загрузка...
Українська мова та література

Українська мова та література (194)

 Києво-печерський патерик як пам’ятка житійної літератури. Оповідання про прохора чорноризця

Мета: ознайомити школярів з пам’яткою житійної літератури Києво-Печерським патериком, з’ясувати місце його укладання; дізнатися про головних героїв шедевра оригінальної літератури; опрацювати зміст оповідання про ченця Прохора; розвивати культуру зв’язного мовлення, увагу, спостережливість, уміння аналізувати текст за змістом, робити висновки; формувати кругозір, світогляд школярів; виховува- ти прагнення в учнів пізнавати історію і культуру українського народу через мистецтво слова, шанувати праведне життя ченців.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: збірник «Києво-Печерський патерик», текст оповідання про Прохора чорнорижця, дидактичний матеріал (тестові завдання, картки).

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Конкурс «Найкмітливіший»

Клас розподіляється на дві команди. Обираються капітани. Впродовж 5 хв необхідно підтвердити або спростувати запро- поновану думку. Результати роботи команд капітани фіксуютьна дошці. Перемагає та команда, яка швидше надасть правильні відповіді.

1.1. Завдання до конкурсу.

Команда І

1. Нестор прийшов до Печерського монастиря, коли ігуменом був преподобний Стефан. (Ні)

2. Одну з редакцій «Повісті...» зробив ігумен Сильвестр. (Так)

3. Літопис починається біблійною легендою про Адама і Єву. (Ні)

4. У «Повісті...» не згадується про княгиню Ольгу і Феодосія Печерського. (Ні)

5. Літопис містить опис невдалого походу князя Святослава. (Ні)

6. Нестор у творі наголошує на давності слов’янського роду, на його рівноправності серед інших народів. (Так)

7. Києво-Печерський чоловічий монастир для держави був чимось на зразок «совісті нації». (Так)

8. У Лаврі закладено першу на землях Східної України релігійну бібліотеку. (Ні)

9. «Повість...» — видатний твір світової літератури. (Так)

10. Нестор довів записи в літописі до 1051 р. (Ні)

11. Мова літопису являє собою суміш текстів, написаних східно-слов’янською або старослов’янською, мовою. (Так)

12. «Повість...» не має у своєму зібранні історичних сказань, фольклорних і топонімічних легенд, обрядової поезії. (Ні)

Команда ІІ

1. Нестор навчався у печерських подвижників тілесної й духовної чистоти, глибокого смирення, цілковитого послуху. (Так)

2. Упорядкував і дав назву літопису новгородський монах-чернець Нестор. (Ні)

3. Першим роком, який зазначено у «Повісті...», вважають 998 р. (Ні)

4. Літописний твір закінчується сказанням про Бориса і Гліба. (Ні)

5. Одну з редакцій «Повісті...» було створено для Мстислава Мономаха. (Так)

6. Первісний варіант літопису зберігається в Києво-Печерській лаврі. (Ні)

7. Виклад у «Повісті...» починається легендою про всесвітній потоп. (Так)

8. Лавра сприяла розвитку декоративного мистецтва. (Ні)

9. Літопис має чітку композицію та сюжетну структуру. (Ні)

10. Розповідь у «Повісті...» ведеться переважно від 3-ї особи, але мають місце діалоги, риторичні запитання. (Так)

11. У літописі використані метафори, порівняння, приказки, прислів’я. (Так)

12. На сторінках «Повісті...» засуджується державна діяльність княгині Ольги. (Ні)

Примітка. За кожну правильну відповідь установлюється 1 бал.

1.2. Аналіз виконаних завдань (стисло).

Правильні відповіді до завдань обом командам: Так — 5. Ні — 7.

2. Бесіда за питаннями

 • Яку літературу називають оригінальною?
 • Що сприяло виникненню Києво-Печерського монастиря?
 • Чим слов’яни зобов’язані монаху-чернецю Нестору?
 • У чому полягає світове значення «Повісті минулих літ»?
 •  Як ви вважаєте, чи є цей твір актуальним у наш час? Відповідь умотивуйте.

3. «Вільний мікрофон»: якщо вам запропонували написати літопис, яку інформацію він

містив би? Свої міркування аргументуйте.

