загрузка...

Календарне планування вивчення математики у 6 класі

За підручником: Н.А.Тарасенкова, І.М.Богатирьова, О.П.Бочко, О.М.Коломієць, З.О.Сердюк. Математика: Підручник для 6 кл. загальноосвітніх навчальних закладів - К. : Освіта, 2014

 

з/п

Назва теми

Кількість

годин

Контрольні

роботи

1.

Подільність чисел

10

1 + діагностична

2.

Звичайні дроби

30

2

3.

Відношення і пропорції

24

2

4.

Раціональні числа та дії над ними

64

5

5.

Повторення і систематизація

навчального матеріалу

12

1

 

Орієнтовне поурочне планування (4 год на тиждень, всього 140 год.)

уроків

Дата

прове

дення

Тема уроку

К-сть

годин

Примітка

1

 

Повторення вивченого в 5 класі

1

 

2

 

Розв’язування задач

1

 

3

 

Вхідна діагностична робота

1

 

 

 

Подільність чисел

10

 

4

 

Дільники і кратні натурального числа. Прості числа

1

 

5

 

Ознаки подільності на 2, 5 і10

1

 

6

 

Ознаки подільності на 3 і 9

1

 

7

 

Розкладання чисел на множники.

1

 

8

 

Найбільший спільний дільник кількох чисел.

1

 

9

 

Найбільший спільний дільник кількох чисел. Самостійна робота №1

1

 

10

 

Найменше спільне кратне

1

 

11

 

Розв’язування задач. Самостійна робота №2

1

зошити

12

 

Розв’язування задач

1

 

13

 

Контрольна робота №1

1

 

 

 

Звичайні дроби

30

 

 

 

Порівняння дробів. Додавання і віднімання дробів

15

 

14

 

Аналіз контрольної роботи. Основна властивість дробу.

1

 

15

 

Скорочення звичайних дробів.

1

 

16

 

Скорочення звичайних дробів.

1

 

17

 

Зведення звичайних дробів до спільного знаменника. Порівняння

дробів.

1

 

18

 

Порівняння дробів

1

 

19

 

Розв’язування вправ. Самостійна робота №3

1

 

20

 

Додавання і віднімання дробів

1

 

21

 

Додавання і віднімання дробів

1

 

22

 

Додавання і віднімання дробів

1

 

23

 

Додавання і віднімання дробів. Самостійна робота №4

1

 

24

 

Розв’язування задач і вправ

1

 

25

 

Розв’язування задач і вправ

1

зошити

26

 

Розв’язування задач і вправ

1

 

27

 

Контрольна робота №2

1

 

28

 

Аналіз контрольної роботи.

1

 

 

 

Множення і ділення звичайних дробів

15

 

29

 

Множення звичайних дробів

1

 

30

 

Множення звичайних дробів

1

 

31

 

Множення звичайних дробів.

1

 

32

 

Знаходження дробу від числа

1

 

33

 

Задачі на множення дробів. Знаходження дробу від числа

1

 

34

 

Задачі на множення дробів. Самостійна робота №5

1

 

35

 

Ділення звичайних дробів

1

 

36

 

Ділення звичайних дробів Самостійна робота №6

1

 

37

 

Знаходження числа за його дробом

1

 

38

 

Знаходження числа за його дробом

1

 

39

 

Перетворення звичайних дробів у десяткові. Нескінченні періодичні десяткові дроби.

1

 

40

 

Десяткові наближення звичайного

дробу

1

 

41

 

Задачі і рівняння на додавання і віднімання дробів. Порівняння дробів. Самостійна робота №7

1

 

42

 

Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними та десятковими дробами.

1

зошит

43

 

Контрольна робота №3

1

 

 

 

Відношення і пропорції

23

 

44

 

Аналіз контрольної роботи. Відношення.

1

 

45

 

Відношення та його властивості.

