загрузка...
Біологія

Біологія (13)


Зоологія. Тип Кільчастічерви, або Кільчаки. Тести

1.      Вкажіть, від чого походить назва типу — Кільчаки:

а)      від здатності червів звиватися в кільце;

б)      від  того, що їх тіло поділене на сегменти (кільця); 

в)      від того, що на перерізі їх тіло має округлу форму;        

г)       від того, що їх нори у грунті мають круглу форму.

2.      Вкажіть, як називається порожнина тіла кільчастих червів:

а)      кутикула;            в) целом;

б)      параподія;         г) гіподерма.

3.      Вкажіть, як називаються м’язисті нечленисті бічні парні вирости сегментів багатощетинкових червів, які зазвичай мають пучечки щетинок і служать для пересування:

а)      метанефридії;               г) параподії;

б)      протонефридії;            д) сенсили.

в)      ганглії;

4.      З’ясуйте, скільки відділів налічує кишечник кільчастих червів:

а)      1;

б)      2;     

в)      3;

г)       4.

5.      Вкажіть клас кільчаків, для представників якого характерна наяв­ність параподій:

а)      Багатощетинкові;         в) П’явки.

б)      Малощетинкові;


Зоологія. Підцарство Багатоклітинні тварини 

Тип Кишковопорожнинні

1.      Відшукайте відповідь, де правильно вказано кількість та назви зародкових листків, що закладаються в ембріогенезі кишковопо­рожнинних:

а)      1 — ектодерма;

б)      1 — ентодерма;

в)      1 — мезодерма;

г)       2 — ектодерма й мезодерма;

д)      2 — мезодерма й ентодерма;

е)       2 — ектодерма й ентодерма;

є)       3 — ектодерма, ентодерма й мезодерма.

2.      Виберіть правильне визначення мезоглеї:

а)      внутрішній зародковий листок, який закладається між ектодермою та ентодермою;

б)      внутрішній скелет кишковопорожнинних, що складається з вапна або рогоподібної речовини;

в)      драглиста безструктурна речовина, яка знаходиться у кишковопо­рожнинних між ектодермою та ентодермою;

г)       драглиста безструктурна речовина, яка знаходиться у кишковопо­рожнинних між ектодермою та мезодермою;

д)      драглиста речовина, що утворює основну масу колонії вольвокса і виникає внаслідок ослизнення оболонок частини клітин.

3.      З’ясуйте, як називається група особин, яким властиві подібні мор­фологічні пристосування до життя за однакових умов існування:

а)      вид;                               г) життєвий цикл;

б)      життєва форма;           д) клас.

в)      симбіоз;

4.      Вкажіть життєву форму кишковопорожнинних, яка веде плаваю­чий спосіб життя:

а)      риби;                                      г) нереїси;

б)      інфузорії;                      д) поліпи.

в)      медузи;

5.      Вкажіть життєву форму кишковопорожнинних, яка веде прикрі­плений або малорухливий спосіб життя:

а)      риби;                                      г) нереїси;

б)      інфузорії;                      д) поліпи.

в)      медузи;


Зоологія.  Підцарство   Одноклітинні або Найпростіші

1.      Вкажіть організми, які належать до підцарства Найпростіші:

а)      дріжджі;

б)      одноклітинні організми, в яких немає ядра;

в)      одноклітинні тварини;

г)       одноклітинні зелені водорості;

д)      одноклітинні зелені водорості та ціанобактерії.

2.      З’ясуйте, чим регулюється біосинтез білків у інфузорій:

а)      порошицею;                                    г) хроматофорами;

б)      вегетативними ядрами;                            д)трихоцистами.

в)      генеративними ядрами;

3.      З’ясуйте, чим забезпечується збереження та передається спад­кова інформація в інфузорії-туфельки:

а)      порошицею;                                    г) хроматофорами;

б)      вегетативними ядрами;                            д) скоротливими вакуолями.

в)      генеративними ядрами;

4.      Вкажіть органели руху амеби протея:

а)      скоротливі вакуолі;                        г) псевдоподії;

б)      війки;                                               д) плавці.

в)      джгутики;

5.      Виберіть органели руху евглени зеленої:

а)      скоротлива вакуоля;                       г) джгутик;

б)      війки;                                              д) псевдоподії.

в)      плавці;


Зоологія

Зоологія — наука про тваринний світ. Тести 

1.      Назвіть групу організмів, яку вивчає зоологія:

а)      прокаріоти;                                    г) рослини;

б)      гриби;                                   д) ціанобактерії.

в)      тварини;

2.      Визначте структуру, наявність якої відрізняє тваринну клітину від рослинної:

а)      тверда клітинна стінка;                  г) глікокалікс;

б)      хлоропласти;                         д) ядро.

в)      великі вакуолі;

3.      Виберіть правильне визначення фагоцитозу:

а)      здатність клітини захоплювати рідкі речовини;

б)      здатність клітини захоплювати тверді частки;

в)      здатність клітини до амебоподібного руху;

г)       здатність клітини утворювати псевдоподії;

д)      здатність клітини до поділу.

4.      Визначте, як називається здатність клітини захоплювати рідкі частки:

а)      автотрофність;                       г) фагоцитоз;

б)      гетеротрофність;                   д) таксис.

в)      піноцитоз;

5.      Вкажіть, як називаються організми, що живляться органічними речовинами:

а)      гетеротрофні;                        г) гермафродити;

б)      автотрофні;                                    д) найпростіші.

в)      синантропні;


Біологія рослин. Клітинна будова і тканини рослин. Тести 

1.      Вкажіть назву структурної одиниці живих організмів, що являє собою певним чином диференційовану ділянку цитоплазми, ото­чену клітинною мембраною:

а)      клітина;               г) органела;

б)      тканина;              д) ядро.

в)      орган;

2.      Назвіть прилад, який збільшує зображення об’єкта дослідження в десятки і сотні тисяч разів:

а)      лупа;                   в) світловий мікроскоп;

б)      штативна лупа;   г) Електронний мікроскоп.

3.      Вкажіть найпоширеніший запасаючий вуглевод рослинних клітин:

а)      цукри;                 г) вуглекислий газ;

б)      крохмаль;           д) вода.

в)      целюлоза;

4.      Вкажіть вуглевод, який є найважливішою складовою клітинної стінки рослинних клітин:

а)      цукри;                

б)      крохмаль;          

в)      целюлоза;

г)       вуглекислий газ;

д)      вода.

5.      Вкажіть сполуку, яка відіграє провідну роль у забезпеченні кліти­ни енергією:

а)      нуклеїнові кислоти;    

б)      вода;

в)      вуглеводи;

г)       жири;

д)      білки.

 
Виктор Новосад на сервере Стихи.ру
загрузка...
« Освітній портал »   2013 р.