загрузка...
Вівторок, 07 травня 2013 18:33

Людина і світ. 11 клас. Конспект уроку. Поняття «конфлікт». Типи конфліктів. Зародження конфліктів та шляхи їх подолання

Автор 
Оцініть матеріал!
(3 голосів)

Поняття «конфлікт». Типи конфліктів. Зародження конфліктів та шляхи їх подолання


Мета: забезпечити засвоєння моделі конфлікту; показати які шляхи виходу з конфліктів існують; розвивати вміння відстоювати та аргументувати свою позицію; працювати в групах; аналізувати документи; публічно виступати; формувати здатність до толерант¬ної поведінки.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Епіграф до уроку: Конфлікти — це норма життя. Якщо у вашо¬му житті немає конфліктів, перевірте, чи є у вас пульс. Ч. Ліксон
ХІД УРОКУ
I. Організаційний момент уроку
II. Мотивація навчальної діяльності
Ми живемо у світі, де часто сонячне світло порозуміння засло¬няють хмари образ, дме холодний вітер підозр, спалахують блис¬кавки конфліктів. ...Як утримати прекрасну погоду в нашій душі, жити в мирі і радості? Як не «змокнути» під дощем нерозуміння і як допомогти в цьому іншим?
Однією з найбільш актуальних проблем сучасного суспільства є проблема конструктивної співпраці та взаємодії. У зв’язку з цим проблема соціальних конфліктів стала предметом вивчення бага¬тьох наук, таких як філософія, соціологія, політологія, педагогі¬ка, психологія і т. д. У 80-ті роки XX ст. у багатьох країнах сві¬ту з’явилися конфліктологічні центри, а 1986 р. в Австралії за ініціативою 00Н було створено міжнародний центр розв’язання конфліктів. Останнім часом наука конфліктологія набуває дедалі більше практичного значення. Можливо, невдовзі цей предмет ви¬вчатиметься в школі.
III. Актуалізація опорних знань
Метод «Мозковий штурм»
1. Що ви розумієте під поняттям конфлікт?
2. Чи можна дати однозначне визначення поняттю «конфлікт»?
3. Якими бувають види конфліктів?
4. Яким чином можуть бути розподілені ролі у конфлікті? (Під¬бурювач, свідок, пособник, посередник)
Висновок. Конфлікт — це зіткнення окремих людей чи соці¬альних груп, що виражають різні, часом протилежні цілі, інтереси і погляди.
IV. Вивчення нового матеріалу
У конфліктології вироблена певна модель конфлікту.