1

 

46

 

Пропорція та її властивості

1

 

47

 

Пропорція та її властивості

1

 

48

 

Пряма та обернена пропорційні залежності

1

 

49

 

Пряма та обернена пропорційні залежності. Самостійна робота№8

1

 

50

 

Поділ числа у заданому відношенні

1

 

51

 

Масштаб

1

 

52

 

Розв’язування задач і вправ

1

зошит

 

53

 

Контрольна робота №4

1

 

 

54

 

Коло. Круг. Круговий сектор

1

 

 

55

 

Діаграми

1

 

 

56

 

Циліндр. Конус. Куля

1

 

 

57

 

Відсоткові розрахунки

1

 

 

58

 

Відсоткові розрахунки

1

 

 

59

 

Відсоткові розрахунки. Самостійна робота №9

1

 

 

60

 

Ймовірність випадкової події

1

 

 

61

 

Ймовірність випадкової події

1

 

 

62

 

Ймовірність випадкової події

1

зошит

 

63

 

Контрольна робота №5.

1

 

 

64

 

Аналіз контрольної роботи.

1

 

 

ІІ семестр

уроків

Дата

прове

дення

Тема уроку

К-сть

годин

Примітка

 

 

Раціональні числа та дії над ними

64

 

 

 

Раціональні числа.. Додавання і віднімання раціональних чисел

20

 

65

 

Додатні та від’ємні числа. Число 0.

1

 

66

 

Координатна пряма.

1

 

67

 

Модуль числа

1

 

68

 

Цілі числа. Раціональні числа

1

 

69

 

Модуль числа

1

 

70

 

Порівняння раціональних чисел

1

 

71

 

Порівняння раціональних чисел

1

 

72

 

Самостійна робота №10

1

 

73

 

Розв’язування задач

1

зошит

74

 

Контрольна робота №6

1

 

75

 

Аналіз тематичної контрольної роботи.

Додавання раціональних чисел

1

 

76

 

Додавання раціональних чисел

1

 

77

 

Додавання раціональних чисел

1

 

78

 

Властивості додавання. Самостійна робота №11

1

 

79

 

Віднімання раціональних чисел

1

 

80

 

Віднімання раціональних чисел.

1

 

81

 

Віднімання раціональних чисел.

1

 

82

 

Самостійна робота №12

1

 

83

 

Розв’язування задач і вправ

1

зошит

84

 

Контрольна робота №7

1

 

 

 

Множення і ділення раціональних чисел

15

 

85

 

Аналіз контрольної роботи. Множення раціональних чисел

1

 

86

 

Множення раціональних чисел

1

 

87

 

Переставна і сполучна властивості множення раціональних чисел.

1

 

88

 

Переставна і сполучна властивості множення. Коефіцієнт буквеного виразу.

1

 

89

 

Розподільна властивість множення.

1

 

90

 

Подібні доданки та їх зведення.

1

 

91

 

Самостійна робота №13

1

 

92

 

Ділення раціональних чисел.

1

 

93

 

Ділення раціональних чисел.

1

 

94

 

Ділення раціональних чисел.

1

 

95

 

Самостійна робота №14

1

 

96

 

Задачі на всі дії з раціональними числами

1

 

97

 

Задачі на всі дії з раціональними числами

1

зошит

98

 

Контрольна робота №8

1

 

99

 

Аналіз контрольної роботи

1

 

 

 

Вирази і рівняння

14

 

100

 

Вирази та їх спрощення

1

 

101

 

Рівняння. Основні властивості рівнянь

1

 

102

 

Розв’язування рівнянь

1

 

103

 

Розв’язування рівнянь

1

 

104

 

Самостійна робота №15

1

 

105

 

Розв’язування задач за допомогою рівнянь

1

 

106

 

Розв’язування задач за допомогою рівнянь

1

 

107

 

Розв’язування задач за допомогою рівнянь

1

 

108

 

Розв’язування задач за допомогою рівнянь

1

 

109

 

Самостійна робота № 16

1

 

110

 

Розв’язування рівнянь та задач за допомогою рівнянь

1

зошит

111

 

Розв’язування рівнянь та задач за допомогою рівнянь

1

 

112

 

Контрольна робота №9

1

 

113

 

Аналіз контрольної роботи

1

 

 

 

Перпендикулярні і паралельні прямі.