ІІІ. Оголошення теми, мети уроку.

Мотивація навчальної діяльності

ІV. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

Заздрісність не вміє віддавати перевагу

корисному супроти шкідливого.

З оповідання про ченця Прохора...

Люби ближнього свого, як самого себе.

Матфій; 22:39

1. Києво-Печерський патерик як пам’ятник житійної літератури

1.1. Патерик (від гр. pater — батько, отець) — назва збірки життєписів пустельників і ченців якогось одного монастиря, краю або певної громади.

1.2. Загальна характеристика збірки.

Серед книжок житійної літератури найвизначнішим і найулюбленішим у читаючої публіки був «Києво-Печерський патерик». Його укладено в другій половині ХІ — першій половині ХІІ ст. Довгий час поширювався в рукописах. Це збірник оповідань про заснування Печерського монастиря та про його перших діячів. Включає в себе відомості про анімістичні уявлення тих часів (анімізм — донаукове, містичне уявлення первісних людей, згідно з яким кожна річ має свого духа, душу; одухотворення сил і явищ природи), тобто про уявлення, коли своєрідно поєднувалися дохристиянські язичницькі вірування з християнськими, відомості про економічні, соціальні й культурні відносини в Київській Русі. В його основу покладено «Посланіє» колишнього Києво-Печерського ченця Симона, єпископа Владимирського і суздальського (помер у 1226 р.), до монаха Печерського монастиря Полікарпа (з додатком житій перших печерських монахів) і «Слово о созданії церкви Печерської», а також «Посланіє» Полікарпа до архімандрита Акіндіна й оповідання його про печерських ченців. Формування збірника в основному завершилося в ХV ст. Існує кілька редакцій «Патерика». Перше друковане видання його побачило світ 1661 р. (ініціатор — Інокентій Гізель).

1.3. Тематика збірки.

·         Історія Києво-Печерського монастиря (реальні та легендарні сюжети).

·          Розповідь про діяльність засновників Лаври — Антонія і Феодосія.

·         Відомості з історії Київської Русі, зокрема Києва.

1.4. Ідейне спрямування патерика: возвеличення православної віри; вшанування наших предків, їх патріотизму і миролюбності; відбиття високого рівня руської культури.

1.5. Міні-дискусія (метод «Прес»). Загальна характеристика Києво-Печерського Патерика. Аргументуйте чи спростуйте тези:

·         «Києво-Печерський патерик», як і «Повість минулих літ», дослідники вважають історичною книгою.

·         Біблія і Патерик взаємопов’язані ідейним змістом.

·          Анімічні уявлення у збірнику оповідань про заснування Печерського монастиря підлягають науковому обґрунтуванню.

·          Герої Патерика є авторами його оповідань.

·          «Києво-Печерський патерик» — найвизначніша і найулюбленіша книга житійної літератури у читаючої публіки».

2. Опрацювання ідейно-художнього змісту оповідання про Прохора чорноризця

2.1. Переказ і тлумачення змісту твору.

2.2. Тема: розповідь про благодійну діяльність ченця Прохора, його намагання подолати зло — добром у складні для Київської Русі часи.

2.3. Ідея: возвеличення щирості, доброти, милосердя (Прохор), засудження підступності, жадібності, заздрості, жаги до збагачення (торговці, князь Святополк).
Легенди з біблії «Про вавилонську вежу», «Про мойсея». Десять заповідей

Мета: продовжити знайомити школярів з біблійними легендами, навчити переказувати і тлумачити їх; опрацювати десять заповідей зі Святого Письма, визначити їх виховне значення для людини; розвивати культуру спілкування, вміння аналізувати, спостерігати, робити висновки; збагачувати словник учнів; формувати їх кругозір, світогляд; виховувати пошану й повагу до духовної спадщини народу, доброту, чуйність, працьовитість, скромність, простоту.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: Біблія, ілюстрований матеріал до програмових легенд, дидактичний матеріал (тестові завдання, картки).

