загрузка...
Фізика

Фізика (8)

Взаємодія тіл. Інерція

 1 3 якими тілами взаємодіє книжка, що лежить на столі?

 2.Чи взаємодіє з якимось тілом птиця, що летить?

3. Дія яких тіл викликає зміну швидкості волейболь­ного м’яча під час гри?

 4.Яке явище призводить до того, що обледенілим тро­туаром небезпечно пересуватися?

 5.Яке явище призводить до того, що під час різкого гальмування автобуса пасажирів «кидає» вперед?

 6.Судно заходить у порт. Капітан віддає команду «Стоп машина», але судно продовжує рухатися. Прикладом якого фізичного явища є цей випадок?

7.У супермаркетах для зручності покупців біля кас встановлено транспортні стрічки. Поряд з ними часто розміщують надписи з проханням: «Для запобігання биття скляної тари високі пляшки кладіть на стріч­ку». Чому небезпечно ставити пляшки на стрічку?

 8.Під час транспортування автомобілів або інших га­баритних вантажів їх ретельно закріплюють на за­лізничних платформах. Для чого?

 9.Якщо швидко спускатися сходами, то на поворотах потрібно триматися за поручні. Для чого?

 10.Човняр зупинився на середині озера. До берега не­далеко, але весла загублені, а на дні човна є трохи води. Чи почне човен рухатися до берега, якщо по­судиною вичерпувати з нього воду? Якщо так, то в який бік її потрібно виливати?

 11.У човні, що нерухомо тримається біля причалу, стоїть хлопчик і збирається зробити крок. Чи однаковими будуть наслідки цього руху у двох випадках: коли хлопчик зробить крок у човні та з човна на причал?

Якщо велосипед під час руху раптово наїде на перешкоду, яка гальмує переднє колесо, то він обов’язково полетить уперед. Чому?

 13.Коли розкривається парашут, його лямки досить сильно смикають парашутиста. Чому?

 14.Якщо автомобіль, що їде першим, різко гальмує, автомобіль, що їде за ним, може не встигнути за­гальмувати. При цьому водій та пасажири першого автомобіля можуть отримати травми шиї. Які кон­структивні особливості крісел сучасних автомобілів застосовують для запобігання таких травм?

 15.У стволі рушниці куля рухається під дією газів, які виникають при спалюванні пороху. На кулю, що ви­летіла зі ствола, гази перестають діяти, та вона все одно продовжує рухатися. Чому куля рухається піс­ля того, як залишає ствол?

 16.Наприкінці XIX — початку XX ст. був популярним такий цирковий трюк. Атлет лягав на підлогу, йому на груди клали важке ковадло і били по ньому мо­лотками. Якби молотками били просто по грудях, то атлет отримав би тяжкі травми, а завдяки ковадлу удари молотками не завдавали ніякої шкоди. Чому?

 17.Ви подорожуєте вночі сучасним автобусом. За ві­кнами салону суцільна темрява. За якими ознака­ми можна зрозуміти, що автобус рушає із зупинки? Шуму двигуна не чути.

 18.Коли електричка переїжджає через переїзд, її хитає з боку в бік. Чому в такі моменти пасажирам, які стоять у проході, важко втримати рівновагу?

 19.Автобус повертає праворуч. У який бік «кидає» па­сажирів?

 20.Завдяки якому явищу витрушується пил з ковдри? Поясніть, що при цьому відбувається.

 21.Щоб позбавитися пилу у ковдрі, її або витрушують, або вибивають. У чому полягає різниця?

 22.У кузові вантажівки звільнився від кріплення лег­ковий автомобіль. Чи буде він рухатися, якщо ван­тажівка збільшить швидкість? якщо загальмує? Якщо буде рухатися, то в який бік?

23.Якої форми (приблизно) набуває поверхня бетонного розчину, який перевозять у кузові вантажівки, при розгоні? при гальмуванні? Чому?