15

 

114

 

Задачі та приклади на всі дії з раціональними числами

1

 

115

 

Задачі та приклади на всі дії з раціональними числами

1

 

116

 

Перпендикулярні прямі

1

 

117

 

Перпендикулярні прямі

1

 

118

 

Паралельні прямі

1

 

119

 

Паралельні прямі

1

 

120

 

Координатна площина

1

 

121

 

Координатна площина

1

 

122

 

Координатна площина

1

 

123

 

Графіки залежності між величинами

1

 

124

 

Графіки залежності між величинами

1

 

125

 

Самостійна робота №17

1

 

126

 

Розв’язування задач

1

зошит

127

 

Контрольна робота №10

1

 

128

 

Аналіз контрольної роботи

1

 

 

 

Повторення

12

 

129

 

Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами

1

 

130

 

Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами

1

 

131

 

Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами. Самостійна робота № 18

1

 

132

 

Перетворення виразів

1

 

133

 

Перетворення виразів

1

 

134

 

Перетворення виразів. Самостійна робота №19

1

 

135

 

Розв’язування текстових задач

1

 

136

 

Розв’язування текстових задач

1

 

137

 

Розв’язування текстових задач

1

зошит

138

 

Підсумкова контрольна робота №11

1

 

139

 

Аналіз контрольної роботи

1

 

140

 

Розв’язування цікавих задач

1

 

 

 

Опубліковано в Документація

Конспект уроку

Тема уроку. Розв’язування вправ і задач на множення і ділення дробів.

Мета уроку: формувати вміння і навички множити і ділити дроби; виховувати старанність, наполегливість активність; розвивати кмітливість,  інтерес до математичних знань.

Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань із застосуванням інтерактивних технологій «мікрофон», «ток–шоу ».

Обладнання: картки із тестами, дошка, символічний «мікрофон», таблиці «Правила роботи в малих групах», «Правила дискусії»

 

План уроку

1. Розминка (гра «Мікрофон»).

2. Повідомлення теми і мети уроку. Актуалізація знань (усні вправи, тестування).

3. Рефлексія вивченого матеріалу (інтерактивна технологія «ток-шоу»).

4. Підсумок уроку.

5. Завдання додому

Хід уроку.

1.  Розминка.

Ми знову зібралися на уроці математики. Ми такі схожі і такі різні! Ми різні, бо особистості, ми схожі, бо одна у нас мета – вчитися, більше взнати про числа і фігури, рівняння і нерівності, навчитися розв’язувати задачі, будувати фігури, обчислювати їх площі. Нехай девізом уроку будуть слова О. Суворова «Математика – гімнастика розуму».

А зараз проведемо гру «Мікрофон».

Як ви думаєте, що означає знати математику? (Відповіді учнів)

Д.Пойя писав: «Знати математику – це вміння її застосовувати».

Нехай цей урок математики стане тим уроком, на якому ви зможете продемонструвати свої уміння застосовувати знання про дроби під час розв’язування вправ і задач.

2. Повідомлення теми і мети уроку. Актуалізація знань.

Тема уроку: розв’язування вправ і задач на множення і ділення дробів. Завдання уроку: вчитися розв’язувати рівняння, задачі, виконувати логічні вправи. Будьте активними, наполегливими, кмітливими!
...


Повний текст уроку і інші матеріали є у вільному доступі на моєму сайті http://solovey.co.ua/, буду рада поділитись досвідом з колегами по розропці цікавих уроків і математичних заходів у школі

Опубліковано в Математика

Тема. Подібні трикутники

Мета: формувати поняття подібних трикутників, вміння розпізнавати їх на ма-

люнках; сприяти розвитку комунікативної, інформаційної, соціальної,

полікультурної компетентностей; виховувати самостійність,

дисциплінованість, уважність.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

 

Методи:

-         словесні: розповідь, бесіда, коментар до виконання вправ, самооцінка,                         взаємонавчання, метод «різнокольорових капелюшків», методи мотивації, збудження інтересу;

-         наочні: робота з роздавальним матеріалом (картки «самооцінювання», картки-пам’ятки, «різнокольорові капелюшки», картки «план уроку», картки для диференціації домашнього завдання), прилади.

-         практичні: самостійна робота з підручником, розв’язування вправ, метод повторення, поступового ускладнення завдань, робота в парах.