Робота в групах над завданням
Щоби закріпити модель конфлікту, учні виконують завдання. Ситуація 1
Між двома співробітниками не склалися стосунки. У приватній розмові один висловився не зовсім коректно. Другий образився, грюкнув дверима і написав скаргу на першого. Вищий керівник ви¬кликав кривдника і примусив його вибачитися. «Інцидент вичер¬пано», — заявив керівник задоволено, маючи на увазі, що конф¬лікт розв’зано. Чи так це?
1. Зверніться до моделі конфлікту і визначте:
а) що є конфліктом;
б) конфліктною ситуацією;
в) інцидентом.
2. Які наслідки конфлікту?
Ситуація 2. Цікава конфліктологія
Група підлітків зібралася послухати музику. Думки розділили¬ся: одні хотіли слухати поп-музику, а інші були любителями «ме¬талу». Зав’язалася суперечка. Пристрасті вирували...
— Якими можуть бути шляхи розв’язання конфлікту?
Кожна група має запропонувати вихід із ситуації, що склалася, і дати відповідь на запитання.
Після виступів груп учитель підводить учнів до розуміння того, що існує три шляхи виходу з конфлікту:
1. Конструктивний (гумор, поступки, компроміс, співробіт¬ництво, усвідомлення позиції сторін).
2. Деструктивний (погроза, насильство, брутальність, прини¬ження, перехід на особистості, розрив відносин).
3. Ігнорування (відхід від розв’язання проблеми).
Розв’язуючи конфлікт, люди беруть на озброєння певну стра¬тегію.
Робота в групах над завданням
Кожна група повинна порівняти представлені тексти девізів з назвою стилів у конфлікті й обрати правильну відповідність де¬візу і стратегії.
Девізи:
«Ніхто не виграє у конфлікті, тому я бажаю уникати його». (Уникнення)
«Щоб я переміг, ти повинен програти». (Конкуренція)
«Щоб ти виграв, я повинен програти». (Пристосування)
«Щоб кожен з нас щось виграв, кожен з нас має щось програ¬ти». (Компроміс)
«Щоб виграв я, ти повинен теж виграти». (Співробітництво) Запитання
— Як успішно розв’язати конфлікт?
Існує три шляхи розв’язання конфлікту.
1. Переговори — це процес, під час якого сторони намагаються розв’зати конфлікт шляхом безпосереднього обговорення між собою. Сильна сторона переговорного процесу полягає в тому, що все залежить від самих сторін — як процес, так і результат безпосереднього обговорення.
2. Медіація. Під час медіації в процес вступає третя сторона — по¬середник, мета якої — допомогти першим двом домовитися. Вислуховуючи з боку і допомагаючи їх спілкуванню, медіатори намагаються сприяти пошуку сторонами рішення типу «ви¬граш — виграш». І хоча медіатор бере на себе відповідальність за процес, опоненти все ж контролюють предмет дискусії та її результат.
3. Арбітраж. У випадку арбітражу третя сторона контролює не тільки процес, але й результат. Арбітри вирішують, що саме сторонам необхідно зробити для розв’зання їх конфлікту, і за¬звичай наділені владою, здатною примусити сторони виконати відповідне рішення. У суперечках між дітьми арбітрами часто виступають батьки.
Запитання
1. У разі розв’язання конфлікту трьома способами, якими можуть бути наслідки?
2. Як почуватимуться учасники конфлікту в різних випадках? (При конструктивному виході, деструктивному та ігноруванні)
3. Який шлях, на ваш погляд, найбільш оптимальний?
Конфлікт — це і руйнування, і творення водночас, оскільки су¬перечності, що лежать в його основі, мають бути, усунуті, а замість них мають бути створені нові відносини. Замість того, щоб бояти¬ся і прагнути уникнути конфлікту, слід сміливо опановувати його суть, управляти його творчою силою.
Завдання
— Розробіть правила поведінки під час конфлікту.
Учні розробляють правила поведінки під час конфлікту «Ко¬декс поведінки», записують на ватман і вивішують, відбувається загальне обговорення.
Шість правил, дотримання яких
дозволяє подобатися людям (за Дейлом Карнегі)
1. Щиро цікавтесь іншими людьми.
2. Посміхайтеся.
3. Пам’ятайте, що ім’я людини — це найбільш солодкий і важли¬вий для неї звук будь-якою мовою.
4. Будьте гарним слухачем. Заохочуйте інших говорити про самих себе.
5. Говоріть про те, що цікавить вашого співрозмовника.
6. Навіюйте вашому співрозмовнику думку про його значущість і робіть це щиро.
V. Підсумок уроку
Запитання
— Чи змінилася ваша думка про конфлікт?
Психологи пропонують безліч варіантів виходу зі стресу або розслаблення. Один з них — подивитися на палаючу свічку і роз¬слабитися.
Проживаючи життя, ми знову і знову потрапляємо в конфлікто- генні зони, але ми не повинні лякатися цих об’єктивних обставин. Нам необхідно розв’язувати конфлікти так, щоб ніхто не бачив, що конфлікти були.
І на останок хочеться вам сказати: використання конструктив¬них шляхів у розв’язанні конфлікту допоможе вам зберегти друзів і не знайти ворогів.
VI. Домашнє завдання
1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.
2. Написати твір-есе, використовуючи епіграф уроку «Конфлік¬ти — це норма життя. Якщо у вашому житті немає конфліктів, перевірте, чи є у вас пульс» (Ч. Ліксон).

Переглядів 8718 разів Останнє редагування Вівторок, 07 травня 2013 18:37
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі
 
Виктор Новосад на сервере Стихи.ру
загрузка...
« Освітній портал »   2013 р.