 24.Залізничні цистерни з нафтопродуктами для більшої безпеки під час руху заповнюють повністю. Чому цистерна, яку заповнено наполовину, може створи­ти небезпечну ситуацію під час транспортування?

 25.Коли буксирування несправного автомобіля здій­снюється на жорсткому зчепленні, то водій у цьо­му автомобілі не потрібен, а коли буксирування здій­снюється на буксирному тросі, водій потрібен і має бути дуже уважним. Чому?

 26.Кальмари, каракатиці та восьминоги плавають за­вдяки тому, що дуже швидко викидають воду з по­рожнини свого тіла. Яким чином викидання води до­зволяє рухатися цим молюскам? Як збігаються на­прями викиду води та їхнього руху?

 27.Космонавт перебуває на зовнішній поверхні косміч­ної станції і разом зі станцією рухається зі швид­кістю 8 км/с. У руках у нього ящик з інструмента­ми. Що космонавт має зробити з ящиком, щоб ви­передити станцію? відстати від неї?

28.На одній шальці терезів стоїть банка, на дні якої сидить муха. Терези зрівноважено. Чи порушиться рівновага терезів, якщо муха почне літати всереди­ні банки?

 29.Для того щоб зрушити з місця довгий товарний потяг, досвідчені машиністи спочатку трохи пересувають

локомотив назад, а потім рушають уперед. У чому полягає секрет такого способу зрушення з місця?

 30.Якщо у велосипеді прокололася шина заднього ко­леса й отвір маленький, велосипедисти інколи ра­зом з повітрям накачують у шину воду. Вода не дає виходити повітрю з шини. Але якщо у такий спо­сіб накачати шину переднього колеса, то керувати велосипедом набагато важче. Чому?

Вдповіді.

1. Із Землею і столом.

2. Із Землею і повітрям.

3. Дія рук гравців, Землі і повітря.

4. Явище інерції.

5. Явище інер­ції.

6. Явища інерції.

7. Під час переміщення стрічки пляшки можуть впасти.

8. Щоб вантажі не пересунулися і не пошкоди­лися.

9. Щоб дія перил допомагала змінити напрям швидкості.

10.    Можна, Якщо виплескувати воду з човна в напрямку, проти­лежному до вибраного напрямку руху.

11. Ні. Крок у човні не приведе до помітного пересування човна, а крок на берег викличе значне пересування човна від берега.

12. Це прояв явища інер­ції.

13. Під дією лямок швидкість падіння парашутиста значно зменшується, тому ця дія дуже помітна.

14. Високі підголовники врятують водія і пасажирів від відхилення голови назад.

15. Уна­слідок явища інерції.

16. Чим більшою була маса ковадла порівня­но з масою молотка, тим меншої швидкості набувало ковадло і менш помітними для атлета були удари.

17. По тому, що пасажирів при­тискає до сидінь.

18. Щоб розгойдуватися разом із вагоном, паса­жир має взаємодіяти з поручнями або іншими тілами, які жорстко закріплені у вагоні. В іншому разі — балансувати, щоб втримати рівновагу.

19. Ліворуч відносно салону автобуса.

20. Явище інер­ції. Ковдрі надають швидкості, а потім зупиняють, пил по інерції продовжує рухатися й вилітає з ковдри.

21. Витрушуючи, ковдру зупиняють, а пил продовжує рухатися; вибиваючи, ковдрі стриб­ком надають швидкості, а пил залишається у спокої.

22. Буде: назад при збільшені швидкості й уперед при зменшені швидкості.

23.    Форму похилої площини: нахил униз до кабіни при розгоні та нахил униз до задньої стінки кузова при гальмуванні.

24. У на­половину заповненій цистерні під час транспортування поверхня рідини буде коливатися, що приведе до коливань самої цистерни.

25.    Жорстке зчеплення діє на автомобіль, який буксирують, як уперед так і назад, а трос — тільки вперед.

26. Вода, яка викида­ється назад, діє на тіло молюска і штовхає його вперед.

