загрузка...

Статеве розмноження організмів

Цілі уроку: ознайомити учнів з різними способами розмноження живих організмів, доклад­но розглянути способи статевого роз­множення, розвивати вміння аналітично мислити, виховувати позитивне ставлен­ня до живих організмів.

Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації зі схема­ми життєвих циклів живих організмів і зображень різновидів нестатевого та статевого розмноження.

Базові поняття й терміни: статеве розмноження, жіноча стать,

чоловіча стать, статеві клітини, сперма­тозоїди, яйцеклітини, запліднення, гер­мафродити, роздільностатеві організми, поліембріонія, партеногенез.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання для бесіди

1. Чим відрізняються між собою нестатеве і статеве розмноження?

2. Які характерні ознаки нестатевого розмноження?

3. Які способи нестатевого розмноження є у тварин?

4. Які способи нестатевого розмноження є у рослин?

5. Які переваги має нестатеве розмноження?

6. Які недоліки має нестатеве розмноження?

Опубліковано в Біологія
 
Виктор Новосад на сервере Стихи.ру
загрузка...
« Освітній портал »   2013 р.