загрузка...
Українська мова та література

Українська мова та література (194)

Т. Шевченко «Марія», «У нашім раї на землі»

Мета: опрацювати ідейно-художній зміст програмових поезій Т. Шевченка, розкрити на їх прикладах тему жіночої долі, виділити біблеїзми в поемі «Марія», визначити їхню стильову функцію; розвивати культуру зв’язного мовлення, увагу, спостережливість, вміння порівнювати, узагальнювати, наводити переконливі аргументи, доводити власні думки, робити виважені висновки; виховувати шанобливе ставлення до жінки-матері як уособлення краси на землі; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.

Тип уроку: засвоєння знань і формування вмінь.

Обладнання: портрет Т. Шевченка, тексти творів, картина письменника «Марія», ілюстрації із зображенням Святої Матері, дидактичний матеріал (тестові завдання, картки).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент.

Емоційна готовність учнів до уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Літературна вікторина «Жіночі образи у творах Т. Шевченка»

Завдання: за наведеною цитатою пізнати героїню твору.

- «Така її доля… О боже мій милий! / За що ж ти караєш її, молоду? / За те, що так щиро вона полюбила / Козацькії очі? Прости сироту. / Кого ж їй любити? Ні батька, ні неньки…»

(Причинна)

 

Т. Шевченко «Наймичка», «На панщині пшеницю жала»

Мета: проаналізувати програмові поетичні твори Т. Шевченка, осмислити становище жінки в кріпацькій Україні, охарактеризувати образи героїнь «Наймичка», «На панщині пшеницю жала»; розвивати культуру зв’язного мовлення, пам’ять, вміння логічно і критично мислити, грамотно висловлювати власні думки, почуття; робити ґрунтовні і виважені висновки; виховувати шанобливе ставлення до жінки в усіх її іпостасях (жінка-мати, жінка-кохана), зневажливе ставлення до гнобителів українського народу.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: портрет Т. Г. Шевченка, виставка його творів, присвячених жіночій долі: картини поета на цю тему, дидактичний матеріал (тестові завдання, картки).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент.

Емоційна готовність школярів до уроку

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

Заслуховування учнівських міні-творів на тему «Майбутнє Івася» (за твором Т. Шевченка «Катерина»), їх стислий аналіз.

 

Т. Шевченко «Садок вишневий коло хати…», «Доля», «Росли укупочці, зросли…»

Мета: розкрити особливості лірики Т. Шевченка періоду арешту й заслання і після повернення із заслання на прикладі програмових поезій, проникнути уявою у настрої, у внутрішній світ героїв поета, звертаючи увагу на красу їх особистості; розвивати раціональ-

ністьувикористаннінавчальногочасу, вмінняпослідовноіграмотновикладативласнудумку, тічиіншіміркування; робитививаженівисновки; формуватикругозір, світоглядшколярів; виховуватиповажнеставленнядолюдини, особистості, друзів, однодумців; прищеплюватирисичесності, доброти, чемності, увагидоближнього.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: картини Т. Шевченка «Автопортрет» (1847), «Шевченко серед товаришів» (1851), «Байгуші» (1853), «Казашка Катя» (1856 — 1857); тексти програмових творів, дидактичний матеріал (тестові завдання, картки).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент.

Емоційна готовність учнів до уроку

ІІ. Перевірка домашнього завдання

1. Зачитування учнями власних листів, які вони написали тій або іншій героїні творів Т. Шевченка.

2. Підведення підсумків роботи школярів в епістолярному жанрі.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Пізнавальна гра-подорож

«Сторінками життя і творчості Кобзаря»

Завдання: учням пропонується впродовж 6 хв надати відповіді на запитання.

- Найулюбленіші розради для Тараса-юнака. (Книжки, пісні кобзарів, розповіді про гайдамаків).