27. Кинути його в напрямку протилежному напрямку руху станції. У напрям­ку руху станції.

28. Ні.

29. Зчеплення між вагонами мають не­ великий вільний хід. Локомотив пересувається назад — зчеплення перестають бути натягнутими. Потім рушає і спочатку тягне перший вагон, потім другий і т. д. Зрушити вагони по черзі набагато про­стіше, ніж усі разом.

30. Колесо, яке обертається і має більшу масу обода, має більшу інертність, отже, повернути його важче, ніж колесо з меншою масою обода.

Звук, його поширення та сприймання людиною. Ультра та інфразвук

 1.Які тіла можуть бути джерелом звуку?

 2.Що відчує людина, якщо доторкнеться рукою до дзвона, що звучить?

 3.Джміль під час польоту гуде набагато басовитіше, ніж бджола. Хто з комах частіше змахує криль­цями?

 4.Чоловіки, як правило, співають більш низькими го­лосами, ніж жінки. Хто — чоловіки чи жінки — створюють звукові коливання більшої частоти?

 5.Чому ми не чуємо звуки, які видають кажани?

 6.Якщо помахати в повітрі рукою, то від її поверхні, що коливається, почнуть поширюватися механічні хвилі. Чому ми їх не чуємо?

 7.Чому комара в польоті чути, а метелика — ні?

 8.По гітарній струні вдарили спочатку слабо, а по­тім сильно. Чому в другому випадку гучність зву­ку є помітно більшою?

 9.Чи можуть звуки поширюватися в рідинах та твер­дих тілах?

 10.Чи можуть звуки поширюватися у вакуумі?

 11.Чи можна на Землі почути гуркіт від падіння мете­орита на Місяць?

12.Чому людина сприймає звуки однакової амплітуди, але різних частот як звуки різної гучності?

 13.Кажани й дельфіни здатні випромінювати та чути ультразвук. Як це допомагає їм орієнтуватися в пов­ній темряві?

 14.Іноді дресирувальники тварин подають сигнали сво­їм вихованцям за допомогою свистків, звук яких лю­дина не чує. Який секрет криється у цих свистках?

 15.Ультразвукове опромінення застосовується в меди­цині для лікування вад опорно-рухового апарату лю­дини. Схожий результат отримують, і коли хвора лю­дина плаває разом з дельфінами. Що дозволяє дельфі­нам «проводити» такі незвичайні лікувальні сеанси?

 16.Автомобільний та залізничний транспорт є джере­лом інфразвукових коливань. Чому люди, які мешка­ють біля залізничних магістралей або трамвайних ко­лій, доволі часто скаржаться на погане самопочуття?

 17.Медузи за декілька годин «чують» наближення шторму і ховаються на глибину. Що стає для них сигналом про наближення шторму?

 18.З якою швидкістю летить куля, якщо до мішені вона долітає в 2 рази швидше, ніж долине звук по­стрілу? Швидкість звуку в повітрі дорівнює 340 м/с.

 19.Під час грози перехожий почув гуркіт грому через 8 с після спалаху блискавки. На якій відстані від пе­рехожого йде гроза? Швидкість звуку в повітрі ста­новить 340 м/с.

 20.Хлопчик крикнув «ау» біля розвалин старовинно­го замку. Луна докотилася до нього за півсекунди.

На якій відстані від стін замку був хлопчик? Швид­кість звуку в повітрі становить 340 м/с.

 21.Чому звучання симфонічного оркестру в концерт­ному залі й на відкритому просторі дуже відрізня­ються?

 22.Завдяки чому хорові співи напрочуд гарно чут­но в усіх куточках католицьких середньовічних храмів?

23.Якщо прикласти вухо до одного кінця довгої дошки, а по другому легенько вдарити, то можна почути два удари, що слідують один за одним. Поясніть, чому утворюються два удари.

