загрузка...
Олена Вольська

Олена Вольська

Тематична контрольна робота № 1. Вступ. Усна народна творчість. Давня українська література

Мета: за допомогою запропонованих завдань виявити в учні рівень знань, умінь та навичок із вивченої теми, закріпити їх; розвивати увагу, пам’ять, спритність,рішучість, уміння акумулювати отриманні знанняі застосовувати їх під час виконання завдань; виховувати працьовитість, наполегливість, старанність;прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.

Тип уроку: контролю, корекції знань та вмінь.

Обладнання: тестові завдання і питання для самоконтролю за темою у трьох варіантах із різними рівнями навчальних досягнень школярів.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми, мети уроку.

Мотивація навчальної діяльності

ІІІ. Пояснення вчителем питань, які стосуються проведення тематичної контрольної роботи

ІV. Завдання до виконання роботи

Варіант І

Початковий рівень (3 б.)

Виберіть одну правильну відповідь:

Контрольна робота № 3. («Нова українська література: М. Гоголь, Т. Шевченко, П. Куліш, Марко Вовчок»)

Мета: за допомогою запропонованих завдань виявити в учнів рівень знань, умінь та навичок із вивченої теми, закріпити їх; розвивати увагу, пам’ять, логічне мислення, творчі здібності, уміння акумулювати отриманні знання і застосовувати їх під час виконання завдань; виховувати самостійність, наполегливість, старанність, силу волі, пунктуальність, інтерес до наслідків власної праці.

Тип уроку: контроль, корекція знань та вмінь.

Обладнання: портрети письменників, творчість яких вивчалася згідно з темою; текстові завдання і питання для самоконтролю у трьох варіантах із різними рівнями навчальних досягнень школярів.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент.

Емоційна готовність учнів до уроку

ІІ. Оголошення теми, мети уроку.

Мотивація навчальної діяльності

ІІІ. Пояснення вчителем питань, які стосуються проведення контрольної роботи за темою

ІV. Завдання до контрольної роботи

Контрольна робота № 4. «З літератури ХХ ст.»

Мета: за допомогою запропонованих завдань виявити в учнів рівень знань, умінь та навичок із вивченої теми, закріпити їх; розвивати увагу, пам’ять, спритність, рішучість, кмітливість, уміння акумулювати отриманні знання і застосовувати їх під час виконання завдань; виховувати працьовитість, наполегливість, старанність, силу волі, пунктуальність, інтерес до наслідків власної праці.

Тип уроку: контроль, корекція знань та вмінь.

Обладнання: тестові завдання і питання творчого характеру для самоконтролю за темою у трьох варіантах із різними рівнями навчальних досягнень школярів.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент.

Емоційна готовність школярів до уроку

ІІ. Оголошення теми, мети уроку.

Мотивація навчальної діяльності

ІІІ. Пояснення вчителем питань, які стосуються проведення контрольної роботи

ІV. Завдання до контрольної роботи


 «Притча про блудного сина», «Притча про сіяча». Біблія — святе письмо і збірки літературних пам’яток

Мета: ознайомити школярів з біблійними притчами, поглибити їх знання про поняття «притча»; охарактеризувати Біблію як Святе Письмо, звертаючи увагу на збірки літературних пам’яток, роль біблійних книг у давній Україні; розвивати усне мовлення, логічне мислення, вміння узагальнювати й робити висновки, осмислено сприймати навчальний матеріал; виховувати почуття поваги до Святого Письма, риси чесності, доброти, порядності, скромності, любові до ближнього.

Тип уроку: засвоєння знань і формування вмінь.

Обладнання: Біблія, текст програмових притч, виставка «Біблійні книги в давній Україні», портрети перекладачів Біблії українською мовою; дидактичний матеріал (тестові завдання, картки).

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

Літературна вікторина

«Сторінками українського середньовіччя ХІ–ХV ст.

Завдання: надати відповіді на питання, враховуючи те, що кожна правильна з них — 1 бал.

 • Про що зазначається у дев’ятій Божій заповіді? («Не свідкуй несправедливо на свого ближнього»)
 •  З чого було створено першу людину? (З річкової глини)
 • Біблійний твір, основна думка якого: «І нехай прославитьсявсякий труд людський!». («Про потоп на землі»)
 •  Хто став родоначальником усього післяпотопного людства?(Ной)
 •  Який плід до яблука спочатку вважався забороненим? (Гранат)
 •  Місце знаходження Вавилону. (Месопотамія)
 • Кількість книг, з яких складається Старий Заповіт. (50)
 •  Жанр Біблії. (Перекладна література)
 • У який ґрунт потрапляло зерно в притчі про сіяча? (Кам’янистий, тернистий, добрий)
 • Український письменник, у творчості якого великою популярністю користувався сюжет про блудного сина. (Т. Шевченко)
 •  За правління якого князя почали виникати школи «ученіякнижного»? (Володимира)
 •  Перша ілюстрована книга Київської Русі. («Остромирове Євангеліє»)

ІІІ. Оголошення теми, мети уроку.

Мотивація навчальної діяльності

 


Т. Шевченко «Сон» («У всякого своя доля»). Сатиричний пафос поеми, його спрямування

Мета: ознайомити школярів із змістом та ідейною спрямованістю твору Т. Шевченка «Сон», з’ясувати композиційний прийом «сну», його роль для розширення можливостей поетичного зображення; визначити сатиричний пафос поеми; розвивати вміння коментувати зміст твору, визначити головні ідеї, контрасти картини в ньому; грамотно висловлювати і виважено

доводити власну думку; виховувати почуття гордості за рідний народ, який впродовж історії прагнув до національного визволення, вільного розвитку особистості; прищеплювати любов до літературного слова.

Тип уроку: засвоєння нових знань і формувань вмінь.

Обладнання: портрет Т. Шевченка, текст твору та ілюстрації до нього, кінофрагменти навчального фільму «Сон», дидактичний матеріал (тестові завдання, картки).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент.

Емоційна готовність учнів до уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

Літературна вікторина «Юні шевченковці».

Клас поділяється на дві команди, по п’ять представників з кожної біля дошки розгадують кросворд упродовж 16 хв. Виграє та команда, яка у визначений час упорається із завданням.

Визначається склад журі, умови заходу.

 

Сторінка 1 з 14
 
Виктор Новосад на сервере Стихи.ру
загрузка...
« Освітній портал »   2013 р.