- Діяльність батька Т. Шевченка. (Стельмахував, чумакував,  був добрим хліборобом)

- Країна, до якої мріяв поїхати Тарас Григорович, щоб познайомитися із всесвітньо відомими шедеврами малярства, скульптури й архітектури. (Італія)

- Український письменник, у якого Т. Шевченко був за старшого боярина на весіллі й опинився там у центрі уваги, особливо після того, як чудово виконав «Ой зійди, зійди ти, зіронька та вечірняя» та інші улюблені пісні. (П. Куліш)

- Книга видатного митця, якою молодий поет кликав замислитись: «Чия правда, чия кривда і чиї ми діти?» («Кобзар»)

- Форма поезії «Заповіт». (Монолог)

- Твір Т. Шевченка, якому характерний жанр послання.  («І мертвим, і живим»)

- Історичні особи, про яких зазначив поет у одному із своїх творів. Вони очолили повстанський рух 60-х рр. ХVIII ст. (М. Залізняк, І. Гонта)

- Назва періоду поетичної творчості Т. Шевченка. («Три літа»)

- Визначіть поему Тараса Григоровича, в якій відбувається співпадіння форми і назви твору. («Сон»)

- Жанр творів видатного митця «Причинна», «Тополя», «Русалка», «Ліліея». (Балада)

- Образ якої героїні Т. Шевченка в образотворчому мистецтві втілили художники І. Їжакевич, М. Дерегус, О. Сластьон, О. Новаківський, В. Василенко; скульптори М. Манізер, Г. Петрашевич та і сам Кобзар. (Катерина)

Примітка. За кожну правильну відповідь установлюється 1 бал.

2. Рефлексія. Відгадати зашифроване слово.

Кожна цифра відповідає літері, яка розташована в алфавітному порядку. Якщо їх правильно вибрати, можна прочитати прізвище біографа Т. Шевченка, який відтворив його внутрішній портрет. «За складом характеру і розуму Тарас Григорович був щирий українець. Взнавши раз людину, він прив’язувався до неї, а якщо зустрічав прихильність до себе, то цілком і безроздільно віддавався їй на все життя. Відмінними рисами його вдачі були надзвичайна

доброта і лагідність, навіть ніжність, дивовижна правдивість і прямота, що доходила до різкості, безкорисливість і самовідданість. Доброта його не мала меж. Завжди поспішав на допомогу, ділився останнім, його надзвичайна безкорисливість і непрактичність спричинялися до того, що він майже завжди був у нестатках.»

Завдання

17  1  22  16  12  14

Ключ

м а с л і й

IV. Оголошення теми, мети уроку.

Мотивація навчальної діяльності

V. Основний зміст уроку

Люди — господарі своєї долі.

В. Шекспір

Вищим моральним законом

для людини є любов до людства.

Р. Фергюссон

 


Т. Шевченко «Чигрине, чигрине»,«Стоїть в селі суботові…»

Мета: опрацювати ідейно-художній зміст програмових поетичних творів Т. Шевченко, навчитися визначати в їх тексті образи і фрагменти додаткового символічного значення, самостійно розкривати їхній зміст; розвивати пам’ять, логічне мислення, увагу,

спостережливість, вміння виразно читати поетичні твори, робити відповідні висновки, узагальнення; формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати почуття безкомпромісності у ставленні до гнобителів нації, прищеплювати віру в краще майбутнє

України; інтерес до наслідків власної праці.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: портрет Т. Шевченка, бібліотечка творів Кобзаря,фотоілюстрації до змісту програмових поезій; дидактичний матеріал (тестові завдання, картки).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Зачитування учнями уривків зі своїх творів. Надання аналізу,коментарів щодо значимості змісту фрагментів цих робіт.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

1. Цитатний диктант

За наведеною цитатою з твору Т. Шевченка «Великий льох»пізнати літературного героя.

