загрузка...
Вівторок, 23 квітня 2013 09:55

Хімія. 8 клас. Контрольна робота. Хімічний зв'язок і будова речовини

Автор 
Оцініть матеріал!
(13 голосів)

Хімія. 8 клас. Контрольна робота.  Хімічний зв'язок і будова речовини

 

І рівень. Завдання 1-10 мають чотири варіанти відповіді. У кожному завданні лише одна відповідь правильна. Виберіть правильну  відповідь.. Кожне завдання оцінюється у 0,25 бали.  Загальна сума  балів – 2,5.

 

 1. Виберіть елемент, що має найбільшу електронегативність:

А) Na       Б)  Cl

В) Ba        Г) Cu

 

 1. Укажіть формулу речовини, у молекулі якої хімічний зв’язок утворився за рахунок двох спільних електронних пар:

А)  Br2                  Б) H2               

В)   N2                  Г) О2

   

 1. Укажіть  тип зв’язку, що утворений атомами з невеликою різницею електоронегативностей

А)  іонний

Б)  ковалентний неполярний

В)  ковалентний полярний

Г)  металевий

 

     4. Укажіть причину леткості речовин з молекулярною кристалічною граткою:

А)  наявність вільних електронів

Б)  незначна міцність ковалентного зв’язку

В)  висока полярність зв’язку в молекулі

Г)  слабкий зв’язок між молекулами

 

     5. Вкажіть число неспарених електронів  атому Карбону у збудженому стані

А) один     Б) два

В) три        Г) чотири

 

 1. Вкажіть, які орбіталі перекривають під час утворення молекули НBr:

А)   р і р             Б)   s  i  s

В)   s i  p             Г)  p   i d

 

  

 7.  Виберіть пару елементів, що найменш схильні до утворення йонного зв’язку

А)  Na   - Cl                  Б) S – O

В)   Al  - H                   Г)  Cs   - F

 

8.Укажіть тип кристалічної  ґратки метану СН4

А) атомна

Б) молекулярна

В) йонна

Г) металева  

 

 9.  Виберіть назву сполуки, у якій Нітроген виявляє ступінь окислення -3:

А) азот                            Б) калій нітрат

В) нітратна кислота      Г) амоніак

 

10. Виберіть визначення поняття “ковалентний зв’язок”

А) це взаємодія атомів або будь-яких інших частинок у речовині, яка зумовлює їхнє сполучення в молекулі чи кристалі.    

Б)  це  зв’язок, який утворюється за допомогою взаємодії йонів

В) це умовний заряд атому в речовині, Який виник би на атомі за умови, що спільні електронні пари повністю змістилися б до більш електронегативного атому.

Г) це зв’язок, який утворюється за допомогою спільних електронних пар

 

 

ІІ рівень. У завданні 1-2 вибери дві правильні відповіді. У завданні 3-5 до кожного рядку, позначеного літерою, доберіть відповідний йому ряд, позначений цифрами. Кожне завдання оцінюється в 1 бал. Загальна сума балів – 5.

 

 1. Укажіть елементи, між якими можливе утворення  ковалентного полярного зв’язку

А)  Магній              Б) Оксиген

В)  Фосфор             Г) Літій

 

 1. Укажіть назву речовин, що мають немолекулярну будову:

А) метан                                 Б)  натрій хлорид

В) барій сульфід                    Г) цукор

     

 1. Установіть відповідність між назвою речовини та типом кристалічної ґратки:

А. кухонна сіль

Б. Алмаз

В. Кисень

 1. Атомна
 2. Молекулярна
 3. йонна
 4. Металева

 

 

 1. Установіть відповідність між назвою хімічного елементу та максимальною кількістю зв’язків, яку він може утворювати за рахунок перекриття неспарених електронів:

 

Назва елементу

Максимальна кількість зв’язків

А. Флуор

Б. Сіліцій

В. Нітроген

Г. Сульфур

 1. шість
 2. п’ять
 3. чотири
 4. три
 5. один

 

 1.  Установіть відповідність між електронною формулою елементу та його вищим ступенем окислення:

 

Електронна формула елементу

Вищий  ступінь окислення

А. 1s22 s22 p6 3 s23 p6 3d34 s2

Б.  1s22 s2 p5

В.  1s22 s22 p63 s2

 1.  +5
 2.  +7
 3.  0
 4.  +2

 

 

ІІІ рівень. Розмістіть варіанти дій (понять, формул, характеристик) у  правильній послідовності. Запишіть літери, якими позначену дію,  у таблицю. Перша дія повинна відповідати цифрі 1 у таблиці, друга  - цифрі 2 тощо. Завдання оцінюється 2 балами.

 

 1. Розташуйте речовини у порядку збільшення ступеню окислення Хрому:

А)  Cr                      Б)  K2CrO                             

В)   KCrO2               Г)  CrCl2

 

1

 

2

 

3

 

4

 

 

 

IV рівень.   Зробіть певні обчислення. Запишіть отримане вами число.

                     Завдання оцінюється у 2,5 бали.

 

Обчисліть ступінь окислення Хлору у сполуці, масові частки (%) елементів у яких відповідно дорівнюють  К – 28,16;  С1 – 25,63,  О – 46,21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переглядів 5309 разів
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі
 
Виктор Новосад на сервере Стихи.ру
загрузка...
« Освітній портал »   2013 р.