загрузка...
Вівторок, 28 січня 2014 18:16

Історія, 8 клас, конспект уроку, урок вивчення нового матеріалу Тема.Напрямки зовнішньої політики Гетьманщини. Українсько-московський договір 1654 р.

Автор 
Оцініть матеріал!
(2 голосів)

 


Вчитель історії та правознавства
Широкинської ЗШ І-ІІІ ст. ім.М.В.Ясиненка
Рябцева Лариса Миколаївна

Тема:

Напрямки зовнішньої політики Гетьманщини. Українсько-московський договір 1654 р.

Мета:

З’ясувати напрямки та мету зовнішньої політики Гетьманщини за часів Б.Хмельницького; передумови, основні положення та наслідки українсько-російського договору 1654 року, дати оцінку Переяславській угоді, розкрити позитивні та негативні сторони угоди, її історичне значення;

Розвивати в учнів уміння працювати з історичними джерелами, на їх основі робити висновки та узагальнення, давати оцінку історичним подіям, висловлювати свою точку зору;

Виховувати почуття патріотизму, повагу до борців за незалежність України.

Основні

поняття:

Протекторат, конфедерація, автономія, Переяславська рада, «Березневі статті».

Обладнання уроку:

Карта «Українська козацька держава 15-17 ст.»,  атласи, картина «Переяславська рада», документальний матеріал, слайди. 

Тип уроку:

Вивчення нового матеріалу

Очікувані результати.

Учні зможуть:

показати напрямки і мету зовнішньої політики за часів Б.Хмельницького;

причини підписання українсько-московської угоди 1654 року;

проаналізувати «Березневі статті»;

визначити зміни політичного та економічного становища в Гетьманщині після підписання Переяславського договору;

розкрити історичне значення договору;

на основі історичних джерел робити висновки та узагальнення, давати оцінку історичним подіям.

Структура уроку.

І

Організаційний момент.

ІІ

Актуалізація опорних знань учнів.

ІІІ

Мотивація навчальної діяльності.

IV

Вивчення нового матеріалу.

V

Узагальнення та систематизація вивченого.

VI

Домашнє завдання.

Хід уроку.

І. Організаційна частина: атласи, книжки, зошити, щоденники.

 

ІІ. Актуалізація опорних знань та умінь учнів.

Історичний мікрофон.

1.    Назвіть роки Національно-визвольної війни під проводом Б.Хмельницького (1648-1657рр.). (слайд  «Богдан Хмельницький»)

2.    Чому війна називається Національно-визвольна? (український народ боровся проти польського гноблення, за незалежність України). (слайд «Битва під Корсунем»)

3.    Учасники війни. Чому?  (козаки, міщани, селяни, українська шляхта. Їм не була байдужа доля своєї Батьківщини).

4.    В ході боротьби утворилася Українська козацька держава (Гетьманщина, Військо Запорізьке). (слайд-карта «Національно-визвольна війна українського народу 1648-1650рр.)

5.    Які воєводства входили до складу Війська Запорізького? (Брацлавське, Київське, Чернігівське).

6.    Який був адміністративно-територіальний устрій Війська Запорізького? (Полки. На Лівобережжі – 7, Правобережжі – 9).

7.    Яка битва була програна Б.Хмельницьким? (Берестецька, червень 1651р.). (слайд «Берестецька битва»)

8.    Який договір було укладено між Гетьманщиною та Польщею після Берестецької битви? (Білоцерківський, вересень 1651р.).

9.    Положення Гетьманщини після Білоцерківського договору. (Входило лише Київське воєводство. Реєстр – 80 тис. козаків. Польським магнатам поверталися їх маєтки та земля. Гетьман не мав права дипломатичних відносин з іншими державами. За згодою короля призначалися полковники та Генеральна старшина).

10.                       Подальші дії Гетьмана. (Продовжувати боротьбу, шукати союзників у боротьбі з Річчю Посполитою).

Вчитель:

Із ваших відповідей видно, що Україна після багатьох років війни залишилася під владою Польщі, яку підтримували католицькі держави Західної Європи. Стало зрозуміло, що без підтримки сильної держави здобути перемогу над Річчю Посполитою буде важко. Богдан Хмельницький проводить активну зовнішню політику, шукаючи підтримку Козацькій державі.

Отже сьогодні ми і розглянемо тему «Зовнішня політика Гетьманщини часів Б.Хмельницького та значення українсько-московського договору 1654р.»

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

(учні записують у зошити тему та план)

1.     Напрямки та мета зовнішньої політики Гетьманщини.