 Структура

1. Організаційно-психологічна частина.

2. Підготовка до свідомої навчальної праці: постановка мети, мотивація,

актуалізація опорних знань, умінь.

3. Усвідомлення змісту: самостійна робота з підручником, робота в парах,

інтерактивна технологія «Запитання до автора», розповідь учителя про

перспективне розміщення подібних трикутників.

4. Рефлексія: розв’язування вправ усно, з контролем біля дошки, самостійно.

5. Домашнє завдання з коментарем.

6. Самоаналіз уроку учнями.

7. Підсумок уроку.


Повний текст цього уроку Ви можете знайти у на мому сайті http://solovey.co.ua/ - Творча майстерня вчителя математики Галини Микитюк

Опубліковано в Математика

 

Тема: Додавання і віднімання  раціональних чисел. Підготовка до контрольної  роботи.

Мета: повторити і закріпити  знання   учнів  про додавання і віднімання   раціональних чисел ,підготуватися до контрольної  роботи; розвивати  уміння  учнів   застосовувати   здобуті  знання  при розв’язуванні   прикладів і задач на додавання і  віднімання   раціональних чисел; розвивати  логічне мислення ; виховувати повагу до культурної  спадщини  українського народу, виховувати культуру обчислень , записів в  зошитах  та на дошці.

Обладнання : картки , фоторобот, кольорові  олівці. 

Хід уроку:

1.     Організація  класу.

2.     Оголошення теми, мети і завдань уроку. (Учні  записують тему уроку в зошитах).

3.     Закріплення  вивченого.

А)Повторення «Математична   розминка».

1) Як додати два від’ємні числа? Або чому   дорівнює сума двох  від’ємних чисел.

2) Як додати два числа з різними знаками?

3) Сформулюйте правило віднімання  раціональних чисел.

4) Як розкрити дужки перед якими  стоїть знак  «+» ?

5) Як розкрити дужки перед якими  стоїть знак  «-» ?

 

Б) Інтерактивна  гра «Ланцюжок».

Слово вчителя:  У  місті  сьогодні я зустріла  свого  знайомого. Він художник .Він сказав , що для нашої  школи  він  зробив  чудовий  подарунок – намалював  портрет однієї  людини.  Але мій  знайомий художник надзвичайно весела та  кмітлива  людина, тому всі  відомості він закодував. І ось тепер, по одягу, віку, імені ми відгадаємо , чий це портрет.

Сьогодні ви побуваєте в ролі детективів. Кожній команді  (5 команд)  видається фоторобот . Ваше завдання  - визначити колір шапки, пальто  та  уявного  взуття героя портрета, доповнити фоторобот: розмалювати  за допомогою кольорових  олівців одяг, взуття. Вам необхідно  встановити  вік  незнайомця та його  ім’я.

ЗАВДАННЯ 1.Визначення кольору шапки:Обчисліть:

1)     23 – (-15) =38

2)     – 4,32 + 5,32 =1

3)     -15 +17 - (-15)-(-78) =95         Відповідь: 38195-чорний

Розшифровка:

 

  54614 – коричневий

10457 - білий

74690 – жовтий

  54138  - сірий

50901  - оранжевий

 38195 – чорний

19046 – зелений

56349 – червоний

 

Завдання 2: Визначення    кольору   пальта:Обчисліть:

1)     0,53+(-1,25)+(-5,6)+3,09-(-80,23) = 77

2)     -1(1/3)+ 5(2/3)+ (-(2/3)) + 4 + (- 3(2/3)) =4

3)     30- 4 -(-12)=38                       Відповідь: 77438-сірий

Розшифровка:  

1)  54614– коричневий

2)     10457 - білий

3)     74690 – жовтий

4)    77438  - сірий

5)     50901  - оранжевий

6)      38195 – чорний

7)     19046 – зелений

8)     56349 – червоний

 

Завдання 3: Визначення  кольору   чобіт:

Знайдіть    відстань   між    двома точками координатної   осі:

1)    А (-1) і В(4):  АВ=4-(-1)=4+1=5;

2)     М(-1,5) і N (2,5): МN=2,5-(-1,5)=2,5+1,5=4;

3)      К(-8,3) і L (-2,1): KL=-2,1-(-8,1)=-2,1+8,1=6;

4)    С(-2) і Е (12): СЕ=12-(-2)= 12+2=14;

Відповідь: 54614-коричневий.