 24.Літак рухається зі швидкістю, яка перевищує швид­кість звуку в повітрі. Чи означає це, що в кабіні пі­лотів не чути, як працює двигун?

 25.Космонавт здійснює вихід у відкритий космос біля зовнішньої поверхні космічної станції. Несподівано апаратура радіозв’язку вийшла з ладу. Чи може він передати колезі, який перебуває всередині станції, сигнал про повернення?

 26.У склі й повітрі звук поширюється без перешкод. Тоді чому віконні склопакети (два скла і шар пові­тря між ними) добре захищають оселю від вулично­го шуму?

 27.Біля злітно-посадкових смуг аеропортів (переважно тих, які розташовані в містах) або автомагістралей можна побачити великі бетонні, пластикові або ме­талеві щити — шумозахисні екрани. Як вони захи­щають прилеглу територію від шуму?

 28.Якщо зануритися в басейн, звуки ззовні стають ледь чутними, а звук від струменя води з підводно­го крана, через який наповнюється басейн, навпа­ки — дуже сильним. Чому?

 29.Звук відбився від поверхні скелі. Чи змінилася при цьому частота звукової хвилі?

 30.Чим пояснюються високі звукоізолюючі властивос­ті таких матеріалів, як вата й пінопласт?

7-31. Із гвинтівки здійснено постріл по мішені, яку роз­ташовано на відстані 1020 м. Швидкість, з якою куля наближається до мішені, дорівнює 850 м/с. На скільки раніше куля влучить у мішень, ніж до мішені долине звук пострілу? Швидкість звуку в по­вітрі становить 340 м/с.

 32.Постріл здійснено керованим реактивним снарядом, який полетів до цілі зі швидкістю 510 м/с. Через який час після пострілу людина, яка зробила по­стріл, почує звук вибуху снаряда? Ціль розташова­но на відстані 10,2 км. Швидкість звуку в повітрі становить 340 м/с.

 33.Для чого корпуси струнних музичних інструментів (гітари, скрипки, віолончелі тощо) усередині роб­лять порожніми?

 34.Якщо на кільце натягнути еластичну плівку й вда­рити по ній, то можна почути звук. Поясніть, чому звук буде набагато гучнішим, якщо кільце із плів­кою надіти на порожній циліндр (як у барабанах).

 35.Дельфін випромінює короткі імпульси ультразву­ку, проміжок часу між якими становить 200 мс. На якій максимальній відстані від дельфіна може бути у воді перешкода, яку він «почує»? Швидкість звуку у воді становить 1500 м/с.

 36.Система «звуколокації» деяких кажанів настіль­ки досконала, що вони здатні вловити порух плав­ця дрібної рибки, який виступає лише на 2 мм над поверхнею води. З якою точністю кажани мають визначати час між випроміненням ультразвукового імпульсу і його відбиттям? Швидкість ультразвуку в повітрі становить 340 м/с.

Відповіді.

1.Ті, що коливаються.

2. Коливання дзвона.

3. Бджо­ла.

4. Жінки.

5. Кажани видають ультразвук.

6. Це буде інфразвук.

7. Частота коливань крил метелика занадто мала.

8. Більш сильний удар викликає більшу амплітуду звуко­вих коливань.

9. Так.

10. Ні.

11. Ні.

12. Чутливість вуха різна для звуків різних частот.

13. Вони сприймають від­биту від перешкод луну.

14. Свистки видають ультразвук.

15.Дельфіни видають ультразвук.

16. Інфразвук згубно впли­ває на здоров’я.

17. Інфразвук далекого шторму.

18. 680 м/с.

19.2,72 км.

20. 85 м.

21. За рахунок звуків, які відбиті від стін

та стелі зали.

22. Через відбиття звуку від стін та стелі.

23. Звук потрапляє до вуха спочатку по дошці, а потім по повітрю.

24. До кабіни звук потрапляє по корпусу та повітрю, що є всередині літа­ка.

25. Космонавт може постукати по корпусу станції.

