загрузка...
Вівторок, 23 квітня 2013 09:48

Хімія. 8 клас. Контрольна робота . Хімічний зв'язок і будова речовини

Автор 
Оцініть матеріал!
(14 голосів)

 

Хімія. 8 клас. Контрольна робота . Хімічний зв'язок і будова речовини

 

І рівень. Завдання 1-10 мають чотири варіанти відповіді. У кожному  завданні лише одна відповідь правильна. Виберіть правильну  відповідь.. Кожне завдання оцінюється у 0,25 бали. Загальна сума  балів – 2,5.

 

 1. Укажіть елемент, атом якого не утворює сполук

А) Au               Б)   He

В)  H                Г)   Hg

 

 1. Укажіть формулу речовини, у молекулі якої хімічний зв’язок утворився за рахунок трьох спільних електронних пар

А)  Br2                  Б) H2O               

В)   N2                  Г) CH4    

            

 1. Позначте причину високої твердості алмазу:

А)  ланцюгова будова молекули, де атоми Карбону зв’язані між собою то одинарними, то потрійними зв’язками, що чергуються.

Б) кожен четвертий атом Карбону утворює делокалізовану в межах всієї макромолекули систему хімічного зв’язку

В) кожен атом карбону з’єднаний міцними ковалентними зав’язками з чотирма сусідніми атомами.

Г)  щільне розташування циклічних молекул.

 

 1. Укажіть тип зв’язку, що утворений атомами з однаковою електронегативністю

А) ковалентний полярний

Б)  ковалентний  неполярний

В)  іонний

Г)  металевий

 

     5. Укажіть, до якого елементу зміститься електронна пара в молекулі води:

А) до Гідрогену

Б) до Оксигену

 

 1.  Вкажіть, які орбіталі перекривають під час утворення молекули NH3:

А)   р і р             Б)   s  i  s

В)   s i  p            Г)  p   i d

 

 1. укажіть пару атомів, яка має найбільш виражений йонний зв’язок:

А)  Na –Cl              Б)   Cl – Cl                   В)  O  - Cl               Г)   P - Cl   

 

 1. Укажіть тип кристалічної ґратки кухонної солі

А) атомна

Б)  молекулярна

В)  йонна

Г)  металева 

 

 1. Виберіть назву сполуки, у якій Сульфур виявляє ступінь окислення +6:

А) сірка                              Б) калій сульфід

В) барій сульфіт                Г) натрій сульфат  

 

10. Виберіть  визначення поняття “ступінь окислення”

А) це взаємодія атомів або будь-яких інших частинок у речовині, яка зумовлює їхнє сполучення в молекулі чи кристалі.    

Б)  це  зв’язок, який утворюється за допомогою взаємодії йонів

В)  це умовний заряд атому в речовині, який виник  на атомі за умови, що спільні електронні пари повністю змістилися  до більш електронегативного атому.

Г)  це зв’язок, який утворюється за допомогою спільних електронних пар

 

ІІ рівень. У завданні 1-2 виберіть дві правильні відповіді. У завданні 3-5 до кожного рядку, позначеного літерою, доберіть відповідний йому ряд, позначений цифрами.  Кожне завдання оцінюється в 1 бал. Загальна сума балів – 5.

 

 1. Укажіть елементи, між якими можливе утворення ковалентного полярного зв’язку

А)  Гідроген         Б) Кальцій

В)  Натрій            Г) Бром

 

     2. Укажіть назву речовин, що мають  молекулярну будову:

А) вода                                Б) алюміній нітрат

В)  літій оксид                    Г) йод

 

 1. Установіть відповідність між типом кристалічної ґратки  та загальними фізичними властивостями:

А. молекулярна

Б. атомна

В. йонна

 1.  діелектрики, тверді та крихкі речовини, мають високі температури плавління та велику міцність зв’язку
 2. крихкі речовини, є діелектриками, температура плавління – низька, мала міцність хімічного зв’язку
 3. речовини – діелектрики та напівпровідники,  мають дуже велику твердість, високу температуру плавління та велику міцність зв’язку.

 

 1. Установіть відповідність між електронною формулою елементу та його нижчим ступенем окислення:

Електронна формула елементу

Нижчий ступінь окислення

А. 1s22 s22 p5

Б.  1s22 s1

В.  1s22 s22 p6 3 s23 p2

 1.  –4
 2.  +1
 3.  –1
 4.   0

 

 1. Установіть відповідність між формулою речовини та кількістю хімічних  зв’язків в її молекулі

Формула речовини

Кількість хімічних зв’язків

А.  F2

Б.  CO2

В.  NH3

Г.   H2 O

 1. чотири
 2. два
 3. три
 4. один
 5. п’ять

 

 

ІІІ рівень. Розмістіть варіанти дій (понять, формул, характеристик) у  правильній послідовності. Запишіть літери, якими позначену дію, у таблицю. Перша дія повинна відповідати цифрі 1 у таблиці, друга   - цифрі 2 тощо. Завдання оцінюється 2 балами.

 

 1. Розташуйте речовини у порядку збільшення ступеню окислення Сульфуру:

А . сірка                  Б. сульфатна кислота

В. сірководень       Г. сульфур (ІV) оксид

 

1

 

2

 

3

 

4

 

 

IV рівень.   Зробіть певні обчислення. Запишіть отримане вами число.

                     Завдання оцінюється у 2,5 бали.

 

Обчисліть ступінь окислення Хрому у сполуці, масові частки (%) елементів у яких відповідно дорівнюють  Са – 26,53;  Сr – 35.37,  О – 38.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переглядів 8330 разів
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі
 
Виктор Новосад на сервере Стихи.ру
загрузка...
« Освітній портал »   2013 р.