Понеділок, 22 травня 2017 14:21

ДПА. 2017. Українська література. 9 клас. Завдання та Відповіді. ВАРІАНТ № 6

Автор 
Оцініть матеріал!
(1 Голосувати)


ВАРІАНТ 6

Завдання 1-16 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь і позначте її.

1. Правильно утворено пару «персонаж — назва твору» в рядку

А Оксана — «Гайдамаки»

Б Турн — «Інститутка»

В Череваниха — «Наталка Полтавка»

Г Микола — «Маруся»

2. «Енеїду» написано

А хореєм

Б ямбом

В дактилем

Г амфібрахієм

3. Слова

Господь послав

Тебе нам, кроткого пророка

І обличителя жестоких

Людей неситих

 

А І. Франко про Т. Шевченка

Б Т. Шевченко про І. Котляревського

В Т. Шевченко про Марка Вовчка

Г І. Котляревський про Г. Сковороду

4. До одного літературного роду належать твори

А «Енеїда», «Чорна рада»

Б «Гайдамаки», «Наталка Полтавка»

В «Причинна», «Інститутка»

Г «Чорна рада», «Маруся»

5. До козацьких літописів НЕ належить

А «Літопис Самовидця»

Б «Літопис Григорія Грабянки»

В «Літопис Самійла Величка»

Г «Повість минулих літ»

6. «Веснівка» належать перу

А Т. Шевченка

Б Я. Гсловацького

В М. Петренка

Г М. Шашкевича

7. Пам’яткою житійної літератури є

А «Повість минулих літ»

Б Києво-Печерський патерик

В «Галицько-Волинський літопис»

Г «Літопис Самовидця»

8. Слова Т. Шевченка: «.. .Ми просто йшли, у нас нема зерна неправди за собою...» — адресовані

А В. Жуковському

Б долі

В Маркові Вовчку

Г матері

9. «Чоловічок сей був у короткій старенькій свитині, у полотняних штанях, чоботи шкапові, попротоптувані — і пучки видно... І постать, і врода в його була зовсім не гетьманська...» — так у романі «Чорна рада» описано

А Пугача

Б Сомка

В Брюховецького

Г Василя Невольника

10. «Батька-матері не зазнаю: сиротою зросла я, при чужині, у людях», — скаржиться героїня твору

А «Маруся»

Б «Катерина»

В «Чорна рада»

Г «Інститутка»

11.«Енеїда» за жанром —

А роман у віршах

Б соціально-психологічна поема

В бурлескно-травестійна поема

Г балада

12. Основоположником нової української літератури вважають

А Тараса Шевченка

Б Івана Котляревського

В Григорія Квітку-Основ’яненка

Г Маркіяна Шашкевича

13. Наум Дрот (повість Григорія Квітки-Основ’яненка «Маруся») не хотів віддати свою доньку за Василя, бо

А хлопець був кріпаком

Б хлопець у селі мав погану славу

В на хлопця чекала солдатчина

Г хлопець був дуже бідний

14. У поданому уривку описано передвесільний обряд

Пішла Маруся у кімнату і винесла на дерев’яній тарілочці два рушники довгих та мудро вишитих, хрест- навхрест покладених, і положила на хлібові святому, а сама стала перед образом та й вдарила три поклони, далі отцю тричі поклонилася у ноги і поцілувала у руку, неньці так же; і, узявши рушники, піднесла на тарілочці перше старшому старості, а там і другому. Вони, уставши, поклонилися, узяли рушники й кажуть:

—Спасибі батькові й матері, що своє дитя рано будили і доброму ділу навчили. Спасибі і дівочці, що рано уставала, тонко пряла і хорошенькі рушнички придбала.

Пов’язавши собі один одному рушника, от староста і каже:

—Робіть же діло з кінцем, розвідайтесь з князем-молодцем: ми, приведені, не з так винуваті; в’яжіте при- водця, щоб не втік з хати.

А дівич-вечір

Б запросини

В сватання

Г змовини

15. Пантелеймон Куліш є

А автором першого драматичного твору в українській літературі

Б зачинателем нової української літератури

В основоположником нової української літератури

Г автором першого історичного роману в українській літературі

16. Романтичний пафос, метаморфоза, фантастичні елементи, трагічний фінал — такі ознаки

А балади

Б соціально-побутових пісень

В родинно-побутових пісень

Г колискових

Завдання 17-20 мають на меті встановлення відповідності.

До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

17.Установіть відповідність тем творів Т. Шевченка з назвами творів

1призначення поетичного слова як вмістилища національної пам’яті

2зображення хресного шляху вигнаної з дому дівчини

3 зображення національно-визвольного руху України (Коліївщини) та його героїв

4показ загарбницької політики російського самодержавства та страждань поневолених народів

А «Катерина»

Б «Кавказ»

В «До Основ’яненка»

Г «Заповіт»

Д «Гайдамаки»

Відповідь.

 

1-В

2-А

3-Д

4-Б

 

18.Установіть відповідність висловлювань героїв роману П. Куліша «Чорна рада» з іменами персонажів, яких вони стосуються

1 «А що нам... до Вкраїни? Хіба нам нічого їсти або пити або ні в чому хороше походити?»

2 «Ні, чужою смертю я волі купувати не хочу!»

3 «Лучче мені проміняти шаблю на веретено, аніж напасти вдвох на одного»

4 «Нема вже тепер ні в міщанина, ні в мужика се моє, а се твоє: все стало обще»

А Черевань

Б Сомко

В Тур

Г Брюховецький

Д Пугач

Відповідь.