26. Зву­ки добре відбиваються від поверхні скла.

27. Щити відбивають та розсіюють звуки.

28. Звуки ззовні добре відбиваються від поверх­ні води, звук від підводноіго крану добре розповсюджується у воді.

29. Ні.

30. У цих матеріалах звук добре поглинається.

31. На 1,8 с.

32. 50 с.

33. Щоб вони підсилювали гучність звуку завдяки акустичному резонансу. 34. Повітря в циліндрі резонує і це під­вищує гучність.

35. 150 м.

36. 11,8 мкс.

Амплітуда, період і частота коливань

 1. Поплавок, який коливається на поверхні води, за 1 хв піднімається й занурюється 40 разів. Чому до­рівнює період "коливань поплавка?

 2.Рухи ніг хлопця, який крокує зі сталою швидкістю, можна вважати коливаннями. Визначте період коли­вань ніг хлопця, якщо за 5 хв він зробив 400 кроків.

 3.Якою є частота коливань тіла, яке за 10 с здійснює 150 коливань?

 4.За 2 хв хлопець, який підстрибує на місці, здійснив 180 стрибків. З якою частотою підстрибує хлопець?

 5.Як зміняться період та частота малих коливань ма­тематичного маятника, якщо зменшити амплітуду коливань?

 6.Як зміняться період та частота малих коливань ма­тематичного маятника, якщо збільшити амплітуду коливань?

 7.Як зміняться період та частота малих коливань ма­тематичного маятника, якщо зменшити довжину маятника?

 8.Як зміняться період та частота малих коливань ма­тематичного маятника, якщо збільшити довжину маятника?

 9. Як зміняться період та частота малих коливань ма­тематичного маятника, якщо зменшити масу тіла, яке прикріплено до нитки?

 10.Як зміняться період та частота малих коливань ма­тематичного маятника, якщо збільшити масу тіла, яке прикріплено до нитки?

11.Період коливань маятника настінного годинника збільшено завдяки подовженню підвісу маятника. Як змінився хід годинника?

12.Маятником у настінному годиннику слугує тягарець на легкому стрижні, який може коливатися віднос­но верхньої точки. Куди треба пересунути тягарець, якщо годинник відстає?

13.Маятниковий годинник узимку винесено з кімнати на вулицю. Як змінився хід годинника?

14.Голка швацької машини коливається з періодом 0,25 с. Якою є частота коливань голки?

 15.Поршні двигуна автомобіля здійснюють коливан­ня з періодом 50 мс. З якою частотою коливаються поршні?

 16.Ударний вузол перфоратора здійснює коливання з частотою 2,5 Гц. З яким періодом коливається ударний механізм?

 17.Каретка струминного принтера під час друкуван­ня здійснює зворотно-поступальний рух з частотою 0,5 Гц. З яким періодом коливається каретка?

 18.Амплітуда коливань маятника становить 4 см. Який шлях проходить тіло за два періоди?

19.Тіло, що коливається, за чотири періоди проходить 16 см. З якою амплітудою коливається тіло?

20.Якщо в темряві спостерігати лампочку, яка гойда­ється на дроті, то можна побачити світну смугу, кін­ці якої є більш яскравими. Чому краї цієї смуги світліші, ніж середина?

 21.На стіні кают-компанії судна висить годинник, ма­ятник якого коливається з частотою 0,5 Гц. Скільки коливань здійснить маятник за час подорожі судна з Одеси до Маріуполя? Середня швидкість судна до­рівнює 15 км/год, відстань між містами — 600 км.

Відповіді.

1. 1,5 с.

2. 1,5 с (нога здійснює коливання за 2 кроки).

3. 15 Гц.

4. 1,5 Гц.

5. Не зміниться.

6. Не зміниться.

7. Пе­ріод зменшиться, частота збільшиться.

8. Період збільшиться, час­тота зменшиться.

9. Не зміниться.

10. Не зміниться.

11. Го­динник почне відставати.

