загрузка...
Українська мова та література

Українська мова та література (194)

Т. Шевченко. «Причинна», «Лілея». умовність у баладах, тривога за жіночу долю

Мета: закріпити знання школярів про баладу як літературний жанр; розкрити на прикладі програмових творів образи жінок, їх долю; дослідити доцільність застосування елементів фольклору, звичаїв, обрядів для сприйняття ідейного змісту «Причинни», «Лілеї»; розвивати логічне й абстрактне мислення, увагу, спостережливість, уміння виразно читати поетичні твори, коментувати їх ідейно-художній зміст, грамотно висловлювати власні думки і робити висновки; виховувати почуття пошани до творчості Кобзаря, волелюбність, доброту, щирість, вірність у почуттях.

Тип уроку: засвоєння знань і формування вмінь.

Обладнання: портрет Т. Шевченка, виставка книжок поета раннього періоду творчості, учнівські малюнки до змісту програмових творів, дидактичний матеріал (тестові завдання, картки), аудіозапис творів.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Виставка учнівських малюнків до творів «Причинна», «Лілея». Школярі демонструють свої роботи, стисло коментуючи їх зміст.

 


Т. Шевченко. Геніальний поет, мислитель, пророк національного відродження в україні. Вісь неперервності історичного часу («До основ’яненка», «На вічну пам’ять котляревському», «Думка», «Нащо мені чорні брови...»)

Мета: поглибити знання школярів про біографію Т. Шевченка, з’ясувати основні віхи його творчості; проаналізувати твори митця, що є віссю неперервності історичного часу; розвивати культуру зв’язного мовлення, пам’ять, вміння виразно читати поетичні твори, логічно мислити, грамотно висловлювати власні думки, раціонально використовувати навчальний час; виховувати почуття поваги до життєвого подвигу Т. Шевченка в умовах підневільного становища нації в першій половині ХІХ ст.; інтерес до історичного минулого рідного краю.

Тип уроку: засвоєння знань і формування вмінь.

Обладнання: портрет і «Автопортрет» Т. Шевченка, виставка книжок митця, учнівська картинна галерея «Герої Кобзаря очима сучасників», фотоілюстрації до життєвого шляху Тараса Григоровича, портрети Г. Квітки-Основ’яненка, І. Котляревського, дидактичний матеріал (тестові завдання, картки), аудіозапис «Реве та стогне Дніпр широкий».

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Перевірка домашнього завдання

У музичному супроводі звучить мелодія «Реве та стогне Дніпр широкий. Учні-екскурсоводи проводять міні-подорож картинною галереєю «Герої Кобзаря очима сучасників». Акцентується увага на значимості та спрямованості цих художніх творів мистецтва.

 

І. Багряний «Тигролови». Гуманістична ідея перемоги добра над злом

Мета: опрацьовуючи ідейний зміст твору «Тигролови», звернути увагу на розкриття гуманістичної ідеї перемоги добра над злом, охарактеризувати родину Сірків, виявити її значення у життєвій долі головного героя твору; розвивати увагу, пам’ять, креативне мислення, культуру зв’язного мовлення; вміння грамотно викладати власні думки, доводити, аргументувати, робити висновки; виховувати почуття пошани до творчості І. Багряного, зневажливе ставлення до тих, хто прагнув знищити українців як націю, позбавити її прав і волі.

Типуроку: комбінований.

Обладнання: портретІ. Багряного, бібліотечка-виставкайогохудожніхтворів, географічнакарта (змісцевістютайги), дидактичнийматеріал (тестовізавдання, картки).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Літературна вікторина

«Шляхами життя і творчості І. Багряного»

 •  Справжнє прізвище І. Багряного. (Лозов’ягін)
 •  Письменник, творами якого захоплювався Іван Павлович, у результаті чого обрав собі псевдонім. (М. Хвильовий)
 •  Назва збірки письменника, яку він присвятив своєму батькові. («В поті чола»)
 • Організація письменників, до якої в Охтирці вступив письменник. («Плуг») Зазначте заклади освіти, де навчався І. Багряний. (Вища початкова школа; реміснича профтехшкола, звідки перевівся до Краснопільської художньо-керамічної; Київський художній інститут)
 •  У чому звинувачували органи НКВД І. Багряного? (Оскільки він хотів працювати для української культури, критикував національну політику СРСР)
 •  Лідером якої партії був Іван Павлович? (УРДП — Української Революційно-Демократичної Партії)
 • Перебуваючи у м. Новий Ульм, І. Багряний заснував газету… («Українські вісті»)
 •  Основною силою визвольного руху в Україні письменник вважав… (Робітників, селян, трудову інтелігенцію)
 •  Повість, перша частина якої є задумом митця трилогії про долю української молоді в сталінській системі. («Маруся Богуславка»)
 • Початкова назва роману «Тигролови». («Звіролови»)
 •  Всесвітньо відомий публіцистичний твір І. Багряного. («Чому я не хочу вертатися до СРСР»)

Примітка. За кожну правильну відповідь установлюється 1 бал.