 

1-А

2-Б

3-В

4-Г

 

19. Установіть відповідність епізодів п’єси І. Котляревського «Наталка Полтавка» з елементами сюжету, якими вони є

1 відмова Наталки стати дружиною возного

2 Макогоненко допомагає возному, а Микола — Петрові

3 зустріч Наталки з возним, його залицяння до неї

4 возний відмовляється від наміру одружитися з Наталкою

А зав’язка

Б розв’язка

В експозиція

Г кульмінація

Д розвиток дії

Відповідь.

 

1-Г

2-Д

3-А

4-Б

 

 

20.Установіть відповідність художніх засобів (цитати з «Енеїди») з їх назвами

1 «і за гріхи їм носа втруть»

2 «заліг, як в грубі пес»

3 «із неба злізла ніч»

4 «бурлаки сі моторні, ...швидкі, проворні»

А порівняння

Б уособлення

В алегорія

Г епітет

Д метафора

Відповідь.

 

1-Д

2-А

3-Б

4-Г

 

У завданнях 21-24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.

21.Поєднання релігійних і світських мотивів, образів, тяжіння до різких контрастів, складної метафоричності, алегоризму, пишний, барвистий стиль, риторичне оздоблення твору тощо є характерними рисами літературного напряму бароко.

22. Зразком історичного роману-хроніки є «Чорна рада».

23. Віршовий розмір та вид римування

Що є свобода? Добро в ній якеє?

Кажуть, неначе воно золотеє?

Ні ж бо, не злотне: зрівнявши все злото,

Проти свободи воно лиш болото.

чотиристопний дактиль, паралельне римування.

24. Пам’ятки писемності києворуського періоду, рукописні хрестоматії, що містили цікаві вислови, уривки з богословських творів, —  це  ізборники.

 

Завдання 25 потребує розлогої відповіді на запитання.

25.    Яка роль пісень у п’єсі І. Котляревського «Наталка Полтавка»?

 

         Знаменита п’єса І. Котляревського «Наталка Полтавка» з’явилась у той період розвитку українського театру, коли його визначали як реалістично-побутовий з фольклорно-етнографічним забарвленням. У тогочасних п’єсах були щедро представлені українські етнографічні елементи, звучало багато пісень, включалися танці, фрагменти різноманітних народних обрядів.

         Проте роль пісні у п’єсі «Наталка Полтавка» значно ширша. Вона полягає насамперед у характеротворенні. Наприклад, пісні Наталки («Віють вітри, віють буйні», «Видно шляхи полтавськії...», «Ой мати, мати!..», «Чого ж вода каламутна...», «Ой я дівчина Полтавка...») увиразнюють її образ, розкриваючи щоразу якусь нову рису її натури. Уже із самих пісень можна зрозуміти, що Наталка — дівчина шляхетної вдачі, роботяща й розумна, яка щиро кохає свого Петра і тужить за ним.

         Важливою є роль пісні також у характеристиці Петра. Пісня «Сонце низенько...», з якою він уперше з’являється на сцені, розповідає про його вірне кохання до Наталки, їхнє щасливе минуле. У наступних піснях («У сусіда хата біла...», «Та йшов козак з Дону») парубок нарікає на долю, що принесла йому стільки страждань. Смуток, який звучить у цих рядках, викликаний тим, що Петро боїться втратити Наталку: юнак дізнався, що її збираються видавати заміж за іншого. Пісні Петра також яскраво демонструють м’якість його вдачі: він воліє нарікати на лиху долю, аніж боротися за своє щастя.

         Зовсім іншим постає з пісень образ парубка Миколи. Хоч і до нього доля не була дуже прихильною, і його, як Петра, скривдила сирітством, проте завзята козацька вдача велить йому швидше сміятися зі своїх негараздів, аніж плакати над ними. У піснях Микола виявляє міцність духу, життєрадісність, почуття гумору («Гомін, гомін, гомін, гомін по діброві...», «Вітер віє горою...», «Ворскло річка...»).

         Характеризують пісні і сільську «владу» — виборного та возного. Наприклад, возний, що женихається до Наталки, а згодом сватає її, від самого початку постає як такий собі підпанок. Цей псевдовчений має на селі славу освіченого, напевно, через те, що пересипає свою мову канцеляризмами. У першій же пісні («От юних літ не знал я любові...») він доволі кумедно освідчується Наталці в коханні.

         Важливою для сприймання образу возного є інша його пісня, «Всякому городу нрав і права...» (переробка відомого вірша Сковороди), у якій він виявляє свій світогляд чиновника-здирника.

         Інший характер мають пісні виборного. Перша пісня, з якою він з’являється на сцені («Дід рудий, баба руда...»), не пов’язана ані з сюжетом, ані з якимись внутрішніми переживаннями чи міркуваннями виборного. Він сам якнайкраще каже про це: «Се не пісня, а нісенітниця; я співаю іноді, що в голову лізе». Проте ця пісня виявляє простоту його натури та почуття гумору. Близька до неї й інша пісня виборного — «Ой під вишнею...», проте в ній є особливий погляд на шлюб. Виборний, хоч і належить до «верхівки», але своєї належності до простого люду не зрікається і багато в чому сповідує його погляди.

         Пісня у творі не тільки характеризує героїв, але й підкреслює їхні настрої, виділяє важливі моменти в розвитку дії. Наприклад, після розмови Наталки, просватаної возним, і Петра, який щойно повернувся з мандрів, звучить їхній дует, який в емоційній формі відтворює зміст попередньої розмови («Підеш, Петре, до тієї, яку тепер любиш...»). Або в яві третій першої дії возний та виборний співають дуетом («Ой доля людськая — доля єсть сліпая...»). Безпосередньо цей дует не пов’язаний із сюжетом, але за настроєм він є своєрідним продовженням їхньої попередньої розмови і вдало її підсумовує

Переглядів 2565 разів
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі
 
Виктор Новосад на сервере Стихи.ру
загрузка...
« Освітній портал »   2013 р.