1. Що, як виросте той… / Все наше пропало! / Усе добре поплюндрує / Й брата не покине! (Про Гонту)

2. Уродлива / Та ще й чорнобрива / Всі на мене залицялись /І сватати стали. (Про Прісю)

3. Все ж і в крепость завдала / І дворянства страшну силу / У мундирах розплодила, / Як тих вошей розвела. (Катерина)

4. Я була ще недолітком… / А меж трупами валялась / У самихпалатах / Мазепиних. (Друга душа)

5. Неначе тут сестри старі, / Що дівували, дівували, / Аж покимохом поросли. (Три ворони) 6. Трохи не сказився! / Що нічого, бачиш, взяти, / А він же трудився!.. / Та в дурні й убрався. (Ісправник)

7. Лютий ворог України, / «Голодна вовчиця… (Цариця Катерина)

8. Насилу я сховалася / На тім пожарищі / Одна тільки й осталася / В Батурині хата! (Про другу душу)

9. Кричить, біга, / Мов несамовитий, / По-московськи лає /Увесь народ. (Ісправник)

10. Тут і виростала / Я з дітьми гуляю, / Із Юрусем гетьманенком!(Про Прісю)

11. Один сліпий, другий кривий, / А третій горбатий / Йшли в Суботов про Богдана / Мирянам співати. (Три лірники)

12. Я плакала, я не знаю, / Чи їсти хотілось. / Чи може, що в маленької / На той час боліло? (Третя душа)

Примітка. За кожну правильну відповідь установлюється1 бал.

 Т. Шевченко і біблія. «Ісаія. Глава 35». Цикл «Давидові Псалми»

Мета: дослідити ставлення Т. Шевченка до Біблії, зображення ним образу Бога у своїх творах; зістави переспів поета і оригінальні біблійні тексти псалмів, визначити домінанти почуття письменника; розвивати культуру зв’язного мовлення, логічне й абстрактнее мислення; вміння обґрунтовувати розуміння Шевченком Бога, наводячи переконливі приклади з його творів і життя, формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати повагу до Бога як високого духовного оплоту особистості; щасливого майбутнього України при його благословенні.

Тип уроку: засвоєння нових знань і формування вмінь.

Обладнання: портрет Т. Шевченка, тексти творів, картини поета-художника «Видубецький монастир» (1844), «Притча про робітників на винограднику» (1859), «Свята родина» (1858), дидактичний матеріал (тестовізавдання, картки).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент.

Емоційна готовність учнів до уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Літературна гра «Утвори пару» (За творчістю Т. Шевченка)

Умови заходу: учні класу розподіляються на 2 команди, обираються капітани, склад журі. Переможцем вважається та, яка впродовж 6 хв. надасть найбільше правильних відповідей, тобто утворить пари (між ключовими словами і їх поняттями за смислом).

Завдання для І команди

1. Казкові вислови у вторі

А. «Юнак обдарований і йому по-

трібно навчатися в кваліфікова-

них майстрів»

2. Посланіє

Б. Картина «генерального мордо-

бою»

3. «Заповіт»

В. Захоплення поета романтикою

козаччини, республіканським ла-

дом Гетьманщини

4. «Великий льох»

Г. Пісня «ОйДніпре, мійДніпре»

5. Ярема

Д. Балада

6. Надихає повстанців на бороть-

бу з підступним ворогом

Е. «Катерина»

7. І. Сошенко

Є. Органічне поєднання реально-

го з містичним

8. «Кавказ»

Ж. Волох

9. Червона калина — символ дів-

чини, явір — хлопця

З. «Коли хто говорить: люблю

Бога, а брата свого ненавидить,—

лжа оце»

10. Сюжет постійно супроводжу-

ється ліричними відступами

И. Широкий степ, широкополі

лани, ревучий Дніпро.

11. «Сон»

І. Яків де Бальмен

12. «До Основ’яненка»

Ї. «Наймичка»

 

 
Виктор Новосад на сервере Стихи.ру
загрузка...
« Освітній портал »   2013 р.