12. Угору. 6.13. Годинник почне поспі­шати.

14. 4 Гц.

15. 20 Гц.

16. 0,4 с.

17. 2 с.

18. 32 см.

19.1 см.

20. У крайніх точках середня швидкість лампочки є набагато меншою, ніж усередині.

21. 72 тисячі.

 Період та обертова частота

 

 

 1.     Чому дорівнює період обертання секундної стрілки годинника?

 2.     Чому дорівнює період обертання хвилинної стрілки годинника?

 3.     Чому дорівнює обертова частота секундної стрілки годинника?

 4.     Чому дорівнює обертова частота хвилинної стрілки годинника?

 5.     Колесо велосипеда, яке обертається, за 0,5 хв здій­снює 90 обертів. З яким періодом обертається колесо?

 6.     Чому дорівнює період обертання гвинта гелікопте­ра, якщо за 20 с він здійснює 400 обертів?

 7.     З якою частотою обертається барабан пральної ма­шини, якщо за 2 хв він здійснює 1600 обертів?

 8.     Обчисліть обертову частоту вала електродвигуна, якщо він здійснив 500 обертів за 10 с.

9.      Вентилятор кондиціонера здійснює один оберт за 0,5 с. З якою частотою він обертається?

 10.   Компакт-диск у CD-приводі здійснює один оберт за 0,01 с. З якою частотою він обертається?

 11.   Вал електродвигуна обертається з частотою 480 об/хв. З яким періодом він обертається?

 12.   Кулер мікропроцесора персонального комп’ютера обертається з частотою 3000 об/хв. З яким періо­дом він обертається?

13.    У скільки разів обертова частота секундної стріл­ки годинника перевищує обертову частоту хвилин­ної стрілки?

 14.   У скільки разів обертова частота хвилинної стрілки годинника перевищує обертову частоту годиннико­вої стрілки?

15.    Секундна стрілка годинника в 2 рази довша від хви­линної. У скільки разів швидкість кінця секунд­ної стрілки перевищує швидкість кінця хвилинної стрілки?

 16.   Радіуси двох коліс, які з’єднано ремінною передачею (див. ри­сунок), відрізняються в 2 рази.

 

Перше колесо обертається за годинниковою стріл­кою. У якому напрямі обертається друге колесо? Порівняйте період обертання, обертову частоту та швидкість точок ободів обох коліс.

 17.   Супутники Марса Фобос і Деймос обертаються на­вколо нього в один бік. Але ж для спостерігача, що перебуває на Марсі, вони рухаються в різні боки.  Чим обумовлений такий загадковий рух супутників?

 18.   Вертикальний паперовий циліндр радіусом 50 см і обертається навколо осі зі швидкістю 50 об/с. Ізпневматичної гвинтівки по центру бічної поверхні циліндра в горизонтальному напрямі роблять постріл. Куля пробиває циліндр, при цьому в циліндрі виявляється лише один отвір. З якою швидкістю летіла куля?

Відповіді.

1.   60 с.

2. 3600 с.

3. 1/60 с.

4. 1/3600 c.

5. 1/3 c.

6. 0,05 c.

7. 800 хв = 13,3 c.

8. 50 c.

9. 2 c.

10. .100 c.

11. 0,125 c.

12. 0,02 c.

13. У 60 разів.

14. У 60 разів.

15. У 120 разів.

16. За годинниковою стрілкою. Період другого колеса менший, а частота більша в 2 рази. Швидкість точок ободів однакова.

17. Один із супутників обертається швидше, ніж Марс, а другий — повільніше.

18. 50 м/с.

Середня швидкість

 1.      Спортсмен біжить стадіоном. Перший круг він про­біг зі швидкістю 12 км/год, а другий — зі швидкіс­тю 10 км/год. Яке коло й у скільки разів спортсмен пробігає довше?