2.     Переговори Б.Хмельницького з російським царем Олексієм Михайловичем.

3.     Рішення Земського собору 1 жовтня 1652р.

4.     Переяславська рада 8 січня 1654р.

5.     Березневі статті.

6.     Історичне значення українсько-московського договору 1654р.

Вчитель:

Першим пунктом нашої теми є напрямки зовнішньої політики Б. Хмельницького. Але раніше ніж приступити до опрацювання матеріалу за підручником, ознайомимося з новими словами.

Учні працюють з карткою №1.

Словникова робота.

Протекторат -

Форма державної залежності, за якою залежна держава зберігає самостійність у внутрішніх справах, а зовнішні відносини бере на себе держава, що надає протекцію (взяла під свій захист).

Вчитель:

Прагнучи добитися незалежності від Польщі, Б.Хмельницький не тільки шукав союзників, а й державу-протектора (захисника). Яку він проводив зовнішню політику, ви знайдете відповідь, опрацювавши самостійно стор. 124  підручника і заповнивши таблицю «Дерево рішень». (схема №2 дається кожному учневі)

Напрямки діяльності

Дерево

рішень

Цілі діяльності

1. Отримання воєнної допомоги для ведення збройної боротьби з Річчю Посполитою.

Зовнішня політика Гетьманщини часів Б. Хмель-

ницького

1.Уклав угоди з Кримським ханством, Московською державою, Трансільванським князівством.

 

2.Ослаблення Речі Посполитої та запобігання її спробам утворити антиукраїнські союзи.

2.Добивався розриву Поляновського миру 1634р. між Річчю Посполитою та Московською державою, пропонував укласти союз проти Польщі зі Швецією.

 

3.Знайти державу-протектора (захисника) для Гетьманщини.

3.Велись переговори з турецьким султанатом та московським царем Олексієм Михайловичем.

 

4.Зміцнити становище Гетьманщини як незалежної держави.

4.Приймав послів, укладав угоди, підтримував дипломатичне листування, домагався визнання іншими державами Гетьманщини, навіть одружив свого сина Тимоша з дочкою Молдавського господаря Лупу.

(Учні працюють з підручником, заповнюють таблицю «Дерево рішень». Підводиться підсумок «Напрямки зовнішньої політики Гетьманщини»).

Учитель:

Після такої кропіткої роботи в зовнішньому напрямку, дві держави готові були надати Гетьманщині протекторат – Московська держава та Туреччина. Якби ви вибирали, протекцію якої держави обрали б і чому.

(Метод «Мозковий прес»)

Учень:

Я обрав би Московську державу. Російська та українська мови дуже схожі. Обидва народи сповідували православну релігію, їх колискою була Київська Русь.

Учень:

Я б теж обрав Московську державу. Турецька мова незрозуміла українцям. Вони мусульмани. Турки нападали на українські землі, грабували, руйнували, палили, а людей продавали в рабство.

Учитель:

Так і зробив Б. Хмельницький. Починаючи з 1648р. Богдан Хмельницький підтримував зв’язки з правлячими колами Московської держави, листувався з царем Олексієм Михайловичем (слайд Олексій Михайлович), повідомляв про перші перемоги в боротьбі з поляками, а 30 грудня 1648р. навіть відправив до Москви посольство, очолюване полковником Мужиловським, з проханням надати воєнну допомогу в боротьбі з Польщею та прийняти Військо Запорізьке у складі Волинського, Брацлавського, Київського, Подільського, Черкаського воєводств «під свою руку». Московський уряд мовчав, бо не був готовий до війни з Річчю Посполитою. Лише в 1650 році Москва розірвала Поляновський договір. 1 жовтня 1653р. було скликано у Москві Земський собор, який ухвалив. Знаходимо на стор.126 підручника.

Відповідь учнів після самостійної роботи з підручником «Військо Запорізьке з містами і з землями прийняти під государеву велику руку», та оголосити війну Речі Посполитій.

Учитель:

Що ж означає це рішення?

Учні:

Це означає, що Московська держава розриває добросусідські стосунки з Польщею і бере Гетьманщину під свій захист (патронат).

Учитель:

Щоб оголосити рішення Земського собору, до Гетьманщини вирушає спеціальне московське посольство на чолі з боярином Василем Бутурліним.