 


І. Котляревський. «Наталка полтавка». Наталка як уособлення кращих рис української жінки. Роль і функція пісень у драмі

Мета: охарактеризувати образи п’єси Наталки, Петра, Миколи; з’ясувати роль і функцію пісень у творі; розвивати вміння відстоювати людську гідність, власні принципи; грамотно висловлювати свої думки, почуття;робити висновки, узагальнення; виховувати почуттягордості за національну культуру; прищеплювати любов до театру, інтерес до наслідків особистої праці.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: портрет І. Котляревського, аудіозаписи пісень героїв п’єси, фотоілюстрації до змісту твору, підручник, текст твору, дидактичний матеріал (тестовізавдання, картки).

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Цитатний диктант

Завдання: за наведеними рядками визначте, про кого йдеться:

 • «Ти був бідним, любив мене — і за те потерпів і мусив мене оставити; я тебе любила і тепер люблю». (Петра)
 • Хто про себе говорить: «Противні мні статут і розділи, / Позви і копи страх надоїли, / Несносен мні синкліт весь бумажний, / Противен тож і чин мой преважний?» (Возний Тетерваковський)
 • «Не багата я і проста, но чесного роду, / Не стижуся прясти, шити і носити воду?» (Наталка)
 • Хто з героїв характеризує виборного: «Чоловік і добрий був би, так біда — хитрий, як лисиця, і на всі сторони мотається, де не посій, там і уродиться...»? (Микола)
 •  «...Живуть хоть не так, як люди, а хоть побіля людей, копійка водиться і про чорний день іміється». (Возний Тетерваковський)
 •  Дійова особа, яка так висловлює думку про Наталку: «Золото не дівка! Наградив бог Терпилиху дочкою». (Виборний Макогоненко)
 • Він, понадіявшись на своє багатство, зачав знакомитись не з рівнею; зачав, бач, заводити бенкет з повитчиками, з канцеляристами, купцями і цехмістрами — пив, гуляв і шахровав гроші, покинув свій промисел і мало-помалу розточив своє добро...». (Терпило)
 • Хто з героїв висловив думку: «Бідність і багатство — єсть то божа воля,/ З милим їх ділити — єсть щаслива доля?» (Наталка)
 •  До кого звернулась Наталка з промовою: «Я покорюсь вашій волі і для вас за первого жениха, вам угодного, піду замуж, перенесу своє горе... не буду ніколи плакати»? (Терпилихи)
 • Кого мав на увазі виборний, зазначаючи: «Ради пройдисвіта, ланця, що, може, де в острозі сидить, може, умер або в москалі завербувався!..»? (Петра)
 •  «Один собі живу на світі, як билинка на полі; сирота — без роду, без племені, без талану і без приюту». (Микола)
 • «Так і я з чорноморцями буду тетерю їсти, горілку пити, люльку курити і черкес бити. Тілько там треба утаїти, що я письменний: у них, кажуть, із розумом не треба висоватись, та се невелика штука». (Микола)

Примітка. За кожну правильну відповідь установлюється 1 бал.

 Вступ. Роль і місце літератури в житті нації. розвиток літератури

Мета: з’ясувати роль і місце літератури в житті нації; дослідити розвиток літератури; визначити особливості аналізу твору як в історичному, так і в естетичному контекстах; розвивати естетичні читацькі смаки, вміння сприймати тексти художньої літератури та аналізувати його, спостерігати, узагальнювати, робити висновки; формувати кругозір, світогляд; виховувати поважне ставлення до національної художньої літератури, її митців; прищеплювати любов до книги як джерела знань.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: виставка книжок художньої, навчальної, довідкової літератури; портретна галерея українських письменників, творчість яких вивчається в 9 класі; дидактичний матеріал (тестові завдання, картки).

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Бесіда за питаннями

 •  Що вам відомо про художню літературу як вид мистецтва?
 • Які переваги вона має в порівнянні з іншими видами мистецтва?
 •  Як за допомогою художніх творів розвивається і виховується людина?
 • Чи можемо ми пишатися українськими митцями слова? Назвіть тих, які вам найбільше подобаються.
 • Які твори художньої літератури, на ваш погляд, є популярними і актуальними?
 • Вмотивуйте, чи складно бути письменником? Що необхідно знати людині-митцю для написання творів?
 • Що зображує майстер слова у своїх творах? (Важливі характерні події, явища, риси вдачі людей, змальовує словами художні образи)
 •  Чому художній твір, на ваш погляд,— носій загальнолюдських цінностей?
 •  Яким чином твори літератури пов’язані з національним вихованням українців?
 • Дослідіть, як сучасна література впливає на формування морально-естетичних, ідейно-світоглядних і громадських позицій школярів? Свої думки узагальніть.

2. Конкурс «Обізнаність».

Розгадування кросворду впродовж 5–10 хв

По вертикалі: 1. Навчальний посібник, який містить тексти художніх творів, інформацію про їх письменників, визначення з теорії літератури. (Підручник)

 
Виктор Новосад на сервере Стихи.ру
загрузка...
« Освітній портал »   2013 р.