загрузка...
Українська мова та література

Українська мова та література (194)


Література українського романтизму. П. Гулак-Артемовський «Рибалка», є. гребінка «Українська мелодія», М. Костомаров «Соловейко»

Мета: ознайомити учнів з літературою українського романтизму, її ідейно-художніми особливостями; охарактеризувати життя і творчість програмових поетів-романтиків, проаналізувати їх поезії; розвиватипам’ять, увагу, спостережливість, уміння аналізувати поетичні твори, надавати відповідний коментарщодо їх ідейно-тематичного спрямування, робитивисновки, співвідносити події в житті письменниказ його творчістю; виховувати любов до літератури,поетичного слова, почуття поваги до митців-романтиків, прищеплювати інтерес до наслідків власноїпраці.

Тип уроку: засвоєння нових знань і формування вмінь.

Обладнання: портрети поетів-романтиків (П. Гулака-Артемовського, Є. Гребінки, М. Костомарова), бібліотечкаїх творів, ілюстрації до змісту програмових поезій,матеріал про романтизм в українській літературі,дидактичний матеріал (тестові завдання, картки).

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Літературна гра «Утвори пару» (сторінками життя і творчості Г. Квітки-Основ’яненка)

Умови заходу: учні класу розподіляються на дві команди,обираються капітани, склад журі. Переможцями вважатимутьсяті, хто впродовж 6 хв надасть найбільше правильних відповідей,тобто утворить пари.


Вступ. Роль і місце літератури в житті нації. розвиток літератури

Мета: з’ясувати роль і місце літератури в житті нації; дослідити розвиток літератури; визначити особливості аналізу твору як в історичному, так і в естетичному контекстах; розвивати естетичні читацькі смаки, вміння сприймати тексти художньої літератури та аналізувати його, спостерігати, узагальнювати, робити висновки; формувати кругозір, світогляд; виховувати поважне ставлення до національної художньої літератури, її митців; прищеплювати любов до книги як джерела знань.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: виставка книжок художньої, навчальної, довідкової літератури; портретна галерея українських письменників, творчість яких вивчається в 9 класі; дидактичний матеріал (тестові завдання, картки).

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Бесіда за питаннями

  •  Що вам відомо про художню літературу як вид мистецтва?
  • Які переваги вона має в порівнянні з іншими видами мистецтва?
  •  Як за допомогою художніх творів розвивається і виховується людина?
  • Чи можемо ми пишатися українськими митцями слова? Назвіть тих, які вам найбільше подобаються.
  • Які твори художньої літератури, на ваш погляд, є популярними і актуальними?
  • Вмотивуйте, чи складно бути письменником? Що необхідно знати людині-митцю для написання творів?
  • Що зображує майстер слова у своїх творах? (Важливі характерні події, явища, риси вдачі людей, змальовує словами художні образи)
  •  Чому художній твір, на ваш погляд,— носій загальнолюдських цінностей?
  •  Яким чином твори літератури пов’язані з національним вихованням українців?
  • Дослідіть, як сучасна література впливає на формування морально-естетичних, ідейно-світоглядних і громадських позицій школярів? Свої думки узагальніть.

2. Конкурс «Обізнаність».

Розгадування кросворду впродовж 5–10 хв

По вертикалі: 1. Навчальний посібник, який містить тексти художніх творів, інформацію про їх письменників, визначення з теорії літератури. (Підручник)


П. Куліш «Чорна рада» — перший український історичний роман

Мета: дати загальну характеристику першому україномовному історичному роману П. Куліша: з’ясувати ідейно-тематичну спрямованість, жанр, композицію та сюжет, історичні передумови створення хроніки; опрацювати зміст твору з І–VІ розділами; розвивати увагу, допитливість, логічне мислення; вміння аналізувати фактичний матеріал з роману, грамотно і виважено висловлювати власну думку, робити ґрунтовні висновки; виховувати повагу до творчої спадщини П. Куліша, до історичного минулого та кращих здобутків української літератури.

Тип уроку: засвоєння нових знань і формування вмінь.

