загрузка...
Біологія

Біологія (13)


Біологія рослин. Загальна характеристика царства Рослини. Тести 

1.      Дайте визначення тканини:

а)      основна структурна й функціональна одиниця живого;  

б)      група клітин, які мають подібну будову, спільне походження та вико­нують спільні функції;

в)      частина організму, яка має притаманну їй будову, займає певне положеня та виконує певні функції;

г)       життєва форма рослин.

2.      Дайте визначення органа:

а)      основна структурна й функціональна одиниця живого;

б)      група клітин, які мають подібну будову, спільне походження та вико­нують спільні функції;

в)      частина організму, яка має притаманну їй будову, займає певне положення та виконує певні функції;

г)       життєва форма рослин.

3.      Вкажіть найпоширеніші та найважливіші пігменти рослин:

а)      жири;                            г) білки;

б)      хлорофіли;                             д) хлоропласти,

в)      вуглеводи;

4.      Вкажіть явище утворення органічних речовин з неорганічних з використанням енергії сонячних променів:

а)      обмін речовин;           г) фотосинтез;

б)      виділення;                     д)транспірація.

в)      хемосинтез;

5.      Вкажіть основну характерну ознаку представників царства Рослини:

а)      обмін речовин;            г) розмноження;

б)      подразливість;             д) ріст.

в)      фотосинтез;

Біологія рослин. Водорості. Тести 

1.      Назвіть царство живих організмів, до якого належать водорості:

а)      Рослини;                                в) Тварини;

б)      Гриби;                                   г) Дроб’янки.

2.      Вкажіть характерну ознаку всіх видів водоростей:

а)      одноклітинність;                  г) наявність ризоїдів;

б)      розмноження спорами;                  д) наявність червоних та бурих пігментів.

в)      здатність до фотосинтезу;

3.      Назвіть основну функцію скоротливих вакуоль хламідомонади:

а)      органели руху;                      г) здійснюють фотосинтез;

б)      регулюють тиск всередині    д) виділяють продукти обміну, клітини;

в)      сприймають світло;

4.      Зазначте, скільки джгутиків має клітина хламідомонади:

а)      один;                                      г) чотири;

б)      два;                                         д) жодного.

в)      три;

5.      Вкажіть функцію червоного вічка хламідомонади:

а)      світлосприйняття;                 г) рух клітини;

б)      фотосинтез;                            д) регулювання внутрішньоклітинного

в)      виділення;  тиску.


Біологія рослин. Біологія як наука

1.      Вкажіть науку, яка вивчає живі організми, їхню будову, хімічний склад, процеси життєдіяльності, угруповання, зв’язки з довкіллям:

а)      географія;                     г) фізика;

б)      хімія;                                      д) астрономія.

в)      біологія;

2.      Вкажіть основну структурну й функціональну одиницю живого:

а)      білок;                            г) тканина;

б)      нуклеїнова кислота;     д) орган.

в)      клітина;

3.      Вкажіть основне джерело енергії для усіх мешканців нашої планети:

а)      газ;                               г) місячне світло;

б)      нафта;                           д) бензин.

 в)     сонячна енергія;

4.      Оберіть процес отримання живими організмами поживних речо­вин з довкілля:

а)      подразливість;             г) рух;

б)      живлення;                     д) виділення.

в)      розмноження;

5.      Вкажіть здатність живих організмів сприймати впливи навколиш­нього середовища і певним чином відповідати на них:

а)      подразливість;            г) рух;

б)      живлення;                     д) виділення.

в)      розмноження;

Сторінка 3 з 3
 
Виктор Новосад на сервере Стихи.ру
загрузка...
« Освітній портал »   2013 р.