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Учні стисло розповідають свою улюблену легенду з Біблії, звертаючи увагу на її ідейну спрямованість.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

1. Проведення вікторини знавців давньої літератури

Клас поділяється на дві команди, обираються капітани. Упродовж 10 хв необхідно надати відповіді на запитання. Перемагає та команда, яка у визначений час надасть більше правильних відповідей.

Питання для команди І

 • Матеріал для рукописних книг. (Пергамент)
 • Мова написання Євангелія, Псалтиря, «Часослова». (Церковнослов’янська, староболгарська)
 • Вартість п’ятдесяти аркушів у давні часи. (Двоє коней)
 • Два кольори, якими писався текст книг. (Чорний і червоний)
 •  Щоб привернути увагу читача до початку розділу книги, на сторінці компонувалися... (Заставки)
 • Азбуки, які були у слов’ян. (Глаголиця і кирилиця)
 • Назва збірки афоризмів, що належала до світської перекладної літератури. («Бджола»)
 • Закінчіть біблійний афоризм: «Не копай яму іншому, бо... (Сам в неї попадеш)
 • Науково-популярний твір Іоанна Екзарха. («Шестиднев»)
 • Зазначте основні жанри давньоруської літератури. (Літописи, житія, сказання, поеми, хождіння, поувчання...)
 • Функції ініціалів у книзі. (Декоративна і символічна)
 •  Що було оправою для книг? (Дошки)

Питання для команди ІІ

 • Під час правління якого князя виникла школа «ученія книжного». (Володимир)
 • Мови перекладу церковних, наукових та художніх творів. (Грецька, латинська)
 • Час, коли з’явився папір. (Друга половина ХІV ст.)
 • Назва початкової букви кожного розділу в книзі. (Ініціал)
 • Декоративний елемент, що використовувався в оформленні староруської школи. (В’язь)
 •  Важлива частина художнього оформлення рукописної книги. (Мініатюри)
 • Перша ілюстрована книга Київської Русі. («Остромирове Євангеліє»)
 • Твір ХІ ст., написаний кирилицею. («Повість минулих літ»)
 • Збірник оповідей про рослини, тварин, каміння. («Фізіолог»)
 • Пергамент — спеціально вичинена шкіра.... (Ягнят, телят, козенят)
 • У вигляді чого вимальовується початкова буква кожного розділу в книзі? (Птахів, звірів, будинків тощо)
 •  За допомогою чого можна було зробити книжну сторінку красивою, ритмічно насиченою? (Устава і напівустава)

Примітка. За кожну правильну відповідь установлюється 1 бал.М. Гоголь. «Вечір проти івана купала». Зв’язок з «Нечистою силою»    як метафора злодіяння

Мета: продовжити опрацьовувати ідейний зміст програмового твору М. Гоголя, розкрити його зв’язок з етичними уявленнями українського народу; розвивати логічне й абстрактне мислення, пам’ять, уміння грамотно висловлювати власні думки й судження, порівнювати, робити відповідний коментар; формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати повагу до народних традицій українців, переконання, що чистота душі, остереження гріха — божий

і людський заповіти.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: портрет М. Гоголя, бібліотечка його творів, ілюстрації до народного свята Івана Купала, дидактичний матеріал (тестові завдання, картки).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Заслуховування міні-творів з теми «Нечиста сила в сучасному житті». Коментар, обговорення змісту творчих робіт школярів.

 

М. Гоголь. Літературна діяльність. Романтична умовність оповідання «Вечір проти Івана купала»

Мета: ознайомити школярів із життям і творчою діяльністю М. Гоголя, визначити її значення для української культури; опрацювати ідейний зміст програмового твору письменника, дослідити зв’язок цього оповідання з фольклором; розвивати культуру спілкування, логічне мислення, пам’ять, уміння грамотно висловлювати власні думки, робити висновки; раціонально використовувати навчальний час; виховувати почуття поваги до творчості М. Гоголя, до рідної Батьківщини — країни визначних мистецьких талантів; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: портрет М. Гоголя, виставка його книжок, ілюстрації до життєвого шляху і програмового твору, довідковий матеріал про народне свято Івана Купала; дидактичний матеріал (тестові завдання, картки).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Вікторина «Романтична поезія»

Завдання: за наведеними тематичними рядками визначити назву твору і його автора.