8 січня 1654 року Б. Хмельницький скликав військову раду у Переяславі. Я вам задала упереджу вальне завдання скласти розповідь про Переяславську раду за малюнком на сторінці 126 підручника. (слайд Переяславська рада)

Учні:

На малюнку зображена головна площа Переяслава 8 січня 1654р. Був сонячний зимовий день. З усієї України зїхалася до міста полкова старшина. Крім старшини були присутні прості козаки, міщани і навіть селяни. Цим людям була небайдужа доля України. Вони хотіли звільнитися від польського гноблення. На передньому плані Богдан Хмельницький. Він підняв руку з булавою, і всі затихли. Потім Бутурлін прочитав царську грамоту, за якою цар обіцяв захищати Україну. Натовп з радістю сприйняв цю звістку. Вгору полетіли шапки на знак згоди прийняти московську протекцію.

Учитель:

Розповідь за малюнком відповідає тим подіям що відбулися у Переяславі 8 січня 1654р. У вас є документ №2. Давайте подивимось як описує історик Микола Миколайович Аркас в роботі «Історія України-Русі» події на площі після того, як було прочитано царську грамоту.

 

Робота учнів з документом №2 Відповідь учнів на запитання в документі.

Учень:

Я вважаю, що Богдан Хмельницький, козаки, старшина, а всього 127 338 осіб присягли тому, щоб не втратити допомогу Москви в боротьбі з Польщею за незалежність України.

Учень:

Це було невірно зі сторони московських бояр та послів. За тогочасним звичаєм, сторони, що укладають договір, приносили присягу на святих книгах, що порушувати його не будуть. Якщо піддані царя не присягли, то у будь-який час вони можуть порушити присягу.

Учитель:

У лютому 1654р. до Москви прибули українські посли і в ході переговорів варіант угоди був оприлюднений. Цей договір дістав назву «Березневих статей». У нас є документ №4. Давайте його опрацюємо, з’ясуємо зміни, які сталися в Українській козацькій державі після Переяславської ради.

Робота учнів з документом №4 «Привілеї Війську Запорізькому, надані російським царем Олексієм Михайловичем».

Учитель:

Опрацювавши документ, дайте відповідь на запитання. 

Приблизні відповіді учнів.

Метод «Мозковий прес».

1.    Військо Запорізьке зі своїми правами і привілеями потрапляє під руку російського царя.

2.    Судиться українське населення мало на основі місцевих законів і звичаїв.

3.    Число реєстрових козаків за велінням царя становило 60 000 тисяч.

4.    Цар дозволяв козакам обирати гетьмана і старшину. Новообраний гетьман відразу ж повинен був складати присягу царю.

5.     Козацькі землі і маєтки залишали козакам, їх дітям та вдовам.

6.    Про міжнародні відносини з іншими державами гетьман мусив повністю інформувати царя.

7.    Без царського дозволу Гетьманщина не мала права підтримувати відносини з турецьким султаном та польським королем.

8.    Військо запорізьке повинно було служити царю.

9.    Цар мав право тримати в Києві воєводу і військо.

Учитель:

Дайте відповідь на друге запитання документа.

1.     Права Гетьманщини були обмежені:

а) гетьману дозволялося підтримувати звязки з іншими державами  лише з дозволу царя;

б) гетьман присягав царю на вірність;

в) російський воєвода і військо були у Києві;

г) зібрані в Україні податки відправлялися до царської казни.

 

Учитель:

Не дивлячись на обмеженість прав України, український договір 1654р. мав велике історичне значення.

Знайдіть відповідь у підручнику. (Самостійна робота учнів з підручником (стор.127, останній абзац)

Відповідь учнів:

1.     Україна відокремилась від Речі Посполитої.

2.     Була визнана московським царем окремою державою.

3.     Угода відкрила перед Україною можливість за допомогою Московської держави довести війну з Польщею до перемоги.

IV. Узагальнення уроку.

1.     Зовнішня політика:

а) здобуття держави-протектора;

б) ослабити Річ Посполиту.

2. Українсько-московський договір 1654р.:

    а) Гетьманщина отримала протекцію (захист) Московської держави;

    б) царизм частково обмежив права гетьмана;

    в) договір з Москвою був необхідний, щоб довести до перемоги війну з Річчю Посполитою, звільнити Україну від польського гноблення.

V. Оцінювання роботи учнів на уроці.

 VI. Домашнє завдання: вивчити §18, повторити §17 (1,2), заповнити таблицю «Березневі статті» за методом «Дерево рішень».

Переглядів 3305 разів Останнє редагування Вівторок, 18 березня 2014 10:51
Лариса Миколаївна Рябцева

Лариса Миколаївна Рябцева вчитель історії і правознавства Широкинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім.М.В.Ясиненка Новоазовського району Донецької області

Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі
 
Виктор Новосад на сервере Стихи.ру
загрузка...
« Освітній портал »   2013 р.