 2.      Велосипедист проїхав велотреком чотири круги. Перші два круги велосипедист проїхав зі швидкіс­тю 48 км/год, а решту — зі швидкістю 40 км/год. У скільки разів відрізняється час проходження пер­шої і другої половини дистанції?

 3.      Мотоцикліст першу половину часу їхав зі швидкіс­тю 100 км/год, а другу — зі швидкістю 80 км/год. У скільки разів відрізняються шляхи, які проїхав мотоцикліст за першу і другу половини часу?

 4.      Хлопчик пройшов деякий час зі швидкістю 4 км/год, везучи велосипед у руках, а потім стільки ж часу їхав на велосипеді зі швидкістю 16 км/год. У скіль­ки разів відрізняються шляхи, які пройшов та про­їхав хлопчик?

 5.      Кожні 15 хв тіло долає 150 м. Чи можна стверджу­вати, що тіло обов’язково рухається рівномірно?

 6.      Опишіть нерівномірний рух, при якому кожні 4 хв тіло проходить 400 м.

 7.      Автомобіль проїхав 50 км за 0,5 год, а потім ще 150 км за 2 год. Обчисліть середню швидкість ав­томобіля на всьому шляху.

 8.      Юнак пройшов 3 км за 40 хв, а потім проїхав авто­бусом 17 км за 20 хв. Обчисліть середню швидкість юнака на всьому шляху.

 9.      На перегонах велосипедист проїхав спочатку 15 км зі швидкістю 45 км/год, а потім ще 28 км зі швид­кістю 42 км/год. Обчисліть середню швидкість ве­лосипедиста на всій дистанції.

 10. Автомобіль проїхав 45 км зі швидкістю 90 км/год, а потім ще 75 км зі швидкістю 100 км/год. Обчис­літь середню швидкість автомобіля на всьому шляху.

 11.    Спортсмен біжить стадіоном. Перший круг він про­біг зі швидкістю 11 км/год, а другий — зі швидкіс­тю 9 км/год. Обчисліть середню швидкість бігуна протягом двох кругів.

 12.    Велосипедист проїхав велотреком чотири круги. Пер­ші два круги він проїхав зі швидкістю 48 км/год, а решту — зі швидкістю 42 км/год. Обчисліть се­редню швидкість спортсмена на всьому шляху.

 13.    Мотоцикліст першу половину часу їхав зі швидкіс­тю 100 км/год, а другу — зі швидкістю 80 км/год. Обчисліть середню швидкість мотоцикліста на всьо­му шляху.

 14.    Хлопчик пройшов деякий час зі швидкістю 4 км/год, везучи велосипед у руках, а потім стільки ж часу їхав на велосипеді зі швидкістю 16 км/год. Обчис­літь середню швидкість руху хлопчика на всьому шляху.

 15.    Автобус проїхав першу половину часу зі швидкіс­тю 60 км/год. З якою швидкістю автобус їхав дру­гу половину часу, якщо його середня швидкість на всьому шляху становила 50 км/год?

 16. Автобус проїхав першу половину шляху зі швидкістю 60 км/год. З якою швидкістю автобус їхав дру­гу половину шляху, якщо його середня швидкість на всьому шляху становила 48 км/год?

 17.    Відстань між двома станціями, де курсує елек­тричка, дорівнює 56 км. В один бік електричка їде 1 год 20 хв, а на зворотний шлях витрачає 1 год 10 хв; на кінцевій станції стоїть 10 хв. Визначте середню швидкість електрички на всьому шляху. Якою була б середня швидкість електрички, якби тривалістю зупинки можна було знехтувати?

18. Хлопець пробіг 600 м до магазину за 4 хв. Зробивши покупку, він спокійною ходою повернувся додому за 8 хв. Скільки часу провів хлопець у магазині, якщо його середня швидкість становила 3,6 км/год?

 19.    На перевал туристична група піднімалася зі швид­кістю 2 км/год, а спускалася з іншого боку гори зі швидкістю 4 км/год. Якою була середня швидкість групи на всьому шляху, якщо на підйом було витра­чено 3/4 всього часу?