1. А тут вони ведуть танок. / Хто гласи їх розлічить? / Хто передом із їх іде? / Хто зорі перелічить? (М. Костомаров «Соловейко»)

2. Коли б мені крилля, орлячі ті крилля: / Я землю б покинув і на новосілля / Орлом бистрокрилим у небо пальнув / І в хмарах навіки од світа втонув! (М. Петренко «Небо»)

3. Твоя пісня дуже гарна, / Ти гарно й співаєш, / Ти, щасливий, спарувався / І гніздечко маєш! (В. Забіла «Соловей»)

4. Личко зчорніє, / Головоньку склониш, / Листоньки зрониш,— / Жаль серцю буде.

(М. Шашкевич «Веснівка»)

5. Ох, тяжко, ох, важко з ним річ розмовляти! / Хай лучче я буду весь вік дівувати

(Є. Гребінка «Українська мелодія»)

6. Чи то туга, чи то переполох, / Чи то коханнячко?.. / Не зна він,— а серце сумує!

(П. Гулак-Артемовський «Рибалка»)

7. І в небо думкою влетів, / Між зорями співає, / А странний спів його людей / Уже не порушає. (М. Костомаров «Соловейко»)

8. Ти ж бачиш сам,— не скажеш: ні,— / Як сонечко і місяць червоненький / Хлюпочуться, у нас в воді на дні / І із води на світ виходять веселенькі! (П. Гулак-Артемовський «Рибалка»)

9. А в світі якеє життя сироті? / І горе, і нужду терпітимеш ти. (Є. Гребінка «Українська мелодія»)

10. Доню, голубко! / Жаль мені тебе, / Гарная любко; / Бо вихор свисне, / Мороз потисне... (М. Шашкевич «Веснівка»)

11. Бо долі ще змалку, здалося, нелюбий; / Я наймит у неї, хлопцюга приблудний; / Чужий я у долі, чужий у людей... (М. Петренко «Небо»)

12. Ти лети, співай тим людям, / Котрі веселяться; / Вони піснею твоєю / Будуть забавляться. (В. Забіла «Соловей»)

Примітка. За кожну правильну відповідь установлюється 1 бал.

 


Марко Вовчок «Максим гримач». Почуття відповідальності та вини як уселюдське почуття

Мета: продовжити опрацювання ідейно-художнього змісту оповідання, досліджуючи причину заборони М. Гримача на одруження Катрі із Семеном, акцентуючи увагу на почуття відповідальності та вини як усе людське почуття; розвивати увагу, спостережливість, уміння грамотно висловлювати власні судження про особливості оповідання, його спрямованість;

формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати шанобливе ставлення до людини, її прав; зневажливе ставлення до будь-якого поневолення особистості, приниження її гідності.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: портрет Марка Вовчка, виставка книжок письменниці «Народні оповідання», дидактичний матеріал (тестові завдання, картки).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Літературна вікторина «Сторінками оповідання Марка Вовчка «Максим Гримач»

Клас поділяється на дві команди, по три представника з кожної біля дошки розгадують кросворд упродовж 6 хв. Виграє та команда, яка у визначений час впорається із запропонованим завданням. Хід змагань контролюється членами журі та вчителем-пред-

метником.

Кросворд для І команди

По вертикалі: 1. Прізвище головного героя. (Гримач)

По горизонталі: 1. Про кого говориться в оповіданні: «Да й понаходило їх чимало: в хаті й на дворі, і коло брами — аж усю вулицю вздовж закрасили»? (Гостей) 2. Річка, через яку люди перевозили «всяке добро», не сплачуючи податку. (Дніпро) 3. Пестливе слово, з яким козак звертався до Катрі. (Рибчино) 4. Ім’я героя — коханого Катрі. (Семен) 5. Весільний обряд, який згадується у творі. (Сватання) 6. Місто, неподалік від якого жив головний герой з дочками. (Черкаси)

Кросворд для ІІ команди

 

По вертикалі: 1. Ім’я героя чоловічої статі. (Максим)

 

 
Виктор Новосад на сервере Стихи.ру
загрузка...
« Освітній портал »   2013 р.