загрузка...
Понеділок, 19 травня 2014 12:03

ДПА. 2014. Англійська мова. 11 клас. Відповіді. Examination Card № 10

Автор 
Оцініть матеріал!
(9 голосів)

Examination Card № 10

I. Reading 1D 2F 3В 4Е 5А 6G

II. Writing

1 В describe

2 D honest

3 В wish

4C mainly

5D space    

6A against

7D stricter 8        В on

Dear Sam,

I’m writing to you to remind that the weather in Ukraine is rather severe in De­cember and January. The temperature is usually below zero and it often snows. So don’t forget to take warm clothes when you go to Ukraine.

Любий Семе!

Christmas holidays are very popular in Ukraine and we have many traditions of celebrating them We celebrate Christmas Eve on January 6th. Our family is going to have the Holy Supper on this day. After it we are going to sing carols and visit my grandparents. The next day is Christmas — the holiday of wealth, happiness and peace. This holiday has its special warm family atmosphere. Our family is going to get to­gether at our home. I’m sure you’ll like Christmas holidays in Ukraine.

Bohdan

 

Пишу нагадати тобі, що погода в Україні доволі холодна в грудні та січні. Температура повітря зазвичай нижча нуля, і часто йде сніг. Тому не забудь узяти із собою теплий одяг, коли їхатимеш в Україну.

Різдвяні свята дуже популярні в Україні, і в нас є багато традицій їх­нього святкування. Ми святкуємо Святвечір 6 січня. Наша сім’я збе­реться за Святою вечерею в цей день. Після цього ми колядуватимемо і від­відаємо моїх бабусю і дідуся. Наступ­ного дня Різдво— свято багатства, щастя і миру. Це свято несе особливу теплу сімейну атмосферу. Наша ро­дина збереться разом у нашому домі. Я впевнений, що тобі сподобаються Різдвяні свята в Україні.

Богдан

 

III.     Speaking

The climate of Ukraine is determined by its geographical location. In general it is temperately continental, changing from one region of the country to another. So the cli­mate of the western regions is mild, while the climate of the eastern ones is sharp.

A characteristic feature of the climate is an increase in its continental nature from west to east. A feature of Ukraine’s climate is the considerable fluctuation in weather conditions from year to year.

The average yearly temperature in Ukraine varies between +5.5°C, +7°C in the north and +11°C, +13°C in the south.

The coldest month is January with seven degrees below zero. The warmest month is July with seventeen degrees above zero.

The highest rainfall is observed in the western part of Ukraine, in the Carpathians. This is the wettest place in Ukraine. The rains are few on the coastline of the Black Sea and the Sea of Azov. On the main part of the country rain fells enough to cultivate different agricultural plants.

The outstanding features of the climate of Britain are its humidity, mildness and var­iability. The West which is washed by the

Atlantic Ocean and the Irish Sea, is wetter than the coast washed by the North Sea. Rain fells on the British Isles every month of the year. In winter the continent of Europe gets colder with increasing distance from the Atlantic. And a similar effect can be noticed on the British Isles because eastern Britain feces the colder parts of the continent whereas western Britain feces the relatively warm Atlantic. The coldest parts of the Brit­ish Isles are in Scotland.

In winter they have all sorts of weath­er. Sometimes it rains, sometimes it snows and they also have fog and frost. The rivers and lakes are seldom covered with ice.

In January the warmest parts are south-western Ireland and south-western England. There snow is rare and it never lies on the ground for long. The spring, too, comes here earlier.

Thanks to the mild climate there are a lot of evergreen plants in Great Britain, and the country is always green. Grass grows all the year round.

It is interesting to compare the cli­mate of Ukraine with that of Great Britain. Comparing the climate of two countries we may say that summers are hotter in Ukraine and winters are colder. Though Ukraine lies further south than Great Britain its conti­nental climate is determined by the differ­ences between these tw o countries.

The fogs are not so frequent in our country as in Great Britain, and the winter temperature in England is on the average about ten degrees higher than in our coun­try, but summers are hotter in Ukraine than in England.

Клімат України визначається її гео­графічним положенням. Узагалі він помірно континентальний, але у різних регіонах інший. Так. клімат західних областей — м'який, тоді як східних ре­гіонів — різкий.

Характерною рисою клімату є зро­стання його континентальних власти­востей від заходу до сходу. Ознакою клімату України є значне коливання погодних умов з року в рік.

Середня річна температура в Украї­ні коливається від + 5°С до +7°С на півночі і від + 11 °С до + 13°С на півдні.

Найхолодніший місяць — січень із середньою температурою 7° С нижче нуля. Найтепліший— липень із 17° С вище нуля.

Найбільша кількість опадів спосте­рігається у західній частині України, у Карпатах. Тут в Україні найвологіше. Найменше дощів випадає на узбережжі Чорного й Азовського морів. У біль­шості районів країни дощів випадає достатньо, щоб вирощувати різномані­тні сільськогосподарські рослини.

Визначальними рисами клімату Британії є його вологість, м’якість і рі­зноманітність. Захід, що омивають во­ди Атлантичного океану й Ірландсько­го моря, вологіший, ніж узбережжя Північного моря. Дощі на Британських островах трапляються кожного місяця протягом року. Узимку на європейсь­кому континенті що далі від Атланти­ки. то холодніше. Подібне спостеріга­ється й на Британських островах, тому що східна Британія звернена до холод­ної частини континенту, тоді як захід­на Британія близька до теплої Атлан­тики. Найхолоднішою частиною Бри­танських островів є Шотландія.

Узимку в Британії буває найрізно­манітніша погода. Іноді дощить, іноді падає сніг, а ще трапляються тумани и ожеледь. Річки й озера рідко вкрива­ються кригою.

У січні найтепліше в південно-західній Ірландії й Англії. Сніг тут — рідкість і ніколи не лежить на землі довго. Весна також настає тут раніше.

Завдяки м’якому клімату у Великій Британії чимало вічнозелених рослин і країна завжди зелена, трава росте тут скрізь увесь рік.

Цікаво порівнювати клімат Украї­ни та Великої Британії. Порівнюючи клімат двох країн, можна зауважити, що влітку в Україні спекотніше, а взи­мку— холодніше. Хоча Україна роз­ташована далі на південь, ніж Велика Британія. її континентальний клімат визначається наявними відмінностями між теми країнами.

Тумани не такі часті в нашій країні, ніж у Великій Британії, а зимова тем­пература в Англії у середньому приб­лизно на десять градусів вища, ніж у нас, але влітку спекотніше в Україні, ніж в Англії.

Переглядів 5345 разів
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі
 
Виктор Новосад на сервере Стихи.ру
загрузка...
« Освітній портал »   2013 р.