Обладнання: портрет П. Куліша, В. Скотта, текст твору та ілюстрації до його змісту, дидактичний матеріал (тестові завдання, картки).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент. Емоційна готовність учнів до уроку.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

Заслуховування учнівських міні-творів «Мої схотінки». Загальний коментар за змістом творчих робіт.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

1. Літературна вікторина «Чи все я знаю про П. Куліша?»

Спростуйте або підтвердіть запропоновану думку:

- «Могучий майстер української мови й творець українського правопису»,— так зазначив про П. Куліша Т. Шевченко. (Ні)

- Фольклор був для Пантелеймона Олександровича поштовхом до слова, книжки, самоосвіти. (Так)

-«Духовна мати» для митця — «Новгород-Сіверська гімназія». (Ні)

- Балади Є. Гребінки П. Куліш вивчив майже всі напам’ять. (Ні)

- Справжнім відкриттям для чутливого до краси національно свідомого гімназиста Пантелеймона виявився збірник «Українські народні пісні», укладений М. Максимовичем. (Так)

- У 1841 р. П. Куліш закінчив юридичний факультет Київського університету. (Ні)

- Пантелеймон Олександрович вперше познайомився з М. Костомаровим, Т. Шевченком, перебуваючи на засланні у Тулі. (Ні)

-«Кулішівка» — збірка поетичних творів митця. (Ні)

- П. Куліш вважав, що політична боротьба шкідлива для справи національного відродження. (Так)

- Перша поетична спроба письменника — поема «Маруся Богуславка». (Ні)

- П. Куліш був головним редактором журналу «Основа». (Ні)

-Псевдонім дружини письменника — Ганна Барвінок. (Так)

Примітка. За кожну правильну відповідь установлюється1 бал.

 

 Тарас Шевченко. «Гайдамаки». Складність історичної долі українського народу. Повсталий народ як герой поеми

Мета: розкрити історичну основу, ідейно-тематичну спрямованість, сюжет, особливості жанру, композиції «Гайдамаків»; дослідити, як у творі зображено повсталий народ; розвивати логічне й абстрактне мислення, увагу, вміння сприймати й аналізувати навчальний матеріал, надавати відповідний коментар і пояснення, робити висновки; формувати кругозір,

світогляд школярів; виховувати повагу до історичного минулого України, доброзичливе ставлення до слов’янських народів, до дружби між ними.

Тип уроку: засвоєння нових знань і формування вмінь.

Обладнання: портрет Т. Шевченка, виставка книжок «Історія України в художній літературі», карта України ХVІІІ ст., аудіозапис, ілюстрації до змісту «Гайдамаків», дидактичний матеріал (тестові завдання, картки).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Вікторина «Т. Шевченко — митець»

1. Народна пісня, яку любив співати Т. Шевченко. («Ой поїжджає по Україні та козаченько Швачка») — 1 бал.

2. Назвіть 2–3 пісні, створені на слова Кобзаря. («Реве та стогне Дніпр широкий», «Така її доля», «Думи мої, думи», «Садок вишневий коло хати», «Заповіт») — 1 бал.

3. Композитор, який написав музику до 83 творів митця? (М. Лисенко) — 1 бал.

4. Назва балету композитора Данькевича на сюжет однойменної балади Т. Шевченка («Лілея») — 1 бал.

5. Перший учитель малювання Тараса (Хлипківський дяк) — 1 бал.

6. Укажіть художника, який ілюстрував твори Т. Шевченка (1 бал):

а) І. Соколов; б) В. Боровиковський; в) А. Базилевич; г) Д. Левицький; д) І. Їжакевич.

7. Цей твір Кобзаря звучав як позивні о 6-й годині ранку в ефірі українського радіо під час Другої світової війни (1 бал):

а) «Гайдамаки»; б) «Заповіт»; в) «Лілея»; г) «Причинна».

8. Установіть відповідність між назвою твору Т. Шевченка і композитором, який написав до нього музику (3 бали):

а) Г. Гладкий; 1. «Зоре моя вечірняя»

б) Я. Степовий 2. «Хустина»

в) Б. Лятошинський 3. «Гей літа орел»

г) С. Людкевич 4. «Заповіт»

д) К. Стеценко 5. «Закувала зозуленька»

е) Л. Ревуцький 6. «Тече вода в синє море»

ж) М. Леонтович 7. «Утоплена стежечка».