 20.    Катер пройшов річкою від пристані А до приста­ні В за течією 20 км, а потім, не зупиняючись, по­вернув назад. На весь шлях було витрачено 2 год. З якою швидкістю катер ішов проти течії, якщо його швидкості вниз за течією та вверх проти течії відрізнялися в 2 рази?

 21.    Під час змагань з воєнно-прикладних видів спор­ту спортсмен повинен пробігти крос та, не гаю­чи часу, перепливти озеро. З якою швидкістю має бігти спортсмен, щоб побити рекорд, який стано­вить 20 хв? Довжина кросової дистанції становить  4     км, ширина озера — 500 м. Спортсмен біжить у 5 разів швидше, ніж пливе.

 22.    Щоб потрапити зі Львова у віддалений куточок

Карпат, група туристів проїхала 3/4  шляху автомобілем по дорозі, а решту шляху — на конях гірськи­ми стежками. Обчисліть середню швидкість групи, якщо швидкість автомобіля дорівнювала 90 км/год, швидкість коней — 6 км/год.

23. З міста до передмістя вирушив автобус, але, проїхав­ши 15 км, зламався. Решту шляху пасажирам довело­ся йти пішки. Яку відстань пройшли пасажири, якщо швидкість автобуса становила 60 км/год, швидкість ходьби — 5 км/год, середня швидкість — 16 км/год?

 24.    Турист проїхав півшляху на автобусі зі швидкістю 75 км/год, а решту пройшов пішки. Якою була швид­кість ходьби туриста, якщо він їхав 1/16 всього часу?

 25.    Не чекаючи шкільного автобуса, школяр пішов зі школи додому пішки. На півдорозі його наздогнав автобус і довіз додому. З якою швидкістю їхав ав­тобус, якщо школяр ішов всього часу зі швид­кістю 4 км/год?        

 26.    Хлопчик їхав на велосипеді зі швидкістю 24 км/год, а потім ішов пішки зі швидкістю 4 км/год. Яку час­тину всього шляху і яку частину всього часу руху хлопчик їхав, якщо за 2 год він подолав 16 км?

 27.    Туристична група йшла рівниною зі швидкіс­тю 3 км/год, піднімалася пагорбом зі швидкістю 2 км/год, потім спускалася униз тією самою стежи­ною зі швидкістю 6 км/год та знову йшла рівниною до свого табору зі швидкістю 3 км/год. Якою була середня швидкість групи на всьому шляху?

 28.    З воєнного містечка на полігон, який розташова­ний на відстані 12 км, потрібно доставити групу військовослужбовців. Автобус за рейс може взяти тільки півгрупи, пального в баку вистачає на 12 км. За який мінімальний час можна доставити на по­лігон всю групу, якщо автобус їде зі швидкістю 30 км/год, а військовослужбовці йдуть маршем зі швидкістю 6 км/год?

Відповіді

1.Другий круг 1,2 разу довший.

2. Друга ділянка у 1,2 разу довша.

3. За першу половину часу у 1,25 разу більше.

4.Хлопчик проїхав у 4 рази більший шлях, ніж пройшов.

5. Ні.

7.80 км/год.

8. 20 км/год.

9. 43 км/год.

10. 96 км/год.

11. 9,9 км/год.

12. 44,8 км/год.

13. 90 км/год.

14. 10 км/год.

15.40 км/год.

16.40 км/год.

17.42 км/год, 44,8 км/год.

18.8 хв.

19. 2,5 км/год.

20. 15 км/год.

21. 19,5 км/год.

22. 20 км/год.

23. 5 км.

24. 5 км/год.

25. 36 км/год.

26. 3/5 шляху і 1/5 часу.

27.З км/год.

28. 1 год 12 хв.

Сторінка 1 з 2
 
Виктор Новосад на сервере Стихи.ру
загрузка...
« Освітній портал »   2013 р.