Розшифровка:

 

  54614 – коричневий

10457 - білий

74690 – жовтий

  54138  - сірий

50901  - оранжевий

 38195 – чорний

19046 – зелений

56349 – червоний

Завдання 4 :Визначення    віку героя портрета:  Щоб   обчислити, скільки  років герою ,необхідно  знайти суму чисел ,які є коренями   рівняння:

А) 40-х+35-70= - 80;                             б) 120 – (х + 12) = -7;

75-70-х= - 80;                                                  120 – х – 12 = -7;

5-х= -80;                                                          108 – х = -7;

-х = -80 – 5;                                                      - х = -7 – 108;

- х = -85;                                                               -х = - 115;

Х = 85.                                                                    Х = 115.

Відповідь: 85 + 115 = 200 років.

 

Завдання 5: Визначення   імені  героя:Відповіді    до   прикладів   указують номер  букви в алфавіті, який   додається:

1)     11- (-7) + 4 = 22 – (Т);

2)     8 + х + 5 – 7 = 7;

6 + х = 7;

 х = 7- 6;

х= 1 – (А);

3)     –29 - (-32 - 17) = -29 + 49 = 20 – (Р);

4)     (- 5 + а) + (- а + 6) = 1 – (А);

5)     Відстань   між точками А(х) і В(28) дорівнює 7 одиницям. Знайдіть координату точки  А?  Розв’язок: 28 – х = 7;  - х = 7 – 28;    - х = - 21; х = 21 – (С). 

АБВГДЕЄЖЗИІЇЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЮЯЬ

 

 

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Ї

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я

Ь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

22 – Т

1 – А

20 – Р

1 – А

21 – С

ВІДПОВІДЬ: ТАРАС Шевченко.

4.    Підсумок уроку:

1) Як додати два від’ємні числа? Або чому   дорівнює сума двох  від’ємних чисел

2) Як додати два числа з різними знаками?

3) Сформулюйте правило віднімання  раціональних чисел.

4) Як розкрити дужки перед якими    стоїть знак  «+» ?

5) Як розкрити дужки перед якими     стоїть знак  «-» ?

 

5.    Домашня робота. Підготуватися до контрольноїроботи.


 

«Ланцюжок»

 

1)    - 1 + (-7) =

 

2)    -32 +12 =

 

 

3)    -10 - (-20)=

 

4)    18 + (-18) =

 

 

5)    -2 – 5 =

 

6)    4,2 + (-5,3) =

 

«Ланцюжок»

 

1)    - 1 + (-7) =

2)    -32 +12 =

3)    -10 - (-20)=

4)     18 + (-18) =

5)     -2 – 5 =

6)     4,2 + (-5,3) =

 

 

«Ланцюжок»

 

1)- 1 + (-7) =

2)     -32 +12 =

3)     -10 - (-20)=

4)     18 + (-18) =

5)     -2 – 5 =

6)     4,2 + (-5,3) =

 

 

«Ланцюжок»

 

1)- 1 + (-7) =

2)-32 +12 =

3)-10 - (-20)=

4)    18 + (-18) =

5)    -2 – 5 =

6)    4,2 + (-5,3) =

 

 

 

«Ланцюжок»

 

1       )- 1 + (-7) =

2) -32 +12 =

3)    -10 - (-20)=

4)    18 + (-18) =

5)    -2 – 5 =

6)    4,2 + (-5,3) =

 

Завантажити конспект уроку 
Завантажити презентацію 

 

 

Опубліковано в Математика

Предмет:  математика                        3 клас

Тарашевська Алла Петрівна, спеціаліст вищої категорії,

старший вчитель

Тема.Письмове додавання трицифрових чисел з переходом через розряд (два переходи). Складання обернених задач

Опубліковано в Математика
Сторінка 1 з 2
 
Виктор Новосад на сервере Стихи.ру
загрузка...
« Освітній портал »   2013 р.