(а — 4, б — 7, в — 6, г — 5, д — 3, е — 2, ж — 1) — 3 бали

9. Вилучіть зайві мистецькі твори Тараса Григоровича, за які він не отримав срібної медалі (2 бали):

а) Циганка-ворожка»;

б) «Казашка Катя»;

в) «Нарцис та німфа Ехо»;

г) «Хлопець-жебрак, що дає хліб собаці»;

д) «Новопетровське укріплення»;

е) «Діоген».

Примітка. Перемогу в заході отримає той, хто впродовж 12 хв надасть правильні відповіді з найбільшою кількістю балів.

2. Міні-опитування

- Чому Т. Шевченко цікавився історичним минулим рідного краю?

- Наведіть приклади відомих вам художніх творів митця на історичну тематику.

- Який фільм у 1929 р. створив відомий кінорежисер І. Кавалерідзе, де звучали мотиви Шевченкової поеми «Гайдамаки» («Злива» («Офорти до історії гайдамаччини»))

ІІІ. Оголошення теми, мети уроку.

Мотивація навчальної діяльності

ІV. Основний зміст уроку

Любіть її, думу правди, козацькую славу.

Т. Шевченко

Ну, вже так, що порадували Ви нас, своїми «Гайдамаками!»... Як такого добра не хвалити?

Г. Квітка-Основ’яненко

1. Вступ. Інформація учнів-істориків про події на Україні у другій половині ХVІІІ ст. із застосуванням карти

Історик № 1. Україна під владою Польщі

Неосяжні земельні простори України разом із селянами були власністю польських панів. Селян шляхтичі не вважали за людей. Кріпак для пана був тільки «бидлом», худобою. Він мусив шість днів на тиждень працювати на панів та, крім того, платити так звані натуральні грошові збори, відробляти «зажинки», «обжинки», «закоски», ремонтувати шляхи і т. ін. Крім економічного і політичного гніту український народ терпів ще й тяжкий

національний та релігійний гніт. У 1720 р. уніатський церковний собор у Замості проголосив

католицьку церкву єдиною законною церквою в Польщі. Той, хто не хотів прийняти католицтво, зазнав жорстоких переслідувань і диких розправ. Прикладом цього було покарання селянина Данила Кушніра, що був титарем у Млієві на Смілянщині. Йому обмотали клоччям руки, облили смолою і підпалили. Потім відрубали голову і прибили до стовпа. Все це робилося в присутності великої кількості народу, зігнаного з різних сіл, щоб залякати народні маси й зробити їх податливішими при нав’язуванні їм католицизму.

Історик № 2. Посилення соціального і національного гніту — протест трудящих мас

Протягом ХVІІІ ст. майже безперервно тривали повстання українського народу проти польсько-шляхетського гніту. Основною силою в цих повстаннях було українське селянство, але активну участь у боротьбі брали й інші верстви населення — козаки та міщани. Повстанців називали гайдамаками. Вони нападали на шляхетські маєтки, руйнували їх, убивали панів, відплачуючи за численні заподіяні народові кривди. У травні 1768 р. повстання спалахнуло на Черкащині і швидко поширилося на Смілянщину, Корсунь, Канів, Чигирин. Керував повстанням енергійний, здібний і відважний М. Залізняк, син селянина з села Ведмедівки на Чигиринщині. У кінці травня 1768 року загони М. Залізняка вирушили

на Умань — місто, яке вважалося тоді неприступною фортецею на Правобережжі. Переляканий Потоцький послав назустріч гайдамакам значну частину свого війська — загони надвірних козаків. Але сотник Іван Гонта, який очолював загони Потоцького,

перейшов з козаками на сторону повстанців. Це значно полегшило боротьбу, і 9–10 червня військо Залізняка і Гонти взяло Умань і розправилося з ненависною шляхтою. Повстання швидко охопило Київщину, Поділля, Волинь, перекинулося на західноукраїнські землі, докотилось до Львова і досягло Закарпаття.

Історик № 3. Небезпека гайдамаччини для інших держав. Покарання ватажків

Розміри повстання на Україні були такі великі, що примусили занепокоїтись не тільки польсько-шляхетський уряд, але й правлячі кола Туреччини, Угорщини і Прусії. На кордонах цих держав про всяк випадок скупчувалися великі військові сили. Царський уряд також не лишився байдужим. Побоюючись, щоб повстання не перекинулось на Лівобережну та на Південну Україну, він готував гайдамакам удар у спину. Крім того, Катерина ІІ мала на увазі схилити на свій бік польську шляхту і дала царським військам наказ допомогти в придушенні повстання. Царські офіцери скористалися довір’ям повстанців до російського

війська і по-зрадницькому захопили ватажків повстання. Залізняка як російського підданого покарали батогами, таврували і заслали до Сибіру, а Гонту передали в руки польській шляхті для розправи. За вироком суду йому повинні були зідрати тринадцять пас шкіри зі спини, поступово відрубати руки, вуха, ніс, язик, виколоти очі тощо. Кара мала тривати 14 днів. На третій день Гонті відрубали голову і дальшу кару чинили на трупі. Так само жорстоко розправлялася шляхта і з іншими повстанцями. Цю героїчну боротьбу українського народу проти польської шляхти увічнив Т. Шевченко у своїй поемі «Гайдамаки».

2. Робота над твором Т. Шевченка «Гайдамаки»

2.1. За яких обставин виник твір митця про гайдамаччину? Що було підґрунтям для його створення?

2.1.1. Історія написання та видання твору.

Працював Т. Шевченко над «Гайдамаками» впродовж 1839–1841 рр. у час, вільний від занять в Академії мистецтв. Допоміг молодому авторові Є. Гребінка, який помістив першу главу («Галайда») в своєму альманасі «Ластівка» за 1841 р.__ Важко було поетові домогтися друку поеми. Багато рядків, які здавалися цензорам особливо бунтівними, викреслено в ході

видання твору 1841 року. Коли цю поему було введено до «Кобзаря» 1860 року, цензура виключила обидва прологи (268 рядків), «Передмову», звертання до передплатників, авторські примітки. Чимало рядків так і не пощастило відновити, коли після

державного перевороту 1917 року твори Т. Шевченка видавалися повністю, в кількох томах.

Поема видана окремою книжкою в Петербурзі в 1842 р. Поет присвятив свій твір В. І.Григоровичу, конференц-секретареві Академії мистецтв, викладачу теорії мистецтва, одному з учасників викупу поета з кріпацтва.

2.1.2. Джерела створення.

- Народні перекази, легенди, пісня про гайдамаків. (Одна з гайдамацьких пісень — «Ой поїжджає по Україні та козаченько Швачка» стала його улюбленою.)

- Розповіді рідного діда — Івана Швеця, очевидця (може, й учасника) тих подій та інших сільських мешканців.

- Село Кирилівка знаходилося в зоні особливо активних дій Коліївщини, у яких брали участь багато односельців Тараса Григоровича. Малим хлопцем він із захопленням слухав численні розповіді з перших уст. У передмові до «Гайдамаків» поет зазначав: «Про те, що діялось

на Україні 1768 року, розказую так, як чув од старих людей».

- Наукові праці, мемуари, художні твори. Деякі відомості використані поетом з «Історії Польщі» Банрике, статті Шульгіна в «Энциклопедическом лексиконе», мемуарів Младовича, роману Чайковського «Вернигора», «Історії Малої Росії» Д. Бантиша-Каменського, «Історії Русів», «Історії королівства польського», «Сказания о Колиивщине» М. Максимовича.

2.1.3. Хронологія історичних подій, зображених у творі.

1648–1654 — роки визвольної війни українського народу проти панської Польщі.

1686 — укладання «Вічного миру» між Росією й Польщею, за якими було встановлено остаточні кордони між Російською державою і королівством Польським: Лівобережна Україна і Київ з невеликими прилеглими територіями відходили до Росії, а вся

Правобережна Україна залишалася у складі Речі Посполитої.

1764 — ліквідовано гетьманство на території Лівобережної України;

1768 — повстання селян, що ввійшло в історію під назвою «Коліївщина».

2.2. Тема: зображення боротьби українського народу проти польської шляхти у 1768 р.— Коліївщини; правдиве відтворення злиденного, підневільного становища українців за часів кріпацтва, свавілля і жорстокість польської шляхти, нестримного бунтарства, його спопеляючої ненависті до гнобителів; сили і працьовитості нашого народу, його волелюбності й моральної краси.

2.3. Ідея: заклик до знищення соціального і національного гноблення, до єднання слов’янських народів; як найкращого шляху до визволення трудящих мас.

2.4. Основна думка: «Нехай житом, пшеницею, як золотом, покрита, не розмежованою останеться навіки од моря і до моря — слов’янська земля» — зазначив письменник у передмові до твору.

2.5. Жанр: ліроепічна, історико-героїчна поема. Узявши за основу історичні події, письменник надав їм романтичного забарвлення, відтворив з глибокою схвильованістю, тугою і любов’ю. Це є визначальною особливістю поеми, що надає їй самобутності,

оригінальності; інша думка, що цей твір — історичний роман у віршах. Білецький назвав твір «драматичною ораторією».

2.6. Особливостіназвитвору.

СвійтвірТ.Шевченконазвавбунтарськиміменемгайдамаківучасниківнародногоантишляхетськогоспалаху (Коліївщини), щовибухнуву 1768 р. наПравобережнійУкраїні.

Термін «гайдамаччина» (від тур. гайде — гнати, переслідувати) уперше зустрічається в документах 1717 р.

 Процес виникнення фольклору. Родинно-побутові пісні. «Місяць на небі, зіроньки сяють», «Цвіте терен, цвіте терен», «Сонце низенько, вечір близенько»,  «В кінці греблі шумлять верби»

Мета: дослідити процес виникнення фольклору, ознайомити школярів з родинно-побутовими піснями, особливостями їх складання та проаналізувати програмові твори; розвивати культуру зв’язного мовлення, пам’ять, увагу, вміння грамотно висловлювати власні думки, наводячи переконливі аргументи, приклади з життя; виховувати почуття поваги до давньої культурної спадщини свого народу, прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.

Тип уроку: засвоєння нових знань і формування вмінь.

Обладнання: бібліотечка з творами народних пісень, звукозапис їх виконання (музика М. Лисенка), дидактичний матеріал (тестові завдання, картки).

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань. Бесіда за питаннями

- Що вам відомо про пісню як жанр народної творчості?

- Хто були творцями пісень, з якою метою вони складалися?

- У чому полягають особливості написання пісень? Яким чиномвони розповсюджувалися?

-  Як пісня пов’язана з життям народу? Чому її вважають бездонною душею українського народу, його славою?

- Які пісні ви полюбляєте? Хто є їх виконавцями?

- Хто такі кобзарі? Назвіть з них відомі вам.

- Визначте народні пісні, які найчастіше виконуються по радіо,телебаченню? В чому їх популярність?

ІІІ. Оголошення теми, мети уроку.

Мотивація навчальної діяльності

ІV. Основний зміст уроку

О пісне, засвіти нам наші дні,

Перед тобою всі ми безборонні,

Ми вічні учні. Мудрості навчи,

Як світ оцей від бід оборонити.

О мамо-пісне, ми назавжди діти,

Втішай-бо наші білі і плачі.

Л. Скирта

Українські народні пісні будуть покладені в основу літератури майбутнього.

Юліуш Словацький

1. Вступне слово вчителя

Українська пісня — одне з найцінніших надбань українського народу. Коли вона звучить, серце не може залишитися байдужим і холодним, бо в ній стільки тремтячої щирості, ніжності, відвертої довіри.

Наша країна надзвичайно багата і щедра на пісні, які виникли в сиву давнину. Вони відображають характер, звичаї, вірування, боротьбу за кращу долю, за визволення від поневолювачів та загарбників. У ній відтворились доброта, щирість, душевність, весела вдача українців, їх мрії, надії, сподівання. Сьогодні ми докладно познайомимося з особливостями родинно-побутових пісень, тобто пісень про кохання, сімейне життя.

2. Багатство і розмаїття українського фольклору

2.1. Фольклор (анг. folk — народ, lore — знання, мудрість) — сукупність різних видів і форм масової словесної художньої творчості; усні народні твори.

 
Виктор Новосад на сервере Стихи.ру
загрузка...
« Освітній портал »   2013 р.