кого з названих тварин наявна двобічна симетрія тіла:

а)      ціанеї;                           г) коренерота;

б)      гідри;                                     д) актинії;

в)      котячого    сисуна;       е) молочно-білої планарії.

43.    З’ясуйте, що з’являється у плоских червів уперше:

а)      ектодерма;                   

б)      органи чуття;              

в)      центральна нервова система;

г)       статева система;

д)      мезодерма;

е)       видільна система,

44.    Виберіть правильні твердження про паренхіму плоских нервів:

а)      вона пронизана пучками м’язів;

б)      володіє світлочутливістю;

в)      підтримує форму тіла черв’яка;

г)       запасає та транспортує поживні речовини;

д)      її клітини здатні до скорочення;

е)       знаходиться на поверхні тіла черв’яка і забезпечує газообмін.

45.    Вкажіть тварин, у яких відсутня травна система:

а)      молочно-біла план арія        ;        г) бичачий ціп’як;

б)      гострик;                                 д) ехінокок.

в)      котячий сисун;

46.    Вкажіть органи чуття, які наявні у вільноживучих плоских червів:

а)      очі;                               г) мозочок;

б)      середнє вухо;               д) бічна лінія;

в)      органи рівноваги;        е) сенсили.

47.    Оберіть ознаки, характерні для нервової системи плоских червів:

а)      складається із дифузно розміщених в тілі тварини нейронів;

б)      розділена на центральну та периферійну частини;

в)      має пухкі скупчення нервових клітин, які розміщені поблизу чутливих тілець, що складаються з світлочутливих вічок та органів рівноваги;

г)       центральна нервова система складається з мозкового ганглія та поздовжніх нервових стовбурів, які від нього відходять;

д)      належить до розкидано-вузлового типу;

е)       спинний мозок має форму трубки.

48.    Назвіть ознаки, які відрізняють трематод від війчастих червів:

а)      двобічна симетрія тіла;

б)      відсутність війок у покривному епітелії;

в)      наявність двох присосків;

г)       тіло, що складається з багатьох члеників;

д)      наявність трьох зародкових листків.

49.    Визначте, які організми можуть бути основними хазяями печінко­вого сисуна:

а)      собака;                          г) свиня;

б)      людина;                        д) кріль;

в)      кіт;                                е) корова.

50.    Вкажіть організми, які можуть бути основними хазяями котячого сисуна:

а)      собака;                          г) кріль;

б)      людина;                        д) гуска.

в)      кіт;

51.    Вкажіть організми, які є проміжними хазяями котячого сисуна:

а)      людина;                                 г) свиня;

б)      малий ставковик;                            д) короп;

в)      бітінія;                                   е)       рачок-циклоп.

52.    Вкажіть організми, які можуть бути основними хазяями широко­го стьожака:

а)      людина;                                 г) лисиця;

б)      малий ставковик;                            д) риба;

в)      бітінія;                                   е) кіт.

53.    Вкажіть організми, які можуть бути проміжними хазяями широко­го стьожака:

а)      людина;                                 д) риба;

б)      малий ставковик;                            е) кіт;

в)      бітінія;                                   є) рачок-циклоп.

г)       лисиця;

54.    Виберіть двох паразитів, проміжними хазяями яких є риба:

а)      трипанозома;                         е) бичачий ціп’як;

б)      ехінокок;                                є) широкий стьожак;

в)      дизентерійна амеба;              ж) молочно-біла планарія;

г)       сисун котячий;                      з) актинія.

д)      людська аскарида;

55.    Виберіть двох паразитів, проміжними хазяями яких є молюски:

а)      трипанозома;                         е) трихінела;

б)      ехінокок;                                є) широкий стьожак;

в)      дизентерійна амеба;              ж)молочно-біла планарія;

г)       сисун котячий;                       з) коренерот;

д)      лямблія;     и) печінковий сисун.

56.    Відшукайте три правильні твердження про широкого стьожака:

а)      статевозріла форма паразитує в печінці та жовчних протоках людини;

б)      статевозріла форма паразитує в печінці та жовчних протоках риби;

в)      проміжним хазяїном є рачок-циклоп;

г)       проміжним хазяїном є бітінія;

д)      проміжним хазяїном є малий ставковик;

е)       проміжним хазяїном є риба;

є) проміжним хазяїном є людина;

ж)      основним хазяїном є велика рогата худоба;

з)       основним хазяїном є людина.

57.    Виберіть три правильні твердження про ехінокока:

а)      статевозріла форма паразитує в кишечнику людини;

б)      статевозріла форма паразитує в кишечнику собаки;

в)      проміжним хазяїном є бітінія;

г)       проміжним хазяїном є малий ставковик;

д)      проміжним хазяїном є риба;

е)       проміжним хазяїном є велика рогата худоба чи людина; є) належить до трематод;

ж)      кишечник у нього складається з переднього та середнього відділів;

з)       його фіни ростуть до загибелі хазяїна;

и)      має два присоски — ротовий та черевний.

58.    Розташуйте складові шкірно-м’язового мішка планарії по поряд­ку в напрямку від поверхні до паренхіми:

а)      епітелій;                       в) кільцеві м’язи;

б)      поздовжні м’язи;                  г) косі м’язи. 

Відповіді на тести

Тип Плоскі черви


1 г;

 2 б;

3 г;

4 е;

5 в;

6 в;

7 г;

8 б;

9 а;

10 г;

11 в;

12 б;

13 д;

14 в;

15 б;

16 б;

17 а;

18 в;

19 г;

20 в;

21 в;

22 б;

23. а, в, д;

24 а, б;

25 а, д;

26 б, г, д;

27 а, д;

28 б, г, д;

29 а, б;

30 б, г;

31 а, д;

32 в, д;

33 б, в;

34 а;

35 г;

36 в;

37 в;

38 в;

39 б;

40 б;

 41 г;

42 в, е;

43 в, д, е;

44 а, в, г;

45 г, д;

46 а, в, е;

 47 б, г;

48 б, в;

49 а, б, в, г, д, е;

50 а, б, в;

51 в, д;

52 а, г, е;

 53 д, є;

 54 г, є;

 

Переглядів 7484 разів
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі
 
Виктор Новосад на сервере Стихи.ру
загрузка...
« Освітній